3 min read

Begjæring til Oslo Tingrett om øyeblikkelig stopp av korona vaksiner

norway, country, europe-1758842.jpg

DocHeico - Av heiko / desember 27, 2021

Til den norske pressen

Hei,

Tillater meg å opplyse om at jeg i dag har levert en begjæring om midlertidig forføyning til Oslo Tingrett, for å få stoppet bruken av korona-vaksiner øyeblikkelig, til det har blitt undersøkt om mine funn på giftige stoffer i vaksinen er korrekt eller ikke.

Etter at FHI og SLV med Madsen har godkjent Pfizers vaksine Corminaty også for barn fra 5-12 år og innholdsstoffene ble offentliggjort i Felleskatalogen, har vi undersøkt litt på hva de to nano-partikler, ALC-0159 og ALC-0315 er for noe. Det kom som et sjokk å finne på produsentens websider, at disse stoffene IKKE måtte gis til mennesker grunnet toksisitet.

https://www.biomol.com/de/produkte/chemikalien/lipide/alc-0315-cay34337-25

https://www.biomol.com/de/produkte/chemikalien/lipide/alc-0159-cay34336-25

Aftenposten hadde «dessverre ikke mulighet til å publisere vår kronikk».

Vi håper at dere er villig til å tjene det norske folket og støtter vår oppfordring til å stoppe vaksineringen.

TIDENES MEST DØDELIGE VAKSINE

Vi alle hadde sett frem til at en vaksine mot SARSCoV2 og Covid-19 skulle få slutt på pandemien og få alt tilbake til normalen. Etter nesten ett år, er tiden inne for å gjøre opp regnskapet. Pfizer og Moderna påstod at deres forskningsresultater hadde vist rundt 90% prosent effekt, mens nærmere analyser av deres data, viser at effekten er under 1 % og dette bare på forsøkspersoner som måtte være friske, ikke gravid og over 18 år. Det viste seg fort at «vaksinene» heller ikke var trygge. Tross iherdige forsøk på å skjule dette, er det nå ikke lenger noen tvil om at denne eksperimentelle genterapien, som feilaktig har blitt kalt for «vaksine», har drept og lemlestet flere friske mennesker, enn alle vaksiner de siste 40 år til sammen.

Produsentene har vært veldig opptatt av å hindre analyser av innholdet til deres «vaksine» Allikevel har modige og nysgjerrige personer fra hele verden klart å få tak i slike «vaksiner» og sendt dem til analyse. Slik ble det avslørt at de inneholder Graphene Hydrogenoksid, Graphene og parasitter, som ikke er klarert i pakningsvedlegget. Det som Pfizer derimot har oppgitt i sine pakningsvedlegg, og som kan leses i norsk Felleskatalog, er at «vaksinen» inneholder ALC-0315 og ALC-0159.

Og det tar ikke lang tid for Dr.Google å finne ut at disse stoffene er produsert av firmaet Echelon og på deres nettside står det tydelig og klart, at disse stoffene ikke må brukes for hverken dyr eller mennesker. Spørsmålet er hvordan oppegående fagpersoner, myndigheter og politikere kan ha godkjent denne masse-«vaksineringen». Kan det skyldes utpressing fra produsenten?  Er det derfor Pfizer vil vente 75 år før de frigir dokumenter fra sine studier/eksperimenter og den norske regjeringen, som ville ha 100 års hemmelighet rund Corona-tiltakene, visste det?

En mulig forklaring kan man finne hos Dr. Google under «leaked documents shocking terms of Pfizers International Vaccine agreements.» Blant annet kan Pfizer ikke saksøkes for skader. Skader må skattebetalerne dekke. Og landene får ikke lov å tillate andre medisiner som kan hjelpe mot Covid19.

Er det derfor Steinar Madsen og Legemiddelverket skrev den 25.11.21 at Pfizers Comirnaty er godkjent for aldersgruppen 5 – 11 år? Madsen har jo markert seg tydelig ved å svartmale Hydroxychloroquin og Ivermektin, mens hundrevis av studier motsier Madsen. Er det lov å spørre om han er kjøpt og betalt, eller totalt ubrukelig i sin stilling som direktør for Statens Legemiddelverk?

Dette er et massivt brudd på legemiddelloven – alle personer som er involvert i disse vaksinasjonene, står overfor en fengselsstraff på opptil 10 år.

Med vennlig hilsen,

Legene Dr. Christian Coucheron og Heiko Santelmann

Oslo, den 22.12.21

PS.: Over 50 referanser kan ettersendes hvis ønsket.


COPYRIGHTS

Copy & Paste the link above for Yandex translation to Norwegian.

WHO and WHAT is behind it all ? : >

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified