9 min read

Eirik Jensen dømt: Vil granske Oslo-politiet

Eirik Jensen

Jørgen Gilbrant Johannes Fjeld Mina Ridder-Nielsen Janssen Ingunn Dorholt - Publisert fredag 19. juni 2020 - 09:52

Leder for justiskomiteen, Lene Vågslid, omtaler dommen mot tidligere polititopp Eirik Jensen for «dypt alvorlig»

- Jensen har misbrukt tilliten han er gitt av samfunnet, og det er svært bekymringsfullt at dette kunne skje. Tilliten til politiet er stort sett høy i Norge, og slik skal det fortsette å være, sier leder for justiskomiteen, Lene Vågslid (Ap), til Dagbladet.

Hun kaller dommen mot Eirik Jensen «dypt alvorlig» og mener det nå må iverksettes en ekstern gransking av Oslo-politiet.

Det er hun ikke alene om.

Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel

Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel

- Handler om politiets tillit

- Jeg mener det må igangsettes en ekstern gransking av Oslo politidistrikt med utgangspunkt i denne dommen, og det som for øvrig har kommet fram i rettssaken. Det er viktig for å få alt som har skjedd i denne saken på bordet, men også for at det ikke skal kunne skje igjen, sier Vågslid til Dagbladet.

Hun sier hun er glad for at Oslo politidistrikt på eget initiativ har tatt grep for å skjerpe rutiner, sine etterforskningsmetoder og den interne kulturen.

- Men alle vil uansett være tjent med en ekstern gjennomgang av denne saken, som ikke bare angår Oslo politidistrikt, men i bunn og grunn om tilliten til politiet og deres samfunnsoppdrag.

Også leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, mener at politiet bør granskes i lys av det som er kommet fram i Jensen-saken.

Det uttalte han til NRK i går, og la da til at dette burde gjennomføres uavhengig av lagmannsrettens dom fredag.⚙

- Det har vært en stor sak med mye publisitet, det har vært referert veldig mye til det som har skjedd i rettssalen, og jeg tror publikum sitter igjen med mange spørsmål uansett utfall.

- Tvingende nødvendig

Også Frp's justispolitiske talsperson, Per-Willy Amundsen, krever en ekstern og uavhengig granskning av Oslo-politiet etter dagens dom mot Jensen.

- Jeg mener det er ulike sider ved denne saken som gjør det nødvendig å se nærmere på politiets arbeid. Forhold som har kommet frem i denne saken, krever en grundig granskning av politiet, sier Amundsen i en pressemelding.

<strong>- TVINGENDE NØDVENDIG:</strong> Frp's justispolitiske talsperson og tidligere justisminister, Per-Willy Amundsen, mener det er helt nødvendig med en granskning av Oslo-politiet. Foto: NTB Scanpix
- TVINGENDE NØDVENDIG: Frp's justispolitiske talsperson og tidligere justisminister, Per-Willy Amundsen, mener det er helt nødvendig med en granskning av Oslo-politiet. Foto: NTB Scanpix

- Som justisminister ønsket jeg en granskning allerede i 2017. Nå er det tvingende nødvendig, og jeg forventer at en granskning blir iverksatt snarest.

Amundsen peker på at en slik granskning ikke bare må handle om rutiner og retningslinjer, men også om kultur og ledelse innen politiet. Han mener at dersom en slik granskning ikke iverksettes, vil dette være svært skadelig for tilliten både til politiet og til rettsstaten.

- Vi må bevare tilliten til politiet og rettsstaten. Da er vi avhengige av full åpenhet og en gjennomgående granskning av hvordan politiet jobber. Politiet må være villige til å lære, være klare på hvor grensene går, og jobbe aktivt med forebygging av korrupsjon, fortsetter Amundsen.

- Korrupsjon forgifter samfunnet, og er i særdeleshet ødeleggende for rettsstaten vår. Derfor må vi alltid jobbe mot og forhindre fremvekst av korrupsjon. Det forutsetter en grundig granskning av denne saken, avslutter Amundsen.⚙

Overrasket over dommen

Privatetterforsker og tidligere politioverbetjent Finn Abrahamsen sier til Dagbladet at han ble overrasket da Eirik Jensen fredag ble dømt for å ha medvirket til at Gjermund Cappelen har innført 13,9 tonn hasj i perioden 2001 til 2013.

<strong>OVERRASKET:</strong> Tidligere polititopp og leder for voldsavsnittet i Oslo, Finn Abrahamsen. Foto: Henning Lillegrd / Dagbladet.
OVERRASKET: Tidligere polititopp og leder for voldsavsnittet i Oslo, Finn Abrahamsen. Foto: Henning Lillegrd / Dagbladet.

- Jeg synes dette er en forferdelig historie. Jeg har ikke fulgt saken i retten eller lest dommen, men den har nå fått en grundig gjennomgang i rettssystemet. Jeg må respektere domstolen og dommen, sier Abrahamsen til Dagbladet.

Også han mener man må granske hvordan dette kan ha skjedd innad i politiet.

- Hvordan dette kunne skje bør granskes, og det må selvfølgelig også hans nærmeste kolleger svare på, og ikke minst de som har sittet i retten, sier Abrahamsen.


Tidenes politiskandale

Eirik Jensen forlater rettssal 250 i Oslo tinghus etter å ha mottatt dommen på 21 års fengsel etter den fire timer lange domsavsigelsen mandag. 
        
            (Foto: Heiko Junge / NTB scanpix)

Publisert: 18 september 2017 21:00 HARRY B.A. STRAND

Dommen mot tidligere polititopp Eirik Jensen er så knusende, så uten forbehold og rimelig tvil, at det er nærmest ubegripelig. Lovens strengeste straff. 21 års fengsel. Det er en sensasjon, hvis denne dommen blir stående.

Den utradisjonelle purken gjennom en årrekke er dømt som skurken i særklasse. Hans troverdighet har tingretten redusert til nesten null. Særlig skjerpende er det at Jensen var en høyt anerkjent politimann, som retten finner bevist var med på smugling av tonnevis av hasj i passiv og aktiv forstand. Dessuten var han korrupt i følge dommen fordi han skal ha tatt imot penger, klokker og fått pusset opp et bad med narkopenger. Altså er dommen; straff, straff, straff.

LES OGSÅ: Ekspolitimann Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel

For Spesialenheten for politisaker er det tidenes største gjennombrudd i norsk rett. Aldri noen gang har Spesialenheten fått til noe slikt og vunnet frem. Saken var nok godt gjennomarbeidet før den ble fremmet, og den var godkjent av Riksadvokaten før tiltalen ble tatt ut. Men tvilen hang over retten i de nesten fem månedene forhandlingene pågikk. Retten vil fjerne enhver tvil, noe de neppe lykkes med. Saken vil rulle videre, og tvilen er der. Det underlig er at Eirik Jensen ikke blir tilkjent tvil siden han hadde en meget spesiell stilling som betinget at han gikk inn i de kriminelle miljøene for å lære dem å kjenne.

Dommen gir ikke Eirik Jensen noe ære for politjobben han har gjort. Den knuser ham som en medvirkende narkosmugler i stort omfang, korrupt og bruker av møkkete politimetoder, der det meste lå utenfor regelverket han selv hadde bidratt til å få på plass. Det er knapt mulig å minnes et større karakterdrap.

LES OGSÅ: - En trist dag for norsk politi

Narkobaronen har nå, i første runde, lykkes med å dra med seg den tidligere politimannen ned i det dypeste mørke. Cappelen fikk faktisk to år mer strafferabatt enn påtalemaktens påstand, og landet på 15 års fengsel. Hans forklaringer i sin egen sak blir mindre vektlagt av retten enn i saken mot Jensen. Hvorfor er Cappelen mer troverdig når han snakker om Jensen enn når han snakker om seg selv? Cappelen er dømt til å betale staten over 800 millioner kroner. Jensen er dømt til å betale litt over en halv million. Pengene henger ikke helt på greip.

For politi og påtalemakt ville det vært som et sammenbrudd om de tapte saken. Det gjorde de altså ikke. Straffen Jensen har fått er sensasjonell. Angiver Cappelen var bare ute etter strafferabatt. Svært mange avdelingssjefer i politiet burde ha stoppet Eirik Jensen lenge før, når vi legger dommen til grunn. Politisjefene har gått god for ham tross bekymringsmeldinger fra Asker og Trondheim.

Rettssaken har vist at politiet har vært rot, rot og atter rot. For politietaten har rettssaken vært en oppvisning av inkompetanse, manglende innsikt og oversyn, og dårlig styring. Metodebruken har vært ute av kontroll, uten å ha blitt rettet opp. Eirik Jensen har vært utenfor styring, tatt imot penger fra kriminelle og til tross for omfattende overvåkning ikke blitt fanget opp og stoppet.

Noe som stinker her.


Gransking av Oslo-politiet lar vente på seg

Granskingen av Oslo-politiet, som skulle skje i kjølvannet av dommen mot ekspolitimannen Eirik Jensen, er foreløpig helt i det blå. Her er nåværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) sammen med politimester Hans Sverre Sjøvold i Oslo. Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Aftenposten - 13. august 2018

Granskingen av Oslo-politiet som tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) forlangte etter rettssaken mot Eirik Jensen, er fortsatt helt i det blå. Saken er «til behandling», får NTB opplyst i Justisdepartementet. Etter det NTB erfarer, er man i departementet redde for at en gransking skal kunne påvirke ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

Den tidligere politimannen Eirik Jensen nekter seg skyldig i grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av tonnevis av hasj og har anket dommen han fikk i Oslo tingrett på 21 års fengsel i fjor. Ankesaken starter tirsdag 28. august.

Ifølge dommen fra Oslo tingrett har Jensen gjennom et tiår hjulpet sin tidligere kilde Gjermund Cappelen med å innføre minst 13,9 tonn hasj mot betaling.

Cappelen har erkjent skyld, men har anket straffen på 15 års fengsel.

Les også

Oslo-politiet får knusende kritikk i PwC-rapport om slett etterforskningsarbeid

Tok initiativ

I kjølvannet av dommen tok Amundsen, som ble byttet ut med partifelle Sylvi Listhaug etter valget i fjor høst, initiativ til en ekstern og uavhengig gjennomgang av Oslo-politiet. I tett dialog med Politidirektoratet skulle det utarbeides et mandat for gjennomgangen og den videre prosessen.

Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen tok initativ til granskningen. Rolf Øhman

Men ingenting av dette er på plass, opplyser kommunikasjonssjef Gunnar Johansen i Justisdepartementet. Det er også umulig å si når et mandat er på plass.

– Vi må vurdere helheten i dette, sier Johansen til NTB.

Mange spørsmål

Granskingen skulle blant annet å se nærmere på faren for korrupsjon og politiets håndtering av informanter og kilder. Et spørsmål mange har stilt seg i Eirik Jensen-saken, er hvordan han kunne holde på i så mange år uten å bli oppdaget – dersom han da er skyldig.

Eirik Jensen ble dømt til 21 års fengsel i Oslo tingrett. Junge, Heiko / NTB scanpix

Jensen ble ansatt i Oslo-politiet siden 1979 og har hatt en rekke lederstillinger, blant annet for avdelingen Spesielle Operasjoner (SO) og gjengprosjektet X-Ray. Da han ble pågrepet i februar 2014, var han en del av lederstaben til politimester Hans Sverre Sjøvold.

Sjøvold har tidligere uttalt at en gjennomgang av hvordan Jensen-saken egentlig er blitt håndtert internt, vil kunne bli nødvendig.

Ikke avklart

Det er imidlertid ikke avklart om det vil bli en ekstern og uavhengig gransking, slik Amundsen ønsket, eller om granskingen skal foregå internt.

– Det er også blant de tingene vi vurderer, sier Johansen.COPYRIGHTS

WHO and WHAT is behind it all ? : >

VISIT THE PAPERTURN ARCHIVE

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.