3 min read

Bivirknings­tallene det ikke snakkes om

Mange norske sykehus har opprettet egne vaksinestasjoner som denne ved Lovisenberg sykehus i Oslo. Når tallet på innleggelser som en følge av bivirkninger overgår en fjerdedel av de som er innlagt med/av Covid-19, burde det kanskje opprettes egne avdelinger for de med bivirkninger også. Foto: Terje Pedersen / NTB,

Document.no - Av: Geir Furuseth   12. januar 2022, 13:49

Myndigheter og medier har underkommunisert det faktum at over 2300 mennesker har blitt innlagt på sykehus som en følge av alvorlige bivirkninger. Det tilsvarer vel en fjerdedel av det totale antallet innlagte i løpet av hele pandemien. Og vaksinasjonen har kun pågått halve tiden.

Tidligere i dag, onsdag, publiserte jeg denne saken: Alvorlige bivirkninger fører til nye advarsler, men vaksinepresset fortsetter

Saken er mye lest og kommentert, men jeg overså en viktig ting i min lesning av den siste bivirkningsrapporten fra Statens legemiddelverk. En våken leser hjalp meg til å se et annet paradoks jeg hadde oversett:

side 5 i den siste rapporten fra Legemiddelverket (utgitt 04.01.22 og oppdatert 10.01.22) står det følgende:

Sykehusinnleggelse er den vanligste årsaken til at en hendelse klassifiseres som alvorlig, og dette gjelder 52 %* av de alvorlige meldingene. Sykehusinnleggelsene omfatter både pasienter som legges inn til observasjon og raskt blir friske igjen og pasienter med livstruende symptomer og sykdommer som gir varig skade.

Leserens kommentar:

Vedrørende bivirkningsrapporten, så nevnes det ikke spesifikt at 2354 personer har vært innlagt på sjukehus pga. bivirkninger og derved opptatt kapasitet som belaster vårt skakkjørte helsevesen. Den opplysningen er lettere kamuflert. Under punktet Hva er alvorlige bivirkninger står det at 52 % har medført innleggelse. 52 % av 4528 = 2354. Det tilsvarer mer enn 1/4 av totalt antall innlagte i løpet av hele pandemien. Og vaksinasjonen har kun pågått halve tiden.

Én ting er at det er flaut for meg som journalist at jeg ikke oppdaget dette selv i min skumlesning av rapporten. Men det er vel kanskje flere enn undertegnede som burde ha grunn til å bli flaue.Leseren gjorde meg også oppmerksom på to oppslag i Nettavisen som jeg hadde gått glipp av. Den første ble publisert fredag 7. januar:

Helsedirektoratet oppgir misvisende innleggelsestall: – Det er alvorlig

Nesten hver fjerde koronapasient hadde ikke covid-19 som hovedårsak til innleggelsen. – Systematisk misvisende, mener lege og forsker. I Danmark blir en tilsvarende fremstilling omtalt som misvisende.

Tirsdag publiserte så Nettavisen denne oppfølgeren:

Ut mot helsetoppenes bruk av koronatall: – Skaper mer frykt

FrP ber Helsedirektoratet om mer presise innleggelsestall, men Espen Nakstad ser ikke behovet.

Det er Hdir som gir ut det som har blitt den mest brukte koronaoversikten de siste månedene: Antallet som ligger på sykehus hver dag.

Mange har trodd at denne viser antall koronapasienter på sykehus til enhver tid, men den viser i realiteten antall covid-positive pasienter på sykehus. Uansett hovedårsak til innleggelse.

Totalt har 22,4 prosent av innlagte siden mars 2020 hatt en annen hovedårsak. Tallet var oppe i 30 prosent i desember og vil ifølge FHI øke nå som en mer smittsom, mindre farlig variant er dominant.

Bård Hoksrud er helsepolitisk talsperson for Fremskrittspartiet. Hans kommentar er klar:

– Det er skikkelig oppsiktsvekkende, fordi dette er opplysninger som brukes til å iverksette tiltak. Det er dette folk bruker når de snakker om hvor mange som havner på sykehus med covid-19. Og at 20 prosent ikke ligger der på grunn av covid-19, og nå oppe i 30 prosent de siste ukene, det har jo noe å si for de tiltakene som blir iverksatt.

Nettopp! Og her er oppsiktsvekkende et for mildt uttrykk.

I månedsvis har alt fra såkalte influensere til mer eller mindre skråsikre lokalpolitikere fungert som ropert for Nakstad, Stoltenberg og Guldvogs mantra om vaksinenes velsignelser og at de uvaksinerte representerer et stort trykk på helsevesenet, som da igjen – med deres logikk (manglende sådanne) – resulterer i slitne helsearbeidere og bemanningsproblemer.

Vel, uten at vi vil bagatellisere de koronainnlagtes plager eller presset på norske helsearbeidere (og norsk økonomi), må det nå være på tide at bivirkningene kommer opp på dagsordenen.

Mange norske sykehus har opprettet egne vaksinestasjoner. Når tallet på innleggelser som en følge av bivirkninger overgår en fjerdedel av dem som er innlagt med/av covid-19, burde det kanskje opprettes egne avdelinger for dem med bivirkninger også?


COPYRIGHTS

Copy & Paste the link above for Yandex translation to Norwegian.

WHO and WHAT is behind it all ? : >

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified