6 min read

EØS-debatten: Erna varsler at 300 milliarder er i fare

VIL IKKE «TUKLE»: Erna Solberg mener ingen burde «tukle» med EØS-avtalen. Foto: Helge Mikalsen

Statsminister Erna Solberg sier eksport for 300 milliarder kroner er står på spill hvis Ap presses fra venstresiden og LO, slik at EØS-avtalen settes i fare.

Publisert: 10.05.19 kl. 18:22

Derfor får nordmenn økonomiske vanskerLån m/pant i bolig. 6,95%. Effektiv rente 7,36%. Annuitetslån 2.000.0000 o/25 år, gebyr 20.000. Tot. 4.264.057.

– EØS er helt avgjørende for norske bedrifter og for Norges velferd. Veksten mot det europeiske markedet viser at tradisjonell industri og tradisjonelt næringsliv nå går mye bedre enn for noen få år tilbake. Skal dette balansere ut når oljeaktiviteten blir mindre i Norge, trenger vi en problemfri og ubyråkratisk markedsadgang til EØS, sier statsminister Erna Solberg til VG.

Hva EØS-avtalen omfatter

Hun viser til hittil upublisert statistikk-tabell fordelt på fylker, laget basert på tall fra SSB (se tabellen lenger ned i saken).

– Det viser at det totalt ble eksportert for over 300 milliarder kroner til EØS-land i 2018. Det er en økning på 12 prosent sammenlignet med året før.

– Opposisjonen sier at de milliardene ikke er i fare fordi våre interesser vil kunne ivaretas gjennom en ny frihandelsavtale?

– Jo, det kan de være: I Storbritannia har de begynt et tilsvarende eksperiment, og resultatet er at investeringer, jobber og bedrifter flyttes ut av landet i rekordfart. Vi kommer ikke til eksperimentere eller drive med skrivebordsmagi knyttet til titusenvis av norske jobber i bygd og by, men heller bruke tid og energi på å videreutvikle EØS-avtalen på de områdene hvor den kan bli bedre, sier hun og legger til:

– EØS-avtalen sikrer oss likt regelverk og like konkurransevilkår på de fleste områder hvor vi handler med Europa.  En vanlig frihandelsavtale kan aldri gi oss det samme.

I 2018 gikk 68 prosent av norsk fastlandseksport til EØS.

– Siden 2013 er det eksportert verdier til EØS fra fastlands-Norge for over 1 560 milliarder kroner.

Fakta om eksport-talleneVIS MER

– Særlig distriktsnorge, som jo har veldig mye av sin produksjon rettet mot EU-markedet, er avhengig av at vi har god markedsadgang, sier statsministeren, med et stikk til Senterpartiet.

– Det er en utfordring at Sp, SV og Rødt er sterkt imot EØS-avtalen. Ap er for, og det er bra. Men nå presses Ap både av deler av fagbevegelsen, og av de tre partiene de skal samarbeide med, sier Solberg.

– Færre jobber, mindre velferd

Kampen om EØS har sin første viktige etappe på landsmøtet til LOs største forbund i privat sektor, Fellesforbundet, som avholdes i oktober i år.

Vinner nei-siden frem på landsmøtet, øker det sjansen for at det også blir nei på LO-kongressen i mai 2021. Det vil etter alle solemerker ikke føre til at Ap snur, men et nei til EØS fra LO kan skade Ap kraftig i valgkampen ettersommeren 2021, da det er stortingsvalg.

Solberg sier det ville vært «veldig alvorlig» om man gjorde noe med EØS-avtalen, og mener det vil få disse konsekvensene:

– Færre jobber, mindre velferd. Det er titusenvis av jobber i Norge i privat sektor, særlig i distriktene, som er avhengig av den markedsadgangen. Og den markedsadgangen hadde vært mer byråkratisk og vanskeligere hvis vi ikke hadde hatt EØS-avtalen.

– Frp vil også reforhandle EØS-avtalen?

– De er medlem av en regjering hvor det er helt avklart at vi bygger på EØS-avtalen. Det er ikke noe spørsmål om det i grunnlaget for den regjeringen vi har i dag. Og det er store deler av Frp som også mener at vi må ha EØS-avtalen.

– Tidligere rødgrønne regjeringer har heller ikke reforehandlet EØS-avtalen?

– Men i tidligere rødgrønne regjeringer har ikke Sp og SV vært så sterke som det ser ut som de er på meningsmålingene nå. Det er viktig å huske at man ikke bare alltid kan regne med at Ap er garantisten for at ikke ting kan skje - de som stemmer på Sp og SV må være klare over at det ville svekke arbeidsplasser i distriktene hvis de får regjeringsmakt.

– Klassisk skremming

Aps næringspolitiske talsperson, Terje Aasland, sier Solberg bør bruke mer tid på egen politikk enn på Arbeiderpartiet.

– Hun vet utmerket godt at Ap står fjellstøtt på EØS-avtalen. Den har tjent og vil tjene Norge godt, den sikrer forutsigbarhet og er viktig for å trygge arbeidsplasser over hele landet.

Kampen om EU-direktiver: EU: 11.013 – Norge: 0

– Når Solberg er bekymret for EØS avtalen bør hun se seg selv i speilet og og se hva hennes politikk medfører av frustrasjon og fortvilelse blant arbeidsfolk, ikke minst på byggeplassene. Et fravær av engasjement fra regjeringen når det gjelder sosial dumping, hele faste stillinger og trygghet for helt vanlige arbeidsfolk er med på bygge opp frustrasjon, som igjen gir motstand mot EØS avtalen. Det er derfor høyreregjeringen selv, som bidrar til at oppslutningen om EØS-avtalen i enkelte grupper er svak.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum reagerer på hennes uttalelser.

– Dette er klassisk skremming fra Erna Solberg. I stedet for slik generell skremselspropaganda, kan hun bli med på å diskutere konkrete saker hvor EØS-avtalen skaper problemer. For eksempel Acer-debatten, hvor vi overlater styringen av vår energipolitikk til Brussel.


Innlegg fra #foljebevegelsenmoteu  11 mai

Hvis Solberg og Støre ville utrede alternativer til EØS, ville vi visst mye mer. Disse trusler og denne skremselspropagandaen har vi fått nok av, det bør ligge i fortiden. Det er vårt demokrati vi snakker om! Nordmenn ønsker endring og EUs ekspansjon kan vi ikke ignorere. Hvordan har Sveits fått det til?

Direkte demokrati, stemte nei til EØS-avtalen. Et av verdens rikeste land, verdens beste veier og har flere avtaler med EU og klarer seg utmerket. Resten av verden klarer seg utmerket med egne handelsavtaler med EU og WTO, som ikke er en husmannskontrakt.

Når Solberg er bekymret for EØS avtalen bør hun se seg selv i speilet og og se hva hennes politikk medfører av frustrasjon og fortvilelse blant arbeidsfolk, ikke minst på byggeplassene.

Et fravær av engasjement fra regjeringen når det gjelder sosial dumping, hele faste stillinger og trygghet for helt vanlige arbeidsfolk er med på bygge opp frustrasjon, som igjen gir motstand mot EØS avtalen. Det er derfor høyreregjeringen selv, som bidrar til at oppslutningen om EØS-avtalen i enkelte grupper er svak.

– Dette er klassisk skremming fra Erna Solberg. I stedet for slik generell skremselspropaganda, kan hun bli med på å diskutere konkrete saker hvor EØS-avtalen skaper problemer. For eksempel Acer-debatten, hvor vi overlater styringen av vår energipolitikk til Brussel. Nordmenn ønsker det ikke. Heller ikke jernbanepakken.

Solberg overkjører nordmenn og demokrati. Dette er deres feil, deres radikale liberalisme er blitt totalt antidemokratisk. Og den ødelegger den norske modellen og svekker vårt demokrati. Det er radikalt!

Dette handler ikke om eksport.
Det er løgn at 300 milliarder står i fare.
Fri flyt av kapital og arbeidskraft bør vi utrede alternativer til. Det fremmer korrupsjon. Vi eksporterte mer FØR, EØS-avtalen enn nå.

Er det virkelig noen som tror at de vil slutte å handle med Norge med laterale og bilaterale handelsavtaler ? Vi er medlem av WTO akkurat som EU. Vi og EU må forholde seg til WTO sitt regelverk. Denne myten hun prøver seg på her er akkurat den samme som ja siden brukte i 1972 såvel som i 1994.

Den blir ikke mer sann om den gjentar og gjentas. Tror noen at de vil slutte å kjøpe olje, gass, fisk, metaller og råvarer til egen produksjon uten en EØS-avtale; uten en Husmannskontrakt ? Fisk inngår ikke i EØS-avtalen.

Kampen om EØS har sin første viktige etappe på landsmøtet til LOs største forbund i privat sektor, Fellesforbundet, som avholdes i oktober i år. Hvor mye er vårt demokrati verdt? Hvor mye er norsk suverenitet verdt? Hvor mye er den norske modellen verdt? Norge vil aldri bli medlem av EU, bør vi ikke utrede alternativer?

#foljebevegelsenmoteu


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.

TILBAKE TIL HOVEDMENYEN - BACK TO THE MAIN MENU