3 min read

Ka jeg tenker på? På oss,og Covid og hvorfor vi er blitt satt i sjakk her på jorda!

Inger Berit Harrington - 18 des 2020

Ka jeg tenker på?  På oss, og Covid og hvorfor vi er blitt satt i sjakk her på jorda! Vi har løpt våre ville løp lenge no! Vi har løpt blinde etter ting og verdier som bare har resultert i å bli til skrap og boss etter ei stunds bruk. Vi har blitt forblinda til å skape våre små  paradis i veldekorerte private kvadratmeter der det stadig dukker opp nye ting som vi MÅ ha og beskytte, men som forgår i motedansen og hives ut for å fylle verden med brukt, for å si det bibelsk, dansen rundt gullkalven!!

Vi ser vekk fra lidelsen, fra barn i MORIA SOM UBESKYTTA BLIR VOLDTATT OG DREPTE vi MUMLER UFORNØYDE OVER DE GAMLE I VÅRT EGET LAND, SOM LIGGER ALENE MED DÅRLIG MAT OG STELL.

Men, vi gjør ikke mye mer enn å mumle; Det som skjer på andre sia av jorda blir jo klart fjernt og det kan lett bli logisk å si "det kan jeg ikke gjøre noe med" ;forståelig det!, men det henger sammen heile greia, og når det tar slike dimensjoner som vi har i dag, så vil det snike seg inn i sjelene våre, inn i paradisene som vi har skapt, og det kan nok bli så skjevt at han som ligger nederst reiser seg for å få luft, for å få leve! Og da kan det tenkes at de som har mye og vil ha mer sender inn politiet med køller og instruks om å få slutt på overlevningsmaset! Dere har sett det i aksjon på ei lita øy rett i nærheten av Ålesund for ikke så lenge siden.

Noen nede i Europa har festa sine griske øyne, og av en eller annen grunn har de som styrer landet vårt, bestemt at familier som har bodd der i tusen år ikke har noe de skulle ha sagt! Friheten kommer ikke gratis sa vår helt Joachim Rønneberg.  Det er en pris som ikke  betales i godstolen med  et rødvinsglass for a døyve alle problemer.

Vi må nok opp av stolen og opp på sterke verbale barrikader  for avdekke de vi har valgt, at de er våre tjenere, betalte tjenere, og må lytte til oss. Vi er en ting her på jorda og når vi tåler sa inderlig vel urettferdigheten som skjer med andre så kan det nok tolkes at vi er for late til å protestere mot den som senker seg over oss!

MAKE IT BETTER !!


COPYRIGHTS

Copy & Paste lenken øverst for Yandex oversettelse til Norsk.

WHO and WHAT is behind it all ? : >

GHOST ARCHIVE - 06 DEC 2020

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.