3 min read

Ny megamoské til 1000 bygges i Växjö

Byens arkitekt gleder seg. – En så stor moské kommer til å synes og det blir spennende å se den på avstand når man kommer kjørende på Liedbergsgatan, sier han.

Hege Storhaug

HS - Hege Storhaug - Publisert: 30.04.2019 - 18:27

Han synes også at «det hadde vært fantastisk» med en slik moské i lille Växjö, kjent for alt oppstyret i fjor da det hele endte med at byens allerede eksisterende moské fikk tillatelse til bønneutrop. Vi sier «lille Växjö, for befolkningen er kun på 66 000. Det er ikke mye når vi snakker om megamoskeer.

Sverige islamiseres i en rasende fart. Vi meldte tidlig i fjor om kampen for bønneutropene i Växjö, som hele det norske bispekollegiet hjertelig ønsket velkommen. Preses Helga Haugland Byfuglien uttalte følgende:

Vår preses, altså øverste kirkeleder, fremstår som opptatt av alt annet enn liturgien.

Skulle dette bli aktuelt i Norge så ville det kirkelige perspektivet vært at religionsfrihet er en grunnleggende menneskerettighet. Vi lever i et livssynsåpent samfunn der vi må tåle å bli eksponert for ulik tros- og livssynsutøvelse.

Og biskopene fikk jo selvsagt ikke et kritisk spørsmål fra mikrofostativene. Trodde noen det?

Det gjør de nok heller ikke nå som det er klart at Växjö kan få nok en stormoské. At Saudi-Arabia, Qatar og/eller Emiratene finansierer den, er imamen i dagens moskébygning åpen om. Han sier de allerede har bedt om penger fra samtlige tre nevnte land. Den samme imamen, Ismail Abu Helal, klarer også å lire av seg følgende:

…”böneutropen (har) blivit som en turistattraktion”, og; ”alla svenskar tycker det är trevligt” att höra den muslimska trosbekännelsen på arabiska.

Sistnevnte er vi jo særlig overbevist om. Hvorfor blir det da bråk hver eneste gang islam presser seg på folk som ved bønnerop og minareter? Hvilket intellektuelle nivå er denne imamen på, la oss si på en skal fra 0 – 10?

Moskeen har fremdeles ikke søkt om  byggetillatelse, men antar at det er en smal sak. Det tror vi på i Sverige, der det eneste partiet i Riksdagen som vil stanse Saude-Arabia og dets like fascister i å spre sin ideologi på svensk jord, er Sverige-demokraterna. Og da går jo alle de andre partiene på autopilot inn for det stikk motsatte. Det er slik det fungerer i sandkassa, det husker vi jo godt fra barndommens dager.

Sverige er et annet sted (Norge hakk i hæl), og det begynner å bli vanskeligere og vanskeligere å ha medfølelse med svenskene generelt, for de vil jo ha denne islamiseringen all den tid folk stemmer som de gjør og er så tause som de er.


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Helt vannvittig.   Reiser pallass for vaare erobrere.  Selvutslettelse!!

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.

TILBAKE TIL HOVEDMENYEN - BACK TO THE MAIN MENU