7 min read

Forskere: – Ville ikke fått ekstremsommeren i fjor uten global oppvarming

Tørkerammede jorder i Telemark i begynnelsen av august i fjor. Mange norske bønder ble sterkt berørt av tørken og de høye temperaturene. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Tørkerammede jorder i Telemark i begynnelsen av august i fjor. Mange norske bønder ble sterkt berørt av tørken og de høye temperaturene. Foto: Berit Roald / NTB scanpix Foto: NTB scanpix


ABC Nyheter - Været Norge - NTB 25. juni 2019 05:00

Ekstreme hetebølger ville ikke ha rammet store områder i verden samtidig i 2018 hvis ikke klimaet var i endring, ifølge forskere.

En ny studie av fjorårets uvanlige varme ble nylig publisert – samtidig som hetebølger igjen er i ferd med å ramme land på den nordlige delen av kloden.

I Europa blir varmerekorder trolig slått denne uka. Nord i Spania kan temperaturen passere 42 grader, og meteorologer i Tyskland varsler varme luftstrømmer fra Sahara.

Uansett hvordan utviklingen blir videre i sommer, skal det godt gjøres å overgå situasjonen i fjor. Da rullet en bølge av hetebølger innover den nordlige halvkule i løpet av våren og sommeren.

I Norge ble den gamle temperaturrekorden for mai nærmest knust til pinneved. En lang rekke lokale og regionale rekorder ble slått i juli, og norske bønder ble hardt rammet av tørke.

Fakta om varmerekorder i 2018:

Europa forbereder seg på 40 grader

Vis bilde på Twitter

Meteorologene@Meteorologene

Det er svært varme dager i store deler av Europa nå.  De høyeste temperaturene finner vi i Tyrkia og Spania, der blir det rundt 40 grader.807:18 - 24. jun. 2019Se de andre tweetene til MeteorologeneInformasjon om Twitter Ads og personvern

Over hundre mistet livet

Også en rekke steder i Sverige, Finland, Tyskland, Storbritannia, Canada, USA, Algerie, Oman, Russland, Georgia, Armenia og Sør-Korea ble det satt nye varmerekorder i 2018. I Japan ble den nasjonale maksrekorden slått, og over hundre japanere mistet livet.

Flere forskere knyttet situasjonen til den globale oppvarmingen.

– Alvorlige klimaendringer utspiller seg foran øynene våre, sa professoren Rowan Sutton til The Guardian.

Rasmus Benestad ved Meteorologisk institutt sa til NTB at de mange norske rekordene ville vært svært usannsynlige i et stabilt klima.

Europa forbereder seg på hetebølge:Volume 90%

– Skjedde ikke før 2010

I den nye forskningsstudien bekreftes sammenhengen som Sutton, Benestad og andre vitenskapsfolk påpekte i fjor.

Det er så godt som sikkert at de sammenfallende hetebølgene ikke ville funnet sted uten menneskeskapte klimaendringer, skriver forskerne i studien som er publisert i tidsskriftet Earth's Future. Konklusjonen er basert på beregninger gjort med store datamodeller som simulerer utviklingen i jordas klima.

Eksepsjonell varme rammet i snitt 22 prosent av det befolkede eller oppdyrkede arealet nord for den 30. breddegrad fra mai til juli i fjor.

En mann avkjøler seg med vann i ansiktet i Prayagraj i den indiske delstaten Uttar Pradesh. Noen steder i India ble det målt over 50 varmegrader den første uka i juni i år. I hovedstaden New Delhi ble det satt ny varmerekord for denne måneden. Foto: Rajesh Kumar Singh / AP

Slike hendelser inntraff aldri før 2010, påpeker forskerne. Men fortsetter temperaturen på jorda å stige, kan hetebølger à la 2018 bli helt vanlige.

De vil i gjennomsnitt oppstå hvert eneste år hvis jorda blir 1 grad varmere enn i dag, viser forskernes beregninger.

Vannkrise i indisk millionby: – Ødeleggelsene har så vidt begynt

Varme øker utslipp

Etter hvert som klimaendringene er blitt mer merkbare, er tiltak for å bekjempe problemet blitt en viktig politisk sak i mange land. Likevel fortsetter de globale klimautslippene å stige.

I fjor steg CO2-utslippene fra fossil energi med 2 prosent , ifølge oljeselskapet BP. Bare økningen dette ene året tilsvarer utslipp fra 400 millioner biler.

En av årsakene er trolig de høye temperaturene i fjor sommer. Varmen gjorde at mange mennesker brukte aircondition – noe som skapte et stort behov for strøm, som i mange land produseres med kull eller naturgass.

Avskoging i Brasil: Hvorfor er det så vanskelig å stanse?

Forhistoriske landsbyer dukket opp etter tørkesommeren 2018

Ond sirkel

Også uvanlig kalde dager kan imidlertid ha bidratt til utslippsøkningen. Samtidig som gjennomsnittstemperaturen på jorda stiger, har det de siste årene vært en rekke kortere perioder med unormalt kaldt vær.

Isbreene i Himalaya smelter dobbelt så fort som for 20 år siden

I disse periodene øker forbruket av strøm, gass og olje til oppvarming.

BP mener CO2-utslippene i fjor ble påvirket av et høyt antall dager som enten var uvanlig varme eller uvanlig kalde, ifølge avisa The Guardian.

Dette kan vise seg å være en ond sirkel, ifølge selskapets sjeføkonom Spencer Dale. Stigende klimautslipp kan føre til mer ekstreme svingninger i været, som i sin tur øker energiforbruket og utslippene.


Nei til RødGrønt styre.Yesterday at 5:29 AM ·

Her kommer dagens preken fra klima kirken.


Det skjedde i de dager at det utgikk et bud fra MDG i Oslo om at enhver skulle lytte til dem og glemme all annen fornuftig teori om klima. Une Bastholm og Lan Maria Berg som begge var klimareligiøse reiser rundt i landet og skremmer små barn slik at de skal tro på dem og ikke mamma eller pappa. I Sverige ble det født et nytt Jesus barn som fikk navnet doktor Greta og alle barna lyttet til henne og sluttet med skole for å sympatisere men de klimakristne. Det ble dannet små klimasekter i de store byene og det ble erklært klimakrise for at folk skulle ble enda reddere.


Flere og flere politikere ble omvendt og begynte å tilbe den samme religionen og sakte men sikkert ble de hjernevasket til å lystre sin herre. Andre teorier og vitenskapelige forskningsresultater blir forklart med vranglære og svada, det er bare en ting som gjelder. At klima på jorden har variert i millioner av år ser heller ikke ut til å påvirke tankene deres, de virker helt tomme for sunn fornuft alle sammen.
Men heldigvis finnes det enkelte hedninger i verden, folk som ikke lar seg påvirke av all den svada som kommer fra de klimakristne, de kalles klimarealister. Det finnes tusenvis av forskere verden over som avviser de klimareligiøses dystre spådommer og som har en helt naturlig forklaring på at klima forandrer seg enkelte steder på jorden og som de anser som helt normale variasjoner og som vi har sett gjennom millioner av år.


Disse forskerne er det flere og flere som støtter seg til ettersom vi ser hvordan de klimakristne ødelegger folks hverdag og folks økonomi. Så et lite paradoks til disse klimakristne som er så opptatt av å frelse oss andre. Hvor klima og miljøvennlige er de egentlig når de må utvinne mineraler og råstoff til alle EL bilene de vil ha folk til å kjøpe ? En EL bil trenger ca. 8 kilo kobber, den trenger litium og kobolt, aluminium og mye, mye mer.


De bryr seg overhode ikke om at litium og kobolt utvinnes ved bruk av barnearbeid og ad det dør hundredevis av barn i gruvene der dette utvinnes. At kobbergruvene som de nå skal starte opp i Finnmark kommer å forurense fjordene slik at all fisken dør ut ? Alt dette er ikke diskusjonstema hos verken politikere eller de klimakristne, med andre ord, de går over lik for å nå sine mål og et barn eller to i Kongo, det bryr de seg ikke om men om en bukse i butikken er sydd ved hjelp av barnearbeid, ja da er helvete løs i den samme sekten.Flere klimaytringer

Anders BrunstadVisual Storyteller · 4 juli 2019 - 4 hrs

KALDERE KLIMA ER PÅ GANG. IKKE PGA CO2

Fra slutten av mai. Og reprise nå i begynnelsen av juli

Et kaldere klima, med snø seint i mai, både i Norge og USA, samtidig med en tidlig vinter i Australia.

Er i samråd med forventa klima utvikling, jfr den svært lave solaktiviteten nå ved inngang til solsyklus nr 25.

Forrige gang det var så lav solaktivitet, i perioden 1645-1710, var det mange uår, og Thamsen frøs, mange ganger. Det var snø og nattefrost helt ned til middelhavet på sommeren. Denne tidsepoken ble senere kalt “den lille istiden”. Den sammenfalt med svært få og i mange år ingen solspotter. Nordlyset forsvant også. Det hele henger sammen med solens variable aktivitet. Derfor ble perioden også kalt Maunder minimum. Solspot minimum.

Avlingene svikta, år etter år, og det bli hungersnød.

Slike klimaendringer har null og nix med C02 å gjøre, i seg selv. Men en forventa fallende luft og havtemperatur vil føre til en drastisk reduksjon i luftas C02 innhold. C02 går tilbake i havet på lavere temperarurer, jfr Henrys lov.

Det vil vesentlig forsterke effekten av dårligere avlinger pga klima, ved at et kraftig fall av luftas C02, gir vesentlig svakere fotosyntese, da C02 er knapp faktor.

Vi skulle gjerne hatt dobbelt så mye C02 som nå, for å øke matvareproduksjonen til en økende verdensbefolkning.

Med denne innsikten så skjønner dere tegningen på hvor langt på viddene Erna, MDG og klimaløgnhalsene er med den falske C02 kampanjen.

Og reprise nå i begynnelsen av juli.


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.

TILBAKE TIL HOVEDMENYEN - BACK TO THE MAIN MENU