2 min read

Eirik Jensens forsvarer: - Han ble ofret

Tidligere politimann Eirik Jensen ble i juni 2020 dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til narkotikakriminalitet. Advokat Sigurd Klomsæt var hans forsvarer i siste runde i retten.
Tidligere politimann Eirik Jensen ble i juni 2020 dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til narkotikakriminalitet. Advokat Sigurd Klomsæt var hans forsvarer i siste runde i retten. /

Karianne Grindem - JOURNALIST - PUBLISERT Onsdag 26. mai 2021

Eirik Jensens forsvarer: - Han ble ofret

Sigurd Klomsæt, forsvareren til Eirik Jensen, mener Oslo politidistrikt måtte finne en syndebukk når kritikkverdige forhold kom frem internt i politidistriktet.

Et eksternt ledet utvalg som skulle identifisere læringspunkter etter Eirik Jensen-saken ble nedsatt før jul i fjor, og i dag ble rapporten lagt fram.

Oslo politidistrikt får krass kritikk i rapporten, som konkluderer med at bekymringsmeldinger over et langt tidsrom ikke ble ansvarlig håndtert av ansvarlig ledelse i politidistriktet.

- Vi konkluderer ganske klart med at når lederskapet ikke sørget for å undersøke de bekymringsmeldingene som fremkom, sviktet de som lederskap, sa utvalgsleder Ingeborg Moen Borgerud under dagens framleggelse.

Slik skal Eirik Jensen-saken evalueres

- Bekymringsmeldingene ble ikke undersøkt og dermed oversett, og i praksis nærmest godtatt, sa Moen Borgerud.

Advokat Sigurd Klomsæt, som er Eirik Jensens forsvarer, sier i en kommentar til Politiforum at utvalgets rapport er en knusende dom over kultur og ledelse i Oslo politidistrikt.

- Man har akseptert at Eirik Jensen fulgte sin egen praksis for informantbehandling. Når de kritikkverdige forholdene etter hvert ble åpenbare internt i Oslo politidistrikt, måtte man finne en syndebukk. Derfor ble Eirik Jensen ofret, sier Klomsæt.

Han legger til at utvalget kritiserer Oslo politidistrikts opptreden gjennom en årrekke.

- I mer enn 20 år sa utvalgslederen. Det betyr at de kritikkverdige forhold ble etablert helt tilbake i Ingelin Killengreens dager som politimester. Når hun senere ble politidirektør, sørget hun for å ha sine betrodde folk i ledelsen, sier han.

Klomsæt mener dette er en svært ubehagelig rapport for en lang rekke tidligere og nåværende ledere i norsk politi.

- For eksempel er nåværende sjef for PST, Sjøvold, tidligere politimester i Oslo. Kan vi ha tillit til en politileder med ansvar for nasjonens sikkerhet, når han har vist at han lukker øynene for kritikkverdige forhold han var ansvarlig for?, sier han.

- Rapporten viser at politiledelsen var nødt til å finne en syndebukk. Derfor ble Eirik Jensen ofret i en fabrikkert rettsprosess, mener Klomsæt.


COPYRIGHTS

Copy & Paste the link above for Yandex translation to Norwegian.

WHO and WHAT is behind it all ? : >

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified