9 min read

Til alle som rammes av koronatiltakene: Hvorfor protesterer dere ikke?

Det er stor usikkerhet rundt hele diagnostiseringen og bruk av virkemidler rundt Covid-19. Hvorfor finner folk seg i dette?

Av Th. Olsen - 7 NOVEMBER 2020

DEL 1: oppfordring til leger, fagfolk, restaurant- og utelivsansatte m.fl

Dette er en oppfølging til et innlegg jeg skrev om pandemien tidligere i høst

Jeg registrerer at motstanden mot og skepsisen til både «fortellingen om pandemien» og tiltakene øker noe hos det norske folk. Det er bra! Men hvor blir det av fagfolkene og legene i Norge?

Hvor er dere? Er dere enige i alt dette som skjer?

I mange land ellers i verden går fagfolkene sammen, organiserer seg, og går tidvis knallhardt ut mot det som skjer. Hvorfor skjer ikke dette i Norge? Og da må de altfor få som i senere tid har gjort det ha meg unnskyldt, all ære til dere! Jeg har hørt om et stort antall helsearbeidere og leger som er meget kritisk til hvordan pandemien blir fremstilt og ikke minst håndtert. Dere kan da ikke sitte på kontorene deres og vite at ting er helt galt og ikke gjøre noe med det!

Jeg vet at dere risikerer å miste jobben hvis dere går alene ut mot den offisielle fortellingen, det er det for øvrig mange av oss andre som også gjør. Men finn hverandre og gå sammen! Da er det mye vanskeligere å ramme dere. Og ikke minst – dette er av historisk viktighet!

Og til alle dere som har mistet jobben, gått konkurs, fått vanskelige eller umulige arbeidsvilkår, store personlige eller helsemessige problemer som følge av norske myndigheters håndtering – hvor er dere? En av de bransjene som kanskje er hardest rammet er restaurant- og utelivsbransjen – hvor er dere? Hvorfor aksepterer dere at bransjen deres blir knust uten faglig eller vitenskapelig grunnlag?

Mange utesteder risikerer å gå konkurs. Hvorfor protesterer dere ikke mer høylytt?

Da for eksempel Facebook-gruppen «Stop Lockdown: full gjenåpning av Norge – NÅ» arrangerte markering mot tiltakene og lockdown foran Stortinget, hvorfor stilte ikke dere med flere tusen deltakere i tillegg til de ca 300 ildsjelene som møtte opp? Og burde ikke denne Facebook-gruppen ha 100 000 medlemmer istedenfor ca 10 000 som den har nå?

For dem som tror at vi har å gjøre med et «dødsvirus» og at myndighetene er kompetente og gjør det beste for oss alle – bruk en liten dose tid på å sjekke ut. Det er ikke mye du trenger – en halvtime om dagen på å undersøke annen informasjon enn de fortellingene hovedstrømmediene pumper ut vil gjøre underverker. Sjekk for eksempel ut hva Dr. Maria Rita Gismondo – direktør for klinisk mikrobiologi og virolog ved Sacco Hospital i Milano sa i august eller i våres.

Eller hva Dr. Wolfgang Wodarg sa i juli.

Og de nøkterne gjennomgangene av statistikk gjort av Ivor Cummins er verdt å kikke på. Han ser i sin analyse bort fra at den gjeldende PCR-metodikken i beste fall kan kalles uegnet, at begrepet «smitte» misbrukes grovt og at statistikkene manipuleres. Han brukes tallene som vi får dem servert, her en analyse fra september.

Vi er for lengst kommet forbi den tiden hvor vi har råd til å lene oss tilbake og la tv’en og Bent Høie bestemme hva vi skal mene og tenke. I 2012 skrev faktisk Dr. Dagfinn Haarr om dette og som er svært relevant til dagens pandemi. Det norske folk lider av en slags variant av Stockholm-syndromet, og må snarest mulig ut av denne tilstanden før skadene blir enda større!

Det er en del linker videre i artikkelen. Jeg ser meg nødt til å hovedsakelig bruke Bitchute.com for film-linker. Dette siden Youtube, Facebook og Vimeo m.fl. gjennom hele pandemien har sensurert og slettet alt de klarer av informasjon som avviker fra den offisielle fortellingen. Noen få finnes enda på Youtube, men det er antakeligvis fordi de enda ikke har rukket å slette det.

Bare tenkt litt over at vi er kommet dit hvor inkompetent personell hos for eksempel Youtube over en lav sko sletter informasjon som kommer fra professorer, fagfolk, virologer, epidemiologer, leger og helsepersonell og har frekkhetens nådegave til å stemple det som «false information». Bare dette fenomenet i seg selv bør få det til å gå kald nedover ryggen til folk.

RT-PCR-diagnostisering – baserer den seg på flaks og gjetting?

Det er mange som hevder at hele pandemien er bløff. Man trenger ikke undersøke mye for å se at disse kan ha rett. Hvis det er slik er jeg temmelig sikker på at bruken av RT-PCR-testen, heretter bare kalt PCR-testen er en av de største nøkkelfaktorer til dette. Det er antakeligvis ikke noe galt med PCR-metoden i seg selv, men bør den brukes slik den brukes i denne pandemien? Kary Mullis som fant opp metoden sa i hvert fall dette:

«….with PCR, if you do it well, you can find almost anything in anybody.”

Disse betraktningene fra Kary Mullis er også omtalt her.

De fleste innser vel at en avgjørende faktor er hvor sikker og god testen og/eller diagnostiseringen for sykdommen er. Dr. Kristian Amundsen Østby skrev i 2018 om dette i artikkelen «Derfor skal du ikke teste deg for sikkerhets skyld». Slik tankegang, som det meste av annen nøktern tankegang forsvant ut med badevannet da denne pandemien startet. I forrige artikkel skrev jeg litt om fenomenet «influensaen som forsvant, og jeg skal ikke gå videre inn på akkurat dette her. Men nå i oktober kunne vi lese at FHI og assisterende helsedirektør Espen Nakstad uttalte seg om temaet. Jeg bet meg merke inn en interessant kommentar:

«Uken før ble det påvist tre tilfeller, men det skal være usikkerhet rundt disse resultatene. To av prøvene er etter nærmere undersøkelser ansett som usannsynlige, mens det tredje tilfelle ikke har latt seg bekrefte på ny».

Åpenbart er det mye usikkerhet om testenes troverdighet og treffsikkerhet. Og hvor fører dette hen?

Tilsier disse formuleringene at testingen er en sikker vitenskap? Hvorfor behandles resultatene av testingen for covid-19 som en sannhet uten forbehold og kritisk blikk?

Den tyske virologen Dr. Christian Drosten hadde en avgjørende rolle i forbindelse med at PCR-metoden for covid-19 ble tatt i bruk av WHO og store deler av verden. Allerede 23. januar 2020 hadde han altså utarbeidet metoden, hvorpå den ble sendt til WHO som straks implementerte den. Men Wikipedia er som ofte ellers ikke helt presis i sin fremstilling. Hør for eksempel den tyske advokaten Dr. Reiner Fuellmich sin gjennomgang. Hør gjerne hele men det om Drostens PCR-test starter på ca 20 minutter. OffGuardian har også en gjennomgang av PCR-testen.

Professor Allyson Pollock fra Storbritannia har en rekke kritiske synspunkter på testen, blant annet at det ved positivt prøvesvar ikke betyr at du er smittet (infectious), og at den slår ut på døde virusrester som kan ligge i kroppen opp til 80 dager.

At testen ikke skiller mellom døde og levende virus eller virusrester har for øvrig blant annet professor Dr. Carl Heneghan skrevet om, og dette er også innrømmet av FHI samt australske myndigheter m.fl.

Falske positive

Spørsmålet er om man vet hvor presis og pålitelig PCR-testen er. For det første er så vidt jeg vet ikke PCR-testen for covid-19 kontrollert mot en gullstandard slik at man vitenskapelig og sikkert vet at testen er presis og god. Det hevdes riktignok at den er god, stort sett i den offisielle fortellingen. Men det er et stort antall fagfolk som sier noe annet, og de slipper svært sjelden eller aldri til i hovedstrømmediene eller på den offentlige scene.

Dr. Michael Mina

Epidemiolog Dr. Michael Mina fra USA har sagt at det kan hende at så lite som 10 % av dem som tester positivt kan være bærere av reell smitte.

Helsesekretær Matt Hancock i Englands hadde i sommer en interessant uttalelse. Han sa at 80 % av de som var diagnostisert med covid-19 var uten symptomer. Når Hancock her sier diagnostisert mener han naturligvis at de har testet positivt ved PCR-testen. Hvor redelig denne retorikken er kan man for øvrig tenke litt over. For Hancock var dette triste nyheter fordi «det gjør at det er vanskelig å kontrollere viruset».

Men er dette egentlig skremmende nyheter? Tenk at 80 % av «smittede» av dette «dødsviruset» ikke blir syke, de får ikke en gang symptomer. Det får en til å tenke på de som ironisk sier at dette er sykdommen man må teste seg for å finne ut at man har. Handcock syntes som sagt denne informasjonen var trist, og adresserte det automatisk til virusets beskaffenhet – men kunne det tenkes at han kunne adressert det til selve PCR-testen isteden?

Er dette en PCR-pandemi? Faktisk har dette skjedd tidligere, i 2006. New York Times omtalte hendelsen , og her er artikkelen uten betalingsmur.

Smittevernoverlege Steinar Konradsen uttalte seg om test-strategien i mai. Han uttalte at i en periode med lite smitte ville man ved å teste 750 personer få 44 positive prøvesvar hvor 37 av dem ville være falske positive. Det vil si 16 % presisjon på PCR-diagnostiseringen.

Med så lav presisjon ender en kanskje rett i åkeren?

FHI hadde uttalelser om det samme i mai. Her sa FHI at ved å teste 12 000 tilfeldige, altså å «teste bredt», ville man få 15 positive prøvesvar og 14 av disse ville være falske positive. Dette gir 7 % presisjon på PCR-diagnostiseringen. Men hva betyr det at PCR-testen bommer grovt når det er lite smitte i samfunnet, mens den angivelig er presis når det er mye smitte i samfunnet? Kan hende at jeg misser noe her, men jeg klarer ikke å få disse formuleringen til å bli noe annet enn en eufemisme for at PCR-diagnostiseringen baserer seg på flaks.

For øvrig uttalte utenriksminister i Storbritannia Dominic Raab tidligere i høst dette angående testingen og falske positive.

Kan det være derfor Dr. Mike Yeadon, en tidligere Chief Sience Officer hos Pfizer i oktober uttalte at «second wave faked on false-positive covid test, the pandemic is over»?

Og vi kunne tidligere i høst lese at fotballspilleren Martin Ødegaard testet positivt for covid-19, for deretter å bli kontrolltestet ytterligere to ganger med negativt prøvesvar – og deretter erklært for å være frisk og ikke smittet.

Journalisten Jon Rappoport hadde i oktober en krass artikkel om temaet, hvor han også viste til at CDC i sin testprotokoll for PCR skrev at de ikke hadde et isolert virus tilgjengelig på side 39 under Perfomance Charackteristics).

Jeg undrer stadig over om selve viruset SARS CoV-2 noen gang har blitt identifisert og isolert på en vitenskapelig holdbar måte. For eksempel har Dr. Kaufman gjennomgått vitenskapelige studiene som hevder å ha isolert viruset.

I Belgia har flere hundre leger og flere tusen helsearbeidere skrevet under på et felles brev til belgiske myndigheter, les selv hva de skriver om PCR-testen.

Det er nesten som vi lever i en form for global og kollektiv Munchausen by proxie. Et stort antall friske mennesker tester positivt med en høyst tvilsom metodikk og blir erklært syke og farlige for samfunnet. Disse friske menneskene må delta i et teater hvor de må oppføre seg som om de er syke, smittsom og farlig og tvinges til å isolere seg eller gå i karantene og gå med munnbind. Hvorfor finner vi oss i dette?

Forsidebilde: Tim Mossholder

Knut Lindtner har lagt til bilder m/tekst


Reiselivsbransjenfrykter konkursbølge i 2021


Kommentar.

For å være i stand til å overveie sannheten må man nødvendigvis lese ALT, ikke bare det som passer inn i ens egen oppfatning. Vi har alt for lenge uten omtanke akseptert 'øvrighetas', pressens og vennekretsen sin beskrivelse av virkeligheten.

Det hersker nå så mye forvirring hvor den ene påstanden overgår den annen. Både regjering og presse har tapt vår tillit og det er derfor absolutt NØDVENDIG at vi siler ALL informasjon og trener opp igjen vårt EGET vett til å finne sannheten. Start diskusjoner med venner og familie, ikke bare aksepter det som er 'politisk akseptabelt'.

ALLE mennesker er forøvrig født med et 'instinkt' som er en forsvarsmekanisme som automatisk vil forkaste nye eller skremmende inntrykk og vi går i 'fornektelse'. Det er MEGET viktig at vi ikke FORBLIR i denne tilstanden.


COPYRIGHTS

Copy & Paste lenken øverst for Yandex oversettelse til Norsk.

WHO and WHAT is behind it all ? : >

VISIT THE PAPERTURN 20 OCT ARCHIVE

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.