5 min read

«Mot dette vil jeg sloss selv om det koster meg livet»

STORM: Helse- og omsorgsdepartementet går nå gjennom de mange tilbakemeldingene som har kommet inn. De understreker at direkte trusler eller hatprat kan bli anmeldt. Foto: Heiko Junge / NTB
STORM: Helse- og omsorgsdepartementet går nå gjennom de mange tilbakemeldingene som har kommet inn. De understreker at direkte trusler eller hatprat kan bli anmeldt. Foto: Heiko Junge / NTB

Dagbladet - Tharald Halvorsen - Publisert onsdag 12. mai 2021

Over 9000 høringssvar har rent inn på én uke. Flere trekker paralleller mellom regjeringens forslag om coronasertifikat og nazismens totalitære styre. «Mot dette vil jeg sloss selv om det koster meg livet» og «hvis dette blir innført, vil jeg sørge for å bli smittet», er blant reaksjonene som har kommet.

- Vi har mottatt enkelte uttalelser av mindre hyggelig karakter, sier statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) i Helse- og omsorgsdepartementet til Dagbladet.

I dag går høringsfristen om coronasertifikat ut. Siden forslaget ble sendt på høring onsdag i forrige uke, har det kommet inn over 9000 høringssvar, bekrefter departementet, som er usikker på om det er ny rekord, men fastslår: «Det er svært mange svar».

En gjennomgang Dagbladet har gjort viser at majoriteten av svarene er sendt av privatpersoner – og brorparten av dem er svært kritiske til dokumentasjonsordningen for vaksinasjonsstatus og sår tvil om det rettslige grunnlaget.

Flere mener systemet vil bidra til diskriminering og splittelse i samfunnet, og ordlegger seg på svært hardt vis for å uttrykke sin misnøye, viser Dagbladets gjennomgang.

NB! Dagbladet advarer mot grove karakteristikker lenger ned i saken.

Dette er rådene for fullvaksinerte

Sammenlignes med jødeforfølgelsen

Flere sammenlikner coronasertifikatet som «merker» vaksinerte og åpner for individuelle fordeler, med nazismen og jødeforfølgelsen under andre verdenskrig.

«Det beste for landet vil utvilsomt være å innføre et totalitært diktatur der uvaksinerte settes i interneringsleir/konsentrasjonsleir. Vi snakker tross alt om et virus med en dødelighet på 3%.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Sieg Heil.», skriver en person som signerer med «Adolf H.».

Høringssvaret ligger offentlig tilgjengelig på regjeringens nettsider.

«At de eldre og uproduktive i " risikosonen" for å dø av alderdom skal prioriteres forran arbeidere, taxisjåfører, ungdommer og den aktive befolkningen framstår nesten på samme måte som jødene ble internert og gasset i hjel, bare at nå sitter alle låst inne i eget "hjemmekontor"», skriver en annen person.

En person skriver at sertifikatet, «i tillegg til å være diskriminerende, vil skape et polarisert samfunn».

«Det gir meg sterke assosiasjoner til både apartheid og til Nazi Tyskland der jøder gikk med Davidstjerne og homofile med rosa trekant. Jeg håper at både regjering og storting har lært av historien.», skriver personen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Den samme parallellen trekker en annen:

«Jødestjernen på armen var heller ikke en god idé i sin tid.»

Dette er et fåtall av eksempler Dagbladet har kommet over. Flere mener at sertifikatet vil bidra til forskjellsbehandling og, som nevnt, «merking» av folk. «Coronapass som skaper assossiasjoner til tidligere tider (Deutsches Reich Reisepass WW2)..», som en skriver.

Flere trekker også parallell til Nürnberglovene fra 1935, som støtte de tyske jødene ut av samfunnet og satte i gang en statsstyrt hets.

Dagbladet har forelagt høringssvarene for Helse- og omsorgsdepartementet. Se svar fra departementet lenger ned i saken.

«Vil sloss selv om det koster meg livet»

Flere mener forslaget om coronasertifikatet viser et «tyranni og diktatur i emning», viser Dagbladets gjennomgang.

«Det å innføre apartheid og diktatur på grunn av Covid-19 er det ingen grunn til..», skriver en person.

