3 min read

Vil det ukrainske raseriet komme til Norge også snart?

NoNonsenseNews.org - Av Are. 1 desember 2021

are
ARE

Det er stadig flere som fortløpende oppdager at vi, befolkningen, har blir ført bak lyset med hensyn smitteverntilktak. Eller skal vi si, det ledende politikere og såkalte myndigheter presenterer som smitteverntiltak. Nå er det noe på gang her, endelig, og det viser seg bl.a. i form av betydelig større oppslutning rundt demonstrasjoner mot korona-tyranniet. Også her i Norge. De industri- og globalistkontrollerte media forsøker marginalisere det som nå skjer, men det kan ikke gå stort lengre med forsøket på å holde sannheten unna folket.

Koronakrisen er en GEDIGEN psykologisk operasjon uten rot i virkeligheten. Nå viser det seg at den nye omicron-varianten av viruset forårsaker hjertesykdom. Eller, rettere sagt, dette er hva vi blir fortalt. Hmmmm, så pussig, for vi vet nå positivt at vaksinen forårsaker akkurat det samme. Hvis vi nå opplever en egen «pandemi» av hjertesykdom, hva vil få skylda da? Vaksinen eller «omicron»? Vil de i så fall undersøke hvor vidt det er de vaksinerte eller uvaksinerte som er rammet? Jeg tror vi alle vet svaret på det….

Det hevdes at dersom man ikke greier lure en nordmann, greier man ikke lure noen. Hvor vidt dette er tilfelle skal jeg ikke uttale meg om her, men i Ukraina har befolkningen kommet enda lengre i oppvåkningsprosessen. På videoen under kan vi se hva som skjer med politi som forsøker beskytte gobalist-lakeiene blant ledende politikere. Det kan synes brutalt, og det vitner DEFINITIVT om mye sinne i befolkningen. Personlig tror at denne folkelige aggresjonen er sunn, og den er såvisst fullt ut berettiget!

Ref. videoen under: Er det dette som nå venter Støre, Nakstad, Guldvog og resten av politiker-pakket, pluss de politiansatte som forsøker beskytte de og kriminaliteten de stiller seg bak? Det er vanskelig å si hvor lang tid det vil ta før forløsningen endelig skjer, men det kan synes som om vi nå står midt i knekken på en hockeykølle-graf hvor oppvåkningen skyter fart som aldri før. Når vaksineskandalen blir allment kjent, vil det komme en oppvask av dimensjoner vi aldri tidligere har vært vitne til. Det vil også være fødselen til den nye, menneskevennlige æraen.

Til da, gled dere og stå sammen mot maktpakket!

Ukrainere har fått nok av globalist-lakeier blant ledende politikere, og her får politiet gjennomgå for å forsøke beskytte disse overløperne… Se i full størrelse her.

Mvh Are.


REINER FUELLMICH SPEAKS TO A PSYCHOLOGIST ON WHY SO MANY FOLLOW THE COVID/VAXX NARRATIVE.  -  First published at 20:41 UTC on November 13th, 2021.
COPYRIGHTS

Copy & Paste the link above for Yandex translation to Norwegian.

WHO and WHAT is behind it all ? : >

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified