5 min read

MARITIM ADMIRALITETSLOV

Human Synthesis 18. november 2021

Hva er admiralitetslov? Admiralitetsrett er havretten og banklov er internasjonal sjørett. Maritim admiralitetslov var opprinnelig for formålet å styre skip som vi importerer og eksporterer produkter til utlandet. Maritim admiralitetslov omhandler ikke sivile saker; den skal bare håndtere bank- eller handelstransaksjoner.

Så når et skip ankommer en fremmed brygge, blir varene tatt av skipet og inn på land. Selvfølgelig må det være en måte å overføre varen på, så det utstedes et sertifikat for å gjøre rede for hvert produkt. Sertifikatet vil angi på forsiden "køydatoen" for produktene i varetekt av nasjonen som tar eierskap.

Høres noe av dette kjent ut ennå? Dette bringer tankene til fødselsattesten. Så hvorfor kreves det at alle fødte babyer har et sertifikat for levende fødsel? Hvis sertifikater kan etablere eierskap til noe, hvem eier oss da?

Det sies at når vi blir født og har fått innlevert en fødselsattestsøknad, anses fartøyet vårt (kjøtt og blodlegeme) som tapt på sjøen. Av denne grunn opprettes en trust i vårt navn, og vi er begunstiget av denne trusten. Som begunstiget får vi ikke velge hva som skal skje med trusten eller boet i trusten. Bostyreren eller bobestyreren bestemmer for oss hvilke fordeler vi får av trusten. Gjennom vår fødselsattest er vi registrert som en eiendom eid av A/S Norge.


Fødselsattester er føderale sedler

Dr. Paul Pharms, PhD

Dr. Paul Pharms, PhD

Entreprenør Publisert 21. november 2016

Av The Truth Denied

The American Bank Note Bldg. American Bank Note Company er et datterselskap av American Banknote Corporation og produkter spenner fra valuta og kredittkort til pass, førerkort og fødselsattester.

I USA har borgere aldri fått sine originale fødselsattest - det de har er en kopi. Videre har disse 'kopiene' et serienummer på seg, utstedt på spesielt bankobligasjonspapir og autorisert av "The American Bank Note Company". (Mer om dette senere).

Den opprinnelige fødsels- eller naturaliseringsposten for hver amerikansk statsborger holdes i Washington, DC, og eiendommen og eiendelene til alle levende amerikansk statsborgere er pantsatt som sikkerhet for nasjonalgjelden.


Denne trusten er faktisk en privat internasjonal trust, og det er ikke nødvendig at dens eksistens avsløres til mottakeren. Denne tilliten blir faktisk heller aldri «uttrykt»; det er 100 % konstruktivt. Dette betyr at når du er i retten, kan dommeren "tolke" tilliten slik han/hun velger å være til fordel for dem. Vanligvis gjør de deg til bobestyreren, noe som gjør deg ansvarlig for alt trusten (stråmannen) gjorde galt siden tillitsmannen alltid er en slave av trusten.

Så tilbake til fødselsattesten... Det er bevist at fødselsattesten er en obligasjon. Og som sådan skapes finansielle instrumenter fra det og handles på aksjemarkedene. Inntektene fra disse transaksjonene går inn i boet til den "private internasjonale trusten" som du ikke er klar over eksisterer. Så det er alle disse "pengene" som blir tjent på oss alle.

Dette begynte i 1910 da en gruppe på 6 bankfolk og økonomiske beslutningstakere holdt et hemmelig møte på Jekyll Island (du kan lese alt om dette i The Creature From Jekyll Island). Disse 6 mennene representerte de rikeste og mest elitefolks interesser. Hensikten med dette møtet var å finne ut en måte å lure det amerikanske folket til å tillate en sentralbank inn i landet (det var flere sentralbanker før dette som ble tatt ned av folket). Så i 1913 ble Federal Reserve Act signert i kraft av president Wilson. Dette ble fortalt i 1916 av BC Forbes, grunnleggeren av magasinet Forbes. Det var denne handlingen som satte oss inn i Maritime Admiralty Law.

Noen år senere, i 1921, ble Sheppard-Towner Maternity Act vedtatt av kongressen. Denne barselloven tvang all fødsel til å bli registrert hos staten under den unnskyldning at det var for helsegevinster for folket. Dette fører oss opp til 1933 da regjeringen tok bort alt gullet og sølvet med HJR192 og byttet landet over til å bruke Federal Reserve Notes (dette er dollarene vi bruker i dag). 1933 var også året da regjeringen gikk konkurs, igjen. Så hva skjedde egentlig?

Hele denne prosessen byttet landet fra felles lov til maritim admiralitetslov fordi vi ikke lenger hadde lov til å betale for noe med ekte penger (gull eller sølv). Vi går nå rundt og utveksler omsettelige instrumenter, noe som kun gjøres i maritim admiralitetslov.

Så hva betyr dette for oss? Det betyr at vi faktisk aldri kan eie noe (allodial tittel) fordi vi ikke har penger eller substans å betale med. Vi kan kun betale med gjeldsbrev, som enten er i form av et gjeldsbrev (for eksempel når du signerer et notat for å kjøpe et hus) eller i form av Federal Reserve-sedler. Hva dette også betyr for oss er at siden vi aldri lovlig kan betale med penger av substans, er myndighetene faktisk forpliktet til å betale enhver gjeld vi måtte pådra oss (HJR192). Den vanskelige delen er å finne ut hvordan du får tilgang til denne hellige gral av administrative prosesser. Du kan ikke skrive ut et løfte om å betale på en serviett og levere den til banken, noe som gjør statskassen til trekkeren, og tro at du kommer til å gå uskadd unna. Det er definitivt mer enn det.

Dessverre er det ingen admiralitets- og sjørettsveiledning, men hvis du ønsker å lære mer om vår ledende forskning på How to Escape Maritime Admiralty law og bli med oss ​​på reisen med å melde deg ut og bli fri, inviterer vi deg til å Se vår gratis 8-timers videoavprogrammeringsserie og bli med i e-postlisten vår for kunngjøringer om kommende gratis webinarer. Eller sjekk ut vår oversikt over den private administrative prosessen for gjeldsløsing, rettssaker, boliglån og mer.

Merk også at det norske Stortinget fører splittflagget, og bekrefter at de styrer under Admiralitets sjøloven. Den høyeste regjerende frimurerinstitusjonen ligger umiddelbart til høyre for Stortinget, til og med forbundet med en hemmelig underjordisk gang. Kongen av Norge er også frimurer.


OPPHAVSRETTIGHETER

Kopier og lim inn than linken over for Yandex translation til norsk .

HVEM og HVA ligger bak det hele? : >

Poenget er at folket skal gjenvinne sine opprinnelige, moralske prinsipper, som med vilje har blitt vannet ut i løpet av de siste generasjonene av vår presse, TV og andre medier eid av Illuminati/Bilderberger Group, og korrumperer moralen vår ved å gjøre dårlig oppførsel akseptabel for vårt samfunn. Bare på denne måten skal vi overvinne denne kommende bølgen av ondskap.

Kommentar:

Administrator

MENNESKELIG SYNTESE

Alle artiklene i Human-Synthesis er fritt tilgjengelige og samlet fra Internett. Tolkningen av innholdet er overlatt til leserne og representerer ikke nødvendigvis synspunktene til administratoren. Ansvarsfraskrivelse: Innholdet i denne artikkelen er utelukkende ansvarlig for forfatteren(e). Human-Synthesis vil ikke være ansvarlig for noen unøyaktig eller feilaktig uttalelse i denne artikkelen. Human-Synthesis gir tillatelse til å kryssposte originale Human-Synthesis-artikler på fellesskapsnettsteder så lenge teksten og tittelen ikke er endret.