12 min read

Privateide banker eier landet vaart

Hvis du ser deg rundt omkring så vil du oppdage at det økonomiske systemet har blitt kapret gjennom generasjoner av korrupte kriminelle. Mens du jobber mer og mer for mindre og mindre lønn, så tjener de på toppen mer og mer, gjennom et avtalt spill der de lager spillereglene slik at du alltid vil gå tapende ut av spillet. De har gjort oss til slaver. De er utplyndrere som styrer hjertet av finanssystemet, der de justerer prisene på våre ressurser slik de finner det for godt. Mat, vann, energi, gull, ja til og med verdien på pengene justerer de slik at det passer inn i deres interesser.          

Korrupsjon på alle nivåer gjør dem i stand til dette. De stjeler trillioner av kroner i året fra milliarder av mennesker. Fattigdom og ressursmangel er skapt, det er ikke noe naturlig.Knapphet eksisterer ikke, vi er simpelthen ofre for en forbrytelse utenfor de flestes forstand.Vi har blitt foret med løgner siden tidenes morgen. Sannheten er at det er mer enn nok til oss alle.  (tekst jeg har lånt fra Ole-John Saga som har oversatt den fra denne videoen:)            

Hvordan gikk det til at vi ble bankenes konkursbo?                

Denne artikkelen er ment som en rask oppsummering av hva som har gått galt, og hvorfor situasjonen er så prekær for så mange. Dette er et viktig tema hvor alle referanser må på bordet, og jeg holder derfor på med en artikkel til som går                 mer i dybden. Dersom vanntette referanser kommer på plass som beviser det jeg skriver nå, så betyr det at staten har forbrutt seg mot folket på mye verre vis enn det de fleste drømmer om, i samarbeide med bankene. Jeg er sikker på at dette er grunnen til at politiet sender så mye tvangsmakt for å kaste oss ut av Niceland.                

Alt startet i USA                

I 1913 hadde den privateide banken Federal Reserve kjørt seg inn i posisjon i USA, og fått monopol på å trykke penger. Fra da av kunne Federal Reserve skape lav- eller høykonjunktur som den ville, og nesten med en gang kollapset 16000 amerikanske banker (i 1929) som ble kjøpt opp og feid inn i Federal Reserve systemet. Så startet jobben med å få kontroll på verden, og sluse alle nasjoner inn i et globalt system med Federal Reserve på toppen. Federal Reserve er eid av noen få familier som hadde et ganske kraftig ambisjonsnivå. Her kan du se Alan Greenspan bekrefte at federal Reserve ikke har noe med den amerikanske eller andre stater å gjøre:

https://www.youtube.com/watch?v=K38khtCrN-4                                  

Noe av det første som skjedde I USA, var at folk ble bedt om å levere fra seg alt gull – det ble ulovlig å eie det -og i stedet fikk de verdiløse papirsedler tilbake, som Federal Reserve trykket ut av tynne lufta. Et ran med andre ord,  som gjorde at eierne av Federal Reserve fikk tilgang på alt gullet. Hver dag i 6 måneder ble alt gullet fra det amerikanske folket fraktet på båter til Frankrike. Innen økonomisk terminologi heter dette at “ vi fravek gullstandarden”….det  gjorde vi også i Norge da dette systemet kom til oss.                                                      

Det er viktig å vite at de som eier Federal Reserve ikke er amerikanske, de er europeiske, for det meste.              

Gjennom frammanipulerte og bankfinansierte kriger ble mange lands økonomi kjørt i senk. Her kan vi ufattelig nok se at Dagens Næringsliv skriver om dette:

http://www.dn.no/magasinet/2014/08/01/2159/Historie/war-street            

Da nasjonene lå nede kunne Federal Reserve (Bank of England etc -som er det samme -enda lenger historie) komme på banen med generøse tilbud om lån og med fagre ord om hvor viktig det var at alle land i verden samarbeidet for å få verden på   fote og hindre at alt gikk tapt i tilfelle krig.            

Norge slo også til og gikk ivrig i gang med å signere på en rekke avtaler som systematisk tok fra oss absolutt alle rettigheter og gjorde oss eiendomsløse. Disse avtalene ble løftet fram av fagre ord om fred og internasjonalt samarbeide. Sentralbankerne i Federal Reserve, som også kunne kjøpe opp politikere og etablere organisasjoner, trakk i en rekke tråder for å få noen institusjoner på plass. Vi fikk IMF ( det internasjonale pengefondet), vi fikk BIS (den interenasjonale oppgjørsbanken) og vi fikk FN.  
         

Registrering av den nye myntfoten i Norge; folket            

Bankgjeld

I Norge gikk vi også bort fra gullstandard og vi gikk rett inn i det samme systemet som baserte seg på et nytt økonomisk system som skulle backes av vår arbeidskraft. Derfor var det viktig å komme på banen med registrering av den menneskelige           ressursen gjennom fødselsattester og etter hvert personnumre. På den måten ble det lettere for sosialøkonomene å si noe om hvor mye folket ville kunne produsere framover. Det som ikke så ofte blir nevnt, er at navnet vårt og fødselsattesten  vår fikk eiere.            

Jeg synes nesten det er litt humoristisk og in our faces at det var Folkehelseinstituttet -som ble finansiert av Rockefeller som er en av eierne av Federal Reserve- som fikk jobben med medisinsk fødelsregistrering.            

Noen av avtalene Norge signerte på var disse. Det er så viktig at du forstår hvor stor grad av hemmelighold vi utsettes for. I sin bok Grogate skrev nettopp Setsaas om hvor mye som var skjult i Finansdepartementet. Her er et nylig eksempel:  

              http://ipad.dagbladet.no/2014/06/19/nyheter/wikileaks/tisa/handelsavtale/wto/33931260/            

               
Unictral 1924 om Bills of Lading. Fødselsattesten vår er en Bill of Lading (et fraktbrev)            

Vekselloven, Bills of Exchange Act, som kom i 1934 (også kalt Securities Exchange Act ) og hadde som konsekvens at samfunnet ble korporativt. Den implisitte avtalen gikk ut på at mot at bankene skulle få lov til å trykke norske federal reserve notes på lisens (fiatpenger) backet av våre fødselattester, så skulle de ikke finnes en eneste fattig. Hus, strøm, vann, biler osv er betalt i samme øyeblikk som lånepapiret (vekselbrevet) er levert til banken, eller regningene foreligger. Det innebærer at alle tvangssalg av hus i kommunen er ulovlige, og at hver hjemløs i kommunen er fratatt det som rettmessig er deres mm.              

Bretton Woods: Bretton Woods gikk i all enkelhet ut på to ting: at alle land som signerte leverte fra seg ALT gull til et depot i Asia mot å få tilgang på uendelige kreditt hos Federal Reserve.Når du tror du tar opp et lån i banken så er det egentlig banken som tar opp et lån hos Federal reserve på basis av din fødselsattest. Her kan du se hvordan DNB har pantsatt alt de eier hos Federal Reserve mot å få tilgang på uendelig kreditt (ser du uendelighetstegnet?):


http://www.scribd.com/doc/136086292/DNB-NOR-ASA-UCC-Registrering                          

I tillegg ble landene enige om å ha et felles oppgjør av alle “nasjoners” økonomi gjennom én bank, Bank for Intl Settlement i Basel. Så all clearing skjer gjennom BIS. Les gjerne litt om hvilke krefter som dro i gang BIS:


http://www.bloomberg.com/news/2013-06-09/shadowy-bank-in-basel-funded-nazis-pushed-euro-books.html            

Så når du hører norske økonomer fortelle så fint om at er vi på vei til å implementer Basel IV, så mener de at det er regler utgått fra BIS som styrer “norsk” økonomi.            

Alle våre sentralbanker er knyttet opp mot Federal Reserve strukturen og trykker penger på lisens. Disse pengene inneholder en skjult pant; de er noens intellektuelle eiendom. Det betyr at vi blir født som skyldnere, helt enkelt. I gamle dager hadde ikke skyldnere rettigheter og gikk rett i gjeldsfengsel. Eller ble satt i arbeid. Da hadde de ikke lengerr rettigheter, bare privilegier (Common Law).

På samme måte fødes vi inn i et gjeldsfengsel, og når vi registreres etter fødsel er det mor som “angir” oss ( på engelsk heter det “informant”) og ettersom far ikke signerer på fødselsmeldingen og det derfor ser ut til å mangle en far, går staten rett inn i rollen som parens patriae og forvalter for verdien på fødselsattesten. Så staten går inn som benefisient på dine vegne for det som kan genereres via fødselsattesten din, som er opprettet som et Cestui Que Vie trust. Statens eiere drifter deg til egen fordel, med andre ord.            

Jeg kunne skrive om så mye mer. Jeg kunne skrive om hvordan USA ble erklært konkurs i 1933 og fortsatt er det (det er vi også, men det er vanskeligere å finne bevisene).            

Her er en side skrevet av idealister sånn som meg, men du kan selv sjekke referansene http://discharge-debt.com/id128.htm                                                      

Her kan du se akkurat hvorfor vi presses hardere nå. Nå skal alt likvideres. Det er derfor det haster litt.            

“Updated information about the significance of October 17th, 2005, and also what exactly is the «October Surprise» about that is being discussed on the low in powerful political circles.  Now October 17th, 2005, is the date when the new                 bankruptcy laws go into effect, and also the little known fact that this will change the U.S. (corporate) bankruptcy Status from a Chapter 11 Reorganization to a Chapter 7 Liquidation. The foreign creditors that own most U.S. citizen’s             bonded birth certificate securities, will now be able to come in and liquidate all of their tangible & intangible assets.  Yes, including the people aka U.S. citizen, because based on unrevealed non disclosed «adhesion contracts» they will be held as surety for their Strawman.”            

Visste du at Federal Reserve fikk overført 26 billioner dollar under den forrige bank-bailouten (12 nuller): http://johnhively.wordpress.com/2011/12/05/breakdown-of-the-26-trillion-the-federal-reserve-handed-out-to-save-rich-incompetent-investors-but-who-purchase-political-power/. Disse pengene ble i stor grad sendt til andre banker i Europa i bytte mot forfalte huslån etc, i det som heter en “currency swap”:

http://www.norges-bank.no/en/Liquidity-and-markets/Market operations/Foreign-exchange-swaps/            

Med disse pengene kunne Federal Reserve i hemmelighet betale ut problemene til mange lands regjeringer og banker gjennom “swaps” som Norges Bank snakker om. Hvorfor skulle Federal Reserve redde regjeringer? F.eks den norske? Mitt forslag er at det er fordi de eier den. Prisen for denne bailouten var det amerikanske husholdninger som ble påført. Hver husstand fikk med dette en økt usynlig gjeld på 139000 dollar. Det du ser når ikke grasrota har mer å gi, er at alt kollapser.  Har du lagt merke til hvordan USA beveger seg mot enorm fattigdom og nød mange steder? Now you know why.              

Her er en artikkel som ikke er helt nøytral, men som belyser dette med gode referanser: http://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1023-financial-tyranny            

Vet du hvor garantiene for disse 26 billionene dollar kom fra? Fra folk som deg og meg, som må jobbe enda hardere, betale mer skatt, få flere bøter etc.              

Aner du hvor mye 26 billioner dollar er (12 nuller bak)? Federal Reserve fikk utbetalt over 25 oljefond på en gang, og belastningen ble overført til folket.                                                      

Her er litt mer som vi bør vite: In early November, Congressman Bernie Sanders revealed that in addition to handing out 16 trillion dollars, (not counting the ten trillion in “currency swaps” Congressman Grayson pointed out), the Federal Reserve also owns the financial agencies they are supposed to be regulating:            

http://www.huffingtonpost.com/rep-bernie-sanders/the-veil-of-secrecy-at-th_b_1072099.html            

Dette er en artikkel som i enkle ordelag skal fortelle hva som har skjedd. Så skal det komme fler artikler som viser hvordan dette har skjedd, steg for steg. Men litt om mitt rare valg først:              

Hvorfor sluttet jeg med å betale banklånet?            

Etter et dypdykk i kaninhullet fant jeg ut at alt henger sammen med bankene, og at internasjonale banker rett og slett eier landet vårt og innboet i det, som er deg og meg. Vi er en konkret verdi som kan skvises lett eller hardt, alt ettersom.  Så når vi ser forskjeller nasjoner imellom så er en av hovedforskjellene denne: skvises den menneskelige ressursen hardt eller lite? Får folk tilgang på litt fler eller litt færre privilegier? I Norge har vi tilgang på mange privilegier  og stor kjøpekraft og vi tenker derfor at vi er så heldige her. Når vi løfter blikket til nivået over, og ser trådene fra våre puppet masters, så ser vi at samfunnsstruktur er by design, hundre prosent. Vi har samfunnsarkitekter som bestemmer hvordan samfunnet skal se ut.              

Dersom vi ikke hadde hatt “nasjonale” forskjeller, så hadde vi forstått at vi hadde vært moderne slaver. I gamle dager hadde slavene lenker og visste at de var slaver. Derfor jobbet de heller ikke så hardt, med mindre de fikk en pisk over ryggen. Vi har ikke lenker lenger, men vi er bundet av forpliktelsene som ligger innebygget i fødselsattestene våre som noen eier. Vi tror vi er fri, og jobber derfor med glede. Problemet oppstår når vi driftes hardere, og ikke mildt som nå. Den som evner å se disse tingene, ser uten problem at vi er på vei mot en totalitær stat som drifter oss med mye strammere tøyler. For de fleste virker dette helt uforståelig, tatt i betraktning at vi tror på illusjonene vi blir fortalt om “demokrati”,”flertallsstyre” etc. For meg har det handlet om å finne ut av hvem som egentlig trekker i trådene til politikerne og setter agenda for hva som skal skje i landet vårt. Det er nemlig bankene. Det er alfa og omega at vi slutter med å betale bankene.Det er fullstendig nødvendig for framtida til landet vårt at vi ser disse sammenhengene og at vi også forstår at kun folket kan trykke penger, via en bank som i virkeligheten er nasjonal,og ikke som nå, eid av Federal Reserve/IMF systemet, backet av fødselsattester.            

Da jeg fant ut dette, hadde jeg to valg: enten fortsette å betale banken som før, eller slutte med det fordi det kanskje kan føre til at mange nok våkner og forstår at det er oss, folket, som må ta ansvar for å stoppe en utvikling som kan føre til at vi mister absolutt alt.                                            

I dette systemet er det én veldig løs tråd, og det er det “lånet” som banken gir oss. Det er her vi har sjansen til å sette inn en innsats. Det vi tror er et lån, er ikke et lån, og betingelsene i kontrakten er ikke hva vi har blitt fortalt. Kontrakten er derfor ikke gyldig.    
       

Grunnen til at noen sånne som meg MÅ handle radikalt, er at vi er på vei til å miste alt. Vi ser at den regjeringen vi har nå gjør livet vanskelig for mange. Før alt blir verre må vi, folket, finne formler som gjør at vi kan berge oss i land. Det er det Niceland handler om. De aller fleste har små barn, eller ikke krefter til å gjøre det vi gjør. Min beslutning var at jeg kunne tåle å bli valset over av tvangsmakt noen ganger for å få belyst disse viktige tingene. Selv om det har sin pris. Jeg kan tåle mye for å nå målet om å “redde jorden” og framtiden til barna våre. Mest sannsynlig må jeg også en tur i fengsel snart fordi jeg fikk en bot jeg ikke ville signere på da jeg var der forrige gang, en liten tur.            

Noen få tegn på at private internasjonale banker eier oss, og kan videreselge “retten” til å drifte oss:            

Hvis du ser rundt deg, så har du sikkert lagt merke til at staten ser ut til å selge ut utrolig mange nasjonale ressurser. I tillegg merker du sikkert at mange internasjonale aktører plutselig har kommet på banen med inkassobyråer som har     mange navn men de samme eierne sånn stort sett, firmaer som kan drifte parkeringsplasser til ågerpris og selskaper som kan drifte bompengestasjoner for å nevne noe. I tillegg har alt blitt så dyrt, og staten tjener så mye på bensin, strøm       etc.            

Virksomheter vi sikkert ikke kunne tro skulle havne på børs, havner nettopp der: barnevern. Men det som mest av alt står på spill, mer enn bankenes framtid, er våre barns framtid. Det som skjer, helt konkret, er at alle verdier overføres til de private bankene. I mange land har de allerede tatt mange hjem. I vårt land går det ikke så fort, men fort nok.            

Da jeg startet prosessen med Niceland utarbeidet jeg dokumentasjon som er helt vanntett og som jeg håper alle kan bruke der hvor det er behov hvis ditt hus går på tvangssalg. Statens respons har vært å sende tvangsmakt til Niceland for å knuse       dette initiativet. Det får så være. Dette kommer ikke staten til å vinne selv om det kan ta litt tid å få dette i havn. Men når du har sanneheten på din side, så kan du ikke beseires. Ikke på sikt.                      


WHO and WHAT is behind it all ? : >

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society.  Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.


Commentary:

Administrator
HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator.

Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified. The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites, contact: tore.christiansen@gmail.com

Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.  Contact: tore.christiansen@gmail.com