2 min read

Norsk innvandringspolitikk er en illusjon i regi av en globalisert styrende overklasse med agenda for NWO

Geir Ivar Jørgensen - 22. september 2017


Norsk innvandringspolitikk er en illusjon i regi av en globalisert styrende overklasse !

Norsk innvandringspolitikk er diskriminerende, segregerende og uverdig. Den er styrt av globalisert totalitær kapitalisme. Vi har innvandring i fri flyt over åpne grenser, som siden 1994 har ført til en eksplosiv befolkningsvekst i Norge. Milliardærene og kremmerne fråtser i grenseløs tilgang på lavtlønnet arbeidskraft.

EUs grenseløse innvandringspolitikk over åpne grenser, uten regulering og begrensning, kriminaliserer det norske arbeidsmarked ved sosial dumping, svart arbeid, og menneskehandel via såkalte bemanning-byrå. Arbeidsledigheten øker på grunn av overskudd av arbeidskraft. Det går særlig ut over de unge som vil inn i arbeidsmarkedet, og de eldre som blir presset til tidlig pensjonering.

For det norske samfunn som helhet er grenseløs innvandringen en enorm kostnad, som belaster velferdssystemet, norsk infrastruktur, skole, helse og det meste av våre offentlige tjenester. Det legger press på boligmarkedet og enhver offentlig tjeneste. Kostnaden vil ikke dem som fråtser i lavtlønnet arbeidskraft ta noen del i. Kostnadene skyves over på skattebetalerne.

Asylsøkere- og flyktninger blir hetset og hatet og gitt skylden for alt som blir feil ved den grenseløse innvandringen. Retorisk brukes den hetsingen og hatingen til å gi inntrykk av at vi fører en streng innvandringspolitikk. Det er en løgn! Det er en falsk, umenneskelig og totalitær kapitalistisk innvandringspolitikk som føres. Og den er innført og støttes politisk av Ap, Høyre, Frp, Venstre og Krf.

Det er EU-tilhengerne som vil ha det slik, og det har de fått til via EØS-avtalen. En avtale som ble løgnaktig solgt til det norske folk som en fri-handels avtale. Men EØS-avtalen er alt annet enn en fri-handelsavtale. Det er en politisk tvangstrøye som direktiv for direktiv overskriver norske lover med EU-lov. Konsekvensene er så omfattende at vår grunnlov tilpasses trinn for trinn, uten at folket får si hva de mener om det.

Folkets frihet som en suveren nasjon med selvråderett forvitrer direktiv for direktiv, og med det forvitrer folkets demokrati og medvirkning i styringen av landet. Nordmenn gjøres bit for bit til slaver av den totalitære kapitalismens globaliserte styrende overklasse. Dette er totalitær kapitalisme, hvor den styrende politiske overklasse har gått sammen med de største korporative økonomiske krefter, for å tjene den globaliserte totalitære politiske og korporative overklassen. Benito Mussolini definerte den sammensmeltingen av politisk makt som fascisme!

Norske politikere og politiske partier er aktivt med i konsolideringen av makt for den globaliserte styrende overklassen. Børge Brende (Høyre) er nå president for den globaliserte overklassens forum i World Economic Forum i Davos. Der møter han Espen Barth Eide (Ap), som er direktør i samme forum. Ap og Høyre har med andre ord et tett samarbeid tilknyttet den globaliserte overklassen også utenfor Norge.

Publisert: sep 24, 2017 @ 11:01 am

HUMAN SYNTHESIS
email: tore.christiansen@gmail.com