16 min read

Solberg følger NWO's Agenda

Stein Lohrmann 20 sep 2020

Litt om Erna Solberg våre politikere generelt og is/am og SIAN og alle regjeringssjefer fra Johan Nygaardsvolds tid og frem til 1950-60 tallet hadde folkets og nasjonens beste som et helt overordnet mål.

Politikken og virkemidlene kunne variere, men målet var klart: et inkluderende, velstandsutviklende og harmonisk samfunn basert på nasjonale verdier, solidaritet, utjevnede levekår og folkelig deltakelse i samfunnsstyringen.Nå er ikke lenger politikernes mål det norske folks beste, men noe annet – globalisme og One World Order!De politiske elitene som har utøvd samfunnsmakten de siste tiårene, later mer og mer til å ha sitt politiske hjerte helt andre steder - i Nato, EU og FN.Det er ikke lenger det norske folk som er deres yndlinger.

Politikerne skal nå frelse “hele” verden, men vanskjøtter de svakest stilte i sitt eget land. Store grupper blir hengende etter. De klasseskillene som i løpet av få generasjoner ble bygd ned på 50 - 60 - 70 tallet og levekårene som ble jevnet ut, er igjen blitt voksende. Det ser ut til å være - fra politikernes side - en “villet” utvikling, fordi det er en uunngåelig konsekvens av politikken de fører.Politikerne med Erna i spissen – godt støttet av medienissene - trosser velgernes oppdrag.Men makthavernes første plikt skal være å skape sikkerhet for egne innbyggere – ikke å redde verden. De er valgt av landets egne innbyggere, ikke av all verdens migranter og flyktninger.

Oslo politidistrikt er nå ledet av en politimester som nekter å oppgi landsbakgrunn på kriminelle. Det var overhodet ikke sånn i de tider Olav 5 i 1973 - helt alene og uten sikkerhetsvakter - tok seg en tur med trikken. Vi – alle mennesker - hadde friheten til å ferdes hvor vi ville, vi hadde friheten til å si hva vi ville. Et drømmesamfunn som resten av den frie verden beundret oss for. Da var det ikke en eneste korankloss i våre gater. Politikkens mål er å vinne neste valg. Når dét er gjort, er de fleste løfter glemt. Politikerne opptrer som om de har fått en slags generalfullmakt fra velgerne til å bestemme hva det måtte være. Da kommer gjerne egne formål i fokus – og folkets behov i andre rekke.

Bratteli-regjeringen fremla i 1974 en stortingsmelding om oljepolitikken, hvor uttrykket «et kvalitativt bedre samfunn» ble lansert. Oljeinntektene skulle bidra til å bedre samfunnskvaliteten og folkets livsbetingelser. Og nå et halvt århundre senere kan vi fastslå at det er blitt lettere å leve for nordmenn flest, men levekårene kunne vært bedre om ikke politikerne hadde sølt bort fellesskapets midler på helt utenforliggende formål.

Eldreomsorgen er nå så dårlig at mange lider i nød, mens politikere i stedet velger å sponse afrikanske diktatorer, slik at disse kan kjøpe seg nye luksus-fly.Den vanvittige innvandringen er det verste eksemplet på makthavernes overgrep.Når nå biler settes i brann, kvinner voldtas, nordmenn myrdes og kriminaliteten florerer, fjerner vi oss som folk stadig lenger vekk fra «et kvalitativt bedre samfunn».

Og enda verre: Stortinget er uten opposisjon som kan innestå for en annen politikk. Politikerne med Erna i spissen driver dessuten bevisst propaganda. Propaganda er forsøk på å hindre rasjonell kritisk tenkning, og propaganda skjuler den egentlige agendaen ved å spille på følelser som sinne, skam eller frykt. Dette er tegn på at noe kan være propaganda: Ensidig argumentasjon - hvor bare én side av saken blir presentert. Appell til gruppetilhørighet, hvor man enten er enig eller så er man en fiende. Sannferdig politikk virker litt for enkelt, politisk propaganda opererer med svart/hvitt-kategorier. Politiske aktører sprer ofte uklare eller “falske” nyheter for å forvirre. De vil at du skal tenke at det ikke er mulig å vite hva som er riktig/sant. Når du tror dette, er du et lett bytte for de som ønsker å påvirke deg eller tåkelegge politikken.– Det politiske systemet vårt er i utgangspunktet basert på tillit, slik at man kan stole på media og sentrale myndigheter.

Konspirasjonsteorier og propaganda derimot, er med på å ødelegge tillit og gjøre folk paranoide. Erna er blitt så innforstått med at vår kultur ikke er noe spesielt, at hun har mistet evnen til å bli fornærmet på egne vegne. Venstresiden har alltid levd høyt på å nedsnakke det nasjonale. Erna er også der nå, og hun er i tillegg blitt sofistikert og ser på seg som mer kunnskapsrik enn folk flest. Ironisk nok er det nå en Høyre-statsminister som er på samme spor som internasjonalistene i arbeiderbevegelsen: Alle Menschen werden Brüder. Frau Erna sa på podiet i München at vi nordmenn har røtter som strekker seg flere hundreår bakover. Men vi er ikke noe bedre enn nykommere, de andre som er kommet til Norge. – We are all equal, sier statsminister Erna.

