6 min read

Når helsemyndighetene ikke vil fortelle sannheten om naturlig immunitet

Geir Bukholm ved Folkehelseinstituttet. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Resett - Av Helge Lurås -22. desember 2021

Å få alle til å vaksinere seg er åpenbart målet i Norge, som i det fleste andre vestlige land.

Men måten man prøver å overtale folk på, undergraver myndighetenes langsiktige troverdighet. Resett stilte spørsmål til Folkehelseinstituttet om en undersøkelse ved Sykehuset Sørlandet og Telemark som viste svært god immunitet ett år etter selv mild covid-19. En overlege konkluderte med at resultatene var langt bedre enn for vaksiner, hvis effekt avtar raskt og må boostes med gjenoppfriskningsdoser.

En tidligere israelsk studie viste det samme, og tallfestet immuniteten etter sykdom som hele 27 ganger bedre enn etter to doser med Pfizer-vaksinen.annonse

Men spør du den gjennomsnittlige nordmann i gata vil de neppe ha den samme oppfatningen. De vil mest sannsynlig mene at vaksiner gir like god om ikke bedre beskyttelse. Og det er ikke så rart. For den bedre effekten av naturlig immunitet blir nesten ikke omtalt i mediene, og er ennå ikke innrømmet av norske helsemyndigheter. FHIs assisterende direktør og ansvarlig for smittevernprogrammet, Geir Bukholm, ville i intervjuet med Resett på mandag ikke innrømme at naturlig immunitet ga bedre effekt.

– Sykdom gir ikke bedre beskyttelse enn vaksiner, men kombinasjonen av vaksiner og sykdom gir en bred beskyttelse, sa han.

Utsagnet «sykdom gir ikke bedre beskyttelse enn vaksiner» er bombastisk og i direkte motstrid til nevnte undersøkelser. Det minner samtidig om tilsvarende budskap som kommer fra amerikanske motparter av FHI, nemlig Center for Disease Control (CDC). På tross av milliarder av dollar i budsjett har de ikke finansiert en eneste studie av effekten av naturlig immunitet. Som kongressmann Jim Jordan påpeker, er det trolig fordi de ikke vil vite eller at det skal bli kjent hvor mye mer effektivt dette er, fordi det kan undergrave budskapet om at folk må vaksinere seg.annonse

Det er sikkert de samme gode intensjoner som FHI og Bukholm har. De er redde for at folk vil vurdere det som mer rasjonelt å få covid-19 og opparbeide mer varig immunitet på den måten enn å ta vaksinene dersom det blir kjent hvor mye bedre immuniteten er etterpå.

Det er trolig riktig som Bukholm sier at vaksine pluss å få sykdommen gir enda bedre immunitet. Men samtidig viser israelske studier at bivirkningene av vaksiner øker dersom man har hatt covid-19 før man tar vaksinene. Likevel anbefales vaksiner også til de som har gjennomlevd sykdommen.

Som Dr. John Campbell sier, som har en stor følgerskare på sine daglige YouTube-sendinger, tar helsemyndighetene ikke hensyn til folks beste på et individuelt nivå. De tenker på det som er best fra populasjonsperspektiv. Dermed ender de også opp med å si «vaksiner, vaksiner», selv om det for mange er unødvendig da de allerede har antistoffer i rikelige mengder. Men det å teste folk individuelt for antistoffer for å fastslå nødvendigheten av vaksine, er upraktisk og umulig, sier Campbell. Derfor vil de rådene en lege gir, som skal tilpasse rådene til den pasienten som behandles, kunne skille seg fra de generelle anbefalingene som innprentes fra myndighetene.

I USA er det offisielle tallene at 52 millioner mennesker eller 15 prosent av befolkningen har hatt covid-19. Likevel anslås det at om lag halvparten av befolkningen allerede har hatt covid-19. Allerede mot slutten av 2020 hadde trolig 100 millioner amerikanere vært smittet ifølge en undersøkelse publisert i Nature, fem ganger det offisielle tallet. De offisielle tallene i Norge ligger på drøyt 350.000 og under 10 prosent av befolkningen, men som i USA må man regne med at det finnes mange som ikke er registrert eller som ikke vet at de er smittet. Det betyr nok at en del i kategorien uvaksinerte i realiteten har bedre immunitet enn de som er vaksinert.

Jeg har snakket med flere personer den siste tiden som har tatt sine to anbefalte doser, men som sier at de vurderer å droppe den tredje. Og det er endog uten at de fullt ut kjenner den økte effekten av immunitet etter sykdom.

Og her tror jeg Bukholm i Folkehelseinstituttet undervurderer folks intelligens og evne til å søke informasjon på andre kanaler enn de offisielle. For budskapet deres er at folk bør vaksinere seg fordi de vil få mildere symptomer hvis de blir smittet. Smittet kan de bli like fullt. Dernest anbefales nå folk å ta en tredje vaksinedose, og utsiktene er at man trolig vil oppfordres til å ta en fjerde, en femte dose osv. i månedene og årene som kommer. Og den anbefalingen kommer fordi vaksinenes immunitetseffekt svekkes over tid.

Men svekkes i samme grad, ser det gjør altså ikke ut til at immunitet etter sykdom gjør på samme måte. Bukholm er inne på årsaken til at det er en forskjell. En viktig faktor er nok at man ved sykdommen ifølge ham «eksponeres for ulike deler av viruset» og ikke bare for deler av piggproteinene som vaksinene er spisset inn på.

I en slik situasjon hvor det jo også er bivirkninger knyttet til vaksinene, er det ikke til å unngå at en del mennesker selv vil begynne å tenke om det er hensiktsmessige å fortsette med stadige vaksinedoser eller om de skal ta sjansen på heller å få en sannsynlig mild sykdom med mer varig immunitet som forventet resultat. Slik det er nå, virker FHI nesten redde for at folk skal tenke den tanken/tenke selv, og de prøver å tilsløre undersøkelser som faktisk er blitt gjort. Hvor mange av oss hadde hørt at naturlig immunitet ifølge den israelske undersøkelsen ga 27 ganger bedre beskyttelse mot å bli smittet enn to doser Pfizer?annonse

Inntil videre har norske helsemyndigheter de etablerte medier lojalt med seg. Ingen av disse mediene forfølger temaet naturlig immunitet med noe stort engasjement. Hos dem er det snarere historier om hvor uansvarlige de uvaksinerte er som dominerer nyhets- og meningsstoffet. Økningen i vaksinegrad omtales som «gladnyheter». Mediene har sett det som sin plikt og oppgave å spre helsemyndighetenes offisielle syn.

Ulike roller

Jeg kan forstå FHIs syn på sitt eget mandat. De har som målsetting å få flest mulig til å vaksinere seg. Om det innebærer at noen som strengt tatt ikke trenger å vaksinere seg også gjør det, så ser de det nok som et nødvendig offer disse bør gjøre. At noen vaksinerer seg «unødvendig» er verdt risikoen disse påfører seg med det FHI anser som minimal risiko for bivirkninger.

Men jeg tror likevel FHI og norske myndigheter hadde stått seg best på lang sikt med å faktisk diskutere åpent og ærlig om alle aspekter ved koronasituasjonen, og det inkluderer å vise befolkningen tillit til at de kan vurdere selv basert på all relevant informasjon. At naturlig immunitet gir langvarig effekt er en god ting og noe som burde deles i befolkningen. Å nedsnakke naturlig immunitet innebærer i praksis å skremme folk til å ta vaksinedoser, og det undergraver simpelthen myndighetens troverdighet. Og troverdighet er både de og vi som samfunn avhengig av at myndighetene har.

Slik Bukholm og Co holder på, begynner den å bli tynnslitt.


Grunnen til at myndighetene og laboratoriene fortsetter å skremme folket til å ta vaksinene til tross for at pandemiet er over, er deres desperate økonomi som for USA ligger på rundt 30 trillion US dollar, og de er på vei til å gå over til cryptovaluta hvor de ikke trenger å stå til rette for sitt sløseri over en lengre periode.  Dette var grunnen til at Pandemiet ble startet for å bli i stand til å lure i oss vaksiner som også inneholdt ett mikroskopisk metall som gjør det mulig å kommunisere med bestråling utenifra, f.eks. 5G, noe liknende en bluetooth mottaker.

Det er allerede patentert programmer i USA av Google, Microsoft og Pfizer som kan gi ordre til vårt nervesystem. Det vil også spille rollen som kredittkort, lønnsutbetaking, skattetrekk, alt innkjøp o.s.v.  Av den grunn er den globale eliten/WEF desperate til å få ALLE vaksinert og vil bruke alle midler dertil. Det var jo teknisk ingen problem at de uvaksinerte fikk samme adgang via ett eksternt kredittkort, men det vil de ikke gå med på, for de ønsker FULL kontroll over menneskeheten for å kunne gjøre hva de vil med oss.


COPYRIGHTS

Copy & Paste the link above for Yandex translation to Norwegian.

WHO and WHAT is behind it all ? : >

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified