5 min read

Trumps USA knuser EU-stormaktene: - Enestående

Den økonomiske veksten i USA i fjor setter de store EU-landene fullstendig i skyggen. Ekspertene mener Trump kan ta en god del av æren, eller skylden, for det.

                            07.03.19 04:59 07.03.19 12:44 - Halvor Ripegutu

- Det Trump har gjort er uten sidestykke i USA. Men det skyldes et ønske om å blåse opp økonomien for å være populær hos velgerne, sier sjeføkonom i Nordea Markets, Kjetil Olsen, til Nettavisen.

Jubeltall for Trump

Bedre enn EU-kjempene

Det er frisk vekst for en stor, moden økonomi som den amerikanske. Det er imidlertid ekstra imponerende når man sammenlikner med EU-landene, som tradisjonelt har ligget på omtrent samme veksttakt som USA.

I 2018, det første hele året med Donald Trump som president i USA, var nemlig kontrasten enorm.

  • Økonomien til Storbritannia inkludert Nord-Irland steg 1,4 prosent i 2018, altså bare litt over halvparten av veksten til USA.
  • Tyskland vokste også 1,4 prosent i 2018.
  • Italia vokste på sin side skarve én prosent.
  • Frankrike var "best" av de fire store EU-landene med en BNP-vekst på 1,5 prosent.


Disse fire landene utgjør over halvparten av befolkningen og økonomien i EU.

Du kan lese flere økonomisaker fra Nettavisen.Økonomi her.

FULL FART: Den amerikanske økonomien vokser kraftig, takket være Trumps skattekutt og økt gjeld. Foto: Sachs Ron/cnp/abaca (Pa Photos)

Trump-effekten

Økonomene mener en stor del av forklaringen skyldes Trump og da hovedsakelig det store skattekuttet han fikk gjennom Kongressen i fjor.

- USA vedtok store skattekutt i starten av 2018 og det er kommet ut til folk og bedriftene. Den stimulansen har vi ikke hatt i Europa, sier Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i Sparebank1 Markets, til Nettavisen.

Det samme sier Kjetil Olsen i Nordea Markets.

Les også: Historiens lengste oppgang i amerikanske børshistorie

Trump og Obama krangler om hvem som skal ta æren

Enestående

Begge økonomene understreker at et slikt skattekutt, som kom på et tidspunkt hvor amerikansk økonomi allerede gikk kjempebra, er uhørt.

- Vi har aldri sett noe slikt før. Det at man på toppen av en langvarig konjunkturoppgang pøser på med skattekutt som gir ekstra store budsjettoverskudd, er helt unikt i amerikansk sammenheng, sier Andreassen.

Arbeidsledigheten er det laveste på femti år i USA, men budsjettunderskuddet, som i dag er på seks prosent, er mye høyere enn normalt. Det strider mot normal økonomisk tenkning, som tilsier at når det er gode tider, skal man stramme inn, ikke gi mer gass, slik Trump har gjort.

- De tiltakene Trump har kommet med er egentlig vært ganske sinnssyke. De er ikke kommet i nærheten av en slik finanspolitikk i Europa. Dette er tiltak man vanligvis gjør under en økonomisk krise, sier Olsen.

Ikke imponert

Men tross at Trumps politikk i vesentlig grad har bidratt til knallveksten i USA, mener ikke Andreassen at presidenten har noen grunn til å skryte.

- Det er ikke noe kunst å skape vekst i økonomien ved å øke den offentlige pengebruker eller ikke ta inn skatter. Det er ikke noen Trump-effekt utenom at han har fått flertall i kongressen for store budsjettunderskudd. På et eller tidspunkt er det nødvendig å få bedre balanse i budsjettet og da må utgiftene kuttes eller skatteinntektene heves, sier Andreassen.

Olsen peker på sin side på at USA tross alt har en stor fordel overfor andre land når de skal ta øke gjelden.

Ettersom de har dollaren som valuta, hele verdens reservevaluta, kan de ta opp store lån uten å bli straffet med høye renter i finansmarkedene, slik mange euroland blir.

- USA kan gjøre mye uten å bli straffet av finansmarkedene og betale mer renter. For andre land er det en disiplinerende faktor. Men også USA må jo betale tilbake pengene de har lånt på et tidspunkt, sier Olsen.

Europa: Enkelthendelser tynger

Mens vi vet ganske godt hva som skyldes den kraftige veksten i USA, er usikkerheten større knyttet til hvorfor europiske land har så svak vekst.

Økonomene viser imidlertid til at en lang rekke enkelthendelser gjennom året som gikk som holder veksten nede i Europa.

  • Brexit skaper usikkerhet, mest for Storbritannia, men også for hele økonomien i Europa.
  • En ny, populistisk regjering i Italia bidrar også til å gjøre investorene skvetne.
  • Bilindstristrien, Europas viktigste næring, har vært rammet av en omlegging i utslippstillatelser, slik at bilproduksjonen falt mot slutten av fjoråret.
  • Frankrike har vært rammet av store protester fra de såkalte "Gule vestene", som har ført til at landet i perioder har vært lammet.
  • På toppen av dette har den tyske økonomien vært hindret av lav vannstand på Rhinen, noe som har hindret transporten på denne viktige vannveien.

Kina har ett kraftig våpen de ennå ikke har brukt mot USA

Med andre kan det se ut som om handelskrigen mellom USA og Kina, også den initiert av Trump, rammer Europa i større grad enn USA.

- Det kan virke som om det har lagt en demper på sentimentet, sier Nordea-økonomen.


WHO and WHAT is behind it all ? : >


The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator
HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator.

Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified. The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites.

Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.

TILBAKE TIL HOVEDMENYEN - BACK TO THE MAIN MENU