4 min read

ER DET INGEN GRENSER FOR HVA ERNA SOLBERG VIL TILLATE?/amp


- Det er et ønske fra vår side om at avtalen diskuteres. Stortinget må få sagt sitt. Alle bør ansvarliggjøres i denne viktige saken, sier Morten Wold (Frp) til Dagbladet.

Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) har fremmet forslag til Stortinget om å avvise norsk tilslutning til FNs migrasjonsavtale. Forslaget behandles i dag, etter redegjørelse fra utenriksminister Søreide (H).

På Facebook har Morten Wold, som representerer Frp i presidentskapet på Stortinget, bedt Ap, Sp og Høyre om assistanse for å sikre flertall mot regjeringens politikk.

Regjeringen har sagt ja til migrasjonsavtalen, mot Frps ønske.

- Er det ikke ironisk at Frp må be Ap og Sp om redning fra regjeringens egen politikk?

- Opposisjonen må gjerne se saken på den måten, men det skulle bare mangle om ikke Stortinget får sagt sitt i en så viktig sak. Frp tok dissens i regjering, svarer Wold.

Kontroversiell sak

Statsminister Erna Solberg (H) har tidligere sagt at innvandringsplattformen ikke er juridisk bindende, og at den ikke medfører noen nye forpliktelser for Norge.

Norsk tilslutning skjer 19. desember, dersom ikke Stortinget i dag stanser regjeringen.

- Mange er bekymret for at migrasjonsavtalen vil føles forpliktende for Norge uansett hva som hevdes. Dermed vil vi i realiteten flytte beslutningsmakt i innvandringsspørsmål ut av landet. Og det er Frp imot, sier Wold.

FNs migrasjonsavtale har også skapt et voldsomt engasjementet i sosiale medier, ikke minst på statsministerens Facebook-sider. Etter det Dagbladet erfarer har ikke SMK sett et lignende engasjement utenom valgkamper i noen annen sammenheng de siste årene.

Hensikten med migrasjonsavtalen og de 23 målene som fastsettes i den, er at medlemslandene i FN skal ha en felles tilnærming til migrasjon. Forhandlingene har pågått siden 2017, og det er planlagt at plattformen skal vedtas ved akklamasjon på en FN-konferanse i Marokko 19. desember.

Ap: - Pinlig av Erna

I Arbeiderpartiet beskrives det som «pinlig» at Frp ber Ap om hjelp for å stanse politikk fra regjeringen Frp selv sitter i.

- Det er pinlig at Erna Solberg tillater at Per Willy Amundsen behandler utenriksministeren på denne måten. Det finnes noen få saker hvor en regjering er internt uenig og lar flertallet i Stortinget avgjøre. Dette er ikke en slik sak. Dette er en plattform som var ferdigforhandlet i juli, som regjeringen sluttet seg til på mandag, og som ifølge Grunnloven ikke skal behandles av Stortinget, sier Anniken Huitfeldt (Ap) til Dagbladet

Huitfeldt er klar på at Ap kommer til å stemme mot forslaget.

- Dersom regjeringen trenger Stortingets råd skal vi konsulteres på forhånd. Det har ikke regjeringen gjort. Likevel lar Erna Solberg Frp bringe saken inn i stortingssalen ene og alene for at Frp skal kunne drive tom markeringspolitikk. Er det ingen grenser for hva Erna godtar? Om dette forslaget faktisk blir fremmet, kommer vi til å stemme mot, sier hun.

USA, Polen og Tsjekkia har alle avstått fra avtalen. Amerikanerne kaller pakten for «uforenlig» med sin politikk, opplyser USAs FN-delegasjon.

Andre partier enn Frp i regjering

Presidentskapet på Stortinget har foreløpig ikke lagt opp til en debatt rundt avtalen. Det frustrerer Jon Helgheim, Frps innvandringspolitiske talsperson.

- Jeg har en følelse av at de andre partiene på Stortinget overhodet ikke har satt seg inn i saken. Og det ser ut som om andre partier ønsker å legge lokk på debatten i dag.

Helgheim mener, i likhet med partifelle Wold, at det ikke er åpenbart det Erna Solberg sier, at FNs migasjonsavtale ikke blir bindende for Norge.
Editors Notes:

Med 85% av stortingsrepresentantene som medlemmer av den ikke-folkevalgte Europabevegelsen som svarer kun til Brussels, er det vel ikke saa veldig vanskelig aa gjette hva utfallet av sammenkomsten vil bli?

Dette video intervjuet med Ungarn´s Utenriksminister maa lyttes paa til siste slutt. Han oppfyller 100% av det norske folkets mening. Skam deg Erna, du har MYE aa laere!!

A simple hyperlink.


WHO and WHAT is behind it all ? : >

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.


Commentary:


Administrator
HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator.

Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified. The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites, contact: humansynthesis0@gmail.com

Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner. Contact: humansynthesis0@gmail.comINTERNET ARCHIVES

ORIGINS OF ILUMINATI