10 min read

NORGE, MITT NORGE, SNART EN SAGA BLOTT

«En saga blott» er et uttrykk som angir at noe tilhører fortiden og snart ikke fins lenger. Uttrykket stammer fra Esaias Tegnérs dikt Karl 12: «Hans minne uti Norden är snart en saga blott».

Da Norge ble gitt fra Danmark til Sverige, etter Napoleons-krigen i 1814, fordi Danmark hadde støttet Napoleon, som var den tapende part, og Sverige hadde støttet vinnerne, Storbritannia & co, fikk vi Grunnloven.

Fra da av feiret vi 17. mai 1814 som vår nasjonaldag. Det het formelt at Norge skulle være sidestilt med Sverige, med egen nasjonalforsamling og regjering, men under svenskekongen. I praksis ble vi etter mitt syn ikke frie før 7. juni 1905, men det er en annen historie.

Fra 1814 ble Norge mer og mer homogent som samfunn, og prosessen mot det norske ble startet, både politisk og kulturelt, der norsk kunst og litteratur ble stadig viktigere. Språket utviklet seg fra nesten uforståelige dialekter der selv nabobygder kunne ha vansker med helt å forstå hverandres språk, til utvikling av to skriftspråk, nynorsk (Ivar Aasen), bygd på norske dialekter fra deler av landet, men ikke fra Østlandet og Nord-Norge, og bokmål (Knud Knudsen), som var nesten som dansk i skrivemåten.

Rundt 1905 hadde «det norske» utviklet seg betydelig på knappe 100 år, og prosessen fortsatte under vår egen konge, Håkon 7., til hans død i 1957., og senere Olav 5., til hans død i 1991, fordi Norge fra da av ikke trengte å ta hensyn til harde, svenske interesser i inn- og utland.

Norge utviklet seg stadig mer til en trygg og god selvstendig nasjon. Det å være norsk ble sett på som en ære, og vi ble etter hvert en av verdens – relativt sett – ledende land, som et trygt, og velstandsmessig godt, nasjonal-samfunn.

Denne nasjonale prosessen – avbrutt av to verdenskriger, der Norge, som hjalp Storbritannia og deres allierte med vår store handelsflåte i den første, 1VK, som bare var formelt med i den siste, 2VK – varte til ca. tidlig 1960-tall.

Fra den gang begynte Aps ideologi, i retningen av Norge som del av et globalt samfunn, for alvor å gjøre seg gjeldende. Oljefunn på norsk sokkel hadde nok sitt å si. Fra da av begynte Norge å bli svært gavmildt og å ta inn migranter – noen kalte dem arbeidsinnvandrere – fra den tredje verden, etter hvert mange tamiler, og stadig flere fra unevnelige land, særlig Pakistan. De skulle egentlig bare bli er en stund for å arbeide, men de ble værende for godt, og det kom stadig flere.

Det var ikke noen krav til dem, ikke en gang at de måtte lære seg norsk. Da Carl I. Hagen stilte noen krav, blant annet at de måtte lære seg norsk, ble han kalt rasist, nazist, fascist og Hitler.

To ganger ville Ap og H ha oss til å søke medlemskap i EEC/EF/EU, i 1972 og 94, men de fikk nei av folket begge gangene. Likevel greide de, med GHB i spissen, å lure oss 80 prosent bakveien inn i denne Unionen i det som kalles EØS, uten medbestemmelse og stemmerett. Her er vi ennå medlem, og det koster skjorta, mange milliarder i året, bare å handle med EU på like fot. Norge er ivrigst i klassen til å følge alle EUs direktiver, som ukentlig bryter med Grunnloven. Våre politiske ledere logrer for EU, og vi gir svære summer til tøv i vanstyrte EU-land, blant annet klatrekurs, danseskoler og «Gjøkens dag».

I mange tiår har Norge som nasjon blitt mer og mer gavmild til verden, særlig anført av Ap, med sin revisjonistiske, sosialdemokratiske ideologi, med god hjelp av Bondevik og Erna.

Vi er bare 1/ 2000-del av verdens folk, men skal sende våre midler til hele verden til alle mulige slags tiltak, sågar soldater og milliarder til kriger i fjerne, barbariske, unevnelige land, for eksempel Libya, Afghanistan og nå Syria og Mali.

Vi sender fra neste år av minst 40 milliarder i ren u-hjelp, som for det meste er nytteløs eller skadelig, til godt over 100 land, deriblant til 11 av de 12 mest korrupte terrorregimer i verden. Vi gir sågar 4 milliarder, direkte og indirekte, til islamister som vil utrydde den demokratiske rettsstaten Israel, og som daglig driver terror mot jøder.

Vi har stadig blandet oss inn i andre lands anliggender for å «redde dem», som regel med uheldig, eller sågar tragisk, utfall. Noen få eksempler er Cuba, Tanzania, Kenya, Sudan, Shri Lanka (Erik Solheim) og Sør-Sudan (Hilde Frafjord Johnson), Libya og Afghanistan. Hvor mange tusen milliarder dette har kostet NORGE uten at det har bidratt positivt, er det ingen som vet. En del kloke politikere fra mange av disse landene har bedt oss om å holde oss unna, for vi har ødelagt langt mer enn vår innblanding har gavnet.

Vi er svært snille mot fjernkulturelle migranter (aller mest unevnelige), som har stort sett bare rettigheter etter norsk –altså verdens beste og kostbare – målestokk, men vi krever ingen ting igjen som motytelse. Migrantene utnytter selvsagt vår naive snillisme. De vil som ikke la seg integrere, følger sjelden våre regler, kler seg i hijab, niqab og burka, vil ikke lære norsk og arbeider stort sett ikke. De fleste trygdes fra første dag. Ordet "assimilering" er et fyord, for Eliten har bestemt at immigrantene må gjøre som de vil, de trenger ikke å bli norske, men de kan likevel bo her uten å arbeide, på vår bekostning.

Unevnelige kvinner får ofte ikke lov av mannen å gå ut i arbeid, noe som også er vanskelig for de fremmedspråklige niqab- og burka-kledde damene å få i Norge. Bare EN av 20 «syriske» kvinner er for eksempel i full jobb, og begrepet «i arbeid» betyr for innvandrere, statistisk sett, EN eneste time i uken eller at de er på et eller annet NAV-tiltak.

SSB prøver å sette sammen flere grupper av innvandrere, for eksempel somaliere, afghanere, irakere, iranere og syrere sammen med svensker, dansker, englendere, tyskere og amerikanere slik at sannheten om muslimenes enorme belastning for det norske samfunnet skal dysses ned.

Kort sagt: Den norske politiske Eliten har bestemt at Norge, med en halv promille av jordens folk, sine menneskerettigheter, skal gjelde for enhver verdensborger. Særlig Erna, Grande, Søreide, Ap, SV m.fl., er blitt stadig mer sløsende med Norges ressurser og reserver både til utlandet generelt, til muslimske terrorstater og deres allierte FN spesielt, samt til alle som kommer til Norge, ved å gi dem samme – verdens beste – rettigheter, som etniske nordmenn må ha arbeidet for i 40 år for å oppnå. Ved å godta Marrakesh-avtalen, har vi åpent for fri immigrasjon av muslimer og dermed for enda mer islam i Norge. Det skal sågar bli forbudt å kritisere denne ødeleggende migrasjonen der nå også «klima-flyktninger» skal få trygdes her. Det trengs ikke en gang lenger beskyttelsesbehov for å komme til lille Norge, og de kan ikke sendes tilbake mot sin vilje.

Overgangen fra Norge som nasjonalstat til globalismens høyborg ble behørig markert med Kongens tale 1. september 2016, da vår monark ikke lenger kunne finne karakteristiske trekk med «det norske». Kong Haralds tale markerte et vendepunkt fra nasjonalstat for nordmenn til globaliststat for verden. Talen holdt kongen et knapt år etter folkevandringen året før. Talen fikk stor oppmerksomhet langt over Norges grenser, og denne talen – som venstresiden og islam trykket hardt til sitt bryst – manet trolig til enda mer multikulturalisme, enda mer immigrasjon, enda mer u-hjelp til hele verden og enda mer norsk globalisme.

Det internasjonale gjennombruddet er altså «ferdig gjennomført», og Norge, norske politikere og Elite skal fra nå av «spille på hele verden». Norge er nå blitt en full globaliststat! Nordmenn har ikke lenger fortrinnsrett til Norge, som fra nå av skal være åpen for alle mennesker, all religionsdyrkelse, alle kulturer og alle truede (og fattige?) verden over; kort sagt et land preget av multikultur og globalt tankesett. Norge er trolig det land i Europa som – sett i relasjon til opprinnelig folketall – har tatt inn flest fremmedkulturelle av alle land i Vest-Europa. Tallet på etniske nordmenn daler, og de fjernkulturelle øker i antall. Hver norsk kvinne føder i snitt 1.6 barn, mens muslimske, på europeisk basis, føder 4.5.

Da kongen tidligere hadde blitt spurt om sitt syn på immigrasjon, hevdet han klokelig: «Vi må hjelpe dem der de er. Vi kan ikke ta inn hele Afrika!»

Hvem som skrev kongens tale som han senere holdt, 1. september 2016, vet ikke jeg, men skulle jeg gjette, ville jeg tro at forfatteren var en venstrevridd homofil og kanskje muslim. I talen gjorde kongen det klart at vi nå er en verdensvid, multikulturell og multireligiøs nasjon, og han kunne ikke finne trekk av det opprinnelig norske lenger.

Her er noen hovedpunkter at talen. Enten mener kongen dette selv, leser opp det en annen har skrevet, eller han bare registrerer at slik har det dessverre blitt.

¤ Det er ikke alltid lett å si hvor vi er fra, hvilken nasjonalitet vi tilhører. ¤ Det vi kaller hjem, er der hjertet vårt er – og det kan ikke alltid plasseres innenfor landegrenser. Om du har ditt hjerte i Pakistan eller Norge, kan du være norsk. ¤ Det samme om du tror på All/ ah eller Jesus eller er ateist. ¤ Verdiene av – og fordelene med – verdipluralisme, globalt fellesskap, flerkultur og kjønnsforvirring var sentrale emner i talen. ¤

Talen var sterkt atypisk sammenlignet med talene til andre statsoverhoder i inn- og utland, og den skisserte et klart brudd med Norges historiske stolthet. ¤ Kongen visste ikke lenger hva vårt land og folk ER i dag. ¤ Han overgikk også alle verdens statsoverhoder når det gjaldt å hylle og bejae multikultur og globalisme som statens overordnede mål. ¤ For å si det mildt er nå begreper som nordmenn gjennom lange tider har stått fast ved, som «det norske», som for eksempel «den norske innbygger/ nordmannen», «den norske kulturen», «de norske verdier», «den norske politikken» blitt svevende og uklare uttrykk og begreper.

17.- mai-feiringen er også svekket, og mange tør ikke å sende sine barn i tog av frykt for deres liv og helse på grunn av islam. Det viftes med mange lands flagg, ikke bare det norske, og i en del norske byer beflitter man seg når det gjelder å velge ikke-nordmenn, gjerne fjernkulturelle, til ledere i 17.-mai komitéen nesten hvert år.

Nasjonen Norge er altså blitt en multikulturell, pluralistisk, globaliststat. En del liker det, blant annet mesteparten av Venstresiden og alle naive snillister som gjerne deler Norges ressurser og vårt gode land(område) med resten av verden både til gode og negative formål – uten at det hjelper noen som helst. Norge ødelegges, særlig for dem som kommer etter oss, og vi berger svært lite med vår halve promille av verdens folketall.

Trudeau og Solberg i knallhard konkurranse om plass i FNs sikkerhetsråd

For min del liker jeg IKKE denne, etter min mening destruktive, utviklingen, med mitt kjære, lille, Norge som gradvis er blitt verdens «julenisse», helt, beskytter og frelser!

Nylig var Erna i Sør-Afrika for å motta en meget tvilsom «verdenspris» som klodens mest sløsende statsleder med sitt eget lands ressurser og reserver. En tvilsom «heder», eller hva?

Selv mener jeg det Ap, deres partiorgan NRK og andre MSM, og særlig nå Erna bedriver, blant annet når det gjelder sløsingen verden over med våre midler – og spesielt det å godkjenne en ødeleggende migrasjonspakt – er det en engelskmann ville kalle treason, altså landssvik eller landsforræderi. Denne destruktive avtalen som godkjennes av Erna nå, har folk flest ikke visst om en gang.

Erik Bye´s meninger om våre politikere (lenke)

«Norske politiske ledere er valgt for folket VÅRT, ikke for FN og VERDEN», for å sitere en klok professor i statsvitenskap som nå tilhører Ernas parti, men som tidligere var statssekretær for Krf.

Hvorfor Erna driver på med slik sløsing med våre reserver har jeg ofte lurt på. Jeg har intet sikkert svar å gi, men jeg tror det kan være hennes godt kjente velvilje overfor det unevnelige og det unevnelig-dominerte FN, samt personlige, egoistiske motiver som driver henne. Håper hun med tiden å bli den første kvinnelige generalsekretæren i FN?

T. Sø.


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.

TILBAKE TIL HOVEDMENYEN - BACK TO THE MAIN MENU