10 min read

Chemtrails eller contrails - de sprayer hele himmelen hver dag med kjemikalier

Nytt Norge.com - 03 Jan 2021

Chemtrails fins og det skjer

Nesten hver eneste dag av året blir det sprayet kjemikalier i luften over oss som blir værende og lager skyer. Disse kjemikaliene faller sakte ned på jorden og blir en del av luften vi puster inn. Vi har vært i kontakt med myndighetene og får alltid samme svar. De sier at stripene vi alle kan se på himmelen kommer fra vanlige passasjerfly, og at det bare er vanndamp, helt normalt og ufarlig. Dette er ikke sant, og vi har ikke sett et eneste bevis for at dette stemmer, det er bare noe de påstår.

Hvis du tror at stripene på himmelen er normale, prøv å huske tilbake så langt du kan. Det var ikke chemtrails i det omfanget det er i dag. Himmelen var dyp blå, og ofte skyfri i mange uker i strekk. I vinter har det ikke vært en eneste skyfri dag. Nesten alle skyene vi har hatt den siste måneden kommer fra fly. Uten fly hadde det ikke vært skyer og himmelen hadde vært blå hver dag.

Slik skal en ekte dyp blåfarge være. Det var slik det var for 20 år siden, nå er hele himmelen bare en hvit dis hver eneste dag. Husker du sist du så en slik farge?

Video fjernet.

Frykt og apati har tatt overhånd

Hvis man søker på nettet etter 'chemtrails norge' finner man flere artikler som prøver å lure oss til å tro at det ikke fins, at det ikke er farlig og at det er normalt. Hvis de påstår at det er normalt å blokkere sola og lage en hvit dis med fly som bruker ukesvis på å forsvinne så bør det ringe en alarmklokke. Dette er ren dis-informasjon, og de som står bak disse nettstedene lider enten av ekstrem fornektelse eller skriver på oppdrag fra de som gjennomfører sprayingen av luftrommet.

Hvis en bil kjører gjennom sentrum og forurenser så kraftig at vi ikke kan se gata hadde folk ringt politiet og eieren av bilen hadde blitt stoppet og bøtelagt umiddelbart. Når vi ser fly legge striper over hele himmelen er det ingen som har lyst til å finne ut hva det er eller prøver å få det stoppet. Vi blir fortalt at det er mer striper nå fordi folk flyr mer enn før. Skal det så lite til å lure folk? Hva er det vi er redd for egentlig? Hvorfor tror vi ikke våre egne øyne?

Vi har nå kommet til et punkt der apatien til det Norske folk har blitt en epidemi. De fleste av oss tør ikke se opp på himmelen engang, og snakker om at det er fint vær selv om hele himmelen bare er en hvit dis og alle skyene er smurt utover som et van Gogh-bilde. Ekte skyer som er dannet naturlig ser ikke slik ut, det er noe alle vet, men ingen som tør å tenke på.

Van Gogh malte himmelen før stormen kommer, men nå er himmelen slik han malte hver dag.

Medias makt

Sprayingen er intet mindre enn et militært angrep på folket. Hvis media hadde skrevet at det er Russland som sprayer oss for å gjøre klart for angrep hadde alle vært i fullstendig harnisk. Det faktum at media sier at det ikke er noe å bry seg om viser bare hvem media er og hvilken side de står på. Hvor lang tid skal det ta før vi skjønner at media bare er der for å lure oss? Se opp på himmelen og tenk selv, hvorfor er det så vanskelig?

Vi trenger ikke vitenskapelig bevis for om chemtrails fins eller ikke, det ser vi med egne øyne. Det er irrelevant om det er helseskadelig eller ikke, det skal stoppes. Vi lider her av en slags vantro, en kognitiv dissonans, der vi rett og slett ikke tror at det er mulig at dette foregår. Media hadde jo skrevet om det hvis det var sant tenker vi, og overser det vi faktisk opplever.

Flyene er ikke vanlige passasjerfly

Hvis du tar mot til deg og begynner å studere fenomenet er det flere ting man kan legge merke til som ikke stemmer overens med den offisielle forklaringen. Vi blir fortalt at dette er vanlige passasjerfly som lager vanndamp fra iskrystaller i luften kalt 'contrails'. Disse forsvinner fort, og legger ikke igjen permanente striper eller blir til skyer, men uvanlige værforhold gjør at stripene kan bli liggende. Dette kan visstnok bare skje hvis luften har en spesiell sammensetning, og bare på 8-12 kilometers høyde. Det de sier her fins det heller ingen bevis på utenom tvilsomme artikler på Wikipedia, og er noe som også bør undersøkes mer nøye.

Drømmen om et fly mot ren blå himmel er bare en drøm.

Problemet er at de fleste flyene vi ser på himmelen legger fra seg permanente striper, og det er langt flere fly på de dagene med chemtrails enn de dagene uten.

  • Et fly på 8 kilometers høyde og mer er ikke lett synlig, men chemtrails-flyene flyr veldig lavt og er lett synlig med det blotte øye. Hvis dette er passasjerfly skulle de hatt farger og logo, det har de ikke, de er enten helt hvite eller grå.
  • Flyene flyr som oftest rett over himmelen i samme høyde hele veien. Et passasjerfly vil enten stige opp eller synke ned og bare hvis det skal ta av eller lande, og bare hvis det er i nærheten av en flyplass.
  • Vi ser ofte at stripene starter midt på himmelen og har avbrekk, akkurat som det er problemer med dysene eller at man starter og så stopper sprayingen fordi man bytter tank eller lignende.
  • Ofte legges stripene i perfekt firkant-mønster eller i kryss som om de er programmerte droner eller ønsker å spraye mest mulig spredd utover med høyest mulig effektivitet.
  • Tidspunktet for spraying er ofte midt på dagen i uken, men også om natten og i helgene. De tre siste søndagene har det ikke vært sprayet her hvor jeg bor, noe som tyder på at de har fri eller venter på forsyninger. Chemtrails-operatører skal jo også ha fridager?
  • Det har tidligere vært opphold i sprayingen på flere uker på tilfeldige tidspunkt. Hvis årsaken til chemtrails er at det er flere som flyr nå enn før gir ikke dette mening. Rutefly stopper jo ikke flere uker av gangen.
  • De samme flyene ser ut til å fly frem og tilbake over det samme området, og de flyr ofte i formasjon eller med et annet fly som kommer bare noen kilometer bak med en ny stripe. 4 fly i formasjon er det meste jeg har sett, og det gjør ikke vanlige passasjerfly da det er en sikkerhetsrisiko.

Store fly i slik formasjon kan ikke være vanlige passasjerfly, det er ulovlig fordi det er for farlig. Her fra en Airbus demo. Hvis de flyr fram og tilbake 10 timer hver dag dekker de store arealer.

Hvem står bak sprayingen?

En mulig forklaring har vært at det blandes kjemikalier inn i flybensin til vanlige rutefly, men det er ingen piloter som har stått fram og sagt noe, og det observeres altfor mange fly til at det kan være rutefly. Vi har fulgt trafikken i ukesvis og flyene som sprayer her i området og andre områder vi har sjekket, til og med i utlandet, viser at frekvensen av fly ikke stemmer med offisielle flyruter. Flyene er ikke sivile og må derfor være militære. Det er en militæraksjon.

Hvis vi bruker en live flight tracker og zoomer inn på vårt område ser vi omlag 10 fly over oss per døgn. Dette er vanlige passasjerfly, flight trackere bruker offisielle ruteflydata og har ikke tilgang til data for militære fly. På de dagene med kraftig chemtrails har vi telt over 100 fly i alle mulige retninger. Årsaken til at de er så mange er at de flyr frem og tilbake hele dagen, ikke at det er mange fly. 4-5 fly som går frem og tilbake 20 ganger forklarer observasjonen.

Vi kan bare konkludere med at aksjonen er av militær art. Media, luftfartsverket og politiet gir alle det samme standardsvaret og oppfører seg som om de ikke vet noe. De som står bak aksjonen står langt over politikere og offentlig myndighet i Norge. Siden vi ser chemtrails overalt i verden er ordren internasjonal. Hvem har makt til å gjennomføre noe sånt? Hvem har ressurser og vilje? Det er en aksjon uten sidestykke, og de som gjør det er helt klart fullstendig hensynsløse psykopater.

Bare materialet for kjemikaliene medfører enorm logistikk. De må produseres, transporteres, installeres og sprayes. Hvis vi antar at flyene har piloter, eller i hvert fall operatører, må tusenvis av mennesker være innblandet internasjonalt. Tar flyene av og lander på Norske flyplasser eller sendes de inn fra utlandet? Et eller annet sted må flyene fylles med kjemikalier. Hvem eier slike ressurser og har autoritet til å få det gjennomført uten at det stilles spørsmål?

Det fins ideer om at flyene ikke er ekte og er en slags projeksjon, men det høres usannsynlig ut, og blir bare mer spekulasjon. Kjemikaliene som sprayes faller ned i hodene våre og er mest sannsynlig ekte, akkurat som det ser ut.

Er det rutefly som har gjort dette? Er dette greit for deg? Lurer du ikke på hvem som gjør det og hvorfor? Trenger du mer bevis?

Hvorfor gjør de det?

Hva er det som er så viktig med denne aksjonen? Er det Jorden eller menneskene som er målet? Sprayer de oss eller manipulerer de klimaet? Det er enkelt å se at værmeldingen egentlig bare er et chemtrails-varsel. Uten flyene hadde det vært blå himmel. Siden skyene de lager blokkerer sola blir det kaldere, mer overskyet og naturen får lide. Plantene får ikke den sola de trenger. Er de som sprayer fanatiske klimaforandringstilhengere? Ønsker de å forstyrre den naturlige balansen slik at vi blir avhengig av ny teknologi for å produsere mat og klare oss?

Vi som bor her får heller ikke nok sol, og vi blir deprimerte når det alltid er overskyet. Er det samtidig en psykologisk operasjon? Er det de dumper giftig for oss? Vi har lenge blitt sprayet, har det hatt noen merkbar innvirkning på helsen vår? Det har skjedd så lenge at vi ikke lenger husker hvordan en ordentlig blå himmel skal se ut.

Er virkningen mer av psykologisk art slik at vi blir skremt, konsentrerer oss dårligere, blir lettere å manipulere eller får dårligere hukommelse? Så lenge vi ikke vet nøyaktig hva de inneholder kan vi bare spekulere. Det fins filmer på nettet som sier at det er tungmetaller, men vi kan heller ikke stole på disse da det også kan være skremsel.

Det er tett himmel oftere og oftere, og det er ikke tilfeldig. Det kan være tester av værmodifikasjon som er i gang. Det er ikke offisielt, men alle kan se det.

De sprayer oss og barna dine

Det bør ikke lenger være tvil om at chemtrails fins og at internasjonale myndigheter på øverste nivå står bak. Det er vanskelig å konkludere med noe annet. Dette foregår rett over hodet ditt hver eneste dag, det er bare å se opp og tenke litt på det. Hvis det ikke er bevis nok for deg så lever du bare i total fornektelse. Konsekvensene av at myndighetene du trodde var der for deg tillater spraying av hele befolkningen er enorme, men ikke overraskende når du vet hvem de egentlig er.

Send oss gjerne informasjon hvis du finner ut mer, så kan vi dele det på NyttNorge. Gjør hva du kan, snakk med venner og familie, ta kontakt med myndigheter og vis at du ser. Hvis vi presser hardt og bredt er det mulig at vi får slutt på det. Ikke vær redd, det skjer, og det må stoppes.

Ikke vent på at andre gjør noe, nå er det opp til deg.

Linker


DANGERS OF INGESTED ALUMINIUM NANO PARTICLES FROM THE AIR (video)


COPYRIGHTS

Copy & Paste lenken øverst for Yandex oversettelse til Norsk.

WHO and WHAT is behind it all ? : >

GHOST ARCHIVE - 06 DEC 2020

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.