17 min read

VALGFUSK-SAKEN I USA, TIRSDAG 15. DESEMBER

Helge Leikanger - 15 DES 2020

ETTTERFORSKNING BEVISER SYSTEMATISK VALGFUSK, ETTER UNDERSØKELSE AV DOMINION-STEMMEMASKINER OG SMARTMATIC SOFTWARE

«At Demokratene og deres sympatisører synes villige til å godta å fjerne president Trump for enhver pris, selv ved hjelp av beviselig valgfusk, er en direkte undergraving og falitterklæring for hele demokratiet.»

Det foregår en rekke forskjellige saker og etterforskninger rundt valgfusksaken i USA, i forskjellige stater, i tillegg til de 3 sakene som president Trump sitt advokat team jobber med. Men dette er tilsynelatende ikke noe som norsk massemedia er interessert i å informere den norske befolkningen om, overhodet.Norsk massemedia formidler gjerne korte, og ofte både upresise og mer eller mindre feilaktige pressemeldinger eller artikler, om at en og annen sak er blitt avvist eller ikke tatt til følge. Og gjentar konsekvent i stedet bare det som synes å ha blitt et standardisert mantra: «Det finnes ingen bevis for valgfusk».Dette til tross for at påstanden er regelrett løgn, i forhold til det vi forlengst har blitt gjort kjent med fra lett tilgjengelig og offentlig kjent informasjon.

At mye av bevisene for valgfusk også er blitt forsøkt og holdt skjult for offentligheten av Demokratenes sympatisører og støttespillere, får man heller ikke vite om via norsk massemedia. Som kun synes interessert i å fastslå at Biden har vunnet, og dermed basta. Og så bare late som ingenting i forhold til at valgresultatet er omstridt, i henhold til det omfattende valgfusket som tusenvis av valgobservatører, valgfunksjonærer og velgere, har avlagt edsvorne og juridisk bindende vitnemål om, og som nå underbygges ytterligere i en nylig offentligjort rettsteknisk etterforskningsrapport.I går, på mandag 14. Desember, tillot endelig en dommer i Michigan offentliggjøringen av en foreløpig etterforskningsrapport fra Allied Security Operations Group (A.S.O.G.), der etterforskningsgruppen var satt sammen av:

📌

Spesialister fra Harvard

📌

Spesialister med erfaring i dataetterforskning, fra militæret

📌

Spesialister fra etterretningstjenestene

📌

Spesialister fra Secret ServiceA.S.O.G. har tidligere og omsider fått rettens tillatelse til å foreta en rettsteknisk undersøkelse av Dominion sine stemmemaskiner og Smartmatic software system, i Antrim County i Michigan.Etterforskningsrapporten viser at den rettstekniske undersøkelsen avslørte at Dominion sine stemmemaskiner og Smartmatic software system har innebyggede, programmerte og systematiske feil, og at disse feilene er designet til å påvirke valgresultatet.I rapporten står det blant annet:

«The allowable election error rate, established by the Federal Election Commission guidelines, is of 1 in 250,000 ballots (.0008%).We observed an error rate of 68.05%.This demonstrated a significant and fatal error in security and election integrity.The intentional errors lead to bulk adjudication of ballots with no oversight, no transparency, and no audit trail.This leads to voter or election fraud.Based on our study, we conclude that The Dominion Voting System should not be used in Michigan.We further conclude that the results of Antrim County should not have been certified.»

Det er selvsagt mildt sagt paradoksalt, at denne rettstekniske etterforskingsrapporten er blitt forsøkt hemmeligholdt helt frem til nå, og først ble tillatt offentliggjort på mandag den 14. desember, som altså var samme dag som valgmennene i de forskjellige delstatene gav sin stemme over årets valgresultat.At Demokratene og deres sympatisører synes villige til å godta å fjerne president Trump for enhver pris, selv ved hjelp av beviselig valgfusk, er en direkte undergraving og falitterklæring for hele demokratiet.

Les mer om saken på denne linken, her:

Øystein Nordfjeld kommenterer også rundt saken, på følgende vis:«Da er den foreløpige rapporten fra dataetterforskningen av Dominion-maskinen i Antrim Country, Michigan, publisert.Etterforskningen så langt viser at maskinen produserte feil på 68% av stemmesedlene, og at dette ikke beror på en "menneskelig feil", slik det tidligere er blitt hevdet.Funksjonen ligger programmert i systemet. Ved å produsere falske feil, blir stemmesedlene sendt til "manuell korrigering", en prosess som har foregått uten tilsyn og revisjonsmuligheter, skriver etterforskerne i rapporten.De konstaterer også at at lovpålagte loggfiler, som alltid har funnets tidligere, er blitt slettet på maskinen.

Resultatet i Antrim skulle aldri ha vært sertifisert, konkluderer rapporten.Antrim County ble kjent etter at republikanske valgmedarbeidere ble mistenksomme, og gjennomførte en manuell kontroll.Det viste seg da at 6000 stemmer hadde blitt flyttet fra Trump til Biden.Statsadvokaten i Michigan, Dana Nessel (D), har jobbet på spreng for å hindre publisering av resultatene fra etterforskningen.Teamet måtte til slutt gå rettens vei for å få ut rapporten.Denne etterforskningsgruppen jobber på selvstendig grunnlag, og er ikke knyttet til Trump eller Trumps advokater. Oppdragsgiver er innbyggeren Bill Bailey, og etterforskningsgruppen er satt sammen av eksperter fra Harvard, og spesialister med erfaring i dataetterforskning fra militæret, etterretningstjenestene, og Secret Service.

Spørsmålet nå blir hvor mange av Dominionmaskinene som har hatt denne programvaren?Det vil sikkert komme mange nyhetsoppslag med ulike vinklinger på dette.

Jeg linker derfor inn rapporten, slik at de som vil, selv kan sjekke nyhetsoppslagene mot kilden.

HVA VISER DEN RETTSTEKNISKE ETTERFORSKNINGSRAPPORTEN TIL A.S.O.G.?

Den rettstekniske rapporten til A.S.O.G. (se Nordfjeld sin link over!) inneholder et 20-talls punkter, hvor jeg for enkelthetens skyld bare vil gjengi et par eksempel ifra, allerede her og nå:

1.The purpose of this forensic audit is to test the integrity of the Dominion Voting System on how it performed in Antrim County, Michigan for the 2020 election.

2.We conclude that the Dominion Voting System is intentionally and purposefully design with inherent errors to create systemic fraud and influence election results.The system intentionally generates an enormously high number of ballot errors. The electronic ballots are then transferred for adjudication.The intentional errors leads to bulk adjudication of ballots with no oversight, no transparency, and no audit rail. This leads to voter or election fraud.Based on our study, we conclude that The Dominion Voting System should not be used in Michigan.We further conclude that the results of Antrim County should not have been certified.

Videre beskriver rapporten blant annet også at de 6 000 Trump-stemmene som ble avslørt at de helt feil var blitt overført til Biden på valgdagen, angivelig «pga en menneskelig svikt» ifølge statsadvokaten i Michigan, Jocelyn Benson, egentlig skjedde pga programmerte feil som er innebygget i Dominion stemmemaskinen og Smartmatic software systemet. Altså var det som statsadvokat Jocelyn Benson sa i sin forklaring, rett og slett ikke sant.Det som den rettstekniske undersøkelsen også viste, var at stemmemaskinene sine historiske sikkerhetslogger fra tidligere års valg, fremdeles er både intakte og søkbare.

Imens sikkerhetsloggene i forbindelse med årets 2020-valg, helt frem til kl 2303 den 4. November, rett og slett er blitt manuelt og fysisk slettet ifra maskinene. Dette betyr at absolutt alle sikkerhetsloggene fra tiden før, under, og etter valget, helt frem til kl 2303 den 4. November, er borte vekk.Og det finnes dermed ikke noen mulighet til å ettergå og kontrollere hva som har blitt gjort og skjedd i denne perioden, slik som man normalt sett selvsagt skal kunne ha mulighet til å kunne gjøre.Og ingen andre servicelogger er blitt slettet for den samme perioden, så det er selvsagt og absolutt ingen som helst naturlig forklaring på hvorfor akkurat alle sikkerhetsloggene er blitt slettet.

Det er vel forståelig at assisterende statsadvokat i Michigan, Eric Grill, forsøker å snakke ned denne rapporten, som selvsagt setter rettsvesenet i Michigan i et mildt sagt underlig lys.Og om man etter hvert også får tillatelse og tilgang til å foreta lignende rettstekniske undersøkelser på stemmemaskiner og software i flere andre byer og delstater, kan det jo bli spennende og se hva dette fører til av både direkte og indirekte resultater, i denne sammenhengen.HVORDAN SKJEDDE DET ANGIVELIGE VALGFUSKET I PRAKSIS?For de som også ønsker å lese nærmere om hvordan det angivelige valgfusket som underbygges både av det mange av de edsvorne vitnemålene har fortalt om, og som relatert til både en statistisk og sannsynslighetsmessig sammenheng synes å være ledd i et omfattende og systematisk valgfusk, og som nå ytterligere underbygges av den ovenstående rettstekniske etterforskningsrapporten til A.S.O.G., og hvordan dette faktisk har artet seg i praksis noen steder, kan blant annet lese mer om dette i denne artikkelen her, på side 1, 6 og 7:  

Og deretter kan man så selv gjøre seg opp sin egen mening, om hvorvidt man tror at det kan ha foregått en rekke uregelmessigheter og muligens et omfattende valgfusk.Eller om man tror at valget har gått helt ryddig og eksemplarisk for seg, og er "det sikreste valget med hensyn til valgfusk, i amerikansk historie".

NORSK MASSEMEDIA SIN OMTALE AV VALGFUSKSAKEN, ER PREGET AV SKYLAPPER OG TENDENSIØS OG MANGELFULL DEKNING

Norsk massemedia nekter tilsynelatende i stor grad fremdeles å forholde seg til mesteparten av de vesentlige opplysningene som foreligger i valgfusksaken. Og synes i stor grad heller bare å stilltiende legge lokk på mesteparten av alle de forskjellige sakene som kommer opp rundt dette, og ved konsekvent og helt siden valgdagen, altså lenge før alle vitnene/varslerne var blitt hørt, å hevde at «det ikke finnes noe bevis, eller noe som tyder på valgfusk».Så "vi kan alle sammen bare gå videre", da «det er ingenting å se her!»Dette er selvsagt er en helt unik praksis i seg selv, og fullstendig i strid med all logikk og normal praksis i en pågående, omfattende, og så alvorlig sak, i en moderne og demokratisk rettstat.

For på hvilket grunnlag kan man bare helt ut ifra løse luften påstå, at alle de mange forskjellige valgobservatørene, valgfunksjonærene, velgerne og andre, som i ukevis og under flere høringer har vitnet under ed om betydelige uregelmessigheter og regelbrudd, alle sammen bare har løyet?Jeg trodde virkelig at det kun var i gjennomkorrupte og dysfunksjonelle land og regimer som vi vanligvis ikke liker å sammenligne oss med, at man hadde valgobservatører og valgfunksjonærer bare til pynt.Men det synes dessverre å være den gjennom-gående holdningen blant mange, innen både massemedia og Biden-tilhengerne. Det er også verdt å minne om, at i USA er det svært straffbart å avlegge falske vitnemål. Og at man kan bli straffet med flere års fengsel, om man blir tatt for å lyve i en slik sammenheng.

Og man skal selvsagt ikke se bort ifra at det blir langt flere varslere som står frem, etter hvert som valgfusksaken går sin gang i de forskjellige delstatene.Å ikke ta den omfattende valgfusksaken i USA, med alle valgobservatørene og valgfunksjonærene, m.fl. sine mange vitnemål, og de mange forskjellige videobevisene, og nå også etter hvert også rettstekniske rapporter som også foreligger, på alvor, er selvsagt en fullstendig useriøs tilnærming til en slik problemstilling, i en vestlig moderne og demokratisk rettstat.

Men reaksjonene og den gjennomgående likegyldigheten til den store massen i det store ekkokammeret, må kanskje massemedia ta hovedansvaret for. Med sin svært tendensiøse og mangelfulle dekning av valgfusk-saken, samt 4-5 år med kontinuerlig og intens både hets-og hatpropaganda mot president Trump.Og mesteparten av massemedia har dermed direkte bidratt til å skape tankegodset som er dominerende i dette store ekkokammeret av både Trump-fobi, og en grunnleggende og gjennomgående virkelighetsfornektelse av det som nå foregår i USA.

MASSEMEDIA SITT EKKOKAMMER ER FAKTARESISTENT

Faktaresistensen synes å være meget høy hos mesteparten av massemedia, når det kommer til president Trump. Kun overgått av iveren etter å fullstendig ukritisk videreformidle politisk anti-Trump propaganda og regelrett mobbing og hets, der historien etter hvert viser oss at velkjente anti-Trump media, som norsk massemedia i al hovedsak henter sitt materiale om president Trump og USA fra, har drevet med en utstrakt grad av fake news-kampanje mot den amerikanske presidenten, i årevis:

📌

For president Trump er ikke noen livsfarlig mann, og startet heller aldri noen verdenskrig, slik som mange av massemedia blant annet spekulert i, i noen av sine mange negative Trump-overskrifter.President Trump er tvert imot og beviselig den første amerikanske presidenten på ca 40 år som ikke har startet noen kriger, eller involvert USA i nye militære konflikter.Og president Trump er dermed beviselig en av de aller fredeligste amerikanske presidentene gjennom tidene.Noe som er i stor kontrast til eksempelvis Obama, som var den aller mest krigerske amerikanske presidenten i historien, og som involverte USA i en rekke kriger.President Trump og administrasjonen hans har i stedet for krig heller valgt å føre fredssamtaler, og allerede også lykkes i å ha fått forhandlet frem flere historiske fredsavtaler.

Les mer om krigspresidenten Obama, på denne linken her:

President Trump stod heller ikke i ledtog med Russland, og var heller ingen russisk agent.Dette absurde sprøytet som TV2’s Fredrik Græssvik presterte si i fullt alvor på norsk tv, var utelukkende basert på en oppkonstruert drittpakke (den såkalte Steel-rapporten), som Hillary Clinton og Demokratene fikk laget for å forsøke å sverte Trump politisk.

📌

President Trump er hverken nazist eller rasist.De som påstår at president Trump er nazist, og sammenligner han med Hitler, viser med tydelighet en betydelig kompetansesvikt i sine politiske og historiske kunnskaper.Og denne fremstillingen er selvsagt også en stor hån mot nazismens mange millioner og høyst reelle ofre.De som påstår at president Trump er rasist, fremsetter fullstendig grunnløse beskyldninger, uten rot i virkeligheten. Da president Trump i privat sammenheng, og gjennom flere tiår, blant annet har jobbet konkret opp imot minoritetsgrupper og bydeler med en stor andel minoritetsbefolkning, for å utvikle disse byområdene og forbedre levevilkårene til innbyggerne.

Og president Trump har fått mye skryt og heder fra minoritetsbefolkningen i disse områdene, for sitt positive arbeid i denne sammenhengen.I forbindelse med sitt arbeide som president, har store deler av satsingsområdene i politikken til Trump og Trump-administrasjonen, også vært rettet mot tilgodeseelse av minoritets-befolkningen, både i indirekte form av den økonomiske politikken som har blitt ført, samt også helt konkrete tiltak som er innrettet direkte mot deler av minoritetsbefolkningen, noe som president Trump også har fått tildelt hederspris for.

Men fornektelse og motvilje til å ta innover seg informasjon fra reelle og beviselig virkelige hendelser, samt at alle marsjerer/jager i flokk, uten at det aksepteres at noen bryter ut av rekkene for å ytre motforestillinger eller nyanseringer av ekkokammerets "konsensus", er jo også noe av det mest klassiske som definerer et ekkokammer, og som er en utpreget god beskrivelse av ekkokammeret til alle de med Trump-fobi.Hadde alle de som konsekvent og allerede nå hevder at det ikke har foregått valgfusk i USA, umiddelbart og stilltiende godtatt valgresultatet, selv med den samme mengden med vitnemål om feil og lovbrudd som nå, dersom det var president Trump som tilsynelatende hadde vunnet valget, og Demokratene som klagde på valgfusk?

Hadde alle de som konsekvent og allerede nå hevder at det ikke har foregått valgfusk i USA, umiddelbart godtatt valgresultatet også her i Norge, dersom hundrevis av valgobservatører og valgfunksjonærer stod frem med edsvorne vitneforklaringer, der de forteller om betydelige uregelmessigheter og det som de oppfattet som et omfattende valgfusk?Har virkelig massemedias 4-5 år med kontinuerlig hets-og hatpropaganda mot president Trump, etter hvert manifestert seg i en så stor Trump-fobi, og grunnleggende forakt mot president Trump i store deler av befolkningen, at ganske mange innen det store anti-Trump ekkokammeret tilsynelatende er villige til å godta at man bruker tilnærmet hvilke metoder som helst, bare man får president Trump fjernet?

NORSK MASSEMEDIA ER FREMDELES MEGET FRAVÆRENDE OG TENDENSIØSE I VALGFUSK-SAKEN

Valgobservatørene var der selvsagt ikke bare til pynt, men for å utføre den jobben som de nå faktisk gjør. Selv om mesteparten av massemedia tilsynelatende ikke ønsker at folk skal få høre noe særlig om hva disse vitnene vil fortelle oss.Hvorfor ikke det, mon tro?Hvorfor norsk massemedia, som tilnærmet minutt for minutt og i årevis, "kokte suppe på spiker", for å kontinuerlig følge de forskjellige sakene som ble hevdet og ført mot Donald Trump på falskt grunnlag, og helt uten noen reelle beviser, og med full frifinnelse som resultat, nå plutselig ikke synes å være interessert i å følge eller rapportere tilnærmet noe som helst i fra noen av disse vitnemålene/høringene, og den historiske dramatikken som i disse dager foregår både i og utenfor det amerikanske rettsvesenet, og som blant annet omfatter en lang rekke vitnemål og mistanker om grove feil under valget, i en lang rekke byer, og i en rekke stater, om det som angivelig kanskje kan være et svært omfattende valgfusk i verdens viktigste demokratiske valg, er selvsagt besynderlig.

Tør eller ønsker kanskje ikke mesteparten av massemedia, å la folk flest få høre hva alle disse vitnemålene til alle disse menneskene, faktisk beskriver?Og hva mener massemedia egentlig skal være valgfunksjonærene og valgobservatørene sin funksjon under et valg, om de ikke skal være der for å se til at valget går riktig for seg, og selvsagt også varsle om eventuelle feil som de mener å ha observert?Og dersom man ikke skal ta seg tiden og bryet med å høre på dem når de under ed varsler om betydelige uregelmessigheter og regelbrudd, og i en rekke tilfeller også det som tilsynelatende er direkte valgfusk som de mener å ha observert;var disse valgobservatørene der bare til pynt?Og om man eventuelt ikke skal høre på eller ta på alvor hverken disse valgobservatørene, valgfunksjonærene, eller velgerne selv;hvem er det eventuelt som da skal kunne varsle om slike omfattende uregelmessigheter og mulig valgfusk som de mange vitnene/varslerne i disse dager forteller om?

Dagbladet fører stort sett samme løp som NRK og TV2, men har i tillegg publisert en liten videosnutt fra vitnemålet en kvinne som var innleid av valgarrangørene til å jobbe som valgfunksjonær med teknisk support for Dominion og tellemaskinene, det vil i praksis si at hun jobbet med og for Dominion.I stedet for å fokusere på å gjengi noen av de mange og vesentlige detaljene rundt hva kvinnen faktisk fortalte om av observerte uregelmessigheter i sitt relativt lange vitnemål, som så vidt jeg kan erindre varte i totalt ca 30-40 minutter, forsøker Dagbladet heller utelukkende å diskreditere kvinnen som vitne, med følgende overskrift:«Trumps «stjernevitne»: - Er hun full?»Og videoen inneholder bare et par kommentarer helt fra slutten av kvinnens lange vitnemål, som her på tendensiøst og spekulativt vis bare blir tatt fullstendig ut av sammenhengen.

Det er ikke slik Dagbladet og øvrige i norsk massemedia, vanligvis fremstiller og behandler hverken kvinnelige eller mannlige varslere som står frem i forskjellige sammenhenger, eksempelvis slik som vi husker det fra de tidligere MeeToo-sakene, ved å forsøke å direkte angripe og stille spørsmål ved deres integritet. Tvert imot tok mange til ordet for at alle MeeToo-varslere i utgangspunktet skulle bli trodd.I valgfusksaken er det tilsynelatende det totalt motsatte som hender. Og det skjer nok utelukkende pga at kvinnen sitt vitnemål, som i sin helhet angivelig beskrev det som var å anse som et betydelig omfang av valgfusk med hundretusenvis av stemmer, dermed kunne være til støtte for president Trump.

Og da er man tilsynelatende, selv som varsler/vitne, bare «fritt vilt».Denne revnende likegyldige holdningen til å ikke engang rapportere om helt grunnleggende og vesentlige detaljer, om de forskjellige aspektene og grenene av valgfusk-saken som nå foregår, skjer altså til tross for at mange historiske og utrolige uregelmessigheter ved valget beviselig og forlengst er kjent gjennom lett tilgjengelige opplysninger, som for lengst er offentliggjort.Og til tross for at det i full offentlighet blant annet foreligger store mengder med edsvorne vitnemål fra alt i fra vanlige velgere, til valgobservatører og valgfunksjonærer, m.fl., der flere av disse også er vitnemål fra svært troverdige mennesker i høyt betrodde stillinger, som blant annet jobber som sikkerhetseksperter og dataanalytikere, m.m., av yrke.Og edsvorne vitnemål blir vanligvis også regnet som reelle bevis i det amerikanske rettsystemet, hvor det er straffbart med inntil flere års fengsel, dersom man avlegger falsk forklaring.

Med andre ord er det dermed ikke riktig å fastslå at det ikke finnes bevis for valgfusk, slik som mesteparten av norsk massemedia til stadighet og konsekvent har hevdet, helt siden valgdagen.Spørsmålet er heller i hvilken grad rettssystemet vil ta de forskjellige bevisene som nå presenteres til følge, og hvilke konsekvenser dette eventuelt vil få.

VALGFUSK UNDERGRAVER DEMOKRATIET

De som fremdeles tror at valgfusk-saken handler om hvorvidt man er for eller imot president Trump eller Biden, har misforstått fullstendig.Valgfusk handler alltid om direkte undergraving av både demokratiet og rettstaten.For det at demokratiske valg gjennomføres uten valgfusk, utgjør selvsagt også selve grunnstenen i et hvert moderne og velfungerende vestlig demokrati og rettstat.Og det må derfor og selvsagt være tverrpolitisk enighet om, at det er i alle som støtter opp om både demokratiet og rettstaten sin aller største interesse og moralske og lovmessige plikt, at konkrete og plausible mistanker, påstander, varsling og vitnemål om uregelmessigheter og tilsynelatende svakheter i valgsystemet som kan muliggjøre eller medføre fare for valgfusk, blir grundig gransket og vurdert av rettssystemet.

En granskning må selvsagt skje helt uavhengig av hvorvidt dette påvirker valgresultatet eller ei, og selvsagt også helt uavhengig av hvordan det eventuelt påvirker valgresultatet, og hvem som blir president.Dette igjen for å sikre at alle lovlige stemmer blir talt, og at alle ulovlige/ugyldige stemmer blir slettet, slik at det amerikanske folket kan være helt sikre på at de får det reelle og riktige valgresultatet på bordet, og den presidenten som de faktisk og rettmessig har valgt.For det fortjener både velgerne og demokratiet i USA, og det er også svært viktig for hele den frie og demokratiske verden, samt også verden forøvrig.

De eneste som kan ha noen som helst logisk grunn til å ikke støtte opp om en seriøs granskning av mulige svakheter i et valgsystem og mistanker og påstander om mulig valgfusk i demokratiske valg, og eventuelt forsøker å tale mot, motarbeide, eller forsøke å hindre avdekking av valgfusk, må jo utelukkende være de menneskene som føler at de ikke har rent mel i posen, og som eventuelt støtter opp om eller står bak det angivelige valgfusket som det nå angivelig har blitt vitnet om i Pennsylvania, Arizona, Michigan, Georgia, og Nevada.Og dersom Demokratene er sikre på at valget har gått helt riktig for seg, så burde det selvsagt være av Demokratenes aller største interesse å få bekreftet dette, også ved en grundig gransking av de uregelmessighetene som det er blitt rapportert om fra forskjellige hold, slik at hele det amerikanske folket kan samle seg rundt valgresultatet i trygg forvissning om at valget har gått riktig for seg.

Det er slett ikke sikkert at man til slutt ender opp med en reell avklaring på hvorvidt det har foregått et omfattende valgfusk, eller ikke. Men i en moderne og vestlig demokratisk rettstat, må man selvsagt ta slike mistanker seriøst og på alvor, ved at man tar seg tid til å lytte til vitnene, og ellers også forsøke å undersøke og etterforske saken, så grundig som mulig. Å motarbeide en så grunnleggende viktig og oppklarende prosess, vil selvsagt og utelukkende virke svært polariserende, og være direkte til skade for demokratiet og samfunnet i sin helhet.På forhånd tusen takk til alle Dere som bryr Dere, og liker/reagerer på, og eventuelt også deler innlegget!Og om Du leser dette innlegget på en gruppeside, og vil være helt sikker på at innlegget som Du eventuelt ønsker å dele ikke skal forsvinne en gang i fremtiden, dersom det skjer noe med gruppesiden, e.l., så gå gjerne direkte inn på min private Facebookvegg (som er offentlig) ved ganske enkelt å bare trykke på bildet, og del innlegget derifra.

NB! Jeg er i utgangspunktet selvsagt ingen tilhenger av sensur, med mindre noen skriver noe som er ulovlig. Og jeg ber selvsagt alle om å respektere også sine meningsmotstandere, ved at man alltid skriver sine kommentarer og svar med henblikk på stor toleranse for meningsmangfoldet, og med tilbørlig høflighet og dannelse.Men endeløse rekker med meningsløse eller usaklige kommentarer (trolling), eller direkte ufine personkarakteristikker i kommentarfeltet, etc., vil selvsagt kunne bli slettet.Dette er dessverre tidvis blitt helt nødvendig, rett og slett for å holde kommentarfeltet ryddig for alle dem som ønsker å kommentere og diskutere rundt selve temaet i innlegget på en seriøs måte.


EKSTRA

Court-ordered audit concludes Dominion voting machines were intentionally designed to ‘create systemic fraud’ in Michigan.

THE DIVINE PLAN

YOU MUST NOT SLEEP


COPYRIGHTS

Copy & Paste lenken øverst for Yandex oversettelse til Norsk.

WHO and WHAT is behind it all ? : >

GHOST ARCHIVE - 06 DEC 2020

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.