4 min read

EU-kommisjonen mener Marrakesh-avtalen er bindende.

Er vi helt molboer?

Av Dan Odfjell -29. mars 2019 | 18:58

Statsminister Erna Solberg i sikkerhetsrådssalen i FN. Salen er tegnet av den norske arkitekten Arnstein Arneberg (1882-1961). Maleriet er av Per Krohg (1889-1965). Foto: Pontus Höök / NTB scanpix. Det er denne stolen Erna sikler efter.

Siste nytt er at EU betrakter Marrakesh-avtalen (kanskje bedre kjent som «Migrasjonsavtalen») som legalt bindende. Husk da vår statsminister og/eller hennes underordnede som stresset oss avtalen som ikke bindende.

For å lære mer om dette og om «EU som en vits» anbefaler jeg kronikken til Maria Zahler på Resett under et stort bilde av Erna Solberg med overskriften:

Vi trenger en standhaftig regjering når EU viser sin sanne, antidemokratiske natur

Alle forsto at EU ville alle land inn i folden… Men se, de mange EU land og andre som avsto, Polen, Østerrike, Ungarn, Tsjekkia, Slovakia, Estland, Latvia, Italia og Bulgaria, samt Sveits, USA, Israel, Australia, Brasil og Chile. Dette er land som vil ha kontroll over egen skjebne; ikke seg utsatt for fremmede direktiver. Der er Norge merkelig tam og tilsynelatende viljeløs overfor både EU og FN, nærmest en konform «etter-dilter». Etter faresignalene som nå fremkommer mener jeg Norge har intet å tape på å trekke seg. Hvem kan forhindre det? Bare oss selv.

Underskrive en avtale som ikke er en avtale? Er vi helt molboere? At Sverige gjorde det burde i seg selv vært nok advarsel. Men norske riksmedier, de er også stort sett molboere alle sammen, hvorav ingen av dem kom med kraftige advarsler, om noen i det hele tatt. Det var bare oss som tenker på folk og land som gjorde anskrik. Så hva vil Erna gjøre nå, tenke nytt? Jeg holder ikke akkurat pusten av spenning, hun synes nærmest «fanget» eller paralysert av sosialist-globalistene. Samt kanskje ualminnelig sta?

I mellomtiden har nemlig den britiske EU-parlamentarikeren Janice Atkinson nettopp offentlig-gjort et så langt ikke-publisert dokument over 10 sider fra EU-kommisjonens juridiske avdeling som konkluderer slik: «GCM has legal effects as it is able to decisively influence the content of legislation adopted by the EU legislature”. Oversatt til norsk blir dette rimelig «regjerings-flaut». Vi som påpekte risikoen og unødvendig-heten av å underskrive en slik traktat fikk rett.


Diktatur
Men tilbake til Maria Zahler med meningers mot. Hun påpekte at «avtalen» antyder «at medlems-landene kan sanksjonere innvandringskritiske ytringer, og at de skal kjempe imot «fremmedfiendtlighet». Hva nå enn det betyr for denne  «paktens» iherdige pådrivere som inkluderer alle FNs ca. 40 dysfunksjonelle islamistiske stater. Et annet og tydeligere ord her er menings-sensur. I Norge farlig nytt, med en retts-pleie med brodd mot politiske dissidenter, som var vi et diktatur. Denne form av forførende og selvødeleggende avtaler må kanselleres.

Annonse

Ei heller vil Norge ha hverken legalisert velferdsinnvandring eller annet overnasjonalt diktert.

Jeg mener å huske at utenriksministeren Ina Eriksen Søreide sa noe om at de følte seg nødt til å underskrive traktaten. Nødt av hvem? Var det fordi våre utenriksmedarbeidere hadde gått for langt i sin vanlige iver etter å markere seg? Tilsynelatende tankeløst for ned sidene? Hvilke avtale-deler var det, som man i etterkant gjerne skulle ønsket annerledes? Utenriksminister fortell folket uinnpakket sannheten, vi fortviler over middelmådigheten og spesielt over et UD uten hverken økonomisk eller annen fedrelands-sans.


At eurokratene i Europakommisjonen muligens vil gjøre FNs Global Compact for Migration bindende for alle land kommer ikke som noen stor overraskelse.

Nå er det høyst interessant å se hvordan nasjonalstatene vil håndtere dette utspillet. For Norges del påvirkes vi alltid av hva EU finner på å gjøre på migrasjonsfeltet, fordi vi er en del av Schengen og EØS. Vi elsker å implementere direktiver og vi lytter ofte til det EU sier. Hva skal den norske regjering nå si?

Mange vestlige land avviste avtalen, fordi regjeringene visste hva konsekvensene kunne bli. Mange, også her i Resett, advarte sterkt mot noen av formuleringene i avtalen, som er dypt problematiske.

Det står ting i denne avtalen som antyder til at man kan sanksjonere innvandringskritiske ytringer, og at statene skal kjempe mot «fremmedfientlighet», hva nå enn det betyr for disse menneskene.


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Gro Harlem Brundtland sitter for tiden i FN´s ´The Elders raadet´. Sikkerhetsraadet´s medlemmer byttes ut hvert tredje aar.

Administrator
HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator.

Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified. The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites.

Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.

TILBAKE TIL HOVEDMENYEN - BACK TO THE MAIN MENU