4 min read

Koronarebellen – I kamp mot lockdown – for rettsstat og demokrati

Steigan - Margrethe Salvesen: Av Halvor Næss -28. juli 20210

Halvor Næss. Foto: Hemali

Av Halvor Næss, overlege ved Nevrologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus og professor ved Universitetet i Bergen

Bokanmeldelse

Margrethe Salvesen er sykepleier med lang erfaring fra ulike områder i helsevesenet. Vinteren 2020 ble verden rammet av en luftveispandemi og den 12. mars stengte regjeringen ned Norge. Umiddelbart reagerte Salvesen instinktivt på nedstengningen og forsto at dette ville kunne få alvorlige følger, ikke minst innen rusomsorgen hvor hun selv arbeidet.

I boken Koronarebellen ser hun tilbake på tiden fra mars 2020 og fram til juni 2021, måned for måned. Den gir en meget godt dokumentert historisk oversikt over det som har skjedd i Norge etter at regjeringen stengte landet i mars 2020.

Salvesen bygger sine vurderinger på tilgjengelig dokumentasjon som det er rikelig av i boken. Den inneholder over 200 litteraturreferanser. Hun er ingen «koronafornekter» og er opptatt av saklig informasjon basert på empiri. Hun er for eksempel ikke motstander at vaksinasjoner så lenge de er frivillige og vitenskapelig fundert.

Margrethe Salvesen har studert sosialantropologi og religionsvitenskap og har drevet menneskerettighetsarbeid i Midtøsten. Hun har vært aktiv på Facebook og lagt ut mye informasjon om pandemien både når det gjelder politiske beslutninger, konsekvenser og behandling. Hun har holdt appeller i flere norske byer og blitt intervjuet i aviser, radio og podcasts.

I boken Koronarebellen undrer Salvesen på hva mediene bygger sine oppslag på og hva som ligger til grunn for myndighetenes autoritære koronapolitikk.  Hun viser til at FHI i mars 2020 frarådet stenging av skoler, barnehager og grenser samt hard nedstengning. Likevel iverksatte Helsedirektoratet nedstengninger uten konsekvensanalyser. Dette viser at nedstengningen var en politisk beslutning ifølge en sjefsepidemiolog i Det Europeiske smittevernskontoret.

I mai gikk FHI for åpning av grensene igjen, men regjeringen nektet. Den 22. mai fremgikk det i Dagens medisin at 60.000 operasjoner var kansellert i Norge. I mai opplyste FHI at 16 menneskerettigheter var brutt på grunn av nedstengningene. Disse inkluderer bevegelsesfrihet, ytringsfrihet, forsamlingsfrihet, retten til arbeid og barns rettigheter. I et intervju innrømmet Erna Solberg at verstefallscenarioer var styrende. FHI’s faglige råd var ikke avgjørende.

Mange sykepleiere og leger har henvendt seg til Margrethe Salvesen og fortviler over at de ikke tør å si hva de mener av frykt for å miste jobben. Bedriftseiere er fortvilet over tiltakene og noen må avvikle. Likevel forsvarer de regjeringens tiltak. Salvesen undrer på hvorfor og lurer på om at det er eksempler på Stockholmsyndromet. Politikere er redde for å være kritiske da de ikke vet hvilke avveininger som er gjort av regjeringen og er derfor redde for å foreslå noe feil. Salvesen ønsker at en kritisk opposisjon kommer på banen.

I Koronarebellen viser sykepleier Margrethe Salvesen til rapporter om at den britiske regjering har drevet psykologisk krigføring for å skape frykt og lydighet. Atferdspsykologer brukes til å skape en underdanig, homogen befolkning. Lignende er tilfelle i Norge. I april 2021 ble det kjent at helsedirektør Bjørn Guldvog brukte skremmetaktikk i mars 2020 for å spille på folks følelser. Han ville få til en sjokkeffekt.

I påsken 2021 viser hun til at det fortsatt ikke er gjort konsekvensanalyser av tiltakene og heller ikke om tiltakene har ønsket effekt.

Det som gjør denne boken til en særlig lesbar pageturner, er foreningen av det følelsesmessige og det rasjonelle engasjementet til forfatteren. Den saklige framstillingen av det som har skjedd i Norge siden mars 2020 er gjort levende gjennom hva nedstengningene har betydd personlig for Salvesen og hennes familie.

Jeg anbefaler boken Koronarebellen på det varmeste. Den gir en meget godt dokumentert historisk oversikt over det som har skjedd i Norge etter at regjeringen stengte landet i mars 2020. Margrethe Salvesen er en uredd ildsjel som forstår at frihet er en verdi vi må kjempe for. Dersom vi kommer ut av dette mørke kapittelet i vår historie med friheten og demokratiet i behold, er Salvesen en å takke for det. Vi trenger flere som henne.


Paradigm Productions
ÅRETS MODIGSTE OG VIKTIGSTE BOK? DETTE GJELDER VÅR ALLES FREMTID. Video

Les boken og gjør opp din egen mening om den offisielle forklaringen på Covid og lockdown.


UTDRAG -Koronarebellen av Margarethe Salvesen - Published on Jun 28, 2021COPYRIGHTS

Copy & Paste the link above for Yandex translation to Norwegian.

WHO and WHAT is behind it all ? : >

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified