4 min read

Fjern kildeskatten for de gjenlevende av oss som var utflyttet før 2010/amp

HUMAN SYNTHESIS

alt

Svein Ottar Steinmoen
777-4050 Alajuela
Costa Rica. (Central America)
11. mai 2017.

Til FRP Leder Siv Jensen.

Kjære Siv Jensen.

Jeg har nå lest gjennom partiets prinsipp og handlingsprogram og overskriftene i sidene som beskriver Frp. Fra A til Å og finner ikke noe der som jeg ikke er enig i. Det frister å stemme Frp. også denne gangen.
Det er imidlertid et par viktig ting jeg vil påpeke at Frp må ta tak i og ordne opp i nå. Kildeskatten var programfestet til å fjernes foran valget i 2013, noe som nå desverre framtrer som et totalt glemt løfte. I mediene siden 2013 er det ikke med et eneste ord nevnt at Frp. arbeider/prioriterer saken. For kommende regjerings/stortingsperiode dukker saken igjen opp i programmet, og mange har rimeligvis sine tvil om hvor seriøst det er nå.

Vi er 50.000 utenlandspensjonister som virkelig trenger, og direkte ber deg og Frp. om hjelp. Du er leder av partiet vi har satt tillit til. Jeg ser ikke noen annen politisk utvei enn at du tar tak i dette. Som vår utvilsomt beste alternativ til statsledelse i Norge ber jeg om at du virkelig setter dette som høy prioitet i FRP’s agenda nå og gir oss og en klar tilbakemelding om Frp’s prioritering før valget via media slik at flertallet utenlandspensjonister også kan gi deres oppslutning til Frp.

Desverre er det slik at siden 2010 da kildeskatten ble en realitet i dagliglivet har naturens gang krevd livet til et stort antall utenlandspensjonister som var utflyttet før kildeskatten ble innført. Nå er det 7-1/2 år siden denne urimelige kildeskatten rammet utenlandspensjonisten. Vi kan bare beskrive det som et grovt sleivspark fra finansminister Kristin Halvorsen og venner. Det er kjend blandt oss at noen endte sitt liv for egen hand da grunnlaget for en verdig tilværelse ble revet bort. Vi hadde ingen forutsetning for å se at vi ville bli bebyrdet med denne urimelige/ulovlige og uforutseelige skatten på et tidspunkt hvor vi allerede var etablert og bosatt i utlandet. Du er sikkert enig i at det er umulig å budsjettere/planlegge for slike uventede utgifter.

Side 2.
Så, dette her er prioriteringa jeg foreslår:

Fjern kildeskatten for de gjenlevende av oss som var utflyttet før 2010. Det haster! Vi forsvinner av naturlige grunner. Dette er Prioritet 1!

Deretter: Fjern kildeskatten i dens helhet for alle. Pensjonen er en opparbeidet eiendom som tillhører utenlandspensjonisten. Ubeskåret. Dette har Frp. erklært i partiets prinsipp og idologiske agenda bla. under Arbeid og Velferd.

Jeg skal ikke kaste bort din tid ved å gå i detalj om bekymring og elendighet som kildeskatten har medført, eller hva utenlandspensjonisten sparer Norge i sosiale utgifter. Økonomene i Frp eller SSB kan belyse dette.
Nødvendigvis må jeg påpeke et par fakta for din informasjon: Privat helseforsikring er utafor rekkevidde for de fleste av oss som resultat av at kildeskatten spiser opp for mye av pensjonen for oss som er minstepensjonister eller i nærheten av det. Det er unødvendig å beskrive i detalj følgende av at man ikke har privat helseforsikring i utlandet, spesiellt for noen av oss som er boende i et ‘’utviklingsland’’.

Ønskelista fra utenlandspensjonisten er kort og realistisk;
Stopp ryktene som flyr om at utenlandspensjonisten’s etterlatte hustru ikke lengere kvalifiserer til etterlattepensjon. Det er en tung byrde å bære at min hustru som nå er 60 år ikke får den forespeileded beskjedne etterlattepensjon hun sårt trenger når jeg dør. Dette begynner å ligne på kildeskatt runde 2, og Frp kan ikke være bekjendt av å være tilskuer eller delta i dette. På motsatt side; jeg forstår godt argumentet mot etterlattepensjon dersom min kone var ung og arbeidsfør med mange barn fra tidligere ekteskap og vi gift kun en kort stund. Dette og det fakta at vi ikke lengere får skriftlig oversikt pr. brev fra NAV over pensjonsutbetalinge for å dokumentere vår inntekt gjør ikke livet lettere. Her i landet er det kun skriftlig dokumentasjon fra Staten Norge som duger.

Dette er ønskelista som jeg på vegne av utenlandspensjonisten ber deg og Frp ta tak i umiddelbart.

Jeg ser at Frp har som agenda at det skal opprettes servisekontor diverse steder utafor Norge for utenlandspensjonistene. Prisverdig, men jeg ser ikke nødvendigheten i dette dersom kildeskatten fjernes. Det forenkler saken. Utenenlandspensjonistene skal da kun forholde seg til vertslandets skattelover, og det klarer vi. Dermed kan store fremtidige utgifter bespares. Så får NAV en enklere oppgave som igjen forhåpentligvis resulterer i redusert bemanning der.

Side 3
Jeg kjenner til saken som er sendt fra EFTA Surveilance Authority til Ministry of Finance i Norge. Sak nr. 75693. Dokument nr. 827905. Siste svarfrist fra Norge var 12 Mai 2017. Dette ser for meg ut som begynnelsen på slutten av at kildeskatt kan trekkes ‘’lovlig’’. Er det ikke en fordel for Frp at partriet nå tar konsekvensene og leder avsluttninga av kildeskatten?

Mot og kraft kommer fra hjertet. Det er opp til deg som leder av FRP å demonstrere at det er riktig at jeg stemmer for deg og FRP i høst. Dersom ikke noe hender nå sitter vi igjen med det inntrykk at individulaisme, mot og kraft i norsk politikk forsvant fra Anders Lange’s parti da Carl I. Hagen forlot det som etterhvert ble dagens FRP. Du må overbevise oss utenlandspensjoniostene om at det er FRP vi skal stemme på til høsten! Kildeskatten må komme sentralt på agendan for FRP. Norge kommer aldri til å få en bedre økonomisk utgangsposisjon enn landet har nå. Det er opp til dere politikere å skape eller skade.

Feilsteg i livet og politikk hender såvisst. For eksempel fikk ikke krigsseilerene krigspensjonen de selv hadde betalt inn under krigen før det var gått 25 år fra krigens slutt. Da var det få igjen av krigsseilerene. Ref. Forsvarsminister Anne Grete Strøm Erichsen 2. august 2013 i en tale ved krigsseilerenes minnesmerke på Risør. ‘’På vegne av den norske stat ber jeg om unskyldning for behandlingen krigsseilerene ble utsatt for etter krigen’’. Det er nok ingen som noensinne vil utbringe en lignende betenkning over utenlandspensjonistene, levende eller de som allerede er borte, og vi klarer oss fint uten en slik tale. Mange krigsseiler var meget unge og fikk litt ut av tilværelsen da de endelig fikk deres velfortjente oppmerksomhet og pensjon. Vi er gamle mennesker, så nå går det fort mot slutten. Dette haster!

Med vennlig hilsen

Svein Ottar Steinmoen
COSTA RICA

alt