43 min read

NYHETS SPEILET

NYHETS SPEILET

Samfunn (http://www.nyhetsspeilet.no/category/samfunn/)
 6190
av iver haugen nordsleive (http://www.nyhetsspeilet.no/author/iver-haugen-nordsleive/)21. 07. 2022
57 minutter lesetid
 42
At så mange ungdommer måtte bøte med livet på Utøya, var et traumatisk hardtslående sjokk. Men
kanskje var det nettopp meningen, slik at det skulle forhindre oss fra å tenke igjennom det som hadde
skjedd? Forhindre oss i å forstå hva beveggrunnene kunne være? Forhindre oss i å forstå
gjerningsmennenes motiv? Ville en slik innsikt være et sprang, et sprang inn i det ukjente?
Men ville det ikke være et langt større sprang å forstå hva planleggerne ville? Kan det tenkes at det er helt
andre rammebetingelser for hva de tenkte enn hva som er vanlig? Det synes meg som om vedkommende
anonyme skribent har forstått mye av dette. Vedkommende omfavner kjensgjerningene som ingen
tidligere jeg har sett. Det synes meg å ligge mange års livserfaring og nøyaktige iakttagelser bak, kan det
være observasjoner fra en høy posisjon? For hvem kan ha utbytte av å ta livet av et så stort antall
ungdommer?
Forfatter anonym
Den farlige dagen 22.07.22, hvem skal ofres?
Bare Gro Harlem Brundtland vet hvor farlig denne dagen kan bli for den som tråkker feil. Fredag 22. juli
2022 er ekstremt viktig for alle kabbalist-okkultister som har en rolle i Utøya-fortellingen om den lange
fredagen 22. juli 2011. Neste fredag markeres 11-årsjubileet for dette største False Flag i Norges historie,
og 11-tallet står sentralt for satanistene som organiserte Utøya. Deres kolleger i USA viste sin
forkjærlighet for 11-tallet da de gjennomførte den største amerikanske False Flag 11. september 2001.
Vi skal se på noen av sammentre몭ene som holder på å konvergere mot denne datoen fredag 22. juli
2022, for å vurdere om disse er til fordel eller ulempe for Gros ondskapsfulle klikk. Sammentre몭 i tid og
rom som involverer nøkkeldatoer og mønstre i tall og bokstaver er ufattelig viktig for disse
demondyrkerne. Siden det kreves sammentre몭 i fortid for å samle tilstrekkelig med demonkraft i framtid,
er satanistene nidkjære i sin kontroll over historien. De vil for enhver pris unngå at vi skal få studere
hendelser hvor satanistene trøster hverandre med at «vi 몭kk det meste til å kla몭e».
Mange fakta omkring Utøya og den merkelige patsyen Anders Behring Breivik (ABB) er derfor strengt
tabubelagt. Den o몭sielle myten er at «mammadalten» ABB egenhendig sprengte regjeringsbygget
22.07.2011 i Oslo for deretter å dra til Utøya og egenhendig skyte 69 mennesker der, for det meste norske
tenåringer. Vi vet at ABB satt og sonet sin stra몭 i Skien fengsel fram til sommeren 2019, og så vet vil at
han dukket opp igjen under ankesaken i Skien fengsel som ble avsluttet 1. februar 2022, på
heksesabbaten Imbolc (mer om Breivik og fengselsopphold, se nrk.no, her).
Grønn teknologi for ABB i Skien
Det var ikke overraskende at ABB ble o몭sielt over몭yttet til Ringerike fengsel etter at han «tapte
ankesaken». Vi tror nemlig at han var blitt 몭øyet ut av landet fra Geiteryggen dypstat-몭yplass allerede
høsten 2019. ABB var den gangen utstyrt med en ny o몭siell identitet Fjotolf Hansen, velegnet for ikke å
vekke oppsikt på utenlandske kontrollposter. Fjotolf-navnet som han benytter der ute, var som blåst vekk
da ABB dukket opp til jus-omkamp i gymsalen til Skien fengsel denne vinteren. Det er mange problemer
forbundet med å ha en innsatt som plutselig blir vekk fra et fengsel uten at vanlige ansatte og innsatte
skal registrere det. Trivielle rutiner rundt rengjøring og søppeltømming blir truende. Gro visste at det var
umulig å foreta en slik Magica-borttrylling av patsy-Anders to ganger på samme sted.
Ringerike fengsel ligger i en grei kjøreavstand 2-3 mil unna Eggemoen dypstat-몭yplass, og der oppe kunne
ABB 몭ys nesten rett ut av landet uten at noen savner ham som innsatt. Det lå i kortene at ABB måtte ut av
Skien etter ankerettsaken i fengselet, hvor ingen media 몭kk spørre om han overnattet på cellen sin, og
hvor den befant seg. Eggemoen er Gros egen dypstats-몭yplass noen få mil unna Harlem-klanens
hyttefestning nede ved Mylla-vannet. Det 몭nnes mange små bygdeveier rundt Eggemoen 몭yplass, som
gjør det enkelt å foreta diskret transport av enkeltpersoner inn og ut av landet. Helt vekk fra Skien ble
likevel ikke ABB, da den største bedriften i Skien heter ABB. Opprinnelig svensk, men nå sveitsisk
kontrollert, med hovedkvarter i Zurich.
Normale mennesker synes det er helt Donald Duck å henge seg opp i slike ting som at Skiens største
bedrift og Skiens mest omtalte innbygger (etter Henrik Ibsen) hadde identiske initialer ABB. Men ABB er et
ekstremt viktig 몭rma, og helt siden starten under navnet ASEA har 몭rmaet vært verdensledende på
elkraft-systemer i de 몭este av verdens land. ABB står bak teknologien til de 몭este lands «blodomløp av
energiforsyning», hvor alle de tre blodrøde logo-bokstavene er spaltet med et hvitt «sveitsisk pluss-tegn
eller kors». Sveits tok kontrollen over dette svenske Wallenberg-몭rmaet. Når vi inverterer sveitsiske ABBs
logo og plasserer kopien bakerst, så vil det dukke opp en enda mer kjent svensk merkevare ABBA.
Plutselig innser vi at den inverterte B-en i ABBA-logoen er en satanistisk inversjon.
Initialene ABB er viktige i «feiringen av
False Flag 2011», som den norske dypstaten håper å få til 22. juli, uten at det norske folk skal begripe at
satanister gjennomfører en Satan-fest. Slike fester regnes aldri som vellykket uten strategiske
menneskeofringer. Ofringene er ment å spre frykt hos alle interne folk som vet for mye, og hos alle
eksterne folk som forsøker å utfordre narrativet rundt «denne farlige enkeltpersonen ABBs angrep mot
Norges land og multikulturelle folk».
Gro Harlem Brundtland har forsøkt å forberede seg veldig nøye til denne for henne ultra-magiske datoen
22.07.22. Vi skal se på noen av de konkrete forberedelsene hun har gjort og vurdere om det ligger
kynisme eller panikk bak tiltakene. Gro trenger å foreta en større menneskeofring i Norge for å feire 11-
årsjubileet for 2011 uten å tape Corona-ansikt internasjonalt. Å forberede menneskeofringer etter to fulle
somre med meningsløs Gro-sabotering av samtlige nordmenns ferieopplevelser 2020 og 2021 er meget
farlig for Gro. Tør hun gamble på at det ikke er hun selv som blir hengende i den galgen hun forsøker å
lage for ærlige norske borgere 22.07.22?
La oss ta et historisk tilbakeblikk til det mest satanistiske årstallet i tidsregningen etter Kristus – 1961.
Årstallet er det samme snudd opp ned, og har en unik kombinasjon av numerologiske egenskaper som er
etterspurt av Babylons trollmenn og trollkvinner. 1961 var dette året da 22 år gamle Gro Harlem
Brundtland inderlig håpet på å få en datter, men hun 몭kk en sønn Knut Brundtland. En datter født i 1961
ville ha vært perfekt for Gro for å skape sin «Magica fra Tryll» i egen blodslinje: En heksedatter født i -61
ville ha fylt 61 år i 2022, og kunne ha vært i posisjon for å vende ryggen til de 몭este av verdens menn.
(https://cartoonresearch.com/index.php/the-
enchanting-magica-de-spell/)
Magica fra Spell (spell kan også bety forbannelse
eller «å kaste gann» som samene sier), kort sagt, en
ekte heks, foto, «in plain sight», se her
(https://cartoonresearch.com/index.php/the-
enchanting-magica-de-spell/).
Disney-konsernets viktigste tegner Carl Barks gjorde derimot jobben sin i dette magiske året: Han skapte
heksa «Magica de Spell» i 1961. Måten hun introduserer seg på i tegneserieruta er verdt et studium.
Disney forsøker her å skjule ting i full åpenhet – «hide in plain sight!»
De to Duck-mennene framstår som små engstelige speilbilder av hverandre, med Donald kledd i svart
matros-dress. Han ser med forskrekkelse på stjerten til den selvsikre Magica med svart dekkende kjole.
Hun er arrogant og viser stjerten, men går ikke med resten av stumpen bar slik som de vanlige fugle-
folkene i Andeby er nødt til. Bestemor Duck sitter i resepsjonen og slipper inn Magica uten å trenge å
konferere med disse utmanøvrerte ande-mennene.
(https://cartoonresearch.com/index.php/the-
enchanting-magica-de-spell/)
I et intervju med Klaus Strzyz i
1980 husket Barks: «Jeg trodde
på den tiden Disney alltid har
hatt hekser som var stygge og
frastøtende. Hvorfor skulle jeg
ikke tegne en som ikke er stygg,
men direkte sexy? Det er derfor
hun er italiensk og selvfølgelig
veldig populær blant lesere i
Italia. «Hun vet at hvis hun tok
en tønne av Joakims penger, om
en liten stund ville den være
borte, men hvis hun hadde den
gamle nummer 1-kronen og
gjorde den til denne veldig
heldige amuletten, ville hun ha
mange egne fat penger og ville
være den mektigste personen i
verden. Hun ville også vært den
rikeste.» Foto, se her
(https://cartoonresearch.com/index.php/the-
enchanting-magica-de-spell/).
Populærlitteraturen er mye viktigere enn vi tror når det gjelder å påvirke folks følelser og tanker. Verdens
maktelite bruker Donald Duck-teknikker oftere enn vi tror – før vi ser det ved selvsyn. Gro Harlem
Brundtland har siden 1981 forsøkt å forføre verden på Magica-vis med bærekrafts-svindel og giftige
globalist-institusjoner i Geneve. Gro Harlem Brundtland har siden 1980 vært det nærmeste vi kommer
Disneys «Magica» – verdens mest inn몭ytelsesrike heks. Gro ska몭et seg denne posisjonen som et resultat
av den store norske menneskeofringen «Alexander Kielland» 27.03.1980, hvor plattformen som ble
sprengt til sjødemoners applaus hadde et velvalgt navn. Et mannsnavn i resonans med Alexandra
Kollontaj, 1900-tallets verste heks og Gros forbilde. Gros svenske mormor og mor var begge personlige
disipler av Alexandra, og de sørget for at Gro tilbrakte sine spede barneår under krigen med lange
opphold inne på Alexandras sovjetiske ambassade i Stockholm.
Gro 몭kk inn med morsmelken sin initiering i Alexandras demonfamilier av sjødemoner og meksikanske
Xibalba-demoner. Men hun trengte en stor menneskeofring til sjøs i 1980 for å kunne utøve
organisatorisk ondskap på et globalt nivå. Før Gro startet sin verdensomspennende organisering av
ondskap, måtte hun få en innføring i galskapen av den mer internasjonalt drevne Klaus Schwab, som
grunnla sitt private super-onde Geneve-몭rma World Economic Forum (WEF) allerede i 1971. Donald-
tegneren Carl Barks ble intervjuet av en Klaus S i 1980, hvor han forklarte forhistorien bak 몭guren «Magica
fra Tryll»
Gro Harlem Brundtland hadde allerede bommet på Magica-årstallet 1961 da hun 몭kk sin eneste datter
Kaja i 1963. Da Kaja skulle påbegynne sin utdannelse i 1981, erkjente Gro at det ikke fantes hekse-
materiale i datteren. Gro trengte midlertidige og avsvekkede erstatninger for Kajas manglende hekseri, og
hun valgte å «outsource» skapelsen av en perifer «sorceress» Erna Solberg. Gros venninne oppvokst i
Bergen påtok seg ansvaret for å framska몭e denne uattraktive lokale 몭guren, svakere på alle måter enn
hva Gros egen blodslinje kunne ha frambrakt i Magica-året 1961.
Erna Solberg født 24. februar 1961 er blottet for Magica-attributter. Etternavnet Solberg kan gi rom for en
dose babylonsk soldyrkelse. Ernas nokså vanlige slektsbakgrunn mangler hekseri, og det vil ikke stå noe
slikt igjen etter henne. Å plassere seg selv med en blodrød galge over hodet tegner ikke godt for Erna.
Hun er sluttkjørt som den maktutøveren hun heller aldri var, instruert «til bare å prate» i følge Gros
venner som holder Erna-puppet-trådene innenfor bolsjevik-Høyre. Det onde nasjonsnedbrytende
skyggepartiet bak den konservative partifasaden. Et misfoster skapt av Carl Joachim Hambro, som vokste
fra innsiden inntil det kuppet hele partiet ved Jan P. Syses død i 1997 (Erna Solbergs hjemmeside, her).
(https://erna.no/2022/05/24/reisebrev-fra-new-
york-jeg-tror-pa-internasjonalt-samarbeid-for-a-
lose-verdens-utfordringer/)
Er Erna en veloppdragen pratedukke med på-
og avknapp? Foto, her
(https://erna.no/2022/05/24/reisebrev-fra-
new-york-jeg-tror-pa-internasjonalt-
samarbeid-for-a-lose-verdens-
utfordringer/).
Erna deltok ikke i Utøya-forberedelsene for 2011 og holder seg langt unna enhver 11-års- feiring. Erna
Solberg er for Gro en harmløs 몭gur uten slektsbakgrunn som gir henne styrefart utenfor Norge. Derfor
syntes Gro at hun passet som «blå» statsminister, for å nøytralisere det som måtte være igjen av
frustrerte nasjonalister og selvstendige næringslivsfolk innenfor partiet Høyre. Erna har studert «politiske
anekdoter» ved Universitetet i Bergen under 몭åkjeften Frank Aarebrot, og var kjæreste med en afrikaner i
sin ungdom. Ordblinde Erna har ingen tellende yrkesbakgrunn utenfor politikken, for alt hun har å vise til
er engasjementer som sekretær for Operasjon Dagsverk ved siden av sine studier 1983-1985.
Slike Erna-몭gurer uten jobb-erfaring er akkurat hva Arbeiderpartiets dypstat foretrekker som «motmakt»
mot seg selv. Ikke engang innenfor den lille Solberg-kjernefamilien ble det plukket fra øverste hylle for «å
lede staten Norge»: Erna har en atskillig dyktigere storesøster Marit Solberg – født på en magisk dato
11.11.1956. Hun er utdannet biolog med solid karriere innenfor norsk sjømatnæring, pensjonert siden
2019. Tilfellet Erna viser at Gro Harlem Brundtland ikke tillater andre etnisk norske lederskikkelser i
politikken enn ufattelig svake 몭gurer. «Kvali몭kasjonskravene» er mangel på enhver egentenkning og
erfaringsbasert kompetanse som knytter dem mot ærlige folk utenfor politikken.
Enhver selvtenkende nordmann har nå oppfattet at Gro ikke har etniske nordmenns ve og vel som sin
prioritet. Olga Haug ble født i Spydeberg 25. juli 1887 og var farmoren som Gro ikke husker. Olga døde i
Oslo under krigen i 1942, men på en ukjent dato. Olgas unge sønn Gudmund Harlem og svenske
svigerdatter Inga befant seg i Oslo den siste tiden Olga levde, men etter at hun var død reiste de til
Stockholm i 1943, hvor Ingas mor hadde tatt seg av de to småbarna Gro (født 1939) og Erik (født 1940).
Var Olga Haug etnisk norsk? Da kan Gros slekt være kvart norsk, neppe mye mer enn det. Hvilket oppdrag
var det Gros unge foreldre hadde i det nazi-okkuperte Oslo, som var så viktig at deres to småbarn måtte
fraktes av en yrkesaktiv mormor over til Stockholm før de hadde lært å snakke rent? Olga Haugs siste år
på denne jord er knyttet til svigerdatteren Ingas opphold i Oslo, men hvordan?
En kvinners familieklan, 4 generasjoner mor-datter-
linje: Oldemor Inga Margareta Elisabet Brynolf født
1918. Mormor Gro Harlem født 1939. Mor Kaja
Brundtland født 1963. Datter Oda Brundtland Sæveraas
født 1987. Oda var blitt 18 år da oldemoren Inga døde,
så det hadde ikke vært noe problem å få fotografert et
magisk kvinnelinjebilde (montasje privat).
Olga Haug hørte til Sveaas-slekten. Dette betyr at OL-vinner Johann Olav Koss er Gro Harlem Brundtlands
slektning, via skøyteløperens mor Karen So몭e Sveaas. Det satanistiske Kistefos-museet rett ved Gros
bakgård-몭yplass Eggemoen er eid av Gros og Johanns slektning Christen Sveaas. Den bortførte fruen
Anne-Elisabeth Hagen må ha kjent Karen So몭e Koss, siden fru Koss administrerte sønnens private
skøyteklubb SK94, som ble 몭nansiert av Anne-Elisabeths ektemann Tom Hagen.
Alt henger sammen med alt, og Gro vet det meste om Fru Hagen-saken. Denne bortføringen markerte
NATO-øvelsen Trident Juncture på dens høydepunkt, heksesabbaten Samhain (Halloween) 31.10.2018.
Øvelsen medførte store materiell- og troppe-transporter langs Strømsveien noen få hundre meters
gangavstand fra Tom Hagens hus. Bortføringen kan sees i sammenheng med at Gros slektning Johann
Olav Koss fylte 50 år 29.10.2018, og 몭yttet tilbake til Norge på den tida. Krim-forfatteren Jørn Lier Horst
har hatt en hånd med i Fru Hagen-farsen hele veien, for å bekrefte at den o몭sielle Donald-historien
fungerer som krim-føljetong i media. Fru Hagen-saken peker diskret tilbake mot Gros farmor Olga Haug,
som døde under ukjente omstendigheter 54 år gammel. Vi aner hvordan Gro Harlem Brundtland
tåkelegger alle fakta omkring sin egen norske slektsbakgrunn. Fru Hagen-fortellingen er en plagsom sak
for dypstaten, fordi ingen troverdig avslutning kan tilbys. Saken ligger an til å sprekke ukontrollert,
kanskje rundt 22.07.22.
Alle reelle maktmenn har alltid visst at kvinnelig lederskap er en illusjon. Bare menn kan være ledere med
en naturlig autoritet som utvikler seg organisk innenfor et fellesskap som praktiserer eksklusjon av
utenforstående. Toppkvinners skjebne er å være sjefer, ensomme dronninger eller hekser. Vi må skille
skarpt mellom begrepene leder og sjef. En sjef blir utplassert for å herske, og det 몭nnes alltid bakmenn
som en kvinnelig sjef må rapportere til. Alle vet at det 몭nnes mektige mannslinjer, fra far til sønn, som
opprettholder sin posisjon gjennom hundrevis av år. Ikke bare i politikk og næringsliv, men også innenfor
media, rettsvesen, akademia, kunst og kultur. Mannslinjer ble robuste gjennom århundrene fordi deres
egne kvinner støttet dem, vel vitende om at de selv hadde fordel av det. Kvinnene er på ingen måte
mindreverdige der de oppdrar og dyktiggjør sine egne sønner til å videreføre mannslinjen.
Robuste kvinnelinjer fra maktmor til maktdatter over 몭ere generasjoner er så godt som ikke-eksisterende,
i hele verden og på alle felter. Det 몭nnes mange eksempler på to generasjoner maktkvinner, men
maktmor og maktdatter er aldri likeverdige i posisjon. Tre generasjoner med maktkvinner forekommer
også, men de ender alltid med en form for mageplask. Dette er en forutsigbar 몭ause, som rutinemessig
må gjemmes bort innenfor det større klansamfunnet av maktmenn som de falmende maktkvinnene må
søke dekning i. Maktkvinne-klaner i 몭ere ledd fra mor til datter kan ikke opprettholdes over tid, fordi
mennene som de så sårt trenger for å stå varig oppreist blir dyttet til siden. Det er tvingende nødvendig at
menn overtar stafettpinner fra enhver kortvarig kvinneklan, ellers vil hele klanen kollapse og ikke ha noe
videre liv utenfor falmende minnebøker.
(https://www.youtube.com/watch?
v=3_6cL71L870)
Lucky Gro Harlem, se
intervju, video her
(https://www.youtube.com/watch?
v=3_6cL71L870).
Gro Harlem Brundtland fordreide virkeligheten da hun kom med dette utsagnet: «I am a lucky person to
have been raised in a family where boys and girls were treated equally, which was not normal, not the
regular thing» (Se intervju, youtubevideo, her (https://www.youtube.com/watch?v=3_6cL71L870)).
Slike likestillings-eksperimenter som Gro viste til, var jo ikke «oppdragelse» men en søknad om at det
skulle gå galt med familien.
Det bikket forbi likestilling i Gros bolsjevikiske familieklan, ved at kvinnene i klanen forsøkte seg på en
mannsforakt som ikke har bærekraft. Den eneste viktige mannspersonen i Gros oppvekst var hennes
egen far Gudmund Harlem (1917-1988). Bortsett fra Gudmund, forsøkte Gro-klanen å praktisere en
konsekvent kvinnemakt som satte menn til side. Gro erfarte denne kvinnemakten allerede i 1943, før hun
fylte 4 år i Stockholm.
Hennes mormor Margareta Sandberg tok da ene-ansvar for Gro det meste av året 1943. Så kom moren
Inga til Stockholm senere dette året, og passet på sin datter Gro i hele 62 år, fra 1943 til 2005. Hele Gros
internasjonale maktkarriere med eksekutive posisjoner fra 1986 til 2003 skjedde med moren Inga som
hekse-initiert rådgiver. Faren Gudmund var uten betydning for topp-politikeren Gro, for han døde
allerede i 1988. Hadde Gros farfar gamle-Gudmund noen betydning for Gro? Nei, han døde lenge før hun
ble født. Hadde Gros morfar noen betydning for Gro? Nei, han var ute av bildet før Gro ble født, for da var
Gros mormor Margareta Sandberg enslig advokat i Stockholm. Det forekom ingen likestilling, men det var
i stedet dominerende kvinner på alle kanter før Gro i hennes klan.
Gros egen mann Arne Olav Brundtland er en grei skygge몭gur, omtrent som prins Philip var for dronning
Elizabeth i Storbritannia. Gro har hatt og har uvurderlig nytte av sin egen bror Erik Harlem (født 1940) og
sin egen sønn Knut Brundtland (født 1961). Uten deres sterke karrierer ville ikke Gro ha kunnet klare seg
etter morens død i 2005. Men det er full enighet innad i klanen om at broren og sønnen ikke skal gis
inntrykk av å ha politisk inn몭ytelse. Gro vet av egen erfaring at alle maktkvinner må støtte seg på menn,
men utad fastholder hun sine marxist-ideologiske løgner om at kjønnene skal være helt likestilte.
Kvinnene som biter på Gros groveste feminisme-løgner blir til «candles in the wind», som ofrer hele sitt
lokale fotfeste slik at de kan blafre spektakulært på en internasjonal scene en stakket stund. Gro vet at
hun lyver når hun snakker om likestilling mellom kjønnene som bærekraftig. Hun har selv smertelig erfart
etter 2005 at dette ikke er tilfelle, der hun følte seg som en ensom og forlatt maktdronning etter moren
Ingas død. Gros liv innenfor egen klan 2005-2022 bygger på at broren Erik og sønnen Knut har trådt til
som skikkelige mannfolk, i stand til å kompensere for kvinnemakt-illusjonen der den forsvinner mellom
몭ngrene på Gro.
(https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/gPeEq/stoltenberg-familien-i-
aapenhjertig-intervju)
Smuldret maktlinjen opp til ingenting hos familien Stoltenberg? Foto, her
(https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/gPeEq/stoltenberg-
familien-i-aapenhjertig-intervju).
Thorvald Stoltenberg var ingen feminist, for han ønsket å skape seg en sterk mannslinje. Han trodde
kanskje at han skulle få det til ved å gifte seg inn i en enda sterkere maktslekt enn sin egen, nemlig
Heiberg. Den sterkeste familieklanen av alle i Norge, som Karin Heiberg ble født inn i.
Men Thorvald 몭kk bare en sønn med henne, Jens Stoltenberg. Og Jens 몭kk bare en sønn, Axel Schulerud
Stoltenberg, som ikke er noe hersker-emne. På frimurersk vis markeres hele mannslinjen med
familieportretter, og gamlefar Emil Stoltenberg er med på det eldste bildet.
Thorvalds store sorg var at denne 4-generasjoners mannsrekken han markerte da Axel var nyfødt, aldri
ble noen maktklan. Thorvald selv ble den eneste reelt mektige, og klanens maktnedtur begynte allerede
med Jens. Thorvald nektet å erkjenne realitetene, så han tok seg sammen og skapte egenhendig en
pro몭lert teater몭gur: «Den internasjonalt mektige og selvstendig handlekraftige» Jens Stoltenberg.
Dypstatens menighetsblad VG stiller opp nesten hver uke for å rose Jens Stoltenbergs bragder som NATO-
generalsekretær, men vi begriper ikke helt hva disse går ut på. Gro Harlem Brundtland forsøkte parallelt
med Thorvald å skape en maktklan fra mor til datter over 몭ere generasjoner. Gro kan ha tenkt at hun
hadde et bedre utgangspunkt enn Thorvald, med svensk overklasse-mormor Margareta Sandberg og
svensk overklassemor Inga Margareta Elisabet Brynolf. Men det er meget vanskelig å gjøre noe som ingen
har klart før, for å si det mildt. 4-generasjoners maktklaner av kvinner fra mor til datter er et helt ukjent
fenomen i verdenshistorien. Gro 몭kk kun en sjanse til å forsøke på dette kunststykket. Gros eneste datter
Kaja Brundtland ble født i 1963.
Det er liten tvil om at Gro forsøkte å gjøre sin datter til en makt-aktør, fra og med 1981 da Gro ble
statsminister og datteren skulle begynne å studere. Jørgen Randers ble rektor på Bedriftsøkonomisk
Institutt samme år 1981. Alt lå til rette for at rektor Randers skulle bli Kaja Brundtlands mentor innenfor
prosjektet New World Order. Et ondskapsfullt NWO-univers i regi av FN, som Gro og Jørgen utviklet i
fellesskap med «bærekraft» som buzz-ord. Kaja Brundtland Edrén måtte overlate til moren Gro å forme
karrieren. Hun sitter i dag med sin lille 몭ik av morens NWO-prosjekt i Utenriksdepartementet. Kaja
bedriver litt bærekraft på sitt kontor som UD-byråkrat. Gro er overbærende med datterens trøstesløse
bærekraftbæring ved å få plassert henne utenfor Bygdøy, på den velmente adressen Bloksbergstien i
Asker. Men Gros datter Kaja blir ikke heks ved å bo på en adresse som gir assosiasjoner om å ri til
Blokksberg på et kosteskaft.
Mange tror at maktmenneskene blant oss er ikke-religiøse, men det er fullstendig feil. Gro Harlem
Brundtlands religion heter på engelsk «Mystery Babylon». Dette er en fem tusen år gammel religion med
opphav i området mellom de to elvene Eufrat og Tigris (dagens Irak). Gros religion har sine helt bestemte
og uforanderlige regler. Bedrageriet er for sakrament å regne i denne demoniske snyltereligionen, der
alle begreper inverteres og alle åndelige og materielle verdier uthules. En grunnregel i Gros religion
handler om å skjule i full åpenhet («hide in plain sight») for å unngå å få «dårlig karma», som er blitt et
begrep i hinduismen, en avlegger-religion fra Babylon.
Ethvert stort bedrageri må ledsages av diskrete signaler som røper sannheten bak bedrageriet, slik at vi
andre har muligheter for å gripe inn. Dersom de babylonske bedragerne unnlater å legge ut noe som
helst av sine onde planer, vil de høste fruktene av sitt eget bedrageri og gå til grunne. De babylonske
magikerne forsøker å lempe dårlig karma over på oss andre, noe som kan skje når vi ikke makter å tolke
de diskrete advarslene som bedragerne gir mot sitt eget bedrageri, gjerne rett før det foretas.
Det var maktpåliggende for Gro å få plassert den ondskapsfulle institusjonen CEPI på adressen Marcus
Thranes gate 2 i Oslo. CEPI skulle med sin «magiske adresse» få samkjørt vaksineforgiftningen til
WHO/GAVI og næringslivskollapsen til WEF/BIS, i håp om å fullføre det marxist-despotiske
verdensprosjektet NWO som startet med Marcus Thrane i 1849. Men CEPIs lyssky virksomhet er nå blitt
eksponert, og hovedkvarteret på Torshov ble rigget ned i løpet av våren 2022.
Gro utplasserte sin egen datter Kaja på Bloksbergstien i Asker, i håp om å forbedre sin egen dårlige
karma. Gro tøyde strikken litt for langt ved knytte datteren til heksefjellet Blocksberg. Gro trengte ikke å
røpe at hun selv er en initiert babylonsk heks, for det har vi visst i mange år
Det 몭nnes bare en o몭siell religion i verden som promoterer hekseri forholdsvis åpent. Det er den falske
babylonske talmud-jødedommen, som avviker sterkt fra den ekte Torah-jødedommen. Talmud bruker
kvinnelinjen fra mor til datter som de몭nisjon på å være etnisk jøde, og det er hekseriet som ligger til
grunn for en slik de몭nisjon. Hekseriet når likevel ikke til topps i synagogenes maktpyramider, fordi
rabbiner-posisjonen er forbeholdt menn. Talmud-jødedommen gir oss derfor den nyttige informasjonen
at alt hekseri er en ondskapsvirksomhet på menns premisser.
Hekseri går ut på å dyrke demoner, som i himmelrommet er symbolisert ved heksagrammet – et
sekskantet Satan-stjernesymbol for den 6. planeten Saturn. Individuelt hekseri er det verste som kvinner i
denne verden kan drive med, men denne galskapen overgår likevel ikke de kollektive mannsorgiene i
dype skjelettkjellerne. Heksagrammet i Israels 몭agg er en synlig promotering av babylonsk hekseri.
Vanlige mennesker fatter ikke hvordan folk med umettelig behov for makt og penger taper sitt sjelsliv. At
et familiært hekseri går tapt burde jo feires med en gledesfest som danner starten på et nytt og bedre
familieliv. I sitt begrensede sjelsliv føler Gro sorg over at hennes egen hekselinje ikke videreføres. Gros
bisarre sorgopplevelser er de samme som Thorvald Stoltenberg gjennomgikk: Det blir ingen gjenværende
familiære maktlinjer etter Thorvald og Gro i form av far-sønn-sønnesønn eller mor-datter-datterdatter.
Det reddet ikke Gros og Thorvalds maktklaner at Jørgen Brundtland døde på et loft i 1992, ei heller at Nini
Stoltenberg døde på en stol i 2014. Det ble gitt pussige fornavn til disse Gros og Thorvalds barn «av feil
kjønn» innenfor familiemakten. Når vi tenker på at en annen Jørgen – Jørgen Randers – var Gros NWO-
konspiratør i Norge på 1980-tallet. Og når vi vet at Thorvald overtok den bakerste dypstatsmakten i 1999,
et okkult årstall ni-ni, i perfekt samklang med fornavnet Nini til Thorvalds Beograd-fødte datter.
Gro innså at hun måtte instruere en annen kvinne i hekseaktiviteter etter at datteren Kaja som 25-åring
inngikk ekteskap med en vanlig norsk mann Njaal Sæveraas (1960-2020). Gro måtte fra 1987 velge seg en
undersått i det norske dypstatshekseriet. Vi tror at dypstatens leder몭gur Jens Chr. Hauge hadde fått
håndplukket en setesdalskvinne for Gro. Grete Faremo født 1955 ble gradvis formet som den utvalgte
kvinnen som Gro lot klatre nærmest seg selv i demonbasert makt og posisjon. Gro Harlem ble født inn i
dette babylonske hekseriet via sin mor og mormor. Grete Faremo er ikke født inn i det, og har måttet
gjennomgå en læringsprosess over 몭re tiår.
Jens Chr. Hauge kjente den unge setesdalskvinnen Grete Faremo, fordi han hadde jobbet tett med
hennes far Osmund Faremo helt siden krigen. Gro er meget paranoid i forhold til alt som ligner
rivaliserende klaner av norske maktkvinner. Gro godkjente Grete fordi hun var sin fars datter og ikke
hadde noen maktmor. Tora Aamlid (født 1921) heter Gretes mor, og ser ut til å være en rotnorsk
bygdekvinne. Dermed kunne Grete ikke videreføre en eksisterende mor-datter-maktklan, noe som Gro
ville ha stanset for enhver pris.
(https://www.nb.no/nbsok/nb/454481eb0b4ac5f04bbb93110555f9b0?
lang=no#3)
Boken til Emil av Osmund Faremo, Samlaget
1997, foto, Nasjonalbiblioteket, her
(https://www.nb.no/nbsok/nb/454481eb0b4ac5f04bbb93110555f9b0?
lang=no#3).
Vi kjenner ikke til en eneste kvinnelig maktklan i likestillings-Norge. Gros jevnaldrende «slankedronning»
Grete Roede (1939-2019) forsøkte kanskje på det, der hun gjemte bort sitt egentlige navn Margareta
Schultz. Men hennes datter Jeanette fyller ikke Grete Roedes pumps. Gros servile venninne Toppen Bech
(født 1939) har klart å ska몭e sin datter Alexandra Bech Gjørv en viss makt. Dypstats-journalisten Toppen
har i likhet med Grete Roede klart å gjemme bort sitt egentlige navn Ellen Åse Fagernæs.
For å forstå hvem Grete Faremo er, må vi granske hennes opphav. Grete er ikke datteren til en
maktkvinne, men tvert imot en pappajente. Gretes karriere kan sees i lys av farens bok «Takk for livet,
Emil». Milorg-mannen Osmund Faremo ble tatt til fange av tyskerne bare 21 år gammel. Han var Nacht
und Nebel-fange i Tyskland fra 1943 til 1945.
Osmund Faremo ventet hele 52 år før han utgav sin bok med minner fra krigen, hvor han i tittelen takket
en medfange og olympisk bryter fra Luxembourg med jødisk-klingende navn – Émile Frantz – for at han
overlevde konsentrasjonsleirene i Tyskland og Østerrike. «Emil» Frantz overlevde krigen og ble gammel,
men Osmund ventet til året etter at Emil var død med å utgi sin bok i 1997. Jernbanemannen Osmund
Faremo 몭kk en lang politisk karriere i Arbeiderpartiet, og satt på Stortinget for Aust-Agder i 20 år, fra 1965
til 1985. Det mest interessante med hans stortingskarriere er hans iver etter å komme med i delegasjoner
til FN og Den Interparlamentariske Union (IPU). Osmund Faremo klatret til å bli nestleder for Stortingets
delegasjon til IPU i Geneve i sin siste stortingsperiode 1981-1985.
Setesdølen Osmund Faremo kunne ikke ha ska몭et seg denne posisjonen i Sveits uten sitt toårige opphold
i Tyskland og Østerrike 1943-1945. Rett nok var han fange i konsentrasjonsleirer, men det var bare
baksiden av medaljen. Geneve er byen hvor krigspro몭tørene har bygd stein på stein av onde non-
governmental organizations (NGOs). Selve basis-organisasjonen heter Røde Kors, og den har aldri vært
underlagt noen form for folkevalgt kontroll. IPU ble skapt så tidlig som i 1889, og framstår i 2022 som
internasjonale oligarkers første bestikkelsesforum for nasjonale politikere. IPU danner sammen med
Røde Kors grunnmuren for Folkeforbundet i Geneve og alle FN-relaterte kreftsvulster som har vokst fram
i denne byen etter 1946.
Folkeforbundet ble den gangen kosmetisk nedlagt, for det ble i realiteten konvertert til FN-organisasjonen
World Health Organization (WHO).
Grete Faremo ble i en alder av 35 år håndplukket til å være Gros nærmeste klatrekvinne nasjonalt og
internasjonalt. Grete 몭kk i rekkefølge tildelt viktige departementer for bærekraftsvindel under
statsminister Gro 1990-1996: Bistandsminister, justisminister og olje- og energiminister. Gro
skreddersydde Gretes karriere hele veien, noe som ble tydeliggjort 1996 – 1997. Statsminister Thorbjørn
Jagland mottok Gros undersått Grete Faremo som statsråd høsten 1996, men hun hoppet av etter to
måneder. Dermed 몭kk hun tilbrakt vinteren og våren 1997 på Stortinget. Dette ble Grete Faremo eneste
erfaring som folkevalgt. Hun tilbrakte dette halvåret som Oslo-representant for Arbeiderpartiet under
vingene til Gro, mens Gro avsluttet sin tid som folkevalgt.
Grete Faremo ble i 2014 direktør for FNs kontor for prosjekttjenester (UNOPS). Hun måtte slutte i mai
2022, o몭sielt sett på grunn av økonomiske uregelmessigheter. Hun hadde fått videreutviklet Gros
skandaløse farmasiallianse GAVI ved at hun i 2004 몭kk jobb i GAVI-hovedsponsoren Bill Gates’ private
몭rma Microsoft. Grete Faremo var direktør for lovgivning og samfunnskontakt for Microsoft i Nord- og
Vest-Europa fram til 2008, ved siden av en rekke styreverv i o몭entlige og private nøkkelbedrifter.
Grete har fungert som Gros forlengede arm etter at Gro sluttet med eksekutive posisjoner i 2003. Gretes
karriere i Norge skjøt fart etter brannen på Scandinavian Star 1990. Hennes o몭sielle karriere i Norge
sluttet med hennes etterarbeid etter Utøya som justisminister 2011-2013. Fergen som brant i 1990, var
blitt bygd i 1971 som Massalia, for å gå i ferge- og cruise-tra몭kk 1971-1983 mellom Marseille og Afrika.
Marseille er kjent for å utdanne muslimske patsies og levere skarpskyttere til Gladio-aksjoner.
Det er ikke usannsynlig at slike skyttere til Utøya ble 몭øyet fra Marseille inn til Norge via Eggemoen og
Sentralanlegget på Hole, under Grete Faremos kontroll som forsvarsminister 22.07.2011. Allerede i 1984
몭kk Massalia sitt nye astrologiske navn Scandinavian Star, men fergetra몭kken startet først i april 1990, slik
at det ble ganske få turer mellom Norge og Danmark.
(https://www.bt.no/nyheter/okonomi/i/x80vQX/faremo-sier-hun-selv-
valgte-aa-gaa-av-som-fn-topp)
Grete Faremo viser i FN med det internasjonalt kjente tegnspråk at
hun er av den reneste uskyld, foto, se her
(https://www.bt.no/nyheter/okonomi/i/x80vQX/faremo-sier-hun-
selv-valgte-aa-gaa-av-som-fn-topp).
Scandinavian Star gikk som cruise-skip da det ble rammet av brann utenfor Cancun i Mexico 1988, to år
før den store brannen. Hentet skipet med seg meksikanske Xibalba-demoner og sjødemoner fra
Middelhavet? Denne store menneskeofringen fra 1990 la grunnen for at Grete Faremo 몭kk sin
internasjonale maktkarriere.
Grete ble demon-serti몭sert for makt i 1990, som en repetisjon av hvordan Gro ble demon-serti몭sert for
makt i 1980, ved sprengningen av plattformen Alexander Kielland. Gretes demonbaserte makt er nå
rigget ned, illustrert ved dette bildet.
Konvergensen som nå skjer mot 22. juli 2022 må nødvendigvis involvere Grete Faremo, ut fra hvilke
nøkkelposisjoner hun hadde for 11 år siden. Hun framstod med et merkelig umenneskelig utseende da
hun trakk seg fra sine posisjoner i mai 2022. Her påkalles usynlige makter i klimaets vanhellige navn.
Gro Harlem Brundtland var maktkvinnen bak Corona-trakasseringen som hele verdens befolkning ble
utsatt for, fra mars 2020 til mars 2022. Men hun har i mange tiår vært avhengig av å støtte seg på to
jevnaldrende menn – nemlig Tore Godal (født 1939) og Klaus Schwab (født 1938).
WHO er farmasi- og 몭nansgigantenes maktinstitusjon for helse, historisk bygd oppå fundamentet Røde
Kors i Geneve. Da Gro ble WHO-sjef i Geneve 1998, 몭kk hun Thorvald Stoltenberg som sin medhjelper i
Oslo 1999, som president for Norges Røde Kors. Thorvald gjorde ikke slike ting uten gjenytelser, så Gro
måtte hjelpe ham med å gjøre sønnen Jens Stoltenberg til statsminister 17.03.2000 til 19.10.2001.
Dette var en ren AP-regjering, noe som var viktig både for Gro og Thorvald: Gro benyttet anledning til å
etablere den super-korrupte vaksinealliansen GAVI i Geneve, med Tore Godal som organisator og Bill
Gates som den første sponsoren. Thorvald på sin side bistod sin gamle venn George Bush med å
arrangere «Thorvalds frokost i Amerika» 11. september 2001, som deres to sønner «statslederne»
pro몭terte på. Baby-Bush 몭kk derved startet den meningsløse «krigen mot terror», og Jensemann 몭kk
markert seg som «den trygge statslederen» etter smellet i USA, til tross for at han selv gikk på en stygg
valgsmell dagen før – ved Stortingsvalget 10. september 2001.
Den private Geneve-kreftsvulsten for vaksiner (GAVI) stod igjen etter 2000, og vokste videre, inntil
koordinerings-organet CEPI ble stiftet i 2015-2016 og lansert i 2017 under Klaus Schwabs årlige Davos-
møte. Tore Godal var den organisatoriske grunnleggeren av både GAVI i 2000 og CEPI i 2017. Han 몭kk
sørget for å plassere CEPIs internasjonale hovedkvarter i Oslo fram til vinteren 2022.
CEPI startet i 2017 som en markering av 200-årsfeiringen av Marcus Thranes fødsel i 1817, og ble
«naturlig nok» plassert i Marcus Thranes gate 2 på Torshov i Oslo. Dette bygget var ment å gå under
radaren som internasjonalt knutepunkt for å koordinere de globale Corona-tiltakene. Vi vet ikke om CEPI i
Oslo fortsatt fungerer som internasjonalt hovedkvarter etter en dramatisk 몭ytteprosess vekk fra Torshov-
lokalene. Vi opplever i Norge en pussig kontrast mellom de ukentlige strenge Corona-tiltakene som ble
forkynt for det norske folk fram til mars 2022 og den bemerkelsesverdige snillheten etterpå.
Gro Harlem Brundtland ble etter hvert livredd for at vanlige folk i Oslo skulle begynne å aksjonere mot det
ubeskyttede CEPI-slangehodet i Marcus Thranes gate 2, omgitt av vanlige boligblokker på både sørsiden
og nordsiden. Gro hadde gamblet på at folk ikke ville skjønne at et søvnig ubevoktet bygg rett ved
Akerselva på Torshov var stedet hvor den sentrale globale koordineringen av vaksinegalskapen til
WHO/GAVI og nedstengnings-galskapen til WEF/BIS ble foretatt.
Folk i utlandet skjønte ikke hvordan det kunne ha seg at Corona-tiltakene Norge skiftet hver uke og var
ulike fra kommune til kommune. Dette lot seg gjøre fordi CEPI lå på Torshov med Folkehelse-instituttet
(FHI) rett bakenfor, med tunnel-gangvei mellom byggene. Her 몭kk man ved fysisk nærhet samkjørt FHIs
helsepåbud med CEPIs krav om nedstengning av samfunnet. CEPI testet hele tiden befolkningens lydighet
uten å behøve å bruke noen form for gatevold fra politistyrker.
Fra Regnskapsregisteret, CEPI, med den gamle og den nye adresse.
Gro føler seg nå Corona-avkledd, og tør ikke lenger forsøke på denne CEPI-styringen fra dag til dag. Gro
har i løpet av vinteren 2022 fått evakuert hele bygget i Marcus Thranes gate 2 og 몭yttet CEPI ned til
Askekroken 11 på Skøyen, rett innenfor Bestumkilen vest for Bygdøy. Men dermed har Gro oppgitt sin
egen heksedrøm om å fullføre det verdenskommunistiske Oslo-prosjektet «Marcus Thrane 2» der oppe
på Torshov ved Akerselvas bredd. Et prosjekt som startet i 1848-49 med «Marcus Thrane 1», nemlig
verdens første organiserte kommunistbevegelse thranittene. CEPI kunne ikke ha rikket seg fra sin okkulte
adresse Marcus Thranes gate 2 dersom Gros NWO-prosjekt skulle ha vært drevet videre der oppe ved
Akerselva. CEPI leverte sitt årsregnskap for 2020 til Brønnøysundregistrene fra sin Torshov-base 16. april
2021. Etter panikk-몭yttingen av CEPI ned til Skøyen tok det en måned ekstra å fullføre årsregnskapet for
2021: Det ble levert fra CEPI på Skøyen 24. mai 2022.
Hekse-Gro drømmer sikkert likevel om nye Corona-runder til å plage det norske folk fra høsten 2022, men
det tror jeg hun kan legge vekk: Du 몭ytter ikke din studievenn på 83 år (Tore Godal) fra en rolig
koordinator-rolle på Torshov ned til en støyende Skøyen-base med tra몭kkmaskiner og togskinner på alle
kanter, og tror han kan fortsette som før. Å lete etter brillene på et nytt ukjent kontor er ikke å styre
verdens koordinering av vaksinegifter og lockdown. Her er de to leder몭gurene for CEPI på Torshov
avbildet mens de hadde suksess: GAVI/CEPI-grunder Tore Godal i forgrunnen, med den daglige CEPI-
lederen Frederik Kristen Ole Kristensen i bakgrunnen.
Godal og Kristensen, hodene i CEPI, men vet de
egentlig hva de holder på med? Foto, her.
Schwab-slavene fra «Young Global Leaders» – kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit – har lagt
ut dette bildet av Oslo-basen til Schwab-smiskerne Godal og Kristensen. Her følger en beskrivelse av
CEPIs to siste årsrapporter: Det er typisk norsk at denne Kristensen bor med åpent tilgjengelig adresse og
telefon-nummer på Frogner. Han er nestleder for CEPI internasjonalt, denne innerste kreftsvulsten som
har gjort det mulig å trakassere hele verdens befolkning i sammenhengende to år ved å kombinere
vaksinepress med nedsmelting av fritt næringsliv. Svinein몭uensaen var også en slik ufarlig sykdom med
farlige «vaksiner» som ble forsøkt presset på befolkningen, men uten noen form for nedstengning av
arbeidsplasser. Den gangen fantes ikke det ondskapsfulle CEPI (opprettet ved det årlige globalist-
superkorrupte Davos-møtet 2017) for å koordinere forgiftning med lockdown for å presse næringslivet
inn i pandemi-narrativet. Les i Dagens Medisin hva Kristensen mener om pandemien, her
(https://www.dagensmedisin.no/artikler/2021/11/01/vi-kan-forhindre-neste-pandemi/).
Det norske «tillitssamfunnet» har latt en slik CEPI-skurk Frederik Kristensen gå fritt rundt blant oss, men
dette blir det nok slutt på. Hvorfor skal vi gi enveis tillit til folk som svarer tilbake med å utsette 7
milliarder mennesker for døgnkontinuerlig trakassering i to år? Pandemier er ikke noe problem å
forhindre, dette vet mange vanlige afrikanere som er kjent med de billige medisinene som er blitt
tabubelagt hos oss. Disse voldsomme tiltakene «mot pandemi» forutsetter kostbare og langvarige
løgnkampanjer for å etablere et ikke-eksisterende problem i folks sinn.
CEPI nede på Skøyen kan aldri bli særlig e몭ektivt, langt unna alle vaksine-pushende institusjoner. Er det
for å trøste Gros falmende bære- og trøste-kraft-prosjekt at hovedkvarteret er blitt haste-몭yttet ned til
veikrysset nærmest Bygdøy hvor Gro bor? NWO-slangens hode for å slavebinde hele verdens befolkning
med verdenskommunismen, skal i følge rykter ha befunnet seg i Oslo, men 몭nnes kanskje ikke lenger i vår
hovedstad?
Ouroboros-slangens hode kan muligens ha blitt lydløst spiddet på Torshov, av Guds engler. Tanken var at
NWO-prosjektet skulle fullføres på Torshov ved at Marcus Thrane 1 – prosjektet fra 1849 skulle fullendes
ved at Marcus Thrane 2 – prosjektet fra 2017 (CEPI, som feiret Thranes 200 års fødselsår) skulle sluke sine
egne hale-rester fra 1849, men dette kommer altså ikke til å skje!
(https://no.wikipedia.org/wiki/Ouroboros)
Ouroboros-slangen, se
her
(https://no.wikipedia.org/wiki/Ouroboros).
Gro Harlem Brundtland har nå fått plassert sin hekseundersått Grete Faremo ytterst på Sørengkaia hvor
Akerselvas bredd er blitt kunstig forlenget utover i Oslofjorden. Dypstats-viktigheten som Grete på kaia
har, vil Gros egen datter Kaja aldri kunne få. Grete Faremo var nemlig den viktigste forvalteren av operativ
statsmakt under False Flag 2011, noe hun demonstrerte på vår tids mest okkulte dato 11.11.2011.
Akkurat den dagen skiftet Grete Faremo beite fra å være Utøya-forsvarsminister til å bli Utøya-
justisminister. Grete gikk over fra å koordinere Forsvarets skandaløse «gå-sakte-aksjon» 22. juli 2011 til å
kontrollere det jukse-juridiske etterspillet etter 22. juli 2011. Etter at CEPI ble 몭yttet fra Torshov vinteren
2022, går det ikke lenger noen vannstrøm fra CEPI-kontoret og ned til Akerselvas utløp.
Hva har dette å si for den sjødemon-bevoktede plasseringen av Grete Faremo på Sørengkaia? Hva har det
å si for Gretes påtvungne taushetsplikt om 22. juli – prosjektet fra 2011? Det var kun to kvinner som
trengte å undertegne prosjektet, nemlig Gro og Grete. Gro Harlem Brundtland er smertelig klar over at 11
års-jubileet for 22.07.2011 ikke kunne legges i hendene på Grete Faremo. Med sin egen 11-talls-
okkultisme fra 11.11.2011 og sin rikholdige False Flag-CV representerer Grete den ytterste fare for
dypstaten. Ingen har mer/mindre å fortelle enn Grete Faremo om hvordan Forsvaret ble nedbemannet og
passivisert i sommerferien 2011, for det var jo forsvarsminister Grete som sørget for det.
Ingen har mer å fortelle enn Grete Faremo om det jukse-juridiske etterspillet etter False Flag 2011.
Hvordan rettsoppgjøret ble gjort til en farse av narrespill og bortgjemt dokumentasjon. Det var jo henne
selv – justisminister Grete Faremo – som koordinerte dette etterspillet fra 11.11.2011 og til oktober 2013.
(https://www.1881.no/person/oslo/bygdoey/erik-
harlem_265581S1/)
Erik Harlems eiendom på Bygdøy ved sjøkanten, se her
(https://www.1881.no/person/oslo/bygdoey/erik-
harlem_265581S1/).
Gro Harlem Brundtland er ikke jurist og har attpå til fått sin eneste drevne jurist-sønn Knut til å frasi seg
advokatbevillingen 2005. Hvorfor tok Gro denne sjansen? Trolig fordi hun ville vekk-de몭nere sin sønn fra
Tønne-avlivingen 2002 hvor advokathuset BA-HR stod sentralt, og hvor Knut Brundtland var ansatt. Men
derved ble Gro enda mer avhengig av juristen Grete Faremo, i takt med at det tynnes i rekkene blant Gros
dypstatsjurister, hvor Ketil Lund (født 1939) er den nærmeste. Gros bror Erik Harlem (født 1940) hører til i
dette nettverket, men samtidig har han en besynderlig rolle i Gros sjødemondyrking. Fra Erik Harlems
hytteliv, Nettavisen, her (https://www.nettavisen.no/erik-harlem/schiong/dette-ma-millionaren-
rive/s/12-95-2022520).
Både ved innsjøen Mylla og ytterst på halvøya Bygdøy har sukkerbroren Erik Harlem påtatt seg en rolle
som portvokter mellom Gros boliger og innsjøen eller fjorden. Gro er svakere enn vi ante i forhold til
selektiv demonstøtte. Hun tåler nok de 몭este sjødemoner, men er ikke kompis med alle. Menn har sine
lukkede kjellerfelleskap og er ikke underordnet demoner på samme måte som de «imponerende» men
ensomme maktkvinnene. Derfor kan broren Erik påta seg å avvise de få sjødemonene som Gro ikke tåler
å møte. Trolig er det derfor Erik Harlem har både sin bolig på Bygdøy og sin hytte på Mylla plassert tett på
sjøkanten, nærmere enn slangesjelen Gros krypinn.
Erik Harlems hage ut mot fjorden er formet som en demon-kjeft. Bygdøys eneste elv renner fra
demonkjeften og ut i fjorden, og det er et friareal med adgang for allmennheten på vestsiden av utløpet.
Erik Harlems hage rekker ut til brua hvor denne smale og helt rette elva har sitt utløp, og på hver side av
elva er det et demon-øye i form av en 8-kantet hagepaviljong, som markerer de 8 heksesabbatene i Wheel
of the Year. Erik Harlems hage er ikke noe slangehode for hele verdens NWO. Hagen kan ikke utrette mer
enn å skjerme storesøster Gro mot ubudne gjester, noe han må være veldig bevisst på en sommernatt
22.07.22 ved fjorden.
(https://snl.no/Mesopotamia)
Mesopotamia, Babylons vugge, se her
(https://snl.no/Mesopotamia).
Matematikk har vært viktig helt siden Babels tårn ble bygd i Babylon. Babylon lå lengst vest i
Mesopotamia, landområdet mellom elvene Eufrat og Tigris (les mer, her). Dette området be몭nner seg i
dagens Irak og kalles for sivilsasjonens vogge. Mesopotamia kan også kalles for den organiserte
avgudsdyrkelsens vogge. Sola dyrkes som guddom året rundt. I det 몭ate landområdet mellom de to
elvene er det aldri tørkekatastrofer. Vann og gjødsel fra elveslammet kan tas for gitt. Sola oppfattes som
guddomskraften som gir menneskene alt de trenger for å leve. Ved Babylons Eufrat-bredder er det nok
sol og nok vann til å dyrke mat hele året.
Matematikkens algebra ble oppfunnet i Babylon. I geometrien er kvadratroten av 2 og π (pi) viktige tall
som babylonerne beregnet med ikke altfor stor nøyaktighet. Solas «guddommelighet» gir π en dypt
religiøs betydning. Tallet π de몭neres som solas omkrets dividert med solas diameter. Babylonerne var
fornøyd med å sette π = 25/8 = 3.125, men grekerne fant en mye bedre tilnærmelse π = 22/7 = 3.142857.
Dette tallet er fortsatt nøyaktig nok for håndregning, og for utøvelsen av elitereligionen «Mystery
Babylon», noe som ble markert i Oslo og på Utøya 22/7 – 2011.
Matematikken er en slags religion, noe de 몭este matematikere misliker å høre. La meg oppsummere
matematikkens religiøse kjennetegn: Matematikken setter navn på usynlige fenomener som ikke har noe
naturlig navn. Matematikken benytter symboler som tillegges kraft og som utstyres med strenge regler
for bruk. Dette er religiøse ritualer som ikke kan brytes. Matematikken etterstreber basisutsagn (dogmer
eller aksiomer) som ikke kan betviles. Det eneste kravet at aksiomene lager en matematikk uten indre
motsetninger. Matematikken opererer med metafysiske nivåer, kalt abstraksjonsnivåer, som gjør
matematikkens symbolspråk utilgjengelig for alle som er uinnvidde i symbolenes hierarkier. Matematiske
beviser er aldri helt objektive, men bygger på konsensus hos de høyest respekterte aktørene. Det
svakeste punktet her er overgangen fra et lavere abstraksjonsnivå til et høyere, noe man i religiøs
sammenheng kan kalle trossprang. Innenfor et gitt abstraksjonsnivå er det mulig å gjøre matematikken
mer objektiv, men fullstendige kan matematikkens lærebygninger aldri bli.
(https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Oslos_kommunevåpen)
Oslos byvåpen, byen
Oslo skapt i 1925, se
her
(https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Oslos_kommunevåpen).
Babylons soldyrkere bygde Babels tårn, men dette falt i grus slik at menneskene ble spredt utover kloden
med ulike språk. Matematikken trengte en norsk prestesønn – Niels Henrik Abel (1802-1829) – før
matematikken igjen kunne løftes til en metafysisk virksomhet på global-religiøst nivå. Abel var den første
som gjennomførte matematiske beviser ved hjelp av abstraksjonsnivåer, mens det før Abels tid var mest
konkrete beregninger som drev matematikkens utvikling. Kunne man bygge et Babels matematikk-tårn
eller dele ut Babel-matematikkpriser straks Abel døde som ung i 1829? Nei det kunne man ikke, men et
frø var blitt sådd.
Norges nest største matematiker Sophus Lie (1842-1899) foreslo å opprette en Abel-pris sammen med
Nobel-prisene, men han 몭kk ikke gjennomslag. Ting måtte skje i Europa først, blant annet måtte en
verdenskrig avholdes 1914-1918. Da krigspro몭tørene 몭kk summet seg nok å planlegge neste krig,
etablerte de Bank for International Settlements (BIS) i Basel 17. mai 1930. Her begynte ting å konvergere
mot en revitalisering av Babylons soldyrkelse – via Babels tårn, Basels bank og Nobel-prisene. Men
fortsatt manglet viktige elementer før matematikken kunne innta en global-religiøs posisjon: Gro Harlem
Brundtlands religion – «Mystery Babylon» – trengte en soldyrkelsesby for å løfte matematikken til det
øverste okkulte nivået.
Denne byen ble skapt i 1925 – da Kristiania skiftet navn til Oslo – og dagens versjon av byvåpenet var blitt
utformet i 1924. Oslos soldyrkelsestempel Vigelandsparken ble påbegynt i 1925 og fullført i 1950. Oslo
markerte et merkelig 900-årsjubileum 1950, da byen 몭kk et nytt rådhus. Det tok enda 50 år før ting
virkelig konvergerte mot Oslo som matematisk-religiøs hovedstad, ved et enda merkeligere byjubileum i
år 2000 enn hva 900-årsjubileet 50 år tidligere hadde vært. Oslo feiret 1000 år i år 2000.
(https://snl.no/solformørkelse)
Corona er den lysende
solatmosfæren vi ser
ved full solformørkelse.
Se her
(https://snl.no/solformørkelse).
Elendig historiekunnskap ble her kombinert med hjelpeløs matematikk. Oslo ble o몭sielt 100 år eldre i
løpet av eksakt 50 år! Helt Donald Duck, noe som paradoksalt-logisk åpnet for at Oslo skulle bli verdens
satanist-religiøse matematikk-hovedstad fra og med det magiske året 2002:
Niels Henrik Abels 200 års fødselsdag ble markert i 2002 ved at Abel-prisen i matematikk ble lansert i
Oslo. Prisen deles ut av Det Norske Videnskaps-Akademi. Den første utdelingen skjedde i 2003. Abel-
prisen i matematikk oppnådde raskt å bli verdensledende, da den fylte et vakuum som Alfred Nobels
priser hadde etterlatt seg. «Nobel og Abel» lyder i sum nesten like nobelt som et minnesmerke om Abel
som ble drept av sin bror Kain.
Nobel ble i likhet med Abel avlivet, ikke av en bror men av de krigskåte bankoligarkene, i Middelhavsbyen
San Remo. At samme by San Remo 몭kk avholde konferansen i 1920 som avrundet seierherrenes
krigsgevinster etter første verdenskrigs menneskeofring, er jo bibelsk avslørende:
«Lik hunden som vender tilbake til sitt eget spy, er en dåre som kommer igjen med sin dårskap», fra
Salomos ordspråk 26:11.
Logo DNVA, her
(https://snl.no/Det_Norske_Videnskaps-
Akademi).
Slike babelske Nobel/Abel-priser må jo ha en draps-signatur dersom de skal være gode nok for den
babylonske hekse-Gro. Gro Harlem Brundtland har klart å snike seg inn som ordinært medlem i dette
mest eksklusive av alle norske akademier, ansvarlig for å dele ut Abel-prisen. Barndomsvennen Lars
Walløe har ført i pennen en del vitenskapelige artikler med Gro som medforfatter, dessuten har Knut
Liestøl hjulpet Gro.
Dette er i alt 7 arbeider, publisert mellom 1973 og 1982. De handler om endringer i alderen for første
menstruasjon til Oslos ungpiker. Gros egen far Gudmund var sosialminister 1955-1961, altså statsråd for
helsesaker. Gro 몭kk derved testet i hvor stor grad farens vaksineprogram hadde skadet Oslos kvinnelige
befolkning. Dette er alt Gro har å vise til av vitenskapelig arbeid, og det bygger på statistikk som hun ikke
har samlet inn eller klassi몭sert selv.
Gro lærte utvilsomt at «vaksiner er nyttige», men vil ikke fortelle oss hvem de er mest nyttige for og hva
de er mest nyttige til. Hennes to norske venner Lars og Knut etablerte egenhendig illusjonen «Gros
vitenskapelig tyngde». Den brukte hun til å surfe inn på verdens fremste medisinske arenaer fra 1973 til
2022.
Det gamle Babels tårn, som skulle
vokse seg rett inn i himmelen, akkurat
som pengemassene til askenaziene, et
onkel-skrue-syndrom…se her
(https://no.wikipedia.org/wiki/Baselkomiteen_for_banktilsyn).
Logoen til akademiet DNVA (Det Norske Videnskaps-Akademi) er babylonsk-okkult. Innerst 몭nner vi
symbolet «as above so below» formet som en sekskantet stjerne (heksagram) uten tverrbjelker. Utenpå
der er det to solsymboler, altså har vi soldyrkernes tall π representert ikke bare en, men to ganger. Gro
har i perioden 2020-2022 plaget oss med sine stygge Sveits-institusjoner WHO og GAVI, som har skapt
Corona-mytene om et farlig virus. Corona har en astronomisk betydning, nemlig den lysende
solatmosfæren som vi ser rundt månen når den dekker sola ved full solformørkelse. Soldyrkernes tall π er
i Corona-fotogra몭et representert to ganger, ved månen innerst og ved solringen utenpå.
