3 min read

Norges kamp for sunn fornuft i en tid tilbøyelig for massepsykose

A sign promotes a COVID-19 testing location located inside the Tom Bradley International Terminal at Los Angeles International Airport (LAX). Foto: AFP

Resett - KommentarAv Helge Lurås -3. desember 2021

Folk er redde. Dels er de redde for koronaviruset, dels er de redde for at myndigheter og medborgere skal iverksette tvangstiltak og overvåkning i en stadig eskalerende prosess inntil det totalitære blir alminneliggjort.

Jeg ønsker ikke å piske opp hysterisk bekymring. Jeg har jobbet innen etterretningsstrukturer og globale miljøer i Norge og internasjonalt i mange år før vi startet Resett. Jeg føler meg ganske trygg på hva de gjør og ikke gjør. Dette er ingen utklekket plan fra en globalistisk elite som nå følges til punkt og prikke. Snarere er det omstendighetene og menneskelige tilbøyeligheter i kombinasjon med ideologi som gjør at tiltakene mot de ulike virusvariantene sprer seg globalt. Men resultatet kan bli ganske likt i begge tilfeller, altså om det er en konspirasjon av en elite eller om det er en stegvis gang inn i en fremtid få eller ingen egentlig helt ønsker.

Frykt er den grunnleggende forutsetning for å få folk til akseptere innskrenkninger i egen og andres frihet. Og den er tilstede nå. Folk frykter viruset, de frykter vaksinen, de frykter å miste jobben, ikke klare strømregningen, de frykter de uvaksinerte etc. Som professor i psykologi Matthias Desmet sier, er denne frykten forutsetningen for massepsykose og at folk suspenderer sin sunne fornuft.

Igjen er samfunnet på vei til å bli stengt ned, folk slutter å reise, unntakstilstanden er tilbake. I 2020 skjedde disse nedstengingene med en mer utbredt tro på at det kunne være en løsning i sikte. Og det var vaksinene. Med ordet vaksine forsto de fleste noe som skulle hindre oss i å bli smittet, kunne smitte andre og bli syke. Men nå er det stadig klarere, noe selv WHO innrømmer, at det eneste vaksinene hjelper mot i særlig grad, er alvorligheten av sykdommen. Vi kjenner vel alle noen fullvaksinerte som er smittet. De som er vaksinerte har mistet enhver tro på at de er beskyttet. Så deres frykt øker også.

Det virker overveiende sannsynlig så langt jeg kan bedømme av ekspertisen at varianter av dette viruset kommer til å være med oss i generasjoner fremover. Skulle det fortsette å føre til alvorlig sykdom i nok tilfeller, er det ikke godt å si hvor annerledes samfunnet kommer til å se ut fremover. I verste fall blir det et totalitært dystopisk overvåknings- og tvangsvaksine-samfunn. Dette må vi stritte imot så godt og effektivt vi kan.

Men i beste fall, kan vi allerede med omikron-varianten se at symptomene er så milde at selv om smittsomheten har økt, vil det kunne bli konsensus om å heller leve med at viruset lever i populasjonen slik vanlige forkjølelses- og influensavirus gjør.


Frykt er det nye masseødeleggelsesvåpenet, ikke fordi det er legitimt, men fordi folket har mistet all vilje til å være fri, har mistet all evne til å tenke og søke ly og trøst som en kollektiv flokk som bare er i stand til å eksistere i et samfunn som er basert på totalitært styre.»


«Å lengte etter frihet uten mot til å kreve den, er en meningsløs bestrebelse, ettersom ethvert reelt krav fra massene ville etterlate den regjerende eliten naken og redd. Alt som er nødvendig for å oppnå frihet er å ønske det, og dette alene kan beseire tyranni.»


COPYRIGHTS

Copy & Paste the link above for Yandex translation to Norwegian.

WHO and WHAT is behind it all ? : >

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified