7 min read

XXX DØDSFALL KONTRA BIVIRKNINGS-DØDSFALL.

Numerologen - Av Åse Steinsland -jul 8, 202

Norge og verden er godt i gang med vaksinering og det er på tide å ta en kikk på tallenes tale.

Oppdatering vedr. Norge 8. juli 2021.

I følge rapportene fra Folkehelseinstituttet (rapporterer Corona-dødsfall) og Legemiddelverket (rapporterer Vaksine-assosierte dødsfall) har det de siste ukene 4 ukene inntruffet over dobbelt så mange vaksine-relaterte dødsfall (17) som Corona-dødsfall (8).  Vi satser på at trenden snur.

Oppdatering, vedr. artikkel i NRK 5/7-21. (Kilde)

  • Totalt har 132 000 nordmenn fått påvist Corona, så langt har 794 dødd. Det utgjør 0,60% av de smittede.
  • 450 fullvaksinerte har fått Corona. Av disse har 19 dødd. Det utgjør 4,22% av de fullvaksinerte.

Ny interessant DELTA-statistikk!

Ny rapport fra Storbritannia vedr. Deltavarianten avslører at det dukker opp flest nye Delta-tilfeller i gruppene med vaksinerte, og det er desidert flest dødsfall i gruppen med fullvaksinerte!

I går la Folkehelseinstituttet ut følgende i et utsagn på sin Facebook-side: «I tillegg bidrar all vaksinasjon til å begrense smitte i samfunnet slik at vi alle gradvis kan komme tilbake til en normal hverdag».

Public Health England (PHE) kom ut med en  avslørende rapport 25. juni som direkte motstrider utsagnet til Folkehelseinstituttet! (Kilde).

På side 13 vises antall Delta-tilfeller & dødsfall i Storbritannia mellom 1. februar og 21. juni 2021 hos personer over- og under 50 år. Den skiller også mellom uvaksinerte og vaksinerte, 21. dager før- og etter første dose, samt fullvaksinerte.

Nedenfor et utdrag, jeg har klippet og limt sammen første- og siste linje i tabellen. Øverste del handler om antall Delta-tilfeller, nederste handler om Delta-dødsfall.

UVAKSINERTE. Av de totalt 53.822 uvaksinerte Delta-pasientene har det dødd 44. Dvs. at kun 0,008 % av de uvaksinerte har dødd.

  1. 21 DAGER FØR FØRSTEVAKSINEDOSE. Her er det registrert 6242 Delta-pasienter og  kun 1 dødsfall. Dødsfallsprosenten stiger til 0,016 %.
  2. 21 DAGER ETTER FØRSTE VAKSINEDOSE. Her er det registrert 13715 Deltapasienter og 19 av dem var borte 21. dager etter vaksinasjon. Dødsfall-prosenten stiger til 0,14.
  3. DØDSFALL BLANT FULLVAKSINERTE. Av de 7.235 Delta-pasientene som er fullvaksinerte har det dødd 50 personer. Dødsfall-prosenten stiger til 0,69 %.

Rapport-konklusjon: Det dør desidert flest Delta-pasienter i gruppen med fullvaksinerte.

En annen svært interessant ting PHE-tabellen avslører. Uvaksinerte over 50 år utgjør kun 10% av nye Delta-tilfeller. Fullvaksinerte står for 37 % og ytterligere 40 % er personer som har fått sin første vaksine-dose.

Rapport-konklusjon: Det dukker opp flest nye Delta-tilfeller i gruppene med de vaksinerte.Aktuell artikkel, studie vedr. Delta-varianten på omsorgsbolig i Belgia.Omsorgsboligen hadde 119 beboere, 95% var vaksinert (113 stk). Allikevel ble 55 smittet med Delta-varianten og 12 av de døde. Kilde

Ny oppdatering neste uke.

Kilder

UK/government/uploads

Meldte mistenkte bivirkninger av koronavaksiner

fhi.no/publ/2020/koronavirus-ukerapporter


30.4.2021. Vi starter med Norge. Worldometer viser i dag at Norge har 5.456.884 stolte flotte innbyggere og vi har til nå har hatt 756 Covid-19 dødsfall.

KildeRegnestykket: 756 : 5456884=0,013 % av Norges befolkning har dødd av Covid-19 siden de begynte å telle den 15.2.2020 for litt over ett år siden. Veldig bra det, med tanke på WHO sine estimater om infeksjonsdødeligheten på 0,23 % på verdensbasis.

Legemiddelverkets vaksine-bivirkningsrapport.

De kom med ny bivirkningsrapport vedr. Covid-19 vaksiner 30.04.2021. Den viser at 1.216.804 nordmenn nå er vaksinert med første dose og de rapporterer 151 dødsfall i forbindelse med bivirkninger.

Kilde

Regnestykket: 151 : 1216804 = 0,012 % av de vaksinerte kan ha dødd av Covid-19 vaksinenes bivirkninger i løpet av 4 måneder.

Vaksiner MÅ oppfylle viktige forutsetninger!

1. Vaksine er et preparat som brukes til å stimulere immunapparatet slik at den som vaksineres, blir immun, uten å gjennomgå sykdom. De skal beskytte oss mot alvorlig/livstruende sykdom og død. (Kilde)

2. En god vaksine skal være tilnærmet risikofri, og gi få og milde bivirkninger. Alvorlighetsgraden og hyppigheten av bivirkninger må være innen tålelige og forsvarlige rammer. Samlet sett må fordelene ved å ta vaksine være MYE HØYERE ENN RISIKOEN ved å ta vaksine.

Tallenes tale for Norge.

  • 0,013 % av befolkningen i Norge har til nå dødd av sykdommen Covid-19.
  • 0,012 % av den vaksinerte befolkningen kan til nå ha dødd av bivirkninger.
  • 0,069 % av den vaksinerte norske befolkning har til nå blitt alvorlig skadet og dødd av Covid-19 vaksiner. (151 døde + 699 alvorlig skadet = 850).

Tallene avslører at vaksine-kriteriene IKKE er oppfylt. Ikke når vaksinen så og si er like dødelig som selve sykdommen. %-andelen med alvorlig vaksineskadede + døde er 0,056 % høyere enn de 0,013 % av befolkningen som dør av sykdommen man vaksineres mot, Covid-19.

Vi kjenner heller ikke til langtidsvirkningene til  de nye nødgodkjente vaksinene, og fordi vaksinene er nødgodkjent så har heller ikke vaksineprodusentene noe ansvar. Covid-19 vaksinene er unntatt den ordinære kvalitetssikringen.

Eksperimentet varer til våren 2023, og i løpet av de neste to årene vil nytten og risikoen bli vurdert og først da vil de godkjennes, eller ikke. Så vi er forsøkskaniner. Det er ikke som i «gamle dager», da var vaksinene godkjent.

Merkelig ordlegging. Myndighetene i Vest-Australia oppdaterte Folkehelseplanen fra 2016 vedr. distribusjon av en «gift», dvs. (COVID-19) vaksinen.

Kilde

Sitat fra artikkel publisert 29.april 2021 i «Tidsskriftet for den norske legeforening» vedr. den nest minst dødelige vaksinen på Legemiddelverkets rapport, AstraZeneca. Kilde:«Folkehelseinstituttet har meldt at siden det er få som dør av covid-19 i Norge nå, ser det ut til at risikoen for død, særlig for yngre personer, vil være større om man lar seg vaksinere med AstraZeneca-vaksinen enn risikoen er for å dø av sykdommen (9). Det er tankevekkende, men denne kunnskapen hadde man ikke da vår pasient ble tilbudt vaksinen.»

Så en nyhet det ikke snakkes om i norsk media: Kilde

«Dødelig blodpropp 30 ganger mer vanlig blant personer som har fått Covid-19-vaksiner produsert av Moderna og Pfizer enn AstraZeneca».

Bivirkninger og dødsfall i Europa & USA.

Databasen som samler rapporter over vaksine-bivirkninger & dødsfall i Europa heter EudraVigilance.

De rapporterte 24. april 2021 om 8.430 mistenkte bivirkningsdødsfall og 354.177 skader etter Covid-19 vaksinasjoner.


I USA har de VAERS.

VAERS står for «Vaccine Adverse Event Reporting System». CDC rapporter:

På 4 måneder er det rapportert 4.178 mistenkte bivirknings dødsfall og 118.902 skader i forbindelse med COVID-19 vaksinasjoner. (Kilde).

Til sammenligning. Hvert år får omtrent 195 millioner amerikanere influensavaksine og årlig rapporteres det inn 20 til 30 dødsfall til VAERS i forbindelse med influensavaksinen. Eller sagt på en annen måte.

Grafen nedenfor viser at VAERS har registrert over 40% av ALLE vaksinedødsfall i løpet av sin 30+ årige historie i løpet av de siste 4 måneder. Da er ikke grafen oppdatert med de nyeste tallene heller, altså 4178 dødsfall. Nedenfor ser du rapporterte dødsfall fra 1990 til 1. mai 2021.

Kilde

Tidligere studier anslår at kun 1 til 10 prosent av vaksinerelaterte dødsfall blir rapportert inn, så sannsynligheten er stor for at veldig mange flere dør enn det som blir rapportert inn. Man kan da gange tallene opp med minst 90 %, da blir USA nok et land hvor vaksine-kriteriene IKKE er oppfylt vedr. Covid-19 vaksinene.

Da burde de vel advare sine leger og sin befolkning? FDA rapporterer at de har undersøkt, de fant ikke ett eneste dødsfall de knytter til Moderna- og Pfizer-vaksinene. Det burde få alarmklokkene til å ringe hos enhver, spør du meg.

(USA har pr. i dag en befolkning på 332,646,440 personer og Worldometer rapporterer at 591,514 har dødd av Covid-19. 147 047 012 personer eller 44% av befolkningen har fått minst en dose. Totalt har 96 472 537 personer eller 29% av befolkningen blitt fullvaksinert. (Kilde, dato 4.5.2021)

Det står heldigvis noe bedre til her til lands? Legemiddelverkets Steinar Madsen har tross alt gått ut og bedt leger om å være oppmerksomme på muligheten for perikarditt (hjertepose-betennelse) hos personer som nylig er vaksinert med Pzifer.

Ellers skjer det mye rundt omkring i verden, mange søksmål på gang fordi i henhold til Nürnbergkoden er praksisen som foregår straffbar. Nedenfor siste nytt fra Dr. Reiner Fuellmich.

Artikkelen blir oppdatert etter hvert. Kilder finner du ved å klikke på bildene/tabellene i artikkelen. Ellers har HealthImpactNews greie oppdateringer vedr. USA og Europa.

Aktuell undervisningsartikkel fra i fjor:

SMITTSOMME TALL BAK CORONA-VIRUSET. (A)

Forfattet 3.5.2021, Åse Steinsland


VARIANT FACTORIES: THE NEXT PHASE IS NOW UNFOLDING - VIDEO


COPYRIGHTS

Copy & Paste the link above for Yandex translation to Norwegian.

WHO and WHAT is behind it all ? : >

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified