5 min read

Høye dødsfall relatert til vaksine mot Covid-19 i Danmark

En norsk helsearbeider får vaksine. Også i Danmark bruker myndighetene vaksiner fra Pfizer BioNtech. I tillegg bruker danskene Moderna-vaksinen. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Document - Av: Erling Marthinsen   18. mai 2021, 15:55

Over 4400 er døde etter å ha blitt vaksinert mot Covid 19 i Danmark. Document har fått bekreftelse på at tallene stemmer direkte fra danske myndigheter.

Forrige uke ble vi tipset om en person i Danmark som hadde stilt konkrete spørsmål til danske helsemyndigheter, gjennom en «agtindsikt» til Statens Serum Institut (SSI).

SSI beskriver seg selv slik på hjemmesiden:

Statens Serum Institut (SSI) er et institut under Sundhedsministeriet, hvis mission er, at «Vi styrker sundhed gennem sygdomskontrol og forskning».

Spørsmålet var om hvor mange som hadde dødd etter å ha blitt vaksinert, og aldersfordelingen på disse. I svaret står tallene:

2423 personer er døde op til 30 dage efter de er blev førstegangsvaksinert
1992  personer er døde op til 30 dage efter de er blevet ferdigvaksinert

4415 personer er altså døde 30 dager etter å ha blitt vaksinert i Danmark. Tallene gjelder tidsperioden 27. desember 2020 til 11. mai 2021.

Danmark bruker i hovedsak vaksinene fra Pfizer BioNtech og Moderna.

Document har gått gjennom tallene og funnet aldersfordelingen. Her er tallene.

Alder1. vaksine2. vaksineTotalt
80 +154713382885
60-798015891390
40-597259131
22-39369
Sum242319924415

Ifølge Worldometer hadde Danmark registrert 2499 dødsfall med påvist smitte av Covid-19 i perioden 15. februar 2020 til 11. mai 2021. Antall med påvist smitte var 260.900, men vi kjenner ikke det totale antallet som har hatt smitten, siden hele befolkningen ikke er testet (selv om Danmark har gjennomført svært mange tester). Dødstallene med påvist Covid-19-smitte som andel av hele befolkningen er en annen målestokk man kan bruke. Dette sier noe om risikoen pandemien har utgjort for hele befolkningen. Da får man helt andre tall.

Det har vært langt flere dødsfall relatert til vaksinering enn antall dødsfall som relateres til Covid-19. Andelen som dør i forbindelse med registrert Covid-19 er dog høyere. Vaksineringen har pågått i fire og en halv måned. Dødstallene er også begrenset til en tidsperiode på 30 dager etter første dose.

Tallene er bekreftet i en e-post til redaksjonen, signert Marianne Meaidi fra SSI, samme person som har sendt ut aktinnsikten vi har skjermdumper av.

Antallet som har mottatt minst første dose av vaksinen var pr. 11. mai  1.561.053 ifølge Our World in Data.

Forbehold

Man kan ikke si at dødsfallene skyldes vaksinen. Det eneste man kan si sikkert er at dødsfallene inntraff innen 30 dager etter at de avdøde hadde mottatt enten første eller andre dose.

Som aldersfordelingen viser, så er en høy andel av de døde over 80 år. Noen har pekt på at dette var helt normale tall i denne aldersgruppen. Mange av de døde er eldre, pleietrengende og svake mennesker som kanskje hadde dødd uansett.

1390 personer i aldersgruppen 60-79 er også er registrert døde etter å ha mottatt vaksine.

Som vi har sagt før: Selvsagt kan underliggende sykdom og alder være årsaken til mange av dødsfallene relatert til vaksinen også i denne aldersgruppen.

Men alle disse forbeholdene ovenfor gjelder også for dødsfall med påvist Covid 19. Og hvis kun noen få prosent av de registrerte dødsfallene skyldes Covid-19, mens resten skyldes andre underliggende årsaker, så blir det vanskelig å forsvare nedstengningene. Det er ting som tyder på at dette kan ha foregått i USA.

Legemiddelverket i Norge skrev i sin ukesrapport 11. mai:

Det er så langt behandlet 160 meldinger om dødsfall etter vaksinering. De fleste dødsfall har vært hos eldre pleietrengende sykehjemsbeboere, men Legemiddelverket har også mottatt seks meldinger med dødsfall hos personer under 60 år.

I Norge var litt over 1,5 millioner mennesker vaksinert med minst én dose 11. mai.

Vaksinestrategi er et vanskelig tema, og diskuteres selvsagt internt blant fagfolkene. Noen argumenterer for å vaksinere de gruppene og områdene som hvor smitten sprer seg mest. Områder i Oslo, gjerne med høy andel innvandrere, har blitt prioritert, ikke uten reaksjoner.

Andre vil vaksinere de mest sårbare gruppene, uavhengig av bosted. Det er sikkert noen som vil argumentere for at det ikke gir mening å vaksinere mennesker som er så syke at de nesten helt sikkert vil dø i løpet av 30 dager uansett, hvis dette faktisk er riktig.

Document tar ikke standpunkt her, vi bare rapportere tallene og de ulike standpunktene. Vi sitter igjen med noen store spørsmålstegn:

Hvorfor er tallene fra SSI i Danmark helt annerledes enn tallene fra Lægemiddelstyrelsen (LMS), som viser til mye lavere dødstall, faktisk lavere enn de norsk tallene?

Hva er de riktige tallene? Bruker LMS og SSI helt ulike målemetoder?

Vi klarer heller ikke å finne en oversikt over vaksinerelaterte dødsfall hos LMS. Vi har sendt e-post og etterspurt tallene og metodene de bruker, men har ikke fått svar. På spørsmål om SSI kan forklare den store forskjellen i tall, svarer pressesjef for SSI, Fleming Platz:

Vi kender ikke tal fra Lægemiddelstyrelsen eller deres opgørelsesmetoder.

Han opplyser også at det normalt dør omkring 12000 dansker i tilsvarende periode som vaksineringen har pågått. I tillegg understreker SSI nok en gang;

Tallet på 4.415 der er døde 30 dage efter 1. og 2. vaccine mod Covid-19 fortæller IKKE noget om dødsårsagen.

Lægemiddestyrelsen har ikke svart, men vi vil legge inn tallene hvis vi får noen svar.

Hvis 4400 mennesker dør på under 5 måneder, og dette betegnes som helt normalt for eldre, syke og pleietrengende mennesker, hvorfor har da samfunnet både i Danmark og Norge vært mer eller mindre nedstengt i over 14. måneder?

Dette er spørsmål vi vil forsøke å finne svar på.

Vaksinepass

Samtidig er det stadig her i flere Norge som stiller spørsmålet om det er riktig å innføre vaksinepass. Er vaksinepass nødvendig? Er det i henhold til menneskerettighetene?

Verdens helseorganisasjon (WHO) gikk i april ut med en oppfordring om ikke å innføre vaksine vaksinepass.

Denne diskusjonen pågår også i Danmark.

På Sundhedsstyrelsens Facebook-side sætter Jannie Nielsen ord på sin undren.

»Sidste år klarede vi smitteudbrud med at holde afstand, ordentlig håndhygiejne og bliv hjemme, hvis du er syg. Det fungerede fint selvom smittetallene var høje og antallet af indlagte var højt. I dette forår er smittetallene lave og antallet af indlagte er også lavt. Hvorfor skal vi så have coronapas i år?« skriver hun.

Fire og en halv time senere svarer Sundhedsstyrelsen:

»Hej Jannie. Coronapas er en politisk beslutning. Venlig hilsen Amalie, Sundhedsstyrelsen.«

De sundhedsfaglige argumenter for indførelse af coronapasset vil Sundhedsstyrelsen altså ikke gå ind i, da coronapasset er en politisk beslutning.


Økende dødsfall i Verden etter starten av Covid-19 vaksiner.


COPYRIGHTS

Copy & Paste the link above for Yandex translation to Norwegian.

WHO and WHAT is behind it all ? : >

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.