2 min read

Profilerte norske politikere medlemmer i organisasjon som arbeider for «verdensregjering»

RESETT - Av Maria Zähler -28. februar 2019 | 09:55346

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Et antall kjente politikere, døde og levende, står som delaktige i en organisasjon som vil erstatte nasjonal suverenitet med en verdensomspennende føderasjon.

«Én Verden» er den norske avdelingen av den internasjonale organisasjonen World Federalist Movement (WFM), som jobber for å styrke FN, med sikte på å skape en verdensføderasjon. WFM jobber altså for en verdensorden der nasjonalstatenes suverenitet på sikt må vike for en overnasjonal, global overmakt.

På WFMs engelskspråklige nettside har man blant annet sitert Albert Einstein på følgende:

Resett får ikke millioner i pressestøtte, derfor trenger vi din hjelp. Støtt oss her.

– Det finnes ingen redning for sivilisasjonen, eller engang for menneskeheten, annet enn en opprettelse av en verdensregjering.annonse

Én Verden har, ifølge Wikipedia, flere kjente politikere, i tillegg til en rekke advokater, rådgivere, rektorer, professorer og forskere, blant sine medlemmer. Et organ kalt rådet er ledet av ekspolitikeren Odd Einar Dørum (V), som har tittelen president. Denne opplysningen har Dørum selv bekreftet på spørsmål fra Resett.

«Viktige spørsmål»

Medlemsskap i en global føderalistorganisasjon reiser flere spørsmål knyttet til nasjonal suverenitet og demokrati. Dørum har vedgått overfor Resett at disse spørsmålene er viktige, men ønsker ikke å besvare dem på nåværende tidspunkt, og begrunner dette med at han har en fullpakket dagsorden. I stedet ber han Resett om å komme tilbake til ham i midten av mars.

Men det er flere kjente navn på Wikipedias liste over rådsmedlemmer. De avdøde politikerne Thorvald Stoltenberg og Inge Lønning skal ha vært delaktige i rådet. Det samme gjelder sittende kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Les også: EU-kommisær: Om nasjonalistene vinner, blir det krig

Medlem siden 1998

Statsråd Sanner bekrefter i en uttalelse til Resett at han har vært medlem av rådet i over 20 år.

– Jeg ble forespurt i 1998 om jeg ville stå som medlem av rådet i Én Verden, men har aldri deltatt i noen aktiviteter i regi av organisasjonen, sier Sanner.annonse

Han begrunner sitt medlemsskap med et ønske om mer internasjonalt samarbeid, men unnlater å svare på hvordan han ser på en eventuell verdensføderasjon.

– Min begrunnelse for å si ja var at jeg både da og nå mener at vi trenger mer forpliktende samarbeid både globalt og regionalt for å løse våre felles utfordringer, og for å fremme demokrati og respekt for menneskerettigheter. Det betyr imidlertid ikke at jeg deler alle målene til organisasjonen.

Videre sier Sanner at han «selvsagt ikke» er motstander av nasjonalstaten.

Resett stilte følgende spørsmål til Jan Tore Sanner og Odd Einar Dørum:

– Kan du bekrefte eller avkrefte at du er delaktig i organisasjonen?

– Er du motstander av nasjonalstaten og nasjonal suverenitet?

– Hvordan ser du på en verdensføderasjon, hvordan tenker han at denne vil fungere? Vil den være demokratisk?

– Er det egentlig forenelig å være politiker i en nasjonalstat, og å arbeide for en avvikling av nevnte stat?

Remarks:

Norge er medlem i ÉN VERDEN eller "World Federalist Movement" - WFM

Norge er ogsaa medlem i ECFR, en underavdeling av CFR, USA´s skyggeregjering

Norge er selvsagt ogsaa medlem i den ikke-folkevalgte Europabevegelsen gjennom 87% av vaare Stortingsrepresentantene

Gro Harlem Brundtland har ikke enda gaatt under jorden men sitter i dag i FN´s´The Elders´ hvor hun kan lage flere oedeleggelser.

Erna Solberg´s endelige maal er The New World Order - NWO