«Diktaturet dere har skapt fordi dere mangler kompetanse og er skremte fordi gamle, syke folk dør, viser at dere ikke har brydd dere om alle dødsfallene ved ordinær influensa.», skriver en annen.

En person skriver at «dette vil gå inn i historien som et av de mørkeste kapitlene i norsk etterkrigshistorie».

«I Norge ønskes ikke fascistiske tilstander. Hvis regjeringen ønsker å vinne folkets tillit tilbake må denne forkastelige idéen skrinlegges umiddelbart.», skriver personen.

Det rettes også til dels trusler mot statsminister Erna Solberg (H) og helsemyndigheter i høringssvar som Dagbladet har sett.

«Folket har talt, og folket vil kjempe for at alle de ansvarlige for denne forbrytelsen som foregår mot Norges befolkning skal sone for sine udåder.», skriver en person.

En person oppfordrer «alle oppegående mennesker til å mobilisere», mens enn annen forsikrer om at han vil ta saken i egne hender.

«Jeg er norsk patriot til beinet. Jeg elsker landet vårt og jeg er glad i naboen min og alle andre nordmenn som lever rundt meg. Jeg tar denne kampen for fremtidens norske generasjoner skal ha muligheten til å vokse opp i et Norge som de også kan være stolte av, samtidig som de kan føle seg trygge.

(…) la meg være så tydelig som jeg kan. Mot dette vil jeg slåss selv om det koster meg livet.», skriver personen.

Flere mener dette er nok til å «reise riksrett mot Erna Solbergs regjering, samt alle andre delaktige som er med på, eller ønsker å innføre et slikt regime i det selvstendige, uavhengige Kongeriket Norge».

«Vil sørge for å bli smittet»

Sertifikatet vil trolig gi unntak fra smittevernloven, og vaksinerte, immune og personer som tester negativt vil kunne få fordeler i samfunnet. Flere eksperter har imidlertid pekt på utfordringer når det kommer til dette.

- Fordi coronasertifikat gir økt bevegelsesfrihet, har man vært redd for at personer vil utsette seg for smitte (og helserisiko) for å få et sertifikat, og at det derved i praksis reduserer folkehelsen, har blant annet professorene Bjørn M. Hofmann og Reidun Førde i medisinsk etikk skrevet i et notat på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Dette skriver en person at hen vil gjøre i sitt høringssvar:

«Dersom det blir innført korona-sertifikat som drastisk innskrenker ikke-vaksinertes rettigheter, betrakter jeg dette som et så grovt overgrep at jeg i så fall vil sørge for å bli smittet med korona, slik at jeg får de samme rettighetene som mine medborgere uten å måtte ta en vaksine jeg ikke ønsker å ta.»

Vurderer anmeldelser

Dagbladet har forelagt høringssvar som omtales i denne saken for Statsministerens kontor (SMK), og spurt om hvordan de reagerer på ordlydene og karakteristikkene av Solberg. De henviser til Helse- og omsorgsdepartementet for kommentar.

- Coronasertifikatet er noe som angår mange, og har utvilsomt skapt et stort engasjement. Mange ser fram til at et coronasertifikat kan bidra til en mer normal hverdag. Det er også flere som er skeptiske til sertifikatet, og ordbruken er noe grov i enkelte uttalelser, svarer statssekretær Korkunc til Dagbladet.

Han sier at departementet nå går gjennom og vurderer høringssvarene.

- Vi har mottatt enkelte uttalelser som er av mindre hyggelig karakter og enkelte som er innsendt under falskt navn. Det er en høy terskel for å unnlate å publisere høringsuttalelser. Dersom vi finner direkte trusler eller hatprat vil vi vurdere å anmelde det, understreker han.

På spørsmål om det har kommet inn direkte trusler mot statsministeren eller helsemyndigheter i høringsrunden, svarer departementet at det foreløpig ikke er kjent, og viser til at høringsfristen ikke er over før etter midnatt.

- Det er svært mange svar, og det vil ta tid å gå gjennom alle, påpeker de.


COPYRIGHTS

Copy & Paste the link above for Yandex translation to Norwegian.

WHO and WHAT is behind it all ? : >

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.