4 min read

Jeg forakter det store flertallet av våre stortingsrepresentanter

Illustrasjonbilde av Stortinget. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Resett - Av Trond Ulleberg -22. juni 2019 | 13:54

Det går skremmende dårlig.

Hovedårsaken er den enorme politikerforakt som har spredd seg i alle vesteuropeiske land. Demokratiet er under sterkt press, og politikerne svarer med sensur og begrensinger i ytringsfriheten. Misnøyen og forakten øker, og vi er med dette inne i en destruktiv spiral.Reklame fra Resett butikken

Å forakte

Å forakte et annet menneske er sterke saker. Jeg liker ikke å vedkjenne meg slike følelser og slike holdninger, men de er for meg sanne. Jeg forakter det store flertallet (ca 90 %) av våre stortingsrepresentanter. At stadig flere føler det samme i Norge og resten av Vest-Europa, er svært alvorlig, selv om følelsene er aldri så moralsk riktig og berettiget.

Les også: Værhaner og knehøner, hvem er det?

Årsakene er mange.

1. Migrasjon.

2. Overnasjonalt styre (EU)Reklame

3. Korrupsjon og løgner.

4. Ekstrem egoisme og særfordeler.

5. Ingen kontakt med virkeligheten.

6. Pengesløsing verden aldri har sett maken til.

7. Redusert ytringsfrihet.

8. Europabevegelsen

Se for deg en kjent politiker

Se for deg en fra Høyre eller Arbeiderpartiet og gå igjennom de 7 hovedårsaker. De aller fleste vil da krysse av for 5-7 av årsakene.

Siden dette er fundamentale forhold, fører de til mer en irritasjon og misnøye. Når umoralen i tillegg får råde over mange år, blir reaksjonen: FORAKT.

Løsningen.

En utskifting av disse uansvarlige super-egoistene er løsningen, og redningen av et Europa på vei mot stupet.

Løsningen ligger i hvem du stemmer på. For Norges vedkommende får vi en test ved høstens kommunevalg. Slik det ser ut nå, ser det mørkt ut. Det ser ut til at vi fortsetter mot stupet.

MENINGER:

Tore Christiansen • for ett minutt siden

At 85% av vaare folkevalgte stortingsrepresentanter ogsaa er medlemmer av Europabevegelsen som svarer til Brussels maa absolutt avsluttes da det gaar imot baade vaart demokrati og Grunnlov.

Lik andre internasjonale raad eller gruppe Norge slutter seg til, skal de kun representeres av 2-3 representanter fra vaare ledende partier, IKKE av stoersteparten av vaare stortingsrepresentanter.

Som det er i oyeblikket, blir folkets vilje totalt overkjoert av 85% enighet mellom stortingsrepesentantene og regjeringen som har en agenda for fullt EU medlemskap og videre til NWO.

DETTE ER IKKE DEMOKRATI!!

•Rediger•Del ›


Norgespartiet

Europabevegelsen

Årsaken ligger i at de allerede den 7. mai i 1969 konstituerte sin egen «hemmelige» stortingsgruppe i selve stortingsbygningen, og valgte stortingsrepresentant Peder Næsheim til formann for denne «hemmelige»gruppen. Påfølgende år (1970) ble stortingsrepresentant Knut Frydenlund valgt til ny formann for denne gruppen, grunnet foregående formanns dødsfall.

Det står også å lese i deres beretning av 7. mai 1969 at de allerede på det tidspunkt hadde 120 av stortingets 150 representanter som medlemmer i sin hemmelige stortingsgruppe. Og i forrige stortingsperiode ble det på basis av EU relaterte avstemminger i Stortinget beregnet at denne gruppen nå måtte bestå av minimum 140 stortingsrepresentanter. Europabevegelsens norske avdeling ble imidlertid etablert i Norge så tidlig som 30. mai 1949.

I 40 lange år har altså Europabevegelsen operert norsk politikk i posisjon som Norges ukjente flertallsregjering – Norges Skyggeregjering.

Pensjonsskandalen er bare en parentes i forhold til hva som her har foregått bak ryggen på det norske folk, i det såkalte demokratiets navn.

Europabevegelsen – dette landets skyggeregjering med solid flertall - i det norske Storting har i hele denne 40 års perioden vært sammensatt av et Europabevegelsens menn og kvinner i vårt parlament.

Les resten av artikkelen "her": http://norgespartiet.no/component/content/article/49.html


Kunne ikke ha sagt det bedre selv- (video)


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

At 85% av vaare folkevalgte stortingsrepresentanter ogsaa er medlemmer av Europabevegelsen som svarer til Brussels maa absolutt avsluttes da det gaar imot baade vaart demokrati og Grunnlov.

Lik andre internasjonale raad eller gruppe Norge slutter seg til, skal de kun representeres av 2-3 representanter fra vaare ledende partier, IKKE av stoersteparten av vaare stortingsrepresentanter.

Som det er i oyeblikket, blir folkets vilje totalt overkjoert av 85% enighet mellom stortingsrepesentantene og regjeringen som har en agenda for fullt EU medlemskap og videre til NWO.

DETTE ER IKKE DEMOKRATI!!

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.

TILBAKE TIL HOVEDMENYEN - BACK TO THE MAIN MENU