4 min read

Stephanie Seneff: «Jeg kan ikke forestille meg at gravide godtar å få den vaksinen»

Dr. Stephanie Seneff intervjuet av France Soir.

Steigan-5. november 2021

Dr. Stephanie Seneff er seniorforsker ved MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory. Hun har en BS i biofysikk, MS og EE grader i elektroteknikk og en doktorgrad i elektroteknikk og informatikk alle fra MIT. I over tre tiår har forskningsinteressene hennes ligget i skjæringspunktet mellom biologi og beregning – å utvikle en beregningsmodell for det menneskelige hørselssystemet, forstå menneskelig språk for å utvikle algoritmer og systemer for menneskelige datamaskininteraksjoner, samt anvende naturlig språkbehandling (NLP) teknikker for genprediksjoner.

Den franske TV-kanalen France Soir har intervjuet henne og skriver om henne og det hun har oppdaget i sin forskning:

Bekymret over det økende antallet autistiske personer i USA, satte hun seg fore å analysere en rekke giftige molekyler før hun konkluderte med at hovedfaktoren er glyfosat, et plantevernmiddel som også antas å spille en rolle i diabetes- og fedmeepidemien. Boka hennes om problemet, med tittelen Toxic Legacy , har nettopp blitt publisert.

I løpet av det siste året har Dr. Seneff forsket på Sars-CoV-2 og mer spesielt på mRNA- og ADN-vaksineteknologiene. Etter hennes syn er disse injeksjonene ekstremt farlige og kan føre til en eksplosjon av autoimmune patologier som Parkinsons eller multippel sklerose. I intervjuet sitt til France Soir forklarer hun hvordan spike-proteinet får cellene til å «ta fyr» som man kan si, og til å produsere antistoffer i enorme mengder. Disse antistoffene vil sannsynligvis angripe vitale organer som hjerte, lever, hjerne, eggstokker og milt, og trekke en rekke degenerative sjukdommer i kjølvannet.

MIT har nå pålagt sin lærer- og studentmasse vaksinasjon, og derfor kan Dr. Seneff enten bli forhindret fra å komme tilbake for å undervise personlig, eller til og med måtte forlate universitetet helt etter et halvt århundres tjeneste. Hun påpeker at selv om hun selv er i en posisjon til å forlate jobben, er utallige andre over hele landet, som er helt avhengig av lønn for å forsørge familien, mellom en stein og et hardt sted.

Den 10. mai 2021 gjennomførte Dr. Seneff og Dr. Greg Nigh sin studie Worse Than the Disease? Gjennomgang av noen mulige utilsiktede konsekvenser av mRNA-vaksinene mot COVID-19 som er publisert i International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research.

Intervjuet med France Soir er på engelsk og kan sees her:

SARS-CoV-2 vaksiner og nevrodegenerative sjukdommer

Dr. Stephanie Seneff har også skrevet en artikkel som hun ha publisert på sin blogg. Der skriver hun blant annet:

Folk skjønner ikke at disse vaksinene er veldig forskjellige fra de mange barnevaksinene vi nå er vant til å få tidlig i livet. Jeg synes det er sjokkerende at vaksineutviklerne og myndighetene over hele verden hensynsløst presser disse vaksinene på en intetanende befolkning. Sammen med Dr. Greg Nigh publiserte jeg nylig en fagfellevurdert artikkel om teknologien bak mRNA-vaksinene og de mange potensielt ukjente konsekvensene for helsen. Slike enestående vaksiner tar normalt tolv år å utvikle, med bare en suksessrate på 2 %, men disse vaksinene ble utviklet og brakt på markedet på mindre enn ett år. Som en konsekvens av det har vi ingen direkte kunnskap om eventuelle virkninger vaksinene kan ha på helsen vår på lang sikt. Kunnskap om hvordan disse vaksinene fungerer, hvordan immunsystemet fungerer og hvordan nevrodegenerative sjukdommer oppstår, kan imidlertid tas i bruk for å forutsi potensielle ødeleggende framtidige konsekvenser av vaksinene.

mRNA i disse vaksinene koder for piggproteinet som normalt syntetiseres av SARS-CoV-2-viruset. Imidlertid har både mRNA og proteinet det produserer blitt endret fra den opprinnelige versjonen i viruset med den hensikt å øke produksjonshastigheten til proteinet i en infisert celle og holdbarheten til både mRNA og piggproteinet det koder for. Ytterligere ingredienser som kationiske lipider og polyetylenglykol er også giftige med ukjente konsekvenser. Vaksinene ble godkjent for nødbruk basert på grovt utilstrekkelige studier for å evaluere sikkerhet og effektivitet.

Konklusjon

Etter å ha drøftet hva vaksinene gjør med kroppen, med de indre organene og med immunsystemet, oppsummerer dr. Seneff:

Det er mange grunner til å være på vakt mot COVID-19-vaksinene, som har blitt røsjet ut på markedet med grovt utilstrekkelig evaluering og aggressivt promotert til en uinformert offentlighet, med potensial for enorme, irreversible, negative konsekvenser. En potensiell konsekvens er å tømme den begrensede tilførselen av progenitor B-celler i beinmargen tidlig i livet, noe som forårsaker manglende evne til å utvikle nye antistoffer mot smittestoffer. En enda mer bekymringsfull mulighet er at disse vaksinene, både mRNA-vaksinene og DNA-vektorvaksinene, kan være en vei til lammende sjukdom en gang i framtida. Gjennom den prionlignende virkninga til piggproteinet vil vi sannsynligvis se en alarmerende økning i flere store nevrodegenerative sjukdommer, inkludert Parkinsons sjukdom, CKD, ALS og Alzheimers, og disse sjukdommene vil dukke opp med økende hyppighet blant yngre og yngre befolkningsgrupper, i årene som kommer. Dessverre vil vi ikke vite om vaksinene forårsaket denne økninga, fordi det vanligvis vil være et langt skille i tid mellom vaksinasjonen og sjukdomsdiagnosen. Veldig praktisk for vaksineprodusentene, som kommer til å gjøre store fortjenester på våre ulykker – både fra salget av vaksinene i seg sjøl og fra de store medisinske kostnadene ved å behandle alle disse ødeleggende sjukdommene i framtida.


COPYRIGHTS

Copy & Paste the link above for Yandex translation to Norwegian.

WHO and WHAT is behind it all ? : >

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified