15 min read

Kor i helsike er det vorten av dei pengane me investerte i folketrygd, pensjonar og slikt gjennom eit liv?

Kjære politikar


Kor i helsike er det vorten av dei pengane me investerte i folketrygd, pensjonar og slikt gjennom eit liv?


Kjære helseminister, helsebyråkrat, eldreminister,eller kva i all verda du kallar deg etter siste regjeringsendring.  – akkurat det kan du ha for deg sjølve.

Eg er minstepensjonist og har nokre småting å preika med deg om.
Eg leiger kommunal bustad. Inkludert straum kostar det meg rundt 7000 i månaden. I tillegg til det kjem heimehjelp kvar 14. dag. Og eg skal innrømma at eg uner meg slik luksus som Internet og telefon. Når eg har betalt for dette, har eg lite og ingenting igjen, sjølv om alle innkjøp går gjennom halvprisdisken på Kiwi. Her i huset går det ikkje på kva ein treng, men kva som finst i nemnde disk!


Eg har fått innkalling til hjarteundersøking den 13. Det må eg sei nei takk til, for eg har ikkje råd til eigenandel, verken på undersøkinga eller taxi til Haugesund. Brillene mine er fem år gamle – eg skulle eigentleg hatt nye. Eg fekk trekt alle tenna øvst i munnen for fire år sidan, for eg skulle få nye. Men Nav har enno ikkje funne ut av det, så ... Eg lengtar etter knekkebrød og frukt!

Reisa nokon stad?  Her eg bur, går bussen slik om lag «kvar 14. dag, midt i veka». Bil har eg sjølvsagd ikkje råd til. Eg er såpass «pjusk» at eg har få? ein slik el-skuter frå Hjelpemiddelsentralen. Toppfart 10–12 km/t og rekkevidde på 20–25 km. På ein soldag med unnabakke og medvind.


Eg har det slik at eg ikkje har slekt i nærleiken, berre nokre slike «perifere» vener. Så ungar, barneborn, sysken og slike ser ein på bilete på Facebook. Eg er vel eigentleg ikkje ute etter å klaga – me gamle er vane med litt av kvart – men kor i helsike
er det vorten av dei pengane me investerte i folketrygd, pensjonar og slikt gjennom eit liv? Eg ser dei i alle høve ikkje. Her i huset går det ikkje på kva ein treng, men kva som finnes i halvprisdisken på Kiwi! Eg har gått «Livets harde skule», som det heiter på Facebook.


Eg har jobba som fotojournalist for norsk presse, og i mange år var eg kokk og kjøkensjef. Eg har ein master i nordisk språkhistorie. Eg har gått «Livets harde skule», som det heiter på Facebook. No er eg altså minstepensjonist. Rett og slett avdi eg ikkje har hatt mogelegheita til å leggje meg opp ekstrapensjonar, slik det skolle vert gjort, fordi eg har vore ute av yrkeslivet ei periode.

Men kos deg du, helseminister, pensjonsminister, eldreminister, statssekretær eller medlem av ein eller annan stortingskomite. Min «løn» er berre bittelite av det du har i månaden, og denne veka fekk politikarane bevilga enda høgare løn frå Stortinget.
Men det er faktisk eg som fôrar deg med skatten på pensjonen min! Er det for mykje å be om litt tilbake? Berre eit skikkeleg påslag i lønsoppgjeret til oss 65.000 minste-pensjonistar, kan hende? Eg kunne avslutta med «kvi deg til den dagen du vert minstepensjonist». Men det vert jo berre tull. Du er jo dekka av alle desse ekstrapensjonane både privat og på andre måtar som min generasjon ikkje hadde mogelegheitar for. Men kan hende du kunne gje oss som ikkje har så mykje 1.000 i månaden? Det hadde hjelpt det, i tillegg til det me har i dag.

Men kos deg med løna di, fritida di, innkjøpa dine der du vil og eit flott liv på alle måtar. Du kan jo tenkja litt over kor heldig du er, kan hende? Og me gamle vågar ikkje å få fleire uvener en dei me alt har innan styre og stell, så:

Klem frå Jahn!NRK Ytringer - 127 Kommentarer -


Petter Beck • for 2 timer siden
En er ikke minstepensjonist om en har hatt inntektsgivende arbeid. En
minstepensjonist er en som ikke har jobbet, og dermed får den laveste
satsen pensjon.

Magnar Husby
Petter Beck • for en time siden
La du ikke merke til at han ikke har jobbet nok?
Ole Knudsen

Petter Beck • for en time siden • edited
Man kan utmerket godt bli minstepensjonister og ha jobbet hele livet. Det er
bare å tjene lite nok.

Petter Hasle
Ole Knudsen • for en time siden
Nettopp, dårlige økonomiske og karrieremessige valg; Han sin egen skyld.

Ole Knudsen
Petter Hasle • for en time siden
Der er vi nok litt uenig. Jeg ønsker meg mer komprimert lønnsbilde i Norge.
Ikke mye, men litt. Vi kan reversere det siste tiårets ulikhetsutvikling ganske
enkelt og det vil være positivt for samfunnet. Jeg mener man må se på
både strukturelle forklaringer og personlig ansvar.

Petter Hasle Ole Knudsen • for en time siden
Med andre ord: Du vil skattlegge alle som gjør det bra og tjener bra, slik at
mennesker som han over, som har tatt hundrevis av dårligere valg, skal få mer
penger?

Ole Knudsen Petter Hasle • for en time siden
Ja. Du legger vel mye i de personlige valgene.
Jeg er for både progressiv skatt og et mer komprimert lønnsbilde.
Jeg er også for maxgrense for pensjon og indeksregulering av minstepensjon.
Ulikhet er samfunnsgift. Alt overstående innenfor rimelighetens grenser selvsagt.

Petter Hasle • for 2 timer siden
Om du har vært yrkesaktiv meste av livet, og likevel har satt deg i en så til de
grader dårlig økonomisk situasjon, vel da har du tatt noen katastrofale
økonomiske og karrieremessige valg. Det er ikke synd på deg i det hele tatt.
Så slutt å synes synd på deg selv, og endre tankesettet ditt; Du kan begynne
med å slutte å skylde på diverse ministre for DINE dårlige valg i livet!

Eirik Fefall Petter Hasle • for en time siden
Litt av problemet med systemet er nok også at vi alltid vil ha kjekkaser som deg,
som tar seg den frihet å fortelle folk de ikke kjenner at de har vært dumme som
ikke har gjort alt slik DU antar at du ville gjort det i samme situasjon. Når du tror
at det bare er å «ta de riktige valgene», og at alt med det er i sin skjønneste
orden, da har du jo ikke verken innsikt i eller grunnleggende forståelse av at hvert
menneske kan ha totalt ulike muligheter og forutsetninger i dette landet.

Når tonen din er at du «ikke synes synd på» etc demonstrerer du bare en fjollete
måte å forholde deg til omverdenen på. Målet ditt er nok å fremstå som «handlekraftig» og «maskulin». Dette er holdninger sønnen min gjorde seg ferdig
med da han fylte 17. Selvfølgelig er systemet råttent, selvfølgelig er det mange
som sliter med at de uforskyldt faller utenfor. Selvfølgelig har vi politikere som
driter i de svakeste og som forblir opptatt av å mele sin egen fete kake.

Petter Hasle Eirik Fefall • for en time siden
Når man lever på fattigdomsgrensen i Norge i dag, vel da har man ikke tatt ett, men hundretalls dårlige valg. Man er ansvarlig for å holde seg ved god helse, man er ansvarlig for å ta seg en god utdannelse, og men er ansvarlig for å stå opp om morningen!

Lennart Novsjø Petter Hasle • for en time siden
Det finnes mange små mennesker der ute

Petter Hasle Lennart Novsjø • for en time siden
Ja, tenk å sette krav til seg selv og andre mennesker du..

UnnV.Borgersen Petter Hasle • for en time siden
Faen så ignorant du er. Det er ikke alle former for sykdom som kan
forebygges!

Petter Hasle UnnV.Borgersen • for en time siden
De aller fleste sykdommer kan forebygges ved å velge en sunn livsstil jo!

John Atle Vestvik Petter Hasle • for en time siden • edited
Og en del andre sykdommer kan forebgge ved ved å unngå den
fordømmende holdning du viser.

UnnV.Borgersen John Atle Vestvik • for en time siden
Eksakt.

UnnV.Borgersen Petter Hasle • for en time siden
Jævlig bra argument. 'De fleste' er langt i fra alle. Makan til arrogant og
nedlatende holdning ovenfor folk som står dårligere stilt enn deg.

Petter Hasle UnnV.Borgersen • for en time siden
Livstil er et valg, og majoriteten av alle sykdommer er livstilsykdommer.

Kjell Weihe Petter Hasle • for en time siden
Livsstil er et valg - enig i det. Man alle sykdommer er ikke det - det innrømmer
du selv ved å skrive "majoriteten". Men jeg kan være enig med deg et godt
stykke - men du går altfor langt !

UnnV.Borgersen Petter Hasle • for en time siden
Du er helt tett mellom øra, skjønner jeg. Du kan ikke lene deg på hva som er
underliggende årsak til de fleste sykdommer og ignorere de sykdommene
som hverken kan enkelt forklares eller behandles! Skulle likt å se deg bli
ramma av en uforklarlig, smertefull og utmattende kronisk sykdom, som
stjeler så mye krefter at du reduseres til en brøkdel av ditt gamle jeg, og
knapt nok har energi til å gjøre noen forsøk på forebyggende tiltak, rent på
måfå, fordi du ikke har noen klar pekepinn på hva som vil bedre situasjonen.
Jeg snakker av erfaring, og sånne ignorante pappskaller som deg kan bare
drite og dra.

Ole Knudsen Petter Hasle • for en time siden
Det er lettvint å redusere hele livet til personlige valg. Alt skjer i en kontekst
og valgene våre er til en viss grad illusjoner.

Knut Nygaard Petter Hasle • for en time siden
Han har jo redegjort for hvordan hverdagen har vært uten å måtte legge ut
smitt og smule - han har vært plaget av helse og ikke klart å legge seg opp
noen pensjonsordninger. Det å bli pensjonist er utfordrende for mange og for
minstepensjonister er det gjerne en forlengelse av et allerede rimelig langt liv
på laveste velferdsnivå. Du kunne fint ha spart deg for de anklagende ordvalg
du finner fram til.

Ole Knudsen Knut Nygaard • for en time siden • edited
Man blir minstepensjonister dersom man har en løs tilknytning til arbeidslivet
pga helse. Opptjening er stikkordet. Når han har vært syk har han også
mottatt penger. Dette er også velferd.

Petter Hasle Knut Nygaard • for en time siden
Han har til en stor grad selv satt seg i den økonomiske situasjon han nå
befinner seg i. Merker meg også at denne typen mennesker alltid har lett for å legge skylden på andre.

Knut Nygaard Petter Hasle • for en time siden
"Denne typen mennesker" - er du allergisk eller fiendtlig innstilt til alle som er
så åpne at de bruker livets harde skole om en hverdag i motbakke. Skulle ikke
du heller være takknemlig hvis du ikke er akkurat der og tenke en tanke om at
disse kunne ha fått en bedret hverdag med et lite løft - gjerne "lommerusk" for
deg?

Petter Hasle Knut Nygaard • for en time siden
Alt handler om tankesettet. Det finnes ikke synd på folk som har gått på
«Livets Harde Skole».  De lever i fortiden sin og ja, skylder på den, for at de ikke har en klar visjon for fremtiden. Tror du mitt liv bare har vært en dans på roser?

Knut Nygaard Petter Hasle • for en time siden
Nei, ikke sant - og morgendagen kjenner ingen. Her er helse beskrevet så
mye at det ikke skulle være vanskelig å se at det er med på livsreisen så
mye at det har vært og er vanskelig å stå oppreist også økonomisk. Så du
har ikke omtanke for noen som har fått livet endret p,g,a, enten fysisk eller
psykisk sykdom/utfordringer? Håper ikke du jobber med mennesker for her
var det pent lite empati,

Petter Hasle Knut Nygaard • for en time siden
Jeg har absolutt omtanke for dem, men etter ett år, to år, kanskje tre år, så
må man faktisk legge ting bak seg og tenke fremtid, ikke fortid.
Igjen, alt handler om å ikke være fanget av sin fortid.
På et eller annet tidspunkt må man faktisk bare gå videre i livet og slutte å
skylde på alle andre!
.
Petter Hasle Guest • for en time siden
Så alle du er grunnleggende uenige med anklager du altså for å være
ruset?

Magnar Husby Petter Hasle • for en time siden
Kommentaren din er så vanvittig at jeg ikke ser noe annet logisk alternativ!
Men det er jo mulig for deg også å legge fram en dokumentarisk, faktapreget argument

Hans Hansen • for 2 timer siden
Pensjonister og uføre har makt. Nemlig velgermakt! Velg vekk de etablerte
partiene på ting og i regjering. Stem Pensjonistpartiet! Hvis de fleste gamle
og uføre stemmer Pensjonistpartiet vil det være nok stemmer til å feie
Høyre, Frp, AP og de andre etablerte partiene på sjøen!

Petter Hasle Hans Hansen • for 2 timer siden
Fortell oss, hvem akter Pensjonistpartiet å danne regjering med «Hans
Hansen»?
Moderator: Hvor mange «Hans Hansen og Morten Hansen» profiler skal du
la slippe gjennom?

Hans Hansen Petter Hasle • for 2 timer siden
Jeg misliker sterkt ditt sjofle forsøk på karakterdrap, herr «Petter Hasle».
Moderator, vennligst fjern dette trollet med falsk navn!

Petter Hasle Hans Hansen • for en time siden
Det er påfallende mange som heter «Morten Hansen» og «Hans Hansen»
osv på Ytring! Men du svarte aldri på spørsmålet; Hvem skal dere danne regjering med?

Ole Knudsen Hans Hansen • for 2 timer siden
Det faktisk problematisk at pensjonister snart vil utgjøre 1/3 av velgergruppen.      Det vil ikke være mulig å gjøre upopulære, men nødvendige grep overfor en slik masse. De fleste pensjonister sitter godt i det og særlig de som nå entrer pensjonisttilværelsen har altfor gode vilkår. De som er født i perioden 50-60 har ikke akkurat bygget landet, men surfet på en livslang økonomisk opptur som krones med tidlig pensjon til vilkår de som er yngre bare kan drømme om.

Olav Gundersen Ole Knudsen • for en time siden
Trenden fortsetter vel med å gi mye til dagens pensjonister og redusere ytelsene til de som blir pensjonister om 20 år.

Ole Knudsen Olav Gundersen • for en time siden
Ja
•Del ›

Hans Hansen Ole Knudsen • for 2 timer siden
Feil alt du sier. Pensjoner og trygd skal opp. Best du venner deg til tanken.

Ole Knudsen Hans Hansen • for 2 timer siden
Alt er dessverre rett. Du lever i en fantasiverden.

Sven Nørgaard • for 2 timer siden
Hvis man først skal blottlegge sin stakkarslighet for folket, hvorfor
serverer man da ikke noen fakta som kan demonstrere tristheten?
Basert på den lille informasjonen som gis er det liten grunn til at det
her er snakk om minstepensjon. Han har jo vært yrkesaktiv og har
dermed opptjening.

Minstepensjonen for enslige er uansett kr 16.568
per måned. Dernest er han berettiget til bostøtte siden han er i et
leieforhold. Dette gir en sum like over 20.000 i måneden. Dette er
riktignok før skatt men skatten er typisk i underkant av 4000. Enhver
får trekke sine egne konklusjoner. Mange hadde nok ikke skrevet
leserbrev pga dette.

Eirik Fefall Sven Nørgaard • for en time siden
Ganske mye å si om alle bristene i regnestykket ditt, men det holder
på en måte å se på det du sier om bostøtte. Du tror han er «berettiget» til bostøtte fordi han leier?? Hvor henter du kunnskapen din fra?

Pelle Nilsen Eirik Fefall • for en time siden
Det er ikke skatt på minstepensjon, og de med lave pensjoner eller inntekter
som leier bolig er normalt kvalifisert til bostøtte med mindre de har høy
formue.

Magnar Husby Sven Nørgaard • for en time siden
Hvorfor mistenkeliggjør du skribenten i stedet for å be om en redegjørelse?

Jan Johansen • for 2 timer siden
Ja hvor er det blitt av skattepengene som skulle gå til pensjon? En lønnsmottaker betaler i gjennomsnitt omkring 60% av lønnen i skatter, moms og alle slags avgifter. Man skulle tro dette burde være nok til å sikre en grei pensjon?
Men med dagens pensjonssystem er der ingen link mellom det som betales
inn til felleskassa, og det som man får tilbake i pensjon. Joda der er en del
regler som bestemmer pensjonen, men jeg har inntrykk at disse endres
hvert tiende år.

Dessuten står pensjonen ikke i forhold til de enorme summene man betaler inn i skatter over et langt arbeidsliv. Vi er således helt prisgitt politikernes velvilje og prioriteringer. Tiden er inne for å gå over til privat pensjonssparing, der hver enkelt sparer til sin egen alderdom. Det er overraskede lønnsomt. Gitt at man beholder
mer av skattepengene, og setter av 15% av lønna i aksjefond og indekssparing, og antatt en årlig avkastning på 8%, vil man i løpet av 27 år ha spart opp nok til å kunne pensjonere seg med full lønn.

Det er rentes-rente effekten som bidrar veldig etter en del år. Kanskje burde vi lært
mer om slik type prosentregning i skolen? Men dagens politikere ønsker tydeligvis ikke at vi skal pensjonere oss for tidlig. Det er jo tross alt vi som betaler inn pengene for at dem skal kunne drive med alle slags politiske prosjekter, kunstsiloer, månelandinger, i tillegg til lukrative politikerhonorarer. Vi trenger en debatt om hvordan vi mer effektivt kan sikre oss pensjon, og hva som skal være meningen med livet etter pensjonen trer inn. Fattig pensjonist er i hvert fall ikke noe å trakte etter.

John Atle Vestvik Jan Johansen • for 2 timer siden
For ikke å forglemme dagens regjerings økonomiske modell, en modell som med sine skattefradrag til de med mest gir garantert oligarkutvikling. At de bruker en slik modell, som alle ulikets skapere ønsker, og håper den denne gang skal gi motsatt effekt. Puuh. Bortsett fra våre liberalistiske regjeringspartier. Hvem andre forventer forventer vi å utføre samme handling igjen og igjen, Og hver gang optimistisk forvente et annet resultat ?

Harald Valar • for 2 timer siden
Det burde jo være mulig å la folket bestemme om politikerne skal få mer lønn. Kan vi ikke stemme over det i stedet? Å la karrierepolitikere bestemme egen lønn er intet mindre enn absurd.

John Atle Vestvik Harald Valar • for 2 timer siden • edited
Helt enig i at vi burde få bestemme gjennom demokratiske valg og avstemminger. Men nå har vi på en måte sett våre politikere utvikle folkedemokratie til et representasjonsdemokrati. Og de fleste av disse representantene for de forskellige fraksjonene mener det er farlig med et demokrati der folket styrer via demokratiske folkerepresentanter. De mener det er bedre om de fraksjonspolitiske tillitsvalgte styrer, hesteandler bort demokratiet via handelsavtaler, og fordeler makt og posisjoner fritt seg imellom. I sine vurderinger, der de påstår at partimedlemmer er bedre ledere enn hele resten av befolkningen. Min påstand er at "bedre enn gennomsnittet effekten" er stor blant partienes handelsmenn -og kvinner på tinget.

