4 min read

Et halvt år har gått siden Tom Hagen ble løslatt. Politiets sak enda svakere i dag.

Audun Hageskal - Publisert onsdag 18. november 2020 - 18:29

- Vår frykt blir stadig sterkere

Det er beskrevet som Norges mest undersøkte åsted, det mørkebrune huset på Fjellhamar. Ekteparet Hagens enebolig har i måned etter måned vært finkjemmet etter spor, fram til milliardæren Tom Hagen selv fikk flytte hjem igjen i slutten av september. Siden har det vært stille ved huset innerst i Sloraveien.

Som Dagbladet tidligere har omtalt, jobber politiet sakte, men sikkert med å samle nok bevis til en tiltale mot Tom Hagen. En tiltale 70-åringen og hans forsvarer mener er langt unna å bli en realitet.

Den 8. mai, på selveste frigjøringsdagen, slapp milliardæren ut fra varetekt. Da var ti dager bak murene passert. Ei tid han til sine nærmeste har beskrevet som belastende på grunn av isloasjonen han satt i.

Nå, et halvt år seinere, skriver Hagen og hans forsvarer, advokat Svein Holden, følgende til Dagbladet i en e-post:

- Politiets tanker om mulig motiv fikk ikke gjennomslag i Eidsivating lagmannsrett, noe som medvirket til at Tom Hagen ble løslatt. Etter vår mening står politiets sak enda svakere i dag enn den gjorde da.

LØSLATT: Advokat Svein Holden på vei inn i Oslo fengsel for å hente Tom Hagen, dagen milliardæren ble løslatt. Foto: Fredrik Hagen / NTB
LØSLATT: Advokat Svein Holden på vei inn i Oslo fengsel for å hente Tom Hagen, dagen milliardæren ble løslatt. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Frykten forsterkes

Familien har ikke mistet håpet om å få svar på hva som skjedde med deres kone, mor og bestemor. Over to år har gått siden 68 år gamle Anne-Elisabeth forsvant fra sitt hjem.

En av Norges mest omfattende politietterforskninger ble satt i gang. 749 dager seinere jobber flere titalls personer fortsatt for fullt med å oppklare mysteriet. Fremdeles har ingen kunnet svare på de viktigste spørsmålene - hva skjedde med milliardærens kone og hvem står bak.

Advokat Holden beskriver en vond og vanskelig situasjon for familien som sitter igjen uten svar, og med en drapssiktelse hengende over seg.

- Anne-Elisabeth Hagen har vært savnet i to år. For hennes nærstående er det vondt å ikke vite hva som har skjedd med henne. For Tom Hagen har det vært utrolig krevende å bli siktet for ugjerningen, og vår frykt for at politiet ikke vil finne Anne-Elisabeth og gjerningspersonene, blir stadig sterkere, skriver Holden i e-posten til Dagbladet.

- Ikke avhengig av å finne henne

- Ikke avhengig av å finne henne

Vil ikke kommentere

Politiet gikk i slutten av oktober ut med ny informasjon om hvordan de har jobbet for å oppklare det de mener er en drapssak. Da kom det fram at de har kartlagt 122 steder i jakta på Anne-Elisabeth Hagen. Ingen av disse har gitt noen svar.⚙

Mangelen på funn har imidlertid ikke svekket politiets håp om å komme til bunns i saken. Til tross for omfattende ressursbruk for å finne den savnede, mener ikke politiet at det er en avgjørende brikke i saken at hun blir funnet.

- Vi mener det er mulig å få noen dømt i denne saken uten å finne et lik, og vi er ikke avhengig av å finne Anne-Elisabeth for å få til det, men det er klart det er mye vanskeligere, sa politiinspektør Agnes Beate Hemiø til i slutten av oktober.

Dagbladet har spurt politiet om de har noen kommentar til advokat Holdens uttalelser, om at de anser saken mot Tom Hagen som svekket og at familiens frykt for en manglende oppklaring blir stadig sterkere.⚙

- Politiet har ingen kommentarer til spørsmålene, sier politiinspektør Hemi


Kommentar:

Kan det være at politiet hele tiden har arbeidet for å legge lokk på saken da dette forbinder en meget større organisasjon som vil hemmeligholdes?


COPYRIGHTS

Copy & Paste lenken øverst for Yandex oversettelse til Norsk.

WHO and WHAT is behind it all ? : >

FLIPHTLM5 - 08 NOV ARCHIVE

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.