2 min read

FN-byen Arendal - Sammen i verden

FN-MARSJEN

Vi har fokus på FNs bærekraftsmål og på å vise frem våre internasjonale miljøer og aktiviteter. Gjennom våre arrangementer opplyser vi om viktige temaer knyttet til miljø- og samfunnsutvikling.

Om FN-byen Arendal - Sammen i verden

Arendal kommune har siden 2005 arrangert Internasjonale Dager. Fra 2020 skifter vi navn til FN-byen Arendal - Sammen i verden.

I år blir det arrangementer fra 21.-27.oktober. Vi inviterer alle innbyggere til å bli med å markere FN-byen Arendal.


Programmet for 2021. Se hva som skjedde i 2020

Sammen i verden er et samarbeid mellom Arendal kommune og flere arrangører:


Kulturnettverket i Arendal kommune
Kilden internasjonale kulturkontor
FN-byen sekretariat
FN-sambandet regionalt kontor
Arendal voksenopplæring
Arendal Bibliotek
GRID Arendal
Røde Kors
Agder for alle v/Agderfylke
Bomuldsfabriken Kunsthall

FN-byen Arendal - Sammen i verden

Kontakt oss Nishi Asdal  
Tlf: 99 02 11 22

Besøksadresse
Arendal kultur- og rådhus
Sam Eydes plass 2
4836 A


HVEM HAR TILATT DETTE?

FN står for the NWO og styres av den globale eliten.


Myron C. Fagan - CFR World Governance Exposed in 1967

Hør hva Myron Fagan har å si om FN i 1967


COPYRIGHTS

Copy & Paste the link above for Yandex translation to Norwegian.

WHO and WHAT is behind it all ? : >

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified