10 min read

WHISTLEBLOWER FRA ILLUMINATI SOM FORSØKTE Å BRUKE SATANISME I NORGE ARRESTERES AV POLITIET OG LÅSES INNE PÅ EN MENTAL INSTITUSJON.

Leo Zagami hadde en norsk opplevelse med Illuminati og OTO. Italienske Leo Zagami er en høyskole-frimason og Grandmaster of European Illuminati.

Illuminati er et hemmelig nettverk som har blitt utviklet gjennom århundrer og gir mye makt innen bank, finans, politikk, media, religion, frimureri og andre. Den amerikanske dollaren viser en pyramide med 13 nivåer og et øye øverst som er symbolet på Illuminati. Dette er også et symbol på den enorme økonomiske kraften i Illuminati som har kontroll og drift av sentralbanker som en av deres rådende forretningskonsepter. Illuminati er involvert i ulike hemmelige aktiviteter, både materielle og esoteriske. Satanisme er en del av dette.

Ordner kontrollert av Illuminati hvor dette har blitt praktisert er blant annet OTO (Ordo Templi Orientis) og The Order of the Skull & Bones 322, der president George W. Bush er et initiert medlem under ed. Spørsmålet om bloodlinjer er ekstremt viktig for medlemmer av Illuminati. Gjennom deres blodlinjer, Kongelig Britisk-Skotsk på sin mors side og italiensk svart adel ved sin fars side, ble Leo Zagami født til å ha en viktig maktposisjon innenfor Illuminati-nettverket.

Ved 23-årsalderen ble Zagami initiert som Freemason av 33-graden. Han ble født som etterfølger for den aldrende Illuminati-konge Licio Gelli på Monte Carlo P2-hytta. Zagami begynte å besøke Norge på 90-tallet for å undersøke om det var sataniske aktiviteter der. Som freemason og stormester til Illuminati ble han naturlig integrert i norske frimurer og sataniske samfunn. I 2002 ble Zagami innviet i den egyptiske gnostiske rekkefølgen av Memphis-Misraim, som bare skjer med utvalgte få frimurere av høyeste orden.

Zagami opplevde at det var mye satanaktivitet som skjer i Norge. I 2003 begynte han sin innsats for å avslutte den rituelle sataniske praksisen ved å løfte problemet internt i samfunnene. Men å bekjempe satanismen i Norge viste seg å være langt fra lett. Etter at Zagami tok de første diskrete tiltakene for å radikalt endre praksis i disse samfunnene, opplevde han ved ulike anledninger å bli offer for misbruk utført av norske myndigheter.

Første gang Zagami ble målet for maktmissbruk var høsten 2003. I noen dager hadde personer fra OTO trakassert Zagami og kjæresten sin da han brukte telefon og e-post. Dette provoserte en rasende Zagami som hadde norske kjæreste på den tiden, som ikke var så godt vant til siciliansk temperament, til å føle seg urolig over situasjonen og ringte for hjelp. Plutselig viste representanter for den norske etterretningstjenesten, PST, seg hjemme hos dem. Zagami ble lagt i håndjern og brakt til den psykiatriske beredskapsenheten for registrering.

Deretter ble han brakt til et psykiatrisk sykehus hvor han ble bevoktet. Normalt har intelligensenheten PST ingen tilknytning til psykiatriske hjelpetjenester, noe som indikerer at det hele var en charade av provokasjoner og den resulterende oppfølgingen var et oppsett initiert av visse OTO-medlemmer. Selv om det er ganske ukjent for publikum, selv i Norge, har norsk regjering en tradisjon med utbredt bruk av psykisk avdeling for personer som anses å være «trussler» for norske myndigheter og deres skyggefulle dukkemestere.

Dette skjedde med en strålende advokat ved navn Synnove Fjellbakk Tafto, som jobbet i utenriksdepartementet under medlemskaps-forhandlinger med EU. Etter at hun hadde gjort det klart for politikerne å delta i forhandlingene om at lovverket hun ble presentert innebar en brudd på den norske grunnloven og ingenting ble gjort med det, ville hun blåse i fløyta. Men før hun fikk lov til å snakke inn i en tv-mikrofon ble hun tatt bort på norsk politisk ordre med stor makt på den tiden. Hun ble satt inn på et mentalsykehus der hun har tilbrakt mange år siden. Denne skammen har aldri vært nevnt i norske medier.

Å være inne i den psykiatriske avdelingen ble de uttalelser Zagami gjorde for å forklare sin situasjon og hans oppdrag i Norge fortolket av psykiatriske medarbeider og registrert i sine tidsskrifter som Zagami er «megalomaniac» og har «omfattende vrangforestillinger», «paranoiske forestillinger» og «Feilaktig oppfatning av virkeligheten». Disse feilfortolkningene av menighetsmyndighetene som selv viste feil oppfatninger av Zagami-virkeligheten, ble i sin tur brukt som psykiatriske rasjonaliseringer for å anvende den umenneskelige norske loven som tillater tvangsavhengighet.

Som en utlending som ikke kunne snakke lokalspråket, og uten riktige forbindelser i Norge, ble Zagami et hjelpeløst offer for maktmisbruk av den norske regjeringen. Bruken av mentalavdelingen mot personer som viser «uønskede holdninger» var en vellykket formel i det tidligere Sovjetunionen. For en person som har blitt institusjonalisert i en mental avdeling, vil mange handlinger fra menighetspersonalet bevisst eller tilfeldig fungere som provokasjoner som skaper nerver og følelser av klienten mot sine grenser eller utover. Således blir enhver reaksjon på den vanvittige situasjonen som oppleves av klienten oppfattet av menighetspersonalet som bekreftelse av at beslutningen er riktig å ha personen innlagt.

På grunn av denne djevelske dynamikken og andre omstendigheter, når man er innesperret, kan kampen om å komme seg vekk, forverre usikkerheten om oppholdets varighet. Zagami klarte imidlertid å unnslippe ved å rømme fra den mentale avdelingen. Etter å ha sjekket inn og passert sikkerhetskontrollen på Oslo flyplass og på vei til London, ble han arrestert av det norske politiet og brakt tilbake til fortsatt inneslutning hos mentalinstitusjonen. Etter mye trøbbel og usikkerhet ble Zagami endelig frigjort fra menigheten etter å ha vært der i 4 uker.

I forbindelse med dette kan det nevnes at året etter dolket en psykisk forstyrret asylsøker fra Afrika 5 personer på en Oslo-sporvogn, hvorav den ene ble drept. Denne farlige mentalt forstyrrede mannen ble avvist psykiatrisk avdeling med begrunnelse at alle menighetsinstitusjoner var så fulle at det ikke var et enkeltrom for denne alvorlige krisesituasjonen.

Et og et halvt år senere ble det i mai 2005 utført et annet voldelig angrep på Zagamis integritet av norske myndigheter. Om natten mottok Zagami en telefonsamtale fra en person i OTO som forteller ham «du er en død mann». Zagami kontaktet politiet og rapporterte trusselen. Men neste morgen var Zagamis hjem omgitt av mer enn 10 tungt bevæpnede politimenn. Siden Zagamis telefon ble tappet av det hemmelige politiet. Politiet kunne lett ha bekreftet at trusselen Zagami hadde rapportert var ekte. Imidlertid var det Zagamis hjem som ble raidet og Zagami som ble arrestert. De brakte ham til samme psykiatriske institusjon der han hadde blitt satt første gang.

I menighetsjournalen står det at han hadde blitt satt til «truende oppførsel på gaten». Det hadde også vært en anonym telefonsamtale til menighetsinstitusjonen som klaget over Zagami som truende. (Hvordan kunne en anonym person som kjenner så godt vet hvor du skal ringe uten å ha kunnskap om fortiden?) Selv medisinsk sjef på sykehuset innrømmet at slike anrop var svært sjeldne, og anerkjente sannsynligheten for et oppsett.

Før dette hadde det vært et showdown i Frimureriet i England, der Zagami hadde hatt en aktiv rolle. Som et resultat av dette var en engelsk person ansett «ikke egnet og riktig» for å delta i et bestemt samfunn etter at noen av hans tilsagn var blitt utsatt på grunn av Zagami. Som det var, hadde denne personen nære bånd til noen nordmenn med evnen til å trekke strenger av «nyttige idioter» i norske myndigheter.

I juni 2006 kom Zagami tilbake til Norge etter å ha brutt ut av og forlatt Illuminati. Han hadde giftet seg me Fatma Süslu året før, og hun var gravid. Defleksjoner forekommer svært sjelden i det lukkede og hemmelige Illuminati-nettverket. Alle som forlater Illuminati, er i dødsfare. Da han var hjemme hos sin kone Zagami forklarte han sin kone at livet hans var i fare. Hun foreslo å ringe politiet av sikkerhetshensyn, men Leo sa nei og tok mobiltelefonen ut av hennes hånd. Noen ganger senere, tilsynelatende ut av ingensteds, kom to politimenn inn i Zagami-familien. De satt håndjern på Leo og brakte ham til den samme mentale institusjonen igjen og forlot hans kone i forvirring. Han slapp ut fra annstalten like før sin sønns fødsel.

Ikke bare hadde Zagami motet til å forlate Illuminati, men han begynte også å publisere sin Illuminati-bekjennelse på Internett. Disse bekjennelsene inneholdt mye informasjon om Illuminati, både historiske og nutidige, om sine hemmelige og tvilsomme aktiviteter og om involverte personer. Noe av innholdet ble ikke satt pris på av de norske OTO- og Frimurerselskapene. Av denne grunn innførte enkelte personer fra disse samfunn en klage om at de hadde fått navnene deres på Illuminati Tilståelse-nettstedet. Dette førte til at de norske myndighetene trakk seg og stengte den opprinnelige Illuminati Confessions-nettsiden.

Dette skjedde i desember 2006, et par måneder etter at bekjennelsen ble publisert. Zagamis svar på dette var å få siden og alt innhold flyttet til en server i Italia som var utenfor rekkevidden til de undertrykkende norske myndighetene og fortsette Illuminati-eksponeringen derfra. Få dager etter at Zagami fortsatte publiseringen av hans bekjennelser, ble hans hjem besøkt sent på kvelden av to politimenn og to sosialarbeidere. De tvang sin vei inn i Zagami-hjemmet, til tross for at kona hadde fortalt dem å vente ute til hun hadde ringt til politistasjonen for å sjekke at de faktisk var de de hevdet å være. Når de var inne, ble Zagamis kone eskortert inn i et annet rom, slik at de kunne snakke «privat» alene med Leo.

Politifolkene truet ham med å bli arrestert dersom han fortsatte med sin Illuminati-bekjennelse på nettet. I nærvær av sosialarbeiderne ble det sagt at de hadde muligheten til å ta bort barna deres (da Leos sønn og den andre sønnen til hans kone også ble ansett å være hans barn). Leo gjorde det klart at han på ingen måte ville bli rammet av truslene, og at han ville fortsette med utgivelsen av hans bekjennelser. Kort tid etter forlot representantene fra norske myndighetene huset.

I slutten av februar 2008 fant Zagami seg plutselig alene etter at kona hadde flyttet ut av hjemmet og tatt barna med seg. Etter oppbruddet var det en viss grad av bråk mellom dem på grunn av at Leo plutselig ble fratatt muligheten for å være sammen med sin sønn. Fatma på hennes side hadde gjort falske anklager mot Leo og levert til politiet som en slags forebyggende tiltak for å sikre at sønnen ville bli hos henne og ikke med sin far. Sent på kvelden kom en tidlig dag i mars til tre politimyndigheter (2 PST og 1 fra Stovner politistasjon) i Zagami hjem. De sa at de måtte arrestere ham. Da Zagami spurte om de hadde en pågripingstillatelse, kunne de ikke presentere dette. Ifølge politidokumentasjonen ble pågripelsestillatelsen utarbeidet etter at arrestasjonen ble gjennomført.

Zagami ble brakt til den lokale politistasjonen og satt i en fengselscelle til neste dag. Den foregående hendelsen til denne pågripelsen av politiet var at Leo hadde hatt en telefonsamtale med sin kone der han hadde forklart at han ønsket å se sønnen sin neste dag, som var Leos bursdag. Ualvorlig hadde han sagt at han ville publisere et sensitivt bilde og en sensitiv video på nettet hvis hun ikke lot ham se sin sønn som han ikke hadde sett siden hun hadde forlatt. Fatma Süslu hadde da ringt til politiet og rapportert at Leo hadde truet henne.

Dagen etter arrestasjonen, mens Leo fortsatt var i fengsel, slo politiet til i hjemmet  og konfiskerte laptops og mobiltelefoner sammen med noen dokumenter, blant annet de originale dokumentene fra Norsk Håpkomité. Denne komiteen ble grunnlagt året før da den verdensberømte forfatteren G. Edward Griffin var i Norge. Under dette besøket tildelte Griffin Leo Zagami Freedom Force International Award for å ha ´blåst i fløyta´.

  1. Leo Zagami´s historie om hans medlemskap i Illuminati.  (2 timer)
  2. Leo Zagami´s historie om hans medlemskap i Illuminati.  (52 min)
  3. Leo Zagami´s historie om hans medlemskap i Illuminati.  (1 time)
  4. Leo Zagami´s historie om hans medlemskap i Illuminati.  (58 min)

Denne høyrangerte prisen ble tidligere gitt til Aaron Russo og andre menn med høy moral og integritet. Før Zagami forlot Norge i april, gikk politiet igjennom sine beslaglagte ting og bestemte seg for å returnere hans telefonbok - men grunnlags-dokumentet fra Håpkomiteen forble i varetekt og de har fremdeles til dags dato datamaskiner, mobil og resten. Det kan virke som om fascismen hadde ankommet i Norge, de fleste innbyggerne vil ikke engang legge merke til det da det kan virke som det allerede er på plass.

Leo Zagami bestemte seg da for å returnere til Illuminati i den siste delen av sitt opphold i Norge. Hans avgang fra Illuminati to år tidligere hadde skapt turbulens i Monte Carlo P2 lodge. En annen person hadde fulgt Zagamis frafallsbane og det oppstod et tydelig følt vakuum i losjen som bare blodlinjen Zagami bærer, kan vaere i stand til å fylle.

Zagami har også inntatt stillingen som øverstkommanderende for apostalens ridders templar, fast bestemt på å fortsette sitt arbeid med eksponering av hemmelige kriminelle aktiviteter og å gjenopprette praksis innen frimureri og andre hemmelige samfunn til deres opprinnelige veldedige formål.

Hvis noen i det heletatt ser ut til å være bedre i stand til å gjennomføre disse påkrevde handlingene, måtte det vaere Leo Zagami, ikke minst grunnet hans enorme kunnskaper som er kjent i Illuminati som «historikeren».

Hans Gaarder


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.

TILBAKE TIL HOVEDMENYEN - BACK TO THE MAIN MENU