4 min read

Valgkollegiet møtes i 50 delstater for å velge USAs president

Valgdelegat Robert Gleason signerer dokumentet med valgkollegiets stemmer for Donald Trump i Pennsylvanias hovedstad Harrisburg 14. desember 2016. Foto: Matt Rourke / AP / NTB

Av NTB -14. desember 2020 | 05:58

Amerikanske velgere avla sine stemmer for over en måned siden, men det formelle valget av president finner sted mandag når valgkollegiet møtes.

Valgdelegatene møtes imidlertid ikke i Washington, men til formelle møter under ledelse av guvernøren i hver enkelt av USAs delstatshovedsteder.

I henhold til grunnloven er det valgdelegatene som velger president og visepresident. Når alle stemmene er talt opp, er det ventet at Joe Biden og Kamala Harris har fått 306 stemmer, godt over de 270 som trengs, mens president Donald Trump får 232.annonse

Oppmerksomheten om prosessen er større i år siden Trump har nektet å erkjenne nederlaget og fortsetter med sine grunnløse påstander om juks og forsøk på å omstøte valgresultatet, blant annet ved å påvirke valgkollegiet.

Fryktet populister

Da USAs grunnlov ble utarbeidet for snart 250 år siden, skapte grunnlovsfedrene valgkollegiet som et kompromiss. Striden sto om hvorvidt folket skulle velge president direkte, eller om Kongressen skulle bestemme. De fryktet at et direkte valg kunne kapres av populister.

Hver delstat har et antall valgdelegater som svarer til antall mandater de har i Representantenes hus, pluss de to de alle har i Senatet. Den som får flertall ved valget, får alle delegatene.annonse

Delegatene må stemme på den som vant valget. I de fleste statene er det regulert ved lov, og det ble stadfestet av høyesterett tidligere i år.

Troløse valgdelegater

Det har vært noen få tilfeller av såkalte troløse delegater som ikke har stemt eller forsøkt å stemme slik de skulle. Det har imidlertid aldri påvirket resultatet.

Grunnen til at det er lite trolig med troløse delegater, er at det er partiene selv som utnevner lojale medlemmer til valgdelegater.

Et av Trumps siste forsøk på å omstøte valget, var ved å presse republikanske guvernører i delstater som Biden vant, til å utnevne et annet sett med valgdelegater som ville stemme på ham, i strid med folkeviljen. Men guvernørene avviste presset.

Vinneren kan tape

En kritikk som har vært reist mot systemet, er at den som får flertall ved valget, likevel kan tape presidentvalget.

Det skjedde sist da Hillary Clinton fikk 3 millioner flere stemmer enn Trump, mens Trump fikk flertall i valgkollegiet med 306 stemmer.

Dette kunne skje fordi Clinton fikk et enormt stemmeoverskudd i folkerike California, mens Trump vant de tre avgjørende delstatene med knappest mulig flertall.

Også Al Gore fikk flere stemmer enn George W. Bush i 2000.

Arkaisk prosess

Selve prosessen er slik den har vært i alle år – en tradisjonsrik og arkaisk prosess uten innslag av moderne teknologi.

Valgdelegatene fra partiet som vant valget, avlegger to stemmer hver på papir, én for president og én for visepresident. Stemmene telles opp, og valgdelegatene signerer seks likelydende dokumenter med resultatet.

Sammen med et dokument fra guvernøren som godkjenner resultatet, sendes de så i posten blant annet til USAs arkiv. Det viktigste eksemplaret sendes i rekommandert brev til presidenten i Senatet, som nå er visepresident Mike Pence.

De 51 konvoluttene (50 delstater pluss Washington DC), oppbevares i to små trekister i Senatet, og 6. januar bærer kongresstjenere kistene over til Representantenes hus der alle kongressmedlemmene samles, konvoluttene åpnes, og den endelige, formelle opptellingen foretas.

Siste mulighet for protest

Her er siste sjanse til å utfordre valgresultatet. Hvis ett medlem av hvert kammer har en innvending mot noen av stemmene, må Huset og Senatet møtes separat for å avgjøre. Siden Demokratene har flertall i Huset og Republikanerne i Senatet, er det, iallfall i år, ingen mulighet for at en slik utfordring blir tatt til følge.

Det eneste som da gjenstår, er at president Biden og visepresident Harris innsettes i en tradisjonsrik seremoni på terrassen foran kongressbygningen 20. januar. Noen timer tidligere skal avtroppende president ha flyttet ut av Det hvite hus.

Skulle Trump fortsatt nekte å erkjenne nederlaget, hjelper det ham lite da. I henhold til grunnloven er han ikke lenger president fra klokka 12 den dagen. Følgelig har han ikke lenger rett til å oppholde seg i Det hvite hus uten å være invitert.

Fakta om valgkollegiet i USA

I USA er det ikke velgerne som velger president direkte, men valgkollegiet i et indirekte valg.


COPYRIGHTS

Copy & Paste lenken øverst for Yandex oversettelse til Norsk.

WHO and WHAT is behind it all ? : >

GHOST ARCHIVE - 06 DEC 2020

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.