3 min read

SOL SYKLUS OG TUKLING MED VAERSYSTEMET ER AARSAKEN!

THE SOLAR CYCLUS

Stein Lohrmann

Klimaalarmismen er et eksempel på hvor lett det er å bedra verden. Under de rette propaganda påvirkningene så hjernevaskes vi til å gjøre hva som helst. Globaliseringsvanviddet, som våre politikere dyrker gjennom FNs Agenda 21/2030, benytter falskneriet om klimaalarmismen til å vise at det må et nytt Verdens Styre til å kontrollere klimaet (NWO) og oss.

Dette er et kynisk elite spill gjennom FN, og våre politikere er nyttige idioter i dette spillet. Barna - som har vist at de er hjernevasket - brukes nå kynisk, Greta Tunberg psykosen.

US MILITARY HAARP KILLING IN THE PHILLIPINES 

• Professorer, vitenskap og fornuft er ut. Inn med hysterikere, karrieresugne politiker-baroner og hjernevaskede Greta-barn. Disse formidler «sannheten» i dag.

Med klimahysteriet har politikerne et verktøy for å legge skatter og avgifter på vanlige folk, hvorav alt for mange er nyttige idioter som mener at dette er kjempebra. Ikke nok med det, men unik natur skal også ofres ved at det settes opp rad på rad med gigantiske propeller AKA vindmøller (som inntil nå har vært forbundet med pittoreske kornmøller på landsbygda).

CHEMTRAILS SEEDING CLOUDS WITH ALUMINIUM AND POWDERS

Tore Christiansen

Tore Christiansen Men det vaerste er vel deres eksperimentering med vaart vaersystem via Chemtrails og HAARP for a kunne ta kontroll av vaeret. Kan du skape toerke, flod, skogbrann, orkaner osv. kontrollerer du folket. Denne globale eliten tror de er Gud.

HARP FARM OPERATING ON THE FM NETWORK

Vaart vaersystem kan se tilfeldig ut, men det ER ett system som best kan beskrives ved "kaos teorien". Leker vi med dette systemet kan de faa alvorlige foelger.

Det er altsaa resultatene av DERES plundring med vaersystemet vi skal betale for i deres kampanje om CO² og klimaendringer.

300 raindeer killed by HAARP rays in Norway


Australian PM adviser says climate change is 'UN-led ruse to establish New World Order'


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.

TILBAKE TIL HOVEDMENYEN - BACK TO THE MAIN MENU