3 min read

Venstre skroter kristentradisjoner og monarki

Nyvalgt leder i Venstre, Guri Melby, holdt tale til Venstres landsmøte søndag. Foto: Jil Yngland / NTB

Document - Av: Julie Dahle   28. september 2020, 10:03

Venstre fjerner henvisning til at «Det norske samfunn er preget av kristne og humanistiske tradisjoner». Forsikringer om verditradisjoner ryddes ut, samtidig som partiet ønsker ja til EU og avskaffelse av kongehuset.

Forslag fra Oslo Venstre samlet flertall i Venstre: Ikke bare strøk det ut henvisningen til kristentradisjoner, men tok med seg livssynsfinansieringen i samme slengen, skriver Vårt Land.

Både Vestlands-profilen Alfred Bjørlo og veteranen Odd Einar Dørum advarte sterkt mot å fjerne henvisningen til historisk arv:

– Det vil bli oppfattet som et merkelig signal om vi ikke er trygge nok på oss selv til å si det som nøkternt står her: At samfunnet er bygget på kristne og humanistiske tradisjoner, sa Bjørlo.

Dørum frykter at partiet blir totalt historieløst når det stripper prinsipprogrammet for henvisninger til kulturarv:

Han advarte partiet mot å «dandere» historien ut fra hvordan den beskrives akkurat i dag.

– Setningen om kristen arv er ingen trosbekjennelse. Det vil vekke oppsikt dersom vi rydder bort kulturhistoriske beskrivelser, sa den tidligere Venstre-lederen og statsråden.

Venstre har også snudd i synet på norsk EU-medlemskap, og sier nå ja til EU. Skiftet tilskrives Venstres nye leder Guri Melby.

– Vi er helt avhengig av et internasjonalt samarbeid for å løse det vi mener er de største utfordringene våre, klimakrise, migrasjon og omstillingen vi skal igjennom. Vi greier ikke det uten et tett europeisk samarbeid. EØS-avtalen bringer oss et stykke på vei, men jeg mener vi bør være medlem av EU for at Norge skal kunne påvirke EU i større grad, ikke bare sitte og ta imot det som blir bestemt, sier Guri Melby til Dagbladet.

Det er det internasjonale samarbeidet Melby velger å fokusere på når hun forklarer sitt ønske om EU-medlemskap:

– Det er viktigere enn noensinne, særlig for å løse våre største utfordringer som klimakrisen og migrasjon. EU er per nå det beste vi har for å løse disse utfordringene, sier hun til Dagbladet.

Også monarkiet må avvikles, ifølge den nye Vestre-lederen. Mens partifelle Abid Raja vil bevare kongehuset, ser Melby det best å skrote monarkiet på linje med å skrote kristentradisjoner.

«Eventuell avvikling av kongedømmet må forankres i folkeavstemning», het det i det forrige programmet. Nå samlet partiet seg om formuleringen «Avvikling av monarkiet må forankres i folkeavstemning.»

«Det er illiberalt at vi fortsatt har monarki i Norge og vi burde gå inn for at dette slutter ved første mulighet, heter det i begrunnelsen», som også Guri Melby stemte for, skriver Dagbladet.


COPYRIGHTS

WHO and WHAT is behind it all ? : >

VISIT THE PAPERTURN ARCHIVE

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.