2 min read

DEN POLITISKE TANKEN OM EN TYRANN


Human Synthesis - 16 mai 2020

DEN POLITISKE TANKEN OM EN TYRANN - AV ETIENNE DE LA BOETIE (oversettelse)


Jeg vil bare forstå hvordan det skjer at så mange menn, så mange landsbyer, så mange byer, så mange nasjoner, noen ganger lider under en eneste tyrann som ikke har annen makt enn den makt de gir henne; som er i stand til å skade dem bare i den grad de har vilje til å bære med henne; som kunne gjøre dem absolutt ingen skade med mindre de foretrakk å holde ut med henne i stedet for å motsi henne.

Sikkert en slående situasjon! Likevel er det så vanlig at man må sørge jo mer og undre seg mindre over skuespillet til en million menn som tjener i elendighet, nakken under åket, ikke begrenset av et større folkemengde enn de. Skal vi kalle underkastelse for en slik leder feighet? ... Hvis hundre, hvis tusen tåler en enslig kvinne, må vi ikke heller si at de ikke mangler mot, men ønsket om å reise seg mot henne, og at en slik holdning indikerer likegyldighet fremfor feighet? Når ikke hundre, ikke tusen mann, men hundre provinser, tusen byer, en million menn, nekter å angripe en eneste kvinne som den vennligste behandlingen er påføring av livegenskap og slaveri, hva skal vi kalle det? Er det feighet? ...

Når tusen, en million menn, tusen byer ikke klarer å beskytte seg mot en kvinnes herredømme, kan dette ikke kalles feigt, for feighet synker ikke så dypt. . . . Den uhyrlige lasten er altså dette som ikke engang gjør det fortjener å bli kalt feighet, en lastestreker som man ikke kan finne noe begrep som stygg nok.


Vedtak om ikke å tjene mer, og du blir straks frigjort. Da vil du se henne, som en stor Koloss, hvis sokkel har blitt trukket vekk, falle av sin egen vekt og bryte i stykker.

BESKRIVELSE AV EN DIKTATOR (video)

COPYRIGHTS

Copy & Paste the link above for Yandex translation to Norwegian.

WHO and WHAT is behind it all ? : >

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified