13 min read

EØS-avtalen spiser Grunnloven til frokost

Altamagazin - Sivert Krudtå - 10 Nov 2019

Året var 1994 når Norges grunnlov og Norges lover ble slukt levende av EU – vel og merke ved hjelp av stortingspolitikerne, noe vi kan takke Krf for. Det var Krf som sikret de nødvendige 3/4 flertallet som regjeringen trengte for å få avtalen igjennom.

La oss dvele litt med dette at det krevdes 3/4 flertall og at 2/3 av stortings- representantene må være tilstede og stemme for at Norge kunne tilslutte seg EØS- avtalen, jfr grunnlovens § 115. Noe som skurrer i bakhodet ditt nå ? Hørt dette før ?

Foto: Sivert Krudtå

Det som skjedde var at når Norge vedtok EØS-avtalen i stortinget med 3/4 flertall i 1992, så avga Norge suverenitet til EU, derfor måtte regjeringen ha 3/4 flertall, ellers kunne   ikke   Norge   avgi   suverenitet.   Det   som   ble   sagt   i   forbindelse   med folkeavstemningen om EU medlemskap i 1994, var at stortinget måtte få ja fra folket for å kunne avgi suverenitet til EU som var nødvendig for å kunne melde Norge inn i EU, høres jo fint og flott ut. Ikke sant ? Men…………… den suvereniteten som det er snakk om hadde allerede stortinget avgitt til EU i 1992 i forbindelse med vedtaket om EØS- avtalen, ergo så var folkeavstemingen i 1994 totalt bortkastet, og holdt på feil grunnlag – på en løgn.

Elin Ørjasæter sitt leserinnlegg 17.05.2019 bør leses, » EØS-avtalen spiser grunnloven til frokost » – jeg vil påstå at både grunnloven og hele Norges lover er spist for lenge siden, nettopp pga EØS-avtalen. Det er jo slik at når Norge vedtok EØS-avtalen i 1992, så var det bestemt at vi skulle avholde folkeavstemning om EU-medlemskap i 1994. Derfor var det ekstremt viktig for Gro og regjeringen at Norge hadde vedtatt EØS- avtalen og avgitt suverenitet til EU allerede, fordi – hvis folket sa nei, noe som skjedde, så hadde Norge EØS-avtalen som i praksis betyr at Norge er fullt ut integrert i EU`s indre marked og system, bare at vi ikke har stemmeretten – ergo så er Norge medlem av EU, men uten stemmerett.

Bare for å nevne det, som Elin Ørjasæter gjør også, nemlig at pr 2017 så har Norge tatt inn over 11 000 direktiver og forordninger som EU har vedtatt inn i norsk rett,- det betyr at dommere i norske domstoler må se på hva EU-domstolen har dømt i lignende saker, før dem avgir dommer i norske domstoler – alt av direktiver, forordninger og dommer i EU domstolen, står over Norges lover og over grunnloven. Det var denne suverenitets avståelsen  som  måtte  gjøres,  før  Norge  inngikk  EØS-avtalen,  noe  som  betyr  at stortinget har sparket seg selv som lovgivende forsamling i Norge og satt inn EU- parlamentet og kommisjonen i stedenfor.

Som jeg skrev ovenfor, folkeavstemningen i 1994 ble avviklet på en løgn, hvorfor det ? Jo. Folket ble fortalt at folkeavstemningen var nødvendig for at stortinget skulle kunne avgi suverenitet til EU – men…. Det som ikke ble sagt, stortinget hadde allerede i 1992 avgitt denne suvereniteten til EU, noe som faktisk var nødvendig for å kunne inngå EØS- avtalen. Det er derfor vi kan si idag at Norge ble medlem av EU samme år som Sverige, nemlig i 1994 – bare at Norge ville ikke ha stemmeretten.

At det ikke er noen medier i Norge som har reagert på disse 25 årene som er gått, på at det var stortinget som vedtok Norges lover frem til 1994, da overtok EØS-avtalen og EU denne rollen, noe som er helt utrolig. Leserinnlegget til Jørund Hassel bør leses, han peker nettopp på dette. Stortingspolitikere uten respekt for grunnloven.

Det er kanskje påtide at Norge og Stortinget tar tilbake den makta som de skal ha, og ikke fortsetter å opprettholder denne husmannskontrakten ??Meninger EØS-avtalen

Profilbilde av Elin Ørjasæter F. 1962. Dosent i arbeidsliv og HR på Høyskolen i Kristiania. Hun har skrevet flere bøker om arbeidsrett og ledelse og er en aktiv foredragsolder

EØS-avtalen spiser Grunnloven til frokost

Barnetog og 17. mai feiring på Slottsplassen og Karl Johans gate i Oslo. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

Kjære landsmenn!

Den norske grunnloven fikk ban

esåret i 1994. Da trådte EØS-avtalen i kraft. Med det begynte avviklingen av det norske folkestyret. Åpne deleknapper for artikkelenLukk deleknapper for artikkelen 17.05.19 07:14

04.06.19 18:00 «Jeg takker min Gud og Kristelig Folkeparti for at vi har EØS-avtalen», sier Gro Harlem Brundtland til forfatterne av boka En fot utenfor - historien om EØS-forhandlingene. Krf reddet nemlig EØS-avtalen for Gro, i bytte mot fortsatt Vinmonopol. I denne boka får du vite hvordan og hvorfor vi endte med husmanns-kontrakten EØS. EØS-avtalen var fallskjermen som skulle redde norsk næringsliv dersom folket skulle si nei til EU-medlemskap i folkeavstemningen i 1994. Og det gjorde vi jo. Gjennom EØS er vi i dag en fullt integrert del av EUs indre marked.

Dette EU er en både bredere og dypere union enn den vi forhandlet EØS-avtalen med i årene 1988-1992. LES OGSÅ Erna Solberg på EØS-jubileum: - Det er bare ett alternativ, og der har vi et grådig dårlig eksempel Vi underlegger oss EUs forordninger og direktiver om alt mellom himmel og jord, i de fleste tilfeller helt uten diskusjon. Er Norges EU-tilknytning i det hele tatt forenlig med demokratiske prinsipper? Det er spørsmålet i boka «Det norske paradoks» som kom i 2014. Jurister og statsvitere er ganske enige om at EØS-avtalen er et demokratisk problem. På arbeidslivsområdet har forskningsstiftelsen Fafo vært kraftig til stede gjennom sitt Fafo Østforum, som er Fafos lengstlevende forskningsprogram. Per i dag har vi 180 000 bosatte fra Øst-Europa, de fleste fra Polen og Litauen.

Mange distriktskommuner ville hatt store problemer med å få nok arbeidskraft dersom det ikke hadde vært for øst-europeerne. Ombord på toget med bind for øynene Da Grunnloven ble skrevet i 1814 ble varer og tjenester omsatt lokalt. Ja, selv ut på 1950-tallet var utenrikshandelen  konsentrert  om  ganske  få  land,  og  det  var  ikke  vanlig  med  felles standarder for hverken produksjon eller omsetning. I  dag  er  Norge  en  ekstremt  åpen økonomi, men med 90 prosent av sin utenrikshandel med EU-land. Og disse EU-landene har samkjørt hele sin lovgivning og standardisering av alt mellom himmel og jord, nettopp for å sikre fri flyt av varer, tjenester og mennesker. Vi valgte å hoppe på toget med bind for øynene. Gro hadde dårlig tid, og ville ha EØS som reserveløsning i tilfelle hun skulle tape EU- avstemningen i 1994. Og det gjorde hun jo.

Men hun vant avstemningen i Stortinget om hvorvidt EØS-spørsmålet i seg selv skulle kreve en folkeavstemning. I boka En fot utenfor beskrives hvordan et lite land må tilpasse seg i skyggen av en dynamisk union, og hva som skjer når politikerne både har dårlig tid og lite oversikt. LES OGSÅ Solberg: EØS-avtalen er verdens beste handelsavtale Så nå, flere tiår senere, svelger vi unna EUs regler, uten medbestemmelse. Rettslig sett er det en skikkelig husmanns-kontrakt. Men hva gjør det når vi, trolig nettopp gjennom denne avtalen, har sikret oss en av Europas høyeste levestandarder? EØS-avtalen er, kanskje, en god realpolitisk tilpasning for en liten, åpen økonomi. Hedersmenn som sier fra Per 2017 var mer enn 11000 direktiver og forordninger tatt inn i norsk rett. Og EØS-retten er dynamisk i den forstand at dommer i EU-domstolen får konsekvenser for forståelsen av lovene i Norge.

Når norske dommere skal dømme, i norske rettssaler, må de altså stadig ha et øye på hva EU-domstolen  har  ment  i  de  samme  sakene.  Hvem  kunne  ane  dette,  i  1994,  da  EU- integrasjonen nylig hadde begynt? Og hvem kunne vite at EU skulle utvides med de folkerike og store landene i Øst-Europa? Hverken Euro-krisen eller flyktningekrisen var så mye som påtenkt.

LES OGSÅ Solberg: EØS-avtalen er verdens beste handelsavtale Så nå, flere tiår senere, svelger  vi  unna  EUs  regler,  uten  medbestemmelse.  Rettslig  sett  er  det  en  skikkelig husmanns-kontrakt. Men hva gjør det når vi, trolig nettopp gjennom denne avtalen, har sikret oss en av Europas høyeste levestandarder? EØS-avtalen er, kanskje, en god realpolitisk tilpasning for en liten, åpen økonomi. Hedersmenn som sier fra Per 2017 var mer enn 11

000 direktiver og forordninger tatt inn i norsk rett. Og EØS-retten er dynamisk i den forstand at dommer i EU-domstolen får konsekvenser for forståelsen av lovene i Norge. Når norske dommere  skal  dømme,  i  norske  rettssaler,  må  de  altså  stadig  ha  et  øye  på  hva  EU- domstolen har ment i de samme sakene. Hvem kunne ane dette, i 1994, da EU-integrasjonen nylig hadde begynt? Og hvem kunne vite at EU skulle utvides med de folkerike og store landene i Øst-Europa? Hverken Euro-krisen eller flyktningekrisen var så mye som påtenkt.

Enkelte hedersmenn, da forsker, nå regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, har gjort tapre forsøk  på  å  forklare  Grunnlovens  fall  for  almenheten.  Han  ledet  den  store  Europa- utredningen som ble lagt fram i 2012. Advokat Anne-Lise Rolland og undertegnede har også bjeffet litt i skogen, ved artikkelen Folkestyret rotnar på rot i VG, basert på en lengre artikkel i Syn og Segn. Innenfor finans og økonomi, arbeidsliv og velferd, helse, distriktspolitikk, energi,  miljø  og  klima,  samferdsel,  forsking,  utdanning,  mat,  landbruk,  fiske,  alkohol, likestilling, forbrukervern, sivil beredskap, grensekontroll, innvandring, politisamarbeid ... ja, rett  og  slett  overalt  i  det  norske  samfunnet,  må  vi  tilpasse  oss  EU-reglene.  I  alle departementer jobber de med å inkorporere EU- og EØS-retten og andre EU-avtaler. Av disse øvrige avtalene er Schengen den viktigste. Den regulerer politisamarbeid og grensekontroll.

LES OGSÅ EØS: Norges viktigste avtale Så hvor ille er denne EU-tilpasningen, for den jevne nordmann? For dem som holder et lands suverenitet over egen rettsutvikling høyt, er det skikkelig ille. Men hva er alternativet? Enten fullt medlemskap, som Sverige, eller fullt utenforskap, som Sveits. Vi nordmenn derimot, endte som husmenn på første klasse, dersom noe sånt kan tenkes. Gro: «Alt annet er bare tull og tøys!» Fullt medlemskap virker ikke særlig attraktivt i dag, gitt EUs egne spenninger og problemer. Å stå utenfor EU hadde trolig både vært tungvint og gitt stadig ny risiko på enkeltområder. Men vi har lite kunnskap om de økonomiske konsekvensene av EØS-avtalen. Mens både juristene og statsviterne har forsket  på  og  skrevet  om  EØS-problemet  har  økonomene  nesten  ikke  vært  synlige  i debatten. Litt pussig, siden hovedargumentet for EØS nettopp er vårt lands økonomi

Hele 63 prosent av befolkningen foretrekker å være utenfor EU men å beholde EØS-avtalen, ifølge en fersk undersøkelse. Vi lener oss altså til moder Gros løsning i barnlig tillit: «I 2019 er EØS- sporet det eneste vi kan satse på. Alt annet er bare tull og tøys,» sier Gro i boka En fot utenfor. Jeg aner ikke hva jeg ville stemt hvis det var EU-avstemning i morgen. I mellomtiden harker jeg fram et litt spakt og usikkert 17. mai-rop: Hurra for EØS!


POLITIKERE UTEN RESPEKT FOR GRUNNLOVEN?

Det er Stortinget – det vil si Stortingsrepresentantene - som formelt vedtar lovene i Norge. Det forventes av de samme Stortingsrepresentantene at norske borgere skal følge de lovene som bli vedtatt. Da må vel gjelde Stortingsrepresentantene selv også?

Av JØRUND HASSEL - DEBATT - Publisert: 24. mars 2018

Bestemmelsen er et angrep på vor frihet Konkurranseutsatt infrastruktur Ap-kvinner med eget metoo-arrangement: – Vi ville slippe til stemmer som ble overhørt At Norge har bestemt sine egne lover var gjeldende frem til at EØS-avtalen tok til å gjelde i 1994. I dag er det EUs direktiver/ EUs lover – gjennom EØS-avtalen - som bestemmer norske lover   der   EU   krever   slik   inngripen.   I   dagens   Storting   har   vi   et   flertall   av Storingsrepresentanter som virker til ikke å bry seg om lovene og innholdet i lovene? De stiller ikke engang spørsmål, eller stopper opp for å utrede/ avklare spørsmål – når noen reiser tvil om brudd på lovene. Har vi fått politikere med anarkistiske holdninger, eller er lojaliteten til kapital-/ markedskreftene i EU blitt så sterk at norske lover har mistet sin verdi? Selv Grunnloven?

STORTINGETS FLERTALL AVGIR SUVERENITET I ENERGIPOLITIKKEN I STRID MED GRUNNLOVEN?

Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre, Miljøpartiet de grønne og Arbeiderpartiet har vedtatt å avgi norsk suverenitet i energipolitikken (EUs tredje energipakke) til EU og Acer (Agency for the Cooperation   of   Energy   Regulators).   Det   norsk   velgere   forventer,   er   i   det   minste   at Stortingsrepresentantene   har   respekt   for   den   norske   Grunnloven   –   den   loven   som Stortingsrepresentantene er valgt inn på. Det kan umulig flertallet av Stortingsrepresentantene ha?   I   forbindelse   med   Acer-saken,   er   det   blitt   reist   3   spørsmål   og   innsigelser   på saksbehandlingene, og vhor det er bedt om avklaringer før saken behandles i Stortinget. Disse er:

- Det er reist spørsmål om en avståelse av suverenitet til EU – ved innlemmelse av Norge i EU/ Acer kan være i strid med Grunnlovens § 1 om at, sitat: «Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike»? Annonse - Det er blitt reist krav å avholde en folkeavstemning. I Norge er ikke folkeavstemninger noen juridisk institusjon, siden det ikke er beskrevet i Grunnloven. Det er Stortinget som i tilfelle avgjøre om en sak er av slik viktighet at folket må spørres til råds.

Likevel  står  det  i  Grunnlovens  §  2,  annet  ledd,  sitat:  «Denne  Grunnlov  skal  sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene». Et slik sikringstiltak vil være å avholde en folkeavstemning. - Det er reist spørsmål ved om ikke Grunnlovens § 115, hvor det kreves ¾ flertall, og deltakelse av minst 2/3 av Stortingsrepresentantene ved avstemning om Norge eventuelt skal godta EUs tredje energipakke og innlemmelse i Acer. Grunnlovens § 115 sier, sitat: «For å sikre den internasjonale fred og sikkerhet eller fremme internasjonal rettsorden og samarbeid kan Stortinget med tre fjerdedels flertall samtykke i at en internasjonal sammenslutning som Norge er tilsluttet eller slutter seg til, på et saklig begrenset område skal ha rett til å utøve beføyelser som etter denne Grunnlov ellers tilligger statens myndigheter, dog ikke beføyelse til å forandre denne Grunnlov.

Når Stortinget skal gi sitt samtykke, bør, som ved behandling av grunnlovsforslag, minst to tredjedeler av dets medlemmer være til stede». Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre, Miljøpartiet de grønne og Arbeiderpartiet har med andre ord valgt å ignorere, overse – og behandle disse Grunnlovsbestemmelsene som «luft» (som at de ikke eksisterer. Har vi fått et flertall av anarkister på Stoeringet?).

KRAV OM UTSETTELSE/ FORTOLKNING  FRA  HØYESTERETT

Usikkerhetsfaktorene  rundt  de  tre  ovennevnte spørsmålene har vært så store at partiene Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt ba om en utsettelse av behandlingen av Acer-saken i Stortinget den 22.03.2018. Spesielt  etter  at  norske  fremste  loveksperter  mener  at  Fremskrittspartiet,  Høyre, Venstre, Miljøpartiet de grønne og Arbeiderpartiet kan ha feiltolket Grunnloven. Dette ble ikke tatt hensyn til.

På toppen av det ble det reist krav om at saken ble utsatt inntil Høyesterett hadde foretatt en fortolkning av Grunnlovens bestemmelser. Dette ble det heller ikke tatt hensyn til. I stedet velger Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre, Miljøpartiet de grønne og Arbeiderpartiet å kjøre på med en maktarroganse som mangler sidestykke i norsk demokrati og forvaltning. Lojaliteten til fremmede statsmakter er så stor i nevnte partier, og de stopper ikke engang opp for å undersøke hvorvidt Stortingets mindretall i saken kan ha rett i sine innsigelser. Slå den! Det er som å snakke til døve ører.

EN  SAK  SOM  ANGÅR  NORSKE  ARBEIDSTAKERE  OG  NORSKE ARBEIDSPLASSER  – BASERT PÅ NASJONENS/ FELLESSKAPETS RESSURS.

Etter Grunnlovens § 110, annet ledd, skal arbeidstakernes sikres med bestemmelsesrett etter nærmere bestemte lover. Grunnlovens § 2, annet ledd (nevnt  over)  kan  være  en  slik  lov  jf  «demokratiske»  prinsipper.  Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre, Miljøpartiet de grønne og Arbeiderpartiet vedtar å avgi suverenitet i energipolitikken til tross for at: - Kun 8.8 prosent sier ja til ACER, og 5.23 prosent sier nei jf meningsmålinger. - LO sier nei (med ca 930 000 medlemmer) Arbeiderpartiets Stortingsgruppe har valgt å overse at: - At AUF sier nei - Omlag 3 av 4 fylkeslag sier nei  - 5 fylkeslag har sagt et betinget ja - Omlag 120 ordførere fra Arbeiderpartiet sier nei - Majoriteten av Arbeiderpartiets medlemmer/ velgere Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre, Miljøpartiet de grønne og Arbeiderpartiets opptreden i denne saken, skaper ikke tillit verken til politikere, demokratiet, demokratiske beslutningsprosesser eller til lov og rett. Spesielt har Arbeiderpartiet en formidabel jobb med å gjenreise tillit til arbeidstakere generelt, og LO. Spesielt fordi Arbeiderpartiet ikke sitter i regjering for tiden, og dermed står uten påvirkningsmuligheter som kan bygge tillit.

NORGE MÅ UT AV EØS-AVTALEN!!!

Acer-saken,   og   Fremskrittspartiet,   Høyre,   Venstre,   Miljøpartiet   de   grønne   og Arbeiderpartiets betingelsesløse lojalitet til EU viser at Norge må komme seg ut av EØS-avtalen. For å nå dette målet, er det viktig at alle de som er enige i at Norge må ut av EØS-avtalen blir medlemmer i Nei til EU/ EØS-partier, og til organisasjoner som Nei til EU. Vi trenger organisasjoner med (økonomisk) ryggrad, kraft og ressurser til å utrede forordninger som kommer fra EU, og til å drive informasjon/ påvirkning slik at det kan bli et massivt flertall for utmeldelse av EØS. Kampen må intensiveres for å få Norge ut av EØS-avtalen, slik at flere av inngåtte avtaler kan bi annullert, og Norge kan gjenvinne suverenitet! Det kan gjøres med 12 måneders oppsigelse jf EØS-lovens artikkel 127. For ordens skyld: Norge har en handelsavtale med EU fra 1973. Så er det grunn til å minne om at hva som skjer etter Stortingsvedtaket om Acer-tilslutning den 22.02.2018 – er helt og holdent Fremskrittspartiet-, Høyre- og Venstre-regjeringens ansvar på vegne av Norge.


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.