4 min read

Vi lar oss ikke skremme, kampen for ytringsfriheten står nå

Av Helge Lurås -2. mars 2019 | 21:33181

Helge Lurås‌‌ - Redaktør
Oslo tingrett. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Share3KTweetShareannonse

De totalitære angrepene på ytringsfriheten, og dermed på fornuftens og demokratiets forutsetninger, er i gang. De som fronter den er ikke klar over tiltakenes totalitære natur. De tror de kjemper «det godes» sak.

Flere dommer har falt den siste tiden basert på straffelovens paragraf 185 og arbeidet til «hatkrimgruppa» på Manglerud politistasjon. Feltet er «prioritert». Som leder for stormtroppene, Rune Berglund Steen i Antirasistisk Senter, har uttalt: Nå kommer dommene!

Sylvi Listhaug er nå anmeldt for medvirkning til spredning av «hatytringer», og det samme er Resett.  I vårt tilfelle er anmeldelsen helt grunnløs. Vi forventer en henleggelse fra politiet.

Resett får ikke millioner i pressestøtte, derfor trenger vi din hjelp. Støtt oss her.

Paragraf 185 i Straffeloven er vidåpen for tolkninger. Det ble sagt da den ble vedtatt at terskelen kom til å være høy, men den åpner for selektiv bruk mot og på vegne av individer og grupper man på skjønn vil angripe eller beskytte.annonse

Og dette ser vi allerede skjer. Det er naturligvis etniske nordmenn som nå anmeldes og tiltales, mens minoritetene er ofrene man etter sigende må beskytte. Og det til tross for at «rasismen» i stor grad går motsatt vei. I islam er den institusjonalisert.

Les også: Statsmakten erklærer krig mot SIAN

Fordi paragraf 185 er «åpen» vil den besørge en frykt for å trå over, og vi kan risikere et ras av anmeldelser og utallige tips til Manglerud politistasjon for den minste ting noen føler seg utsatt for av kritiske ytringer. For hat er utbredt. De fleste mennesker bærer det nok i seg, ikke minst de som nå anmelder andre over en lav sko. Og det å bli anmeldt er ubehagelig uansett hvor grunnløst det er og om det blir henlagt.

Derfor er det grunn til å tro at folk blir ytterst forsiktige med hva de sier og skriver. Vi får et angiver- og Stasi-aktig samfunn. Muligens er dette også hensikten til de autoritære kreftene på venstresiden som, godt hjulpet av lettkrenkede minoriteter, står bak.

Venstresiden har alltid flørtet med totalitære ideer og gjør det fortsatt. Som Berglund Steen gleder de seg over utviklingen. For de av oss som verdsetter frihet og indivudualisme er dette derimot et mareritt.

Vi opprettet Ytringsfrihetsforbundet nettopp i erkjennelsen om hva som er i ferd med å skje. Vi må kjempe mot denne utviklingen. Det vokser en venstrefascisme i Norge, og den truer med å krype «umerkelig» over oss i «det godes navn».

Men det vil ikke nytte med kun argumenter. Vi er trolig nødt til å slå tilbake med samme virkemidler som motstanderne. YFO er altså en livssynsorganisasjon. «Hatytringer» mot vårt livssyn er dermed også straffbart og kan anmeldes. Vi anbefaler alle som vil ha denne beskyttelsen om å melde seg inn.

Vi kan også varsle at vi fra Resetts side vil vurdere søksmål mot alle som grunnløst anmelder oss for hatytringer. Vi gjør det av preventive og allmennpreventive hensyn. Anmeldelser skaper frykt og skal ikke tillates over en lav sko. Det må være konsekvenser for de som kommer med falske anmeldelser.WHO and WHAT is behind it all ? : >

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society.  Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.


Commentary:

Administrator
HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator.

Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified. The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites, contact: tore.christiansen@gmail.com

Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.  Contact: tore.christiansen@gmail.com