6 min read

Kan de «ta ut» Trump, kan de ta ut alle

(Photo by Olivier DOULIERY / AFP)

Resett.no - Kommentar Av Helge Lurås -17. januar 2021 | 07:10

Det er en eksistensielt truende situasjon som har oppstått. Og vi har dessverre bare sett begynnelsen.

Ekskluderingen av Donald Trump fra samtlige sosiale medier, og måten hans finansiering og forretningsvirksomhet rammes, er uten sidestykke i nyere vestlig historie. Det samme kunne rammet en mann i Kina i det sosiale kredittsystemet som settes opp under kommunistpartiets diktatoriske kontroll, men i USA er det ikke statens organer som er de drivende krefter. Det er private selskaper, men resultatet for den som rammes, er temmelig lik.

Donald Trump og hans familie, og alle som er ansatt hos ham, skal straffes. Og det skjer med lynets hastighet. Det foreligger ingen dom, ingen formell etterforskning, det finnes ingen ankemuligheter, man får ikke en gang uttale og forsvare seg verken før eller etter. Man blir «drept» i en utenomrettslig prosess.annonse

Selskapene bruker sine «retningslinjer» som grunnlag for straffen. Og de er selvfølgelig skrevet slik at selskapene kan gjøre som de vil. Parler er stengt ute på grunn av at plattformen har latt oppfordringer til vold stå. Men samtidig har Twitter, Facebook og YouTube flommet over av drapsoppfordringer og opplegg til vold i årevis, uten at Apple og Google har reagert med å fjerne appene fra sine butikker. Dobbeltmoralen er slående, og det er helt åpenbart at det ligger politiske hensyn bak.

Det er noen år siden nå at døren ble åpnet på gløtt for den typen sosial, økonomisk og politisk død som Trump nå utsettes for. Man tok ut nokså outrerte skikkelser som Alex Jones og Milo Yiannopoulos, og ulike personer ble ekskludert fra Facebook og Twitter.

Men når man har tatt ut Donald Trump, mens han ennå er USAs president, har man tatt et gigantiske steg videre. Og det er ikke bare ekskludering fra sosiale medier. De går også etter alternativene han og andre som blir ekskludert har til å nå ut med sitt budskap – som Parler.  Og det rammer også hans øvrige forretningsvirksomhet ved at Stripe, Deutsche Bank og New York City kaster ham ut fra sine tjenester og sier opp kontrakter.annonse

Dette er så ille for vårt vestlige demokrati, at jeg nesten blir kvalm og svimmel ved å tenke på hva dette er starten på.

Les også: Nyhetsredaktør svarer «utfyllende» på hvorfor NRK nekter tilsvar: – Det viser hvor hyklerske norske medier er, sier Lurås

For hvis det blir stående som resultatet, er det ingenting som kan stoppe denne komplette destruksjonen av individer og organisasjoner som man «ikke liker». For de som fortsatt ikke har brutt sine i utgangspunktet komplett upolitiske forbindelser med Trump, kan nå bli stilt spørsmålet: Hvorfor ikke? Og de ender dermed opp med å bli sett på som støttespillere  og sympatisører for Trump selv om de kanskje bare driver business og leverer blomsteroppsatser til Trump Tower.

De rammer også Parler langs hele spekteret av små og store private leverandører som skal til for å drifte en slik nettjeneste. Parler har nå blitt kastet ut av Stripe, Slack og andre tjenester som er helt sentrale for å kunne operere, melder Reuters. Og det skjer uten forvarsel.

Det finnes krefter som bejubler dette fordi de kvitter seg med annerledes meninger. Vi har sett det samme i Norge og her er det ikke minst Resett som har blitt utsatt for det. En rekke folk, inkludert politikere, har gjort det de kan for å hindre vårt inntektsgrunnlag ved å kontakte annonsører å fortelle hvor fæle Resett er og at de vel ikke vil at annonsene deres skal dukke opp der.

Men du kan være sikker aktivister i USA og deretter i Norge kommer til å studere eksemplene Donald Trump og Parler og tenke at dette kan vi utsette andre for også. Og når selskaper allerede har kastet ut Donald Trump, hvordan kan de dermed forsvare at de ikke gjør det samme med andre individer og organisasjoner som beskyldes for det være seg hatprat, fordommer, oppfordringer til vold, islamofobi eller noen av de utallige andre forhold som man i krenkelseshysteriets tidsalder lar seg opprøre over.annonse

Stripe og Deutsche Bank kutter ut Trump. I Sverige har vi sett at Swedbank har kuttet ut den alternative nettavisen Fria Tider. Det er dessverre ikke å være paranoid å forvente at kampanjen mot Resett og meg også snart tas et hakk lenger her i Norge.

Nå de siste par årene har det vært annonsører og andre medier man har lagt press på for å boikotte Resett. En kort stund i 2018 ble Resett stengt ute fra Vipps. De beklaget etter kort tid og gjenopprettet tjenesten. Men hva skjer neste gang? Den siste uken er det NRK som har fått mobben etter seg fordi jeg dukket opp på NRK Debatten. Men med lærdom fra det som gjøres mot Trump. Hva tror dere kommer til å stanse de venstreradikale proto-fascistene fra å gå etter bank- og betalingsforbindelsene våre? Fra de som leverer nødvendige kommersielle løsninger for å publiserer en nettavis, for ikke å snakke om Facebook-kontoen vår?

Det er rett og slett bare et spørsmål om tid før dette er i gang også her i Norge.

Det har kommet spake motforestillinger fra norske politikere og enkelte redaktører mot de sosiale medienes utestengning av Trump. De har utdannelse nok til å kjenne så smått at varsellampene blinker. For det som skjer er selve antitesen på demokratiets berettigelse og begrunnelse. At man skal debattere fritt, og at folk som kommer til orde, har større tilbøyelighet til å akseptere et politisk nederlag uten å ty til vold.

Men måten man ekskluderer Trump på, en mann som nylig fikk 74 millioner stemmer, gir dem ingen mulighet til å bli hørt eller en gang eksistere økonomisk. Da er det helt åpenbart at man øker muligheten for at slike mennesker føler seg presset inn i et hjørne hvor vold fremstår som den eneste muligheten man har igjen. Hillary Clinton kalte dem foraktfullt for «deplorables» i 2016. Og med selve den forakten føler man seg rettferdiggjort til å stenge folk ute fra ytringer og økonomisk eksistens.

Tiden for å si i fra er nå, og det gjelder samtlige redaktører og politikere i dette land. For hvis dere ikke setter ned foten nå, vil det være enda vanskeligere i fremtiden.

Snart kommer kravene og presset mot bedrifter som leverer tjenester til Resett, Document.no og HRS. Da kommer testen også her til lands. Kommer norske redaktører til å holde tyst om kravene og de bedriftene som gir etter, eller kommer de til å gjøre det rette: Som er å erklære med all den tynge og pressestøtte de har, at det som skjer mot Trump og Parler i USA, og som snart kommer til Norge, er en vei inn i politiske sensur og ensretting og et regelrett fascistisk samrøre mellom en mobb, næringslivet og politiske ideologi.

Og norske politikere har også et valg. Skal de bruke statens maktmidler til å gjøre denne diskrimineringen straffbar, eller se en annen vei?

For det er trolig bare om disse private bedriftene kan henvise mobben til at det er ulovlig å gi etter for press om å utestenge noen på grunn av påstander om hatprat, og at de kan bli bøtelagt og straffet om de kaster ut Resett fra sine tjenester, at de ikke kommer til å gi etter. Ellers vil instinktet deres være å gi etter for presset så fort som overhodet mulig.

Det er trolig bare staten som kan gripe inn her og støtte opp om selskapene ved å erklære det ulovlig å terminere og ikke inngå kontrakter med folk og organisasjoner som beskyldes for det ene og det andre. Kravene til bevis må opp. Diskrimineringslovgivingen må styrkes og forsvaret økes. Private bedrifter må kunne henvise mobben til et lovverk og si at de er pålagt å levere tjenester til alle som ønsker det. Ellers kommer det til å ende i et tyranni, og deretter i polarisering og vold. Demokratiet vårt er virkelig truet. Dette er den farligste utviklingen siden 1930-tallet.

Jeg hadde inntil nylig ikke trodd det skulle gå så langt i vårt kjære Vesten, men nå ruller den proto-fascistiske snøballen fort. Alle som ikke vil være passive tilretteleggere for den utviklingen bør snarest komme seg ned fra gjerdet.

Dette handler ikke om å være for eller imot Trump, Parler eller Resett. Dette handler om friheten fra et totalitært tyranni.


COPYRIGHTS

Copy & Paste lenken øverst for Yandex oversettelse til Norsk.

WHO and WHAT is behind it all ? : >

GHOST ARCHIVE - 06 DEC 2020

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.