6 min read

Nye opplysninger strider mot PST-sjef Hans Sverre Sjøvold´s forklaring

DOKUMENTASJON: Politiinspektør Audun Kristiansen i Oslo politidistrikt håndterte dokumentasjon fra PST-sjef Hans Sverre Sjøvold i forbindelse med innleveringen av våpnene. Foto: Geir Olsen, NTB scanpix

VG-OLA HARAM - ERLEND OFTE ARNTSEN - MONA GRIVI NORMAN

1. november 2019

PST-sjef Hans Sverre Sjøvold sier at han leverte inn våpnene han oppbevarte ulovlig da det kom et våpenamnesti. Nå peker en politileder ut et annet tidspunkt.

VG har intervjuet politiinspektør Audun Kristiansen i Oslo politidistrikt om Sjøvolds innlevering av våpen.

Kristiansens svar i intervjuet står i motstrid til hva Hans Sverre Sjøvold har forklart til VG om tidspunktet for innlevering av minst to håndvåpen.

Våpnene ble tatt imot av Sjøvold etter at en bekjent av ham døde i 2008. De ble deretter oppbevart i flere år, uten at han fikk tillatelse fra politiet.

PST-sjefen har gjentatte ganger sagt at han leverte våpnene da det var våpenamnesti.

Et våpenamnesti innebærer at man i en tidsbegrenset periode kan levere inn ulovlige og uregistrerte våpen uten å bli straffet for det.

Fredag besluttet Spesialenheten å starte full etterforskning av PST-sjefen.

Spesialenheten: Starter full etterforskning av PST-sjefen

– Ikke 2017

Kristiansen ledet Utlendings- og forvaltningsseksjonen i Oslo politidistrikt fra 2014 fram til april 2017. Det vil si at han var øverste leder for distriktets våpenkontor, mens Sjøvold på samme tid var politimester i Oslo og dermed Kristiansens sjef.

Sjøvold har selv opplyst til VG at Audun Kristiansen var involvert i saken.

– Når var det Sjøvold kom med disse våpnene?

– Det var nok en gang mellom 2015 og 2016. Jeg kan ikke si det noe klarere enn det, men det var ikke 2017. Det er jeg rimelig sikker på, sier politiinspektøren til VG.

Tidsperioden Kristiansen peker ut faller utenfor det straffrie våpenamnestiet og står i motsetning til Sjøvolds versjon av saken.

PST-SJEF: Hans Sverre Sjøvold ble sjef for Politiets sikkerhetstjeneste i mars i år. Han kom da fra jobben som politimester i Oslo politidistrikt. Foto: Trond Solberg, VG

Kun ett våpenamnesti

For at våpnene skulle vært levert inn mens det var våpenamnesti, må det ha skjedd mellom 1. mars og 31. mai i 2017.

Det er kun i dette tidsrommet Norge har hatt et våpenamnesti etter at politimesteren tok imot minst to håndvåpen da en bekjent av ham døde i 2008.

Hvis de ble innlevert utenom et våpenamnesti, så vil han heller ikke nyte godt av straffrihet som følge av amnestiet, forklarer advokat Pål S. Jensen, som arbeider med saker som omhandler våpenloven. Sjøvold opplyser gjennom sin kommunikasjonsavdeling i PST at han ikke ønsker å kommentere denne saken.

Ukjent med lang oppbevaring

Kristiansen forteller til VG at han frem til nå har vært ukjent med at Sjøvold oppbevarte våpnene i minst seks år før han tok dem med til våpenforvaltningen i sitt eget politidistrikt.

– Jeg har ikke hørt om det tidsrommet før du sier det, sier Kristiansen.

– Han opplyste ikke om det?

– For oss var det levering av et våpen i forbindelse med et dødsbo. Det var det som var tema, sier Kristiansen til VG.

VG har spurt advokat Pål S. Jensen om hva som ville vært korrekt saksbehandling av Oslo politidistrikt.

– Det beror vel på forklaringen som gis, og det spørsmålet bør i første omgang rettes til Oslo politidistrikt. Dersom det opplyses at disse har vært oppbevart ulovlig i mer enn seks år, så skulle man tro at det burde medført reaksjoner, forklarer Jensen, som også er tidligere dommer og politimann.

ADVOKAT: Pål S. Jensen er tidligere dommer og politimann, men praktiserer i dag som advokat og har hatt en rekke saker etter våpenloven. Foto: Michal Tomaszewicz

– Tross alt politimesteren

Kristiansen forteller at han som øverste leder av forvaltningsseksjonen hjalp Sjøvold med å få på plass korrekt dokumentasjon i forbindelse med innleveringen av våpnene.

– Jeg pratet ofte med politimesteren fordi jeg satt i den stillingen jeg satt i da. Da er det praktisk at han kan levere det til meg og at jeg kan ta det med ned på våpenkontoret. I stedet for at han skal gå i skranken. Det var bare en praktisk greie, sier politiinspektøren.

– Hadde det noen betydning at det var sjefen din som kom med dette?

– Jeg er ikke sikker på det. Det handler om tillitsforhold og andre ting som sikkert spiller inn, svarer Kristiansen.

– Hva mener du med det?

– Når det er politimesteren som gjør det, så hadde ikke jeg noe problemer med å gjøre det, for å si det sånn. Men hvordan jeg ville stilt meg til andre, det er det vanskelig for meg å si noe om i dag, svarer han.

Kristiansen avviser at det var vanlig for han å være direkte involvert i saker som gjaldt våpenforvaltning.

– Men det var tross alt politimesteren da. Så han kan snakke med meg. Det er ikke noe verre enn det, sier Kristiansen.

POD: Regelverket for våpen gjelder også politimestere

Odd Fellow

PST-sjefen forklarte i et intervju med VG onsdag at han mottok to eller tre våpen fra en Vestfold-enke etter at hennes mann døde i 2008. Sjøvold og Vestfold-enkens mann var medlemmer i samme Odd Fellow-losje.

Han innhentet aldri tillatelse til å overta våpnene til tross for at han beholdt dem i mange år. Og han nekter å oppgi hvor han oppbevarte dem.
VG har spurt advokat Pål S. Jensen om hva som ville vært riktig håndtering av saken for Hans Sverre Sjøvold.

– Han burde henvist enken til sin forvaltningsavdeling, som er korrekt myndighet, og overlatt saken til dem, skriver Jensen.
I et intervju med VG beskriver Sjøvold den ulovlige oppbevaringen av våpen som en «mindre formalfeil».

– Det kan diskuteres hvorvidt seks års ulovlig oppbevaring skal karakteriseres som «mindre formalfeil», slik Sjøvold fremholder. Men det er i hvert fall slik at politiet, med Politidirektoratet i spissen, reagerer svært strengt på selv de minste formalovertredelser av våpenloven, sier Jensen.

Spesialenheten etterforsker

Spesialenheten besluttet fredag å starte en bred etterforskning av PST-sjef Hans Sverre Sjøvold.

Etterforskningsleder Kari-Anne Hille Valla vil ikke kommentere opplysningene fra politiinspektør Audun Kristiansen.

– Spesialenheten har iverksatt etterforskning. Det vitnet du refererer til har ikke Spesialenheten vært i kontakt med og jeg kan ikke kommentere hva eventuelle vitner uttaler i mediene, sier Valla.

SPESIALENHETEN: Bak disse dørene etterforsker Spesialenheten for politisaker saker hvor det er mistanke om at ansatte i politiet har begått lovbrudd i tjenesten. Foto: Jo E. Brenden

– Er tidspunktet for innleveringen av våpnene et tema i etterforskningen?

– Det vi skal avklare, er om det kan ha skjedd noe straffbart knyttet til Sjøvolds håndtering av disse våpnene og da er det forskjellige problemstillinger som må belyses, svarer Valla.

VG har bedt kommunikasjonsavdelingen i Oslo politidistrikt om å undersøke i egne arkiver og registre når våpnene til Sjøvold ble innlevert. De vil ikke svare og henviser til Spesialenheten.

Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr er ordknapp om saken.

– Vi avventer Spesialenhetens konklusjon i saken, skriver han i en e-post til VG.      Publisert: 01.11.19 kl. 19:30


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Hvorfor blir det foretatt 'grundig undersøkelse, av øverste poltisjefen for PST kun for å ha vært i besittelse av ett par håndvåpen som han sier han overtok etter anmodning fra kona til en avdød frimurer kollega. Han glemte siden å få dem formelt registrert. Politisjefen er medlem i samme losje.  

Noe lukter her. Ville ikke normalt ha laget slikt oppstyr i media om det for en PST sjef.   Hva er det de ikke forteller oss?

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.