4 min read

Problemer i kø når IS-krigere skal hjem

Den kvinnelige Al-Khansa-brigaden skal ha vært ekstra brutale og straffet kvinner som brøt IS' strenge regler som omfattet alt fra påkledning til amming.
Eva Thomassen

Av Eva Thomassen - 3. mai 201914

Det har blitt et folkekrav, også innad i regjeringen, at de norske barna som oppholder seg med mødrene sine i interneringsleiren Al-Hol i Syria, må hentes hjem. Det kan ikke Erna Solberg gjøre, og det vet hun.

Mange glemmer at Norge er i krig med Syria. Det er i disse områdene Norge sammen med 70 land har vært siden 2014 for å bekjempe IS. Fortsatt okkuperer USA 27 prosent av Syria sammen med den kurdiske militsen Syrian Democratic Force, som er en del av YPG. YPG/SDF har etablert en selverklært uavhengig region med egne selvstyremyndigheter i områdene der leiren med de norske kvinnene og barna ligger.Regjeringen må altså forholde seg til en ikke-statlig milits som er ansett som en terrorgruppe av så vel Damaskus som Tyrkia. De syriske kurderne har heller ikke noe godt forhold til regjeringen i Bagdad.

For å komme inn i Syria må Norge samarbeide med kurdiske selvstyremyndigheter i Nord-Irak og i Syria, ikke sentralmyndighetene i Damaskus. Utenriksminister Søreide uttaler til VG at «i en flyktningleir i andre land ville man ha samarbeidet med de lovlige myndighetene. Her må man finne praktiske løsninger i et område der det ikke er anerkjente myndigheter å samarbeide med». Det er norsk politikk i Syria som gjør dette til et nærmest uløselig problem. Norge har brutt forbindelsene med Syrias lovlig valgte regjering. Ambassaden i Damaskus er stengt. Dette er også problemet PST står overfor.

Det er Røde Kors Solberg forholder seg til når det gjelder nordmenn i Al-Hol-leiren. Røde Kors har tillatelse fra så vel Damaskus som de kurdiske selvstyremyndighetene. Men Røde Kors stiller krav. De vil for eksempel ikke bistå med DNA-tester på vegne av norske myndigheter.

Alle barn med norsk mor eller far blir automatisk norsk statsborger, også de som er født i utlandet. Problemet melder seg når det verken foreligger fødselsattest eller DNA-test. Barna som er sammen med norske statsborgere i Al-Hol-leiren har ingen av delene. De er født i dette kalifatet, bortsett fra noen få. Man kan med andre ord ikke vite om barna er norske. Det opplyses at det er 18 barn med tilknytning til Norge i leiren. PST mener 40 norske barn befinner seg i Syria.

Solberg sier hun vil ta hjem foreldreløse barn og barn av mødrene som frivillig gir fra seg barnet. De ansvarlige kurdiske myndighetene har sagt at det ikke er aktuelt å skille barna fra mødrene. Det sier seg selv. Det er terroristene som utgjør en fare i Syria, av begge kjønn.

For å holde det gående måtte krigerne i IS ha mat og klær. Jobben var dessuten å lage neste generasjon jihadister, hjernevaske barna, spre ideologien. I tillegg til å utføre rene terrorhandlinger. Uten de kvinnelige deltakerne i IS og de andre terrorgruppene ville ikke krigen kunnet ha pågått i over åtte år. Disse kvinnene er farlige.

Syria har gjenvunnet kontrollen over eget territorium bortsett fra Idlib og i områdene der Al-Hol-leiren ligger. I Idlib står alle opprørsgruppene på FN og alle lands terrorlister. Solberg vil nok møte på et nytt problem etter hvert som Idlib blir befridd. Flere norske terrorister med barn. Spørsmålet man bør stille er hvorfor det var så lett å reise til Syria og så vanskelig å reise tilbake til Norge?

Skjermdump fra NRK

Til NRK sier den norske statsborgeren at hun ikke har drevet med annet enn husarbeid, og middagslaging. Hun synes at hun har sonet ferdig etter seks år i IS

Denne artikkelen ble først publisert som leserinnlegg i Klassekampen.


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.

TILBAKE TIL HOVEDMENYEN - BACK TO THE MAIN MENU