8 min read

Innføring i valgfusk og valget i USA som praktisk eksempel

(Joe Burbank/Orlando Sentinel via AP)

RESETT - Av Geir Hasnes -15. november 2020 | 17:39

Spørsmålet er ikke om, det ble gjennomført valgfusk i USA, men hvordan.

Hvordan valget i USA går for seg

Det er pussig at folk flest tror at Joe Biden ble valgt til president her for en drøy uke siden. Det er imidlertid slik at det som skjer på valgdagen handler om å velge valgmenn, som siden skal samles for å avgi stemme. Dette skjer først 14. desember og fristen for å levere delstatens resultat er 23. desember. Se Martin Armstrongs artikkel «No Biden has not won» for ytterligere informasjon.annonse

Valgmenn kan faktisk velge en annen enn den som resultatet i delstaten viste. For fire år siden var det fem demokratiske valgmenn som heller ga Trump stemme, og to republikanske valgmenn som heller ga Clinton stemme. Men dette influerte ikke sluttresultatet.

Les også: Klage innlevert på 650 000 ulovlige stemmer i Pennsylvania – samler bevis om tilsvarende forhold i ti andre delstater, ifølge Trumps advokat

Så er det slik at hvis en delstat ikke finner å aksepterer valgresultatet, vil den instruere sine valgmenn i hvem de skal velge. Dette finner man i artikkel 2, seksjon 1 av den amerikanske grunnloven. I dag er det mange stater hvor det nå er søksmål i forbindelse med valgresultatet.annonse

Dersom delstater blir beordret til å telle på nytt, og de faktisk ikke blir ferdige til fristen, kan Høyesterett dømme at de ikke aksepterer valget. Hvis høyesterett ikke aksepterer valg i alle stater kan valget blir avgjort med kun én stemme per stat. I dag er stillingen for dette 26-24 til Trump.

Søksmålene har allerede funnet sted som følge av vitneprov på valgfusk. Hvordan kan vi påvise valgfusk?

Deteksjon av valgfusk

  1. Benfords lov

Før vi spør hvordan valgfusk blir gjennomført bør vi vite hvordan vi finner ut at det har skjedd. Her er det vanlig å bruke Benfords Lov om avvikende tall, publisert av fysikeren Frank Benford i 1938, men også tidligere formulert av Simon Newcomb i 1881.

Les også: McConnell: Trump har rett til å utfordre valgresultatet

Benfords lov observerer at dersom du har en mengde med måltall, vil det første sifferet i tallet oftest være 1, deretter 2, 3 og så videre. Dette er nå så etablert at det brukes til å sjekke tallmengder for svindel, og loven er i alminnelig bruk ved undersøkelser av skattesnusk og regnskapssnusk.

I valget i USA skal man derfor forvente at resultater fra mange valgkretser i en eller et county følger Benfords lov. Dette har – selvsagt – blitt undersøkt, og resultatene er i mange counties i henhold til Benfords lov. Men slett ikke alle, og pussig nok, vi finner uregelmessigheter først og fremst i de store byene hvor Demokratene tok over i ledelsen veldig sent.

Her er Chicago og Milwaukee tatt med som eksempel. Det er veldig mange flere. Datafolk over hele USA har kastet seg over materialet.

Les også: Senator Ted Cruz med refs til MSM: – Det er ikke media som bestemmer hvem som blir president

Det må legges til at det vi nå ser, er at de som har drevet med valgfusk i USA, ikke ser ut til å ha kjent til Bentfords lov. I India ser de ut til å kjent til loven, for der er det slått fast at det har vært valgfusk nylig fordi distribusjonene både av 1. og 2. siffer fulgte Benfords lov helt nøyaktig. For det er også noe som får alarmklokkene til å kime.

  1. Drift i avstemningsresultatet

Det er velkjent at avstemninger relativt tidlig i et forløp stabiliserer seg mot sluttresultatet. Hvis du stemmer i en eller annen sangkonkurranse på TV, er avstemningen som regel avgjort etter noen få tusen stemmer. De stemmene som deretter kommer inn, ved at seerne innstendig oppfordres til å stemme mens det ennå er tid, bidrar kun til økonomien til TV-selskapet.

Slik kan man også kikke på utviklingen av valgresultatet i enkeltstatene. Man skal relativt tidlig tendere mot sluttresultatet som i Minnesota:

Les også: Fotballsupportere med støtte-melding til Trump: – Verden vet at Trump vant #MAGA

I Wisconsin, derimot, skjedde det et plutselig byks, statistisk helt usannsynlig, da avstemningen var nesten over, og Biden tok over ledelsen fra Trump:

Og det var kanskje mest mistenkelig i Michigan, hvor Trump var i ledelsen inntil sekker og kasser med poststemmer kom inn fra Gud vet hvor, noe som også er grunnen til at undersøkelsene av valget der nå foregår for fullt:

  1. Registreringsalder av nye velgere

USA har mange pussige regler. Det er nemlig ikke nok å være statsborger for å kunne stemme. I 49 av statene (Nord-Dakota er unntaket) må du også registrere deg for å kunne stemme. Det er forskjellige regler i forskjellige stater, men de trenger vi ikke gå inn på.

For å få mistanke om valgfusk, kan man se på registreringsalderen til folk som ikke har stemt tidligere. Dette kan igjen gi mistanke om at folks identitet er stjålet. I Pennsylvania var det eksempelvis 3-4 ganger så mange mennesker over 90 år som registrerte seg for å stemme som noen gang tidligere.

Les også: NTB ønsket ikke å publisere Trumps pressemelding i sin helhet – les den her

  1. Antallet velgere i forhold til antall stemmer

I Wisconsin finner vi antagelig det mest åpenbare valgjukset. I flere av valgkretsene i Milwaukee var det flere som stemte enn det var registrerte velgere, og i noen kretser over dobbelt så mange.

  1. Døde mennesker er registrert som velgere

Dette kan benyttes på den måten at man får sendt valgseddel til disse, som så kan benyttes til stemming av andre. I Pennsylvania var det 21 000 døde mennesker som var registrerte velgere og 12,192 var listet som aktive velgere. I Georgia er det nå omtelling etter at det har kommet frem at døde personer var registrert som hadde bedt om valgsedler.

  1. Usannsynlige datoer og andre detaljer for poststemmer

I Pennsylvania igjen har mer enn 23 000 poststemmer blitt markert med mottaksdato tidligere enn utsendingsdato. Mer enn 9000 poststemmer har ingen utsendingsdato. Nesten 35 000 poststemmer har samme dato for begge deler mens 51 000 poststemmer har ankommet bare én dag etter at de ble sendt ut og 43 000 bare to dager etter at de ble sendt ut. Ifølge postvesenet er disse returdatoene umulige ifølge funksjonærer i postvesenet.

Det var millioner av forespørsler for stemmesedler som skulle postlegges. På ett tidspunkt i Michigan kom det et resultat av en opptelling av poststemmer – med 138 000 stemmer til Biden og ingen til Trump. Hvor sannsynlig er dette?

Les også: Rettssak om USA-valget begynner mandag

  1. Merkverdige ombyttinger og tap av tidligere opptalte stemmer

Flere datanerder fulgte opptellingen av stemmer i sanntid, og lagret data etter hvert som de ble tilgjengelige, og oppdaget ved å undersøke loggfilene at stemmer etter opptelling ble flyttet fra Trump til Biden eller de simpelthen forsvant. Dette skjedde i datasystemene som ble brukt, og alt i alt har de identifisert at 512,095 stemmer ble overført i ettertid fra Trump til Biden og 2,865,757 stemmer på Trump ble nullet ut.

Husk på at dette er ikke tilfeldigheter. Det er softwarekode som er lagt til i opptellingssystemene for å utføre ombytting og tap. Dette kan gjenfinne i loggfiler. Er der ikke loggfiler kan man finne informasjon der applikasjonen skriver til en database. All svindel etterlater spor og datakyndige kan finne disse.

  1. Generell undring

Trump hadde solid forsprang på Biden i en mengde stater, men etter hvert som poststemmene kom inn minket ledelsen og til slutt hadde Biden så vidt vunnet en knapp ledelse. At Biden i hver stat skulle vinne med like knapp margin i alle statene og bare etter at enorme mengder med poststemmer hadde kommet inn, får varsellampene til å lyse. I Pennsylvania ledet Trump med 690,000 stemmer da 64% av stemmene var opptalt på valgnatten, og dagen etter hadde han så vidt tapt. I Michigan ledet Trump med nesten 300,000 stemmer da 65% av stemmene var opptalt, men tapte så vidt etter at alle poststemmene var opptalt. Hvordan kunne så å si alle poststemmene gå til Biden?

Trump hadde valgmøter med fantastisk oppslutning. Biden hadde ingen begeistring med seg. Vi har sett det med våre egne øyne. Samtidig ble det massefabrikert meningsmålinger som skulle fortelle at Biden ledet. Og så vil de ha oss til å tro at Biden-velgerne satt hjemme i enorme antall og fylte ut poststemmer på forhånd og at dette skulle gi et valgskred der Biden fikk mange flere stemmer enn Hilary Clinton i valget for fire år siden?

Les også: Se dere i speilet, folkens

Her er ikke engang alle de anekdotiske «bevis» tatt med, alle fortellingene som har kommet ut i media om enkeltpersoner og grupper som simpelthen har begått ulovligheter før og under opptellingene. Her er heller ikke tatt med brudd på formelle krav til registrering av stemmer. Dem er det altfor mange av til å ta med her.

Hva kan gjøres?

I Pennsylvania har dommer Alito forlangt at stemmene som kom inn etter klokken 20 på valgnatten holdes separert fra de andre. Demokratene ledet med 0.29% og delstatslovgivningen forlanger omtelling dersom marginen er mindre enn 0.5%.

I Georgia skal alle stemmer håndtelles på nytt.

I stat etter stat vil resultatene bli gjenstand for gransking.

Vi sier som forfatteren Hallstein Bronskimlet d. a. y. sa i hver episode av framhaldssoga om Guringuten og han Hjalte vi har fulgt i utallige årganger av Aukrusts Flåklypa Tidende: Fylgj med i neste bolken, godtfolk! Dette blir spanande!


COPYRIGHTS

Copy & Paste lenken øverst for Yandex oversettelse til Norsk.

WHO and WHAT is behind it all ? : >

FLIPHTLM5 - 08 NOV ARCHIVE

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.