Ole Knudsen • for 2 timer siden • edited
Har stor sympati med tekstforfatter, men det er på sin plass å minne om at de fleste går i minus i forhold til bytteforholdet betalt inn / mottatt overfor det offentlige.
Tar man i betraktning trygder, inkl pensjon, og gjennomsnittlig bruk av skole- og helsetjenester vil en gjennomsnittlig norsk kvinne gå i minus med 13, 4 mill og en gjennomsnittlig norsk mann gå i minus med 2, 4 millioner gjennom et livsløp. Tall fra SSB.

Håvard Nygård Jakobsen Ole Knudsen • for 2 timer siden
Hva har man tatt med i regnestykket da? Skatt dekker en hel del som man ikke får direkte tilbake som f.eks. politi, forsvar og samferdsel. Norge går tross alt med dundrende underskudd som vi finansierer med sparepenger.

Tore Christiansen • for 3 timer siden                                                                                Fant dette brevet fra Jan Grønås saa passe interessant at jeg maatte lage noen bemerkninger. Maa si jeg er forbauset over hvor mange rett og slett ubarmhjertige tilsvar i kommentarfeltet i de 127 kommentarene som ble vist i foerste rekke. Det skal vaere mange flere.

Men, realiteten er at noen av vaare landsmenn av forskjellige grunner, ikke har klart aa oppnaa vanlig pensjonsnivaa grunnet uheldige valg, sykdom eller alkoholisme i deres liv. OK, saa de har feilet, men behoever det bety at de naa skal ´straffes´ for deres livshistorie og leve deres siste aar i fattigdom og noed?

Mange minstepensjonister har vaert hjemmevaerende moedre som har stellt for familien sin i mesteparten av deres liv. Mange har drevet mindre, private foretak som ikke har gitt overskudd i likningen og derfor ikke har anledning til aa trekke for pensjonsinnbetaling. Slik er vaart lovverk. I andre land har man annledning til aa innbetale pensjonsinnskudd separat.

Ett annet problem som foraarsaker ytterligere pensjonsreduksjon er hvis man er saa uheldig aa `vaere foedt for tidlig´, dvs foer trygesystemet ble innfoert i 1967. Da trekkes man for hele perioden fra man fyllte 16 og til 1967.

Minstepensjonistene som av forskjellige grunner har besluttet aa tilbringe sine siste aar i varmere stroek eller grunnet ekteskap, trekkes 15% kildeskatt fra 2010 og har ikke krav paa noen helse eller trygdeytelser. Kombinerer man saa de to siste fratrekkene, sitter man igjen med rundt kr. 400.- per dag for TO personer i Mitt tilfelle.

I det ultra-barmhjertige rike Norge som yter milliarder til utenlandshjelp og migranter, som ogsaa besitter Olje-Pensjonsfondet, ett av de stoerste fonds i verden, burde det vaere en liten plass i hjertet ogsaa for de etniske nordmenn som har slitt med sine liv og ikke kommet saa godt ut av det naar tiden er kommet for aa nyte sitt otium.

Minstepensjonen burde rett og slett kalkuleres kun paa leveomkostningene i Norge, med oppjustering iflg. indexen, og ikke ytterligere krav til minstepensjonisten. Den burde ligge paa ett nivaa som tillater minstepensjonistene aa leve ett respektabelt liv, ikke i fattigdom og noed. Saapass barmhjertighet og hjertelag burde vi ha for de som har hatt vanskeligheter i sine liv.

Tar man i betraktning de mere enn generoese stoetten som ytes til migrantene fra Afrika og Midt-Oesten, er vaar oppfoersel overfor vaare egne minstepensjonister helt uakseptabelt.WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.

TILBAKE TIL HOVEDMENYEN - BACK TO THE MAIN ME