8 min read

Frivillig vaksinering og nei til coronapass

Demokratene - 9. august 2021 - Nina Cappelen

Jeg er kanskje den eneste konservative i Norge med utdanning både som sosionom og journalist. I fjor høst begynte jeg å gjøre uavhengig research, og i januar publiserte jeg min første artikkel på min blogg om de alvorlige konsekvensene av de omstridte injeksjonene. Jeg tror faktisk jeg var den første journalisten i Norge som skrev kritisk om dette temaet. Saken er også publisert på Steigan.

Demokratene er et parti som står for fornuftige løsninger på alle viktige samfunnsområder. Da jeg meldte meg inn i partiet tok jeg initiativ til å få pandemien og Covid-19 inn i partiprogrammet.

I hele Europa og resten av verden er det omfattende demonstrasjoner mot lockdown og corona-tyranniet, men demonstrasjonene får lite eller ingen oppmerksomhet i norske hovedstrømsmedier. Det er i alternative medier, blogger, og sosiale medier vi får vite sannheten om det som skjer.

Det er veldig opprørende å lese historier om mennesker som daglig blir alvorlig skadet og dør av de eksperimentelle mRNA-vaksinene. Bare i USA er det nå mer enn 500 000 døde av injeksjonene, ifølge advokat Reiner Fuellmich. I Europa er 20 595 mennesker døde som følge av vaksinering pr 31. juli, ifølge databasen Eudra Vigilance.  I tillegg er hele 1,9 millioner mennesker skadet, hvorav halvparten av skadene regnes som alvorlige. De reelle dødstallene er trolig mye høyere enn det som rapporteres fra offentlige myndigheter.

Stadig flere bedrifter krever at ansatte tar den omstridte genterapien for å komme på jobb. Eksempler er selskaper som Google, Facebook, og CNN. Nylig kunne vi lese at tre ansatte fikk sparken i CNN fordi de ikke var vaksinert, og i Norge risikerer du å bli omplassert eller få sparken dersom du ikke vil la deg injisere. Samtidig kan vi lese i mediene at stadig flere land nå innfører coronapass for å kunne leve et normalt liv, som å gå på kino, restaurant, og museum. Hvor “normalt” et liv med slike restriksjoner blir kan vel diskuteres.

​Les også: Demokratene er kritisk til regjeringens Covid-håndtering

Noe veldig grunnleggende er i ferd med å gå galt. I alle regioner i verden ser det ut til at myndighetene i økende grad ser på sin egen befolkning som fiender. Her hjemme er alle selvstendig tenkende individer som stiller kritiske spørsmål ved det offisielle corona-narrativet nå definert som «ekstremister».

Det skriver PST i en ny rapport. Samtidig har regjeringen foreslått endringer i smittevernloven og straffeloven som nå er ute på høring med frist i november. Hvis lovendringene blir vedtatt vil regjeringen få mulighet til å tvangsvaksinere og stemple folk som ikke vil la seg injisere som «psykisk syke»; og det for et virus knapt noen dør av! Det er ikke til å tro.

Fra partiprogrammet under punkt 1.14:
I 2020 erklærte WHO en pandemi i forbindelse med spredning av et virus, kalt Sars-cov-2. Sykdommen som viruset frembrakte fikk navnet Covid-19. Alvorlige tiltak ble iverksatt for å hindre smitte. Både sosialt og økonomisk har disse tiltakene rammet Norge og resten av verden hardt. Mange tusen leger og helsearbeidere har gått ut og forsøkt å advare mot at tiltakene kanskje gjør mer skade enn viruset. Media har drevet en ensidig nyhetsformidling der ikke motstridende meninger, ytringer og spørsmål er blitt belyst, i forbindelse med pandemien.

Demokratene mener at alle syn i en så alvorlig sak som denne må bli belyst. Media må slippe til også de meninger og tanker som ikke støtter myndighetenes syn på saken. Demokratene vil kreve offentliggjøring av coronarapporten, og vil i tillegg kreve at det blir satt ned en uavhengig kommisjon for å se på gyldigheten av å bruke PCR-testen for å erklære og opprettholde en pandemi. Dette fordi tiltakene har fått så store ringvirkninger for vår økonomi, sosiale omgang og psykiske helse. Demokratene vil kritisk gjennomgå alle lovforslag og innførte lover som følge av pandemien. Dette for å sikre at grunnloven og grunnleggende menneskerettigheter ikke unødig er brutt eller satt til side.

Demokratene er imot tvungen vaksinering og coronapass

Fra partiprogrammet punkt 2.4:
Demokratene anser kroppslig integritet som hellig. Vi er imot tvungen vaksinering. Dette gjelder også “mykere” former for tvang slik som reiseforbud for ikke-vaksinerte. Det skal ikke skapes tvang ved å i praksis nekte norske borgere muligheten til å føre et normalt liv.

For ordens skyld: Demokratene er ikke prinsipielt imot vaksinering med godt utprøvde vaksiner, men vi mener at all vaksinering skal være frivillig.

Personer som anbefales eller ber om vaksine må få tilstrekkelig informasjon om fordeler og ulemper ved vaksinering til å kunne ta et informert valg. Det skal være full åpenhet om eventuell risiko, og uvaksinerte skal aldri utsettes for noen form for press. Demokratene er for menneskers rett til et privatliv, og vi mener at et coronapass minner oss om regimer vi ikke ønsker å forbinde oss med.

Les også: Demokratene vil ha et varmere samfunn og styrke velferdsstaten

Personlig er jeg altfor glad i livet til å overlate ansvaret for min helse til tilfeldighetene, og jeg vil ikke tilbake der jeg var. I min verden er kroppslig integritet en selvfølge, og ikke noe staten skal legge seg opp i. Jeg har kjempet som en løve for å bygge opp helsen igjen, og da sier det seg selv at jeg aldri vil tillate noen å spille russisk rulett med den. Hva har jeg igjen for det?

God helse og retten til å bevege seg fritt er en grunnleggende forutsetning for et godt liv.

Vi har bare dette ene livet, og derfor vil jeg ta opp kampen mot coronapass, lockdown, og corona-tyranni dersom du gir meg tilliten i årets stortingsvalg. Det handler om våre barns fremtid.

Nina Cappelen - Fylkesstyremedlem og stortingskandidat for Demokratene i Vestfold og Telemark. Listekandidat i Vestfold.

Om meg:

Jeg er 52 år, født og oppvokst i Porsgrunn, men har bodd i Tønsberg i mer enn 20 år. Det er her jeg føler meg hjemme. Jeg er skilt, og har en nydelig sønn på 18 år som studerer satellitt-teknologi. Min eks-mann (som er gründer) og jeg har et godt samarbeid.

Jeg har alltid vært en eventyrer, og som 20-åring dro jeg ut i den store verden. Det første året jobbet jeg som au pair i Pencacola, Florida. Oppholdet i USA boostet min reiselyst, så da jeg fikk tilbud om jobb som barservitør og bartender for rederiet Celebrity Cruises var det ikke vanskelig å takke ja. Ombord i cruiseskipet, som seilte i Karibien og mellom New York og Bermuda, traff jeg mange interessante mennesker. Jeg har hatt gleden av å servere både prinser, sheiker, og statsledere fra hele verden. Jeg jobbet for det meste i skipets casino der jeg etterhvert traff en mannlig gjest fra Los Angeles som jeg senere flyttet sammen med.

Livet i LA ble fylt med spennende opplevelser og mye reiser rundt i USA og Karibien. Livet var en lek. Da forholdet tok slutt søkte jeg ny jobb til sjøs, denne gang for Crystal Cruises. Med cruiseskipet Crystal Harmony hadde jeg hele verden som arbeidsplass. Et av mine sterkeste minner fra tiden til sjøs er utvilsomt innseilingen til Geiranger-fjorden med norsk kaptein mens Luis Armstrongs What a wonderful world ble spilt over høyttalerne. Aldri har jeg følt meg mer stolt over å være norsk.

Etter noen år utenlands ønsket jeg å stake ut en ny retning for livet mitt. Jeg ønsket å ta høyere utdanning, så etter noen vikariater som sekretær for ulike advokatkontorer flyttet jeg til Lillehammer for å bli sosionom. Da studiene var fullført flyttet jeg til Tønsberg etter anbefaling fra en venninne jeg ble kjent med til sjøs.

De neste ti årene jobbet jeg i forvaltningen der jeg hadde ulike roller og ansvarsområder. Jeg har jobbet som miljøterapeut og leder i ulike boliger for psykisk utviklingshemmede, vært jobbkonsulent i en arbeidsmarkedsbedrift, hatt ulike lederroller i Bufetat, og vært kommunikasjonsansvarlig i en spesialpedagogisk virksomhet. Jeg har også hatt en rekke ulike styreverv.

Etter mange år med mye stress både privat og på jobb traff jeg den berømte veggen med et brak i 2009. Veien tilbake til livet skulle bli lang og kronglete. I mange år var morsrollen den eneste rollen jeg mestret. Når jeg ser på sønnen min i dag ser jeg en trygg gutt som har fått ubetinget kjærlighet og som står støtt i seg selv.

Den største utfordringen i årene med kronisk utmattelsessyndrom var å finne ut hvordan jeg kunne knekke helsekoden. Jeg hadde lest historier om andre som hadde klart å reise seg igjen, og bestemte meg for å gå all in. I dag vet jeg at prinsippene i loven om tiltrekning og kunnskap om kosthold og ernæring har vært transformerende for min healingprosess.

Jeg har tatt ny utdanning som journalist, og i 2020 fikk jeg tilbud om jobb i et reisemagasin. Så kom coronaen og stoppet magasinets videre utgivelsesplaner. Jeg har lenge drømt om å bli forfatter, og høsten 2020 landet jeg en bokavtale med det amerikanske forlaget AMA Publishing. Boken ble en bestselger på Amazon i 6 land. Siden da har jeg fortsatt å skrive bøker, og jeg har planer om flere bokutgivelser i tiden som kommer. Jeg ønsker også å bruke min politiske plattform til å holde foredrag for å inspirere andre til å endre livet sitt.

Som politiker brenner jeg for områdene helse, økologisk landbruk, og næringsliv. God helse er fundamentet for god livskvalitet og et godt liv. Det forutsetter god tilgang på sunn mat. Jeg mener politikernes viktigste oppgave er å skape gode og trygge samfunn der det er rom for alle. Det betyr trygge lokalsamfunn, gode helsetjenester der folk bor, og forutsigbare rammebetingelser for næringsliv slik at det er enkelt å skape og utvikle sin egen arbeidsplass.


COPYRIGHTS

Copy & Paste the link above for Yandex translation to Norwegian.

WHO and WHAT is behind it all ? : >

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Ringer det ikke en bjelle når vi ser hvilken desperat innsats demokratene gjør for å tvinge ALLE mennesker til å ha den jabben? De har aldri vist noen spesiell interesse av denne typen for folks velferd ellers. Alle former for straff og forsøk på adskillelse av ikke-vaksinerte blir begått.

  1. Først og fremst er det et stort antall farmasøytiske så vel som andre selskaper som har stor fordel av salget av disse Covid-19-relaterte vaksinene, som sannsynligvis vil at dette skal fortsette på ubestemt tid. For å opprettholde bistand i denne svindelen betaler de tusenvis av farmasøytiske selskaper, leger, medisinske skoler, produsenter av medisinsk utstyr og ikke minst POLITIKERNE!
  2. Den andre, men den viktigste årsaken er deres frykt for ikke å nå sitt planlagte antall fullt vaksinerte mennesker før deres onde hensikt begynner å dukke opp i løpet av de neste 2-3 årene, noe som ENDELIG vil få ALLE til å forstå den virkelige sannheten i det globale elites planlegger å redusere verdens befolkning med 95%. Hvis det på dette tidspunktet fortsatt vil være et betydelig antall uvaksinerte mennesker, vil de uten tvil se ELIMINERINGEN av gjerningsmennene til denne fryktelige forbrytelsen mot menneskeheten.
  3. Og for det tredje vil den pågående bølgen av Covid-versjoner med langvarige nedleggelser til slutt ødelegge mindre og middelklassebedrifter, og dermed ødelegge hele middelklassen.

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified