3 min read

Bærekraftig Virksomhet for Oljefondet

Reuters - Av Gwladys Fouche, Terje Solsvik - 30 OKTOBER 2020

Norges Oljefond sier det er vanskelig å finne riktige grønne energiprosjekter

OSLO (Reuters) - Norges suverene formuefond på 1,1 billion dollar, verdens største, har problemer med å finne passende unoterte fornybare energiprosjekter å investere i på grunn av mangelen på prosjekter og sterk konkurranse om andeler i dem, sa den nye konsernsjefen.

FILEFOTO: Et generelt syn på den norske sentralbanken i Oslo, Norge 6. mars 2018. REUTERS / Gwladys Fouche / File Photo


Slike investeringer er nye for fondet som frem til i år kun fikk investere i aksjer, obligasjoner og eiendom.

"Det er vår erfaring så langt at det er mange investorer som leter etter disse investeringene, og prisingen er dermed ikke alltid like attraktiv for oss," sa fondets nye administrerende direktør, Nicolai Tangen, til en parlamentarisk høring fredag.

“Disse investeringene er underlagt de samme risiko- og avkastningskravene som (fondets) andre investeringer. På kort sikt kan det være krevende å finne prosjekter som oppfyller disse kravene. ”

I mars sa fondet at det var planer om å investere 100 milliarder kroner ($ 10,83 milliarder dollar) mellom 2020 og 2022 i unoterte fornybare prosjekter som vindparker og solparker, først med tanke på Nord-Amerika og Europa.

Det er fortsatt strategien, sa Tangen på fredag, selv om det var relativt få prosjekter tilgjengelig.

“De er få, og de er store. Det er vanskelig å vite når de kommer ... Det er mye konkurranse om disse prosjektene, ”sa han til høringen.

Tangen sa senere at fondet "ikke hadde gitt opp" og jobbet intenst med å få disse investeringene til å skje.

På spørsmål fra en lovgiver om fondet kunne se på fremvoksende markeder for å foreta disse investeringene i stedet, sa Tangen at "kan skape enda større regulatoriske utfordringer.

  • Det er viktig å si at vi overhodet ikke har gitt opp investeringene i Nord-Amerika og Europa. Vi jobber hardt med dette for å få det til. ”

Et femmedlem ved fondet ser på disse investeringene, ledet av Chief Real Assets Officer Mie Holstad.

Fondet fikk investere i eiendelene etter omfattende diskusjoner blant norske politikere om fondets egnethet til å investere i unoterte eiendeler.

Klipp av Larry King og Mark Heinrich


COPYRIGHTS

WHO and WHAT is behind it all ? : >

VISIT THE PAPERTURN 20 OCT ARCHIVE

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.