Norge er blitt litt spesiell sammenlignet med andre land som har rikspolitikere som setter sin egen nasjon først – som Trump.I Norge setter politikerne (med Erna i spissen) seg selv og sine meninger først, og de (politikerne) er innstilt på å gi bort alt våre forfedre bygget til resten av verden. Politikerne pryder seg nå med FN-pins og nekter å bruke vårt flagg med korset som merke. Dette er nok også litt på grunn av at en viss “religion” liker ikke kors, og heller ikke nasjonale flagg.

En annen tragisk konsekvens er at norsk u-hjelp har blitt til storstilt korrupsjon i mottager-landene, og til de “politiske” og korrupte krefter som på denne måten tillates å beholde sitt grep over sine lut-fattige befolkninger. Dette er helt motsatt den tåredryppende markedsførte godheten som U-hjelp skal være.  Med andre ord, U-hjelpspengene blir ikke bare bortkastet for Norge, men de gjør det verre for enkeltmenneskene - de som trenger hjelp, og lokale demokrati- og frihetskjempere. Bistands-politikerne driver et dobbelt bedrag, og de er ansvarlige. Våre politikere vet dette bare så altfor godt, men de vender ryggen til realitetene.

Er de da ikke selv viktige deltagere i korrupsjons-konsekvensene og derfor skyldige? Politikerne har kastet bort masse milliarder til utlandet uten å få vite hvor pengene blir av, og de bruker 250 milliarder i året til nye landsmenn i Norge, og mange av disse nye landsmenn nekter å tilpasse seg norske skikker og nekter å la seg integrere eller assimilere i vårt samfunn. Erna og politikerne åpner dørene og tar inn et nytt herrefolk hvor mange av disse ikke vil arbeide, og de trygdes etter en tid .Vi burde lære disse innvandrerne hvordan de skal arbeide, i stedet for å gi dem leilighet, penger rett på konto , og mange får også gratis bil og sertifikat.

Ingen reflekterte nordmenn lar seg provosere over brenning av religiøse tekster , men vi liker det ikke!Sett fyr på en bibel og lite eller ingenting skjer! Sett fyr på en Koran og helvete er løs!De sinte unge mennene som neppe noen gang selv har lest sin egen hellige skrift støttes, og de “forsvares i taushet” også av politikere og medier som i sin ureflekterte og naive verden fremstiller nesten enhver mus/im som undertrykt. Mus/imer tåler ikke ytringer som angivelig bryter med deres egen definisjon av ære og kultur. Kjære Erna: De dramatiske angrepene på ytringsfriheten skyldes ikke tilfeldigheter eller trolldom. De skyldes en over tid høy og uansvarlig innvandring fra land hvor våre frihetsverdier er fraværende. Dette er en utvikling som politikere kan bremse eller stanse. Det er opp til dere.

Jeg tar sterkt avstand fra ALT det de står for, sa Erna Solberg om SIAN, og hun frykter at det sterke vernet om ytringsfriheten i Norge skal bli feiloppfattet som likegyldighet til det SIAN uttrykker. Erna er bekymret for hvordan SIAN' s ytringer knyttet til is/am blir oppfattet i UTLANDET, og uttalelsene fra Erna kommer etter at Tyrkias ambassade var ute med fordømmelser av SIAN. To helger på rad har nå “sinte” unge menn brukt vold i et forsøk på å kneble ytringsfriheten. I mange dager har landets statsminister sittet musestille, men så åpnet hun munnen, og det hun sa da, var dumt.Det fløt blod da SIANs leder ble banket opp i Bergen. Etter at politiet fikk kontroll på situasjonen, rettet mobben raseriet mot politiet. Bergenspolitiet fant situasjonen såpass truende at de slo en ring rundt politihuset.

Dette er scener som er helt nytt i Norge, men det bør egentlig ikke overraske noen. Politikerne har selv “invitert” mennesker fra volds-kulturer til å komme hit.Forrige lørdag ble det sirkus igjen. Og igjen gjorde en gjeng med innvandrerbakgrunn alt de kunne for å bevise at is/am er fredens religion.De unge, krenkede mennene hadde samlet seg langs Karl Johan.Herfra ble det kastet stein, metallgjenstander, glassflasker og alt mulig annet de kunne finne, inkludert planter fra kor/an-skålene som det er veldig mange av i Norges paradegate.De sinte, unge mennenes aggresjons-nivå var høyt, også før SIANs nestleder, Fanny Bråten, begynte å rive i filler en Ko/an. Egentlig var dette en unødvendig provokasjon.

De som hadde trodd at Erna ville fordømme pøbelens herjinger og anslag mot ytringsfriheten i Norges to største byer, ble nok overasket: Erna slo kontra og fordømte nemlig SIAN's ytringer, og hun sa ikke et ord om den voldelige rasende mobben som hoppet på bilene deres og kastet og sparket på dem. Altså: Erna har ingen kommentar til at vår ytringsfrihet trues med vold, og Erna har ingen kommentar til at politiet utfordres av mobben. To helger på rad.Den tredje helgen ble forbigått i stillhet av medienissene.. Jeg forventer meg ikke lengre så mye når det gjelder hvordan Erna forholder seg til negative holdninger eller ugjerninger blant våre nye landsmenn. Også justisminister - politiets øverste ansvarlige - Monica Mæland var lenge taus. Først fem dager etter volden i Bergen understreket hun at voldsbruken ikke var akseptabel. Det var en «dramatisk situasjon» i Bergen som hun syntes var «trist».

Det er lett å forstå at mange mus/imer reagerer på det SIAN sier, og at de føler seg krenket, og mange blir redde av SIAN's budskap. Jeg opplever at SIAN er ute etter å provosere, og jeg forstår reaksjonene, sier Mæland til VG. Helt seriøst: Hvordan tror Mæland dette vil bli oppfattet i politiet? Og av folket? Erna Solberg sa deretter at hun «frykter at det sterke vernet om ytringsfriheten i Norge skal bli feiloppfattet som likegyldighet overfor SIANs holdninger.» Har Erna tenkt over hvordan hennes taushet om volden og aggresjonen vil bli oppfattet av nordmenn? Men det er kanskje «religiøs rasisme» å irettesette voldelige mus/imer i Ernas hode? Jeg for min del synes det er grusomt å høre at landets statsminister ikke tør stå opp for ytringsfriheten. Det forundrer meg også at politikerne med Frau Erna i spissen og de kristne legger seg seg langflate for en ideologi som vil nekte folk å være kristne?

Kan de overhodet ikke noe historie? Tyrkia og Egypt var begge kristne land, og hva er de nå? Tror dere virkelig at de bokstavtro innvandrerne “kobler om” hjernen ved grensen til Norge og blir nordmenn? Vi må huske at alle mennesker er forskjellige, og alle tenker på forskjellige måter og; de fleste følger “flokken” de har vokst opp i og har bånd til.Erna og politikerne må rydde opp i deres PK-kammer og forsøk å se litt lenger enn nesa rekker. Når vi nordmenn nærmer oss å bli i mindretall, vil det dessverre være altfor sent.Frau Erna sa altså direkte at hun tar avstand fra ALT SIAN står for.Slik jeg har lest meg til, så står SIAN for ytringsfrihet. Erna har nå i klartekst sagt at hun tar avstand fra denne friheten.  Videre står SIAN for fjerning av forskjellsbehandlingen vedrørende trygde-rettigheter. Erna sier da indirekte at hun ønsker å beholde denne forskjellen. Videre står SIAN for bevaring av norsk kultur, tradisjon, lover og regler. Tar Erna, som norsk statsminister, avstand fra disse verdiene?

Men, det absolutt viktigste SIAN står for, som Erna nå tar avstand fra, er demokrati. Det gjør noe med meg å se at Erna tar avstand fra norske friheter - en frihet som faktisk førte deg selv til statsministerstolen. Det SIAN står for, er faktisk nedfelt i vår Grunnlov! SIAN gjør sett med mine øyne i tillegg en god jobb for å opplyse om is/am. En jobb som våre skoler og norske politikere egentlig skulle ha gjort for oss nordmenn... Og hvor er medienissene? Fraværende, tause og feige! Likeledes ser jeg hva Erna automatisk IKKE tar avstand fra; vold, trusler, hærverk og angrep mot både meningsmotstandere, vanlig folk i gata, biler og gjenstander, butikker og politiet. Da er Erna taus..Til tross for at Europa har vært hjemsøkt av is/am terror i mer enn femten år, har jeg aldri sett at vår statsminister har beklaget seg over at det i langt større grad kommer negative holdninger – og handlinger – fra mus/imer som er helt i tråd med is/ams lære.

Når is/am terroren har rammet, har Solberg aldri tatt til orde for noe oppgjør med det giftige ideologiske tankegodset i is/am. I praksis hvitvasker hun is/am.Men volden er iboende i is/am, og får tilslutning fra mange mus/imer. Frau Ernas formaninger er da heller aldri rettet mot mus/imer. Mus/imene møter alltid “forståelse” for Erna er taus. Forstå dette den som kan. Ernas formaninger reserverer hun til dem som ikke synes is/am hører hjemme i Europa, og disse møter aldri noen forståelse. Frau Erna er så intellektