4 min read

Slik Selger Regjeringen Vårt Land

Marken 37 er et ærverdig bygg som ligger i sørlige enden av Marken i Bergen. Nå blir den også overført til private investorer av regjeringa Solberg. Foto: Entra

Steigan.no - Av innsendt / redaktør -22. desember 20200

Salg av Entra og eiendommer staten bruker selv er en tydelig overføring av makt og verdier til store investorer.

Dette skrev avisa Dagbladet på lederplass. Avisa fortsatte:

«Siden Entra ble opprettet som et statlig eiendomsselskap i 2000, har to regjeringer vært i glideflukt mot privatisering. Det begynte med at daværende næringsminister Trond Giske (A) i 2011 la fram en eierskapsmelding der det ble varslet at to tredjedeler av selskapet kunne selges til private. Da Solberg-regjeringen børsnoterte Entra, solgte staten seg ned til litt under 50 prosent. Nå er den siste resten av aksjer solgt til det ene av to svenske selskaper som slåss om å overta Entra.
Begrunnelsen for salget av statlige kontorbygg var i sin tid at vedlikeholdet ville bli bedre med et skille mellom eierskap og bruk. Den viktigste effekten har likevel vært en massiv overføring av formue og inntekter fra staten til private investorer. Investorene overtok en stor bygningsmasse med verdens sikreste leietaker. I dag er om lag 60 prosent av Entras eiendommer utleid til offentlige leietakere. Det er ikke minst dette som gjør selskapet attraktivt.
Den gradvise privatiseringen av Entra gjør at staten for alltid går glipp av framtidig verdiutvikling og inntekter. Det var hva som skjedde etter at Høyre-byrådet i Oslo solgte ut eiendommer for 11 milliarder. Ifølge byrådsleder Raymond Johansen har disse eiendommene i dag en verdi på 28 milliarder. I tillegg må kommunen leie tilbake eiendommer og kjøpe tilsvarende eiendom til en langt høyere pris.«

Budkrig og rigget salg

– Det er grunn til å tro at denne prosessen har vært rigget til fordel for én part, når vi ikke får samme tilgang til informasjon som Castellum, sier adm. direktør i SBB, Ilija Batljan, til Finansavisen.

Castellum-sjefen vil friste Entra-eiere med sukret bud og milliardsalg, skriver E24.

Castellum har inngått en avtale med storfondet Blackstone. Sistnevnte skal kjøpe 214 Castellum-eiendommer i to omganger, til en samlet nettosum på 18,1 milliarder svenske kroner. Blackstone er en av de store investorene på Wall Street med en forvaltningskapital på 584 milliarder dollar. Blant de største aksjonærene i selskapet finner vi Vanguard, Capital Research, Morgan Stanley og BlackRock. Konkurrenten SBB er allerede notert på Nasdaq-børsen og har Vanguard blant sine store eiere, så uansett havner Entra til slutt på Wall Street.

Kommentar:

Mens det politiske Norge ligger i stabilt sideleie og opposisjonen har tatt ut permisjon på ubestemt tid gjennomfører regjeringa Solberg en massiv verdioverføring fra samfunnet til private investorer. Det er helt riktig som Dagbladets lederskribent formulerte det: «Denne typen privatisering er tydelig overføring av makt og verdier til store investorer, og er derfor en ren politisk handling.«

Entra eier og forvalter cirka 1,3 millioner kvadratmeter, fordelt på 90 bygg. Daglig benytter over 30 000 personer bygg som er eid av Entra. Ved utgangen av tredje kvartal 2020 hadde eiendomsporteføljen en markedsverdi på 52 milliarder kroner. Se oversikten over porteføljen her.

Nasjonalbiblioteket, en av eiendommene til Entra som nå blir overført til store private investorer.

Historiske vernede anlegg

På lista over eiendommer som nå for godt havner i private hender er en rekke historiske bygninger av stor nasjonal verdi. Landsverneplanen for Entra Eiendom AS består i hovedsak av kontorbygg, men den omfatter også en rekke andre monumentale bygninger i byer og tettsteder. De forteller om hvordan den norske statsforvaltningen har endret seg gjennom tidene.

En del av bygningene er fredet, slik som for eksempel Brattørkaia 13b – Trondheim, Cort Adlers gate 30 – Oslo, Gamle kragerøvei 9 – Kragerø, Hans Kiærs gate 1b – Drammen, Jeløgata 2 – Moss, Kalfarveien 31 – Bergen, Tollbodbrygga 2 – Fredrikstad og så videre…


COPYRIGHTS

Copy & Paste lenken øverst for Yandex oversettelse til Norsk.

WHO and WHAT is behind it all ? : >

GHOST ARCHIVE - 06 DEC 2020

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.