Denne Corona-dobbeltheten av tallet π skaper problemer for Gro Harlem Brundtland, i møte med Utøya-
datoen 22.07.22, fordi 22 kommer både før og etter tallet 7, og 22 dividert med 7 er lik π. Problemene for
Gro blir ikke mindre når vi tenker over at Babels tårn ble forsøkt gjenreist i Basel 1977. Da 몭kk «Privat-
sentralbankenes privat-sentralbank» BIS sin hovedbygning utformet etter inspirasjon fra Brueghel-
maleriet «Babels tårn»
BIS-banken er jo Gro-kompisen Klaus Schwabs 몭nansielle verktøy for å forsøke å påtvinge oss digital
slavevaluta etter at Corona-skremslene og forgiftningspresset har lagt seg. Gro ønsker at den norske
Abel-prisen skal bli forvandlet til Babel-Basel-prisen ved at den norske krona forsvinner. Hva da med
Nobel-prisen? Prisen som fortsatt hefter Norge sammen med det fortsatt krigsnøytrale Sverige hvor Gro
har minst halvparten av sin slekt fra. Hvordan kan halv-svenske hekse-Gro sitte i et norsk akademi som
deler ut Abel-prisen til matematikere uten at prisen danner en ondskapsfull babylonsk balanse med de
svenske Nobel-prisene? Skal kabbalah-spiller Gro få sin matematiske kabal til å gå opp 22.07.22 så må en
slik balanse 몭nnes, og det gjør den.
(https://www.20minutos.es/noticia/2470415/0/muere/john-
forbes-
nash/esposa-
accidente/)
John Forbes Nash
1928-2015, foto,
se her
(https://www.20minutos.es/noticia/2470415/0/muere/john-
forbes-
nash/esposa-
accidente/).
John Forbes Nash ble i 1994 tildelt Nobels minnepris i økonomi for sin spillteori. Dette er en pris som ble
påtvunget Kungliga Vetenskapsakademien utenfra i 1968, fra de samme oligark-familiene som 몭kk avlivet
Nobel i 1896 og skapte den globalistiske BIS-banken i Basel 1930. Økonomi-prisen bør egentlig hete Basel-
Nobel-prisen, for den har aldri vært svensk-kontrollert. John Forbes Nash var glad da han satte kursen til
Oslo våren 2015 for å hente Abel-prisen i matematikk. Han er den eneste som har fått denne babelske
kombinasjonen av priser: Basel-Nobel-Abel. Her kan vi gå bakenfor Babylon-materialet og til Adam og
Evas sønner Kain og Abel, når vi skal se på omkostningene. Nash ikke bare 몭kk Abel-pris i 2015, men han
betalte samtidig Babel-Basel-Nobel-Abel-Kain-prisen.
En nattsvart pris bakenfor Babylon ventet på John Forbes Nash (1928-2015) da han hadde tatt 몭y hjem fra
Oslo 23. mai 2015. Sammen med sin kone satte seg i en drosje på Newark 몭yplass for å reise til sin bolig i
New Jersey. Ekteparet Nash ble på mystisk vis kastet ut av drosjen og havnet på den mørkegrå asfalten,
drept momentant. Sjakkspillets svarte og hvite felter satte spillteoretiker Nash matt. Usynlige krefter lurer
bak hver busk for den som søker menneskelig makt og ære, og som mangler Guds englebeskyttelse.
Finnes det mer for Gro å hente av den falske æren som hun aldri mettes av? Mer englebeskyttelse for
henne er ikke å oppdrive.
Ingen etniske nordmenn har egentlig fattet hva det vil si å være nøytral under en storkrig. Dette moderne
begrepet ble spikret under Wienerkongressen i 1815, hvor de tre statene Sverige, Sveits og San Marino
ble pålagt en nøytralitet som de har etterlevd. Denne nøytraliteten er siden 1815 blitt strengt beskyttet av
overnasjonale NGOs, så det har ikke vært mulig for andre stater i hele verden å melde seg inn i klubben til
disse tre S-statene.
Norge lå under svensk kongemakt i 1815 og ble automatisk inkludert i nøytraliteten til Sverige. Norge er
det eneste landet i verden som har skiftet rolle fra være nøytralt til ikke å være det, og derfor burde vi
kunne begripe begrepet bedre enn alle andre nasjoner i hele verden. Denne muligheten har vi hatt siden
vi lå under nøytral svensk kongemakt i perioden 1815-1905, mens vi i perioden 1905-2022 har hatt en
kongemakt løsrevet fra den svenske.
Vi må ikke gå i den fella å tro at nøytralitet er å være passiv tilskuer til en krig. Å være nøytral betyr å være
en form for krigsutøver uten å få lov til å ha egne styrker for å opptre for en av sidene på en krigsarena.
Men det er ikke en enkel prosess å skifte fra å være nøytral krigsutøver og til å bli aktiv på en av sidene.
Norges fulle nøytralitet under Sverige varte derfor bare i 86 år – fra 1815 til 1901. Deretter fulgte 24 år
hvor Norge hadde en løsrevet og midlertidig nøytralitet, knyttet mot «The Crown» som 몭nansierer kriger.
Fra og med 1925 er Norges rolle omde몭nert til å bli en aktiv part knyttet til «krigenes vinnere» 1925-2022,
altså 97 år, som er elleve år forbi perioden vi hadde som nøytralt krigsland under Sverige.
For å etterleve krav om nøytralitet under en krig, kreves det institusjoner som ivaretar denne
nøytraliteten og selv etterlever den konsekvent. Denne kontinuitetsbærende institusjonen heter Røde
Kors og ligger i Geneve. Røde Kors er egentlig uttrykk for en meget kynisk business-ide om langsiktig
krigspro몭tt. Pro몭tten inndrives i form av krigsskadde menneskers historiefortellinger 60-70 år etter at de
skadet seg på slagmarken. Dermed får den o몭sielle løgnhistorien om krigens bakerste realiteter en
markedsføring den ikke ville ha kunnet oppnå dersom alle skadde soldater hadde dødd.
Nøytralitet under en krig er altså et kynisk business-konsept. Den som er nøytral, gis plikt til å ska몭e
krigspro몭tørene infrastruktur til å betjene begge sider. For Sveriges vedkommende, har nøytraliteten gått
ut på å skape begge krigførende parter jern til krigsmateriell, og sørge for infrastruktur for sterkstrøm og
for telefonsystemer, ved de to Wallenberg-몭rmaene ASEA og Ericsson.
Sverige som NATO-medlem fortoner seg som en historisk absurditet i dette brede perspektivet. Store
kriger og revolusjoner siden år 1900 hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten Sveriges aktive nøytralitet
hvor begge sider ska몭es jernmalm og infrastruktur for kraftforsyning og telecom.
Det nye Babels tårn, BIS i Sveits, Bank for International
Settlements, se her (https://humansbefree.com/2015/04/tower-
of-basel-the-secret-bank-that-runs-the-world.html).
Unge Jørgen Randers profeterte i 1972 om sin egen globalist-klans gjeldspengebyll, at den kom til å
sprekke etter 50 år: «The Limits to Growth» ble denne selvoppfyllende FN-profetien kalt, hvor læregutten
Jørgen ble løftet til verdensberømmelse med sitt medforfatterskap. Etter at gullstandarden ble fjernet i
1971, ble verdens nåværende pengesystem skapt: Et strengt gjeldsbasert system med petrodollaren som
riset bak speilet, hvor oljeprodusenter med voldsmakt blir tvunget til å gi dollaren en kunstig verdi.
Den 50 år etterpåklokere Jørgen Randers røpet våren 2022 at han vil komme med ny en bok høsten 2022
som forteller «vi 몭kk rett i 1972». Randers vandrer full sirkel, der han gjentar som 77-åring det samme
som han sa som 27-åring for et halvt århundre siden. Men Randers snakker rundt grøten og vil ikke
presisere hva han 몭kk rett i:
Den forførende bærekrafts-retorikken fra hans forfatter-team i 1972 skulle kamu몭ere at Jørgens egne
oligarker bakenfor FN lanserte sitt eget plyndringstokt den gangen. I løpet av 50 år satset disse bank-
kartellene alt på å skape en globalt kvelende boble av 몭nansnæring og statlig byråkrati. Slik at den
produktive middelklassen i verdens land ikke lenger ville ha tilgang på realverdier, men bli kvalt i et
몭nansielt rente/skatte-helvete, bevisst skapt av Randers’ oppdragsgivere innenfor FN i 1972.
Den blå siden i politikken 몭kk som hovedoppgave å hegne om rentehelvetet. Den røde siden i politikken
몭kk som hovedoppgave å hegne om skattehelvetet. Blå-røde «motsetninger» akkurat som kroppens
høyre og venstre hånd, designet for å grafse til seg menneskehetens realverdier på vegne av de private
bank-kartellene med base i Basel (BIS).
Etter bærekrafts-starten i 1972 ble politiker-boblen Gro Harlem Brundtland skapt i 1974 for å lede den
norske greinen av plyndringstoktet, ved å narre våre «likestilte kvinner» inn i det. Gro har i nærmere 50 år
fått blåst opp sin maktpolitiske ondskapsboble, helt parallelt med at FNs Randers-gjeng har blåst opp en
global gjeldsboble. Disse satanistene er ikke kreative, da dette prosjektet «The Great Reset» er en
pervertert utgave av det bibelske jubelår:
Etter hver periode på 50 år visste Skaperen at israelsfolkets pro몭tører ville ha fått plyndret
arbeidsfolkene, husdyrene og naturen så kraftig at alt måtte nullstilles. All gjeld skulle slettes, jorda skulle
ligge brakk og hvile ett år, slik at et naturlig liv ble restartet. Alle kunne juble over åket som ble løftet av
alles skuldre. Selv disse som hadde vært snyltere, ville få det bedre, ved at de slapp å frykte at folket som
de hadde undertrykt ville reise seg mot dem.
«Så skal du telle frem syv sabbatsår, syv ganger syv år, så tiden for de syv sabbatsår blir ni og 몭rti år. Og i
den syvende måned, på den tiende dag i måneden, skal du la basunen lyde gjennem landet; på
soningsdagen skal I la basunen lyde gjennem hele eders land.Og I skal holde det femtiende år hellig og
utrope frihet i landet for alle dem som bor der; det skal være et jubelår for eder, og I skal komme tilbake,
enhver til sin eiendom og enhver til sin slekt. Et jubelår skal dette femtiende år være for eder; ikke skal I
så, og ikke skal I høste det som vokser av sig selv i det år, og ikke skal I sanke druene av de ustelte vintrær
i det år.For det er jubelår, hellig skal det være for eder; av marken skal I ete det den bærer.I dette jubelår
skal I komme tilbake, enhver til sin eiendom. Når du selger noget til din næste, eller du kjøper noget av
din næste, da skal I ikke gjøre hverandre urett» ( 3. Mosebok 25: 8-14).
Det bibelske jubelåret førte til at alle 몭kk full eiendomsrett over sin guddommelig tilmålte del, og dette
gav ikke over몭adisk lykke, men arbeidsglede og gjensidig tillit. Hva tenker Gro Harlem Brundtland og
hennes to nærmeste bærekraftsvindlere Jørgen Randers og Klaus Schwab om dette store sluket de ser
foran seg? Avgrunnen av kontrast mellom det bibelske jubelår og et påtenkt Gro-Randers-Schwab-
jubelår? De eneste jubel-stemmene som vil høres i et Jørgen/Klaus-pervertert jubelår er de hule
mammonrøstene fra demon-korenes gjenklang i dype skjelettkjellere.
Men der nede vil Gro ikke være til stede: «Men only» står det på inngangsporten. Jørgen lover oss at
jubelåret skapes ved å beskatte «de rike» mye mer, altså at den gjeldsplagede middelklassen utraderes.
Klaus går videre og lover at jubelåret skal føre til at alle som ikke er superrike skal «eie ingenting og være
lykkelige».
(https://www.dagbladet.no/nyheter/politiet-i-vestfold-vil-tiltale-
politimann-for-drapet-pa-linn-madelen/61710624)
Linn Madelen Bråten med en politimann i sivil, foto fra
overvåkningskamera, se Dagbladet her
(https://www.dagbladet.no/nyheter/politiet-i-vestfold-
vil-tiltale-politimann-for-drapet-pa-linn-
madelen/61710624).
Vi vet ikke hva som kan komme til å skje med grotte-jublerne rundt Jørgen og Klaus når de skal «samle seg
i bånn». Men vi vet at gjeldspengesystemet som de så nidkjært hegner om, ble gjeldsmettet under
svinein몭uensa-bankkrisen 2008/2009, slik at det nå holdes kunstig i live. Gro Harlem Brundtlands liv er
blitt ondskapsmettet, nokså parallelt med at pengesystemet ble gjeldsmettet. Vi vet ikke når Gro Harlem
Brundtlands personlige ondskapsboble vil sprekke, men vi vet en del om hvordan den vil sprekke. Det
몭nnes egentlig bare to muligheter for Gro til å forlate denne verden. Etter at en dobbelt profeti om Gros
sorti ble levert fra Breviksbrua lørdag 3. august 2013.
En uskyldig lokal kvinne i den for Gro magiske alderen 33 år – Linn Madelen Bråthen – ble ofret på
Jesabel-vis ved å bli kastet ut fra den høye brua, av en dypstatsinnleid politimann. Da hun tra몭 vann몭aten,
møtte hun både ferskvannsdemoner og saltvannsdemoner i Breviks brakkvann. Gros familier av onde
ånder lå der og ventet (se Dagbladet, her (https://www.dagbladet.no/nyheter/politiet-i-vestfold-vil-
tiltale-politimann-for-drapet-pa-linn-madelen/61710624)).
Dette drapet var Gros måte å forlenge sitt eget ondskapsmettede liv et godt stykke forbi svinein몭uensa-
bankkrisen 2008/2009. Men det gjør framtidsutsiktene enda verre for Gro at hun har fått etablert en
privat NGO for global koordinering av Gros ondskap og Klaus’ ondskap i 2017. Samkjørings-senteret CEPI,
som holdt til på Torshov i Oslo under hele den norske Corona-galskaps-epoken fra mars 2020 til mars
2022.
(https://www.youtube.com/watch?
v=O-WZFAZV2WI)
Holistiske Whitney
Houston i opptak fra
Dublin, hun og datteren
ble tatt av dage i 2015,
konsertklipp fra video,
her
(https://www.youtube.com/watch?
v=O-WZFAZV2WI).
Gro kan ha tenkt at hun ved å få foretatt en komplett menneskeofring i 2013 på både Jesabel-vis og til
sjødemoner 몭kk gjort opp for seg ved en stedfortreder. Gro har sannsynligvis oppnådd at hun fortsatt kan
velge mellom en spektakulær Jesabel-ofring av seg selv fra en høy avsats, og en stille ofring ved
vannkanten der hun blir svelget av sjødemoner eller går opp i røyk. Vi tror ikke at norske media tør være
ærlige om en nært forestående Gro-avgang fra denne verden. Norske mediefolk tør i 2022 ikke å være
ærlige om noe som helst av viktige hendelser og årsaker. Det kan slett ikke tolereres i verdens-
marxismens teatralske fortelling at Gro blir borte fra scenen før ødeleggelsen av vanlige folks liv og frihet
er fullført.
Gro kan med letthet holdes i live i folks sinn veldig lenge nå, da hun likevel aldri viser seg o몭entlig blant
nordmenn. Det bør derfor spilles inn en rekke Gro-videoer hvor hun sminkes til å se enda eldre ut. Gro
kan prate rundt grøten med svulstige ord, slik at intervjueren kan gjøre saken dagsaktuell med sine
spørsmål. Dette kan bli virkelig bli en politisk skattkiste å øse av, for ubehjelpelige puppets som skal
bestyre statsmakt via media.
Det aller smarteste vil være å sette i gang med å spille inn en rekke hologram-foredrag med Gro Harlem
Brundtland, som kan vises på Davos-møtene til Klaus Schwab fra 2023 til 2030. Folkene som deltar på
WEFs årlige møter, må uansett tie stille om alt de vet, og dermed kan Gro være hovedattraksjon i den lille
alpebyen en årrekke framover. Korte glimt fra Gros imponerende hovedforedrag kan sendes på alle
verdens ledende TV-kanaler, og seerne vil føle at de kommer enda nærmere innpå «disse velmenende
beslutningstakerne våre» enn før. Teknologien som Gro trenger er på plass: Her glimt fra digitalisert
Whitney Houston (1963-2012) som holdt en glimrende hologram-konsert i Dublin, med ung kropp og ung
stemme fra 1990-tallet (se youtubevideo, her (https://www.youtube.com/watch?v=O-WZFAZV2WI)).
Publisert under
Samfunn
(http://www.nyhetsspeilet.no/category/samfunn/)
Tags
alexander kielland-plattformen
(http://www.nyhetsspeilet.no/tag/alexander-
kielland-plattformen/), babylonsk svart magi
(http://www.nyhetsspeilet.no/tag/babylonsk-svart-
magi/), Blocksberg
(http://www.nyhetsspeilet.no/tag/blocksberg/),
bolsjevik
(http://www.nyhetsspeilet.no/tag/bolsjevik/), CEPI
(http://www.nyhetsspeilet.no/tag/cepi/), Donald
Duck (http://www.nyhetsspeilet.no/tag/donald-
duck/), eggemoen
(http://www.nyhetsspeilet.no/tag/eggemoen/),
GAVI (http://www.nyhetsspeilet.no/tag/gavi/),
grete faremo
(http://www.nyhetsspeilet.no/tag/grete-faremo/),
Gro Harlem Brundtland
(http://www.nyhetsspeilet.no/tag/gro-harlem-
brundtland/), John Forbes Nash
(http://www.nyhetsspeilet.no/tag/john-forbes-
nash/), Linn Madelen Bråten
(http://www.nyhetsspeilet.no/tag/linn-madelen-
braten/), Magica fra Spell
(http://www.nyhetsspeilet.no/tag/magica-fra-
spell/), menneskeofring
(http://www.nyhetsspeilet.no/tag/menneskeofring/),
Mylla-vannet
(http://www.nyhetsspeilet.no/tag/mylla-vannet/),
mystery babylon
(http://www.nyhetsspeilet.no/tag/mystery-
babylon/), new world order
(http://www.nyhetsspeilet.no/tag/new-world-
order/), satanisme
(http://www.nyhetsspeilet.no/tag/satanisme/),
Scandinavian Star
(http://www.nyhetsspeilet.no/tag/scandinavian-
star/), Talmud
(http://www.nyhetsspeilet.no/tag/talmud/), Utøya
(http://www.nyhetsspeilet.no/tag/utoya/),
Wallenberg
(http://www.nyhetsspeilet.no/tag/wallenberg/)
alexander kielland-plattformen
(http://www.nyhetsspeilet.no/tag/alexander-
kielland-plattformen/), babylonsk svart magi
(http://www.nyhetsspeilet.no/tag/babylonsk-svart-
magi/), Blocksberg
Om forfatter
iver haugen nordsleive (http://www.nyhetsspeilet.no/author/iver-haugen-nordsleive/)
(http://www.nyhetsspeilet.no/tag/blocksberg/),
bolsjevik
(http://www.nyhetsspeilet.no/tag/bolsjevik/), CEPI
(http://www.nyhetsspeilet.no/tag/cepi/), Donald
Duck (http://www.nyhetsspeilet.no/tag/donald-
duck/), eggemoen
(http://www.nyhetsspeilet.no/tag/eggemoen/),
GAVI (http://www.nyhetsspeilet.no/tag/gavi/),
grete faremo
(http://www.nyhetsspeilet.no/tag/grete-faremo/),
Gro Harlem Brundtland
(http://www.nyhetsspeilet.no/tag/gro-harlem-
brundtland/), John Forbes Nash
(http://www.nyhetsspeilet.no/tag/john-forbes-
nash/), Linn Madelen Bråten
(http://www.nyhetsspeilet.no/tag/linn-madelen-
braten/), Magica fra Spell
(http://www.nyhetsspeilet.no/tag/magica-fra-
spell/), menneskeofring
(http://www.nyhetsspeilet.no/tag/menneskeofring/),
Mylla-vannet
(http://www.nyhetsspeilet.no/tag/mylla-vannet/),
mystery babylon
(http://www.nyhetsspeilet.no/tag/mystery-
babylon/), new world order
(http://www.nyhetsspeilet.no/tag/new-world-
order/), satanisme
(http://www.nyhetsspeilet.no/tag/satanisme/),
Scandinavian Star
(http://www.nyhetsspeilet.no/tag/scandinavian-
star/), Talmud
(http://www.nyhetsspeilet.no/tag/talmud/), Utøya
(http://www.nyhetsspeilet.no/tag/utoya/),
Wallenberg
(http://www.nyhetsspeilet.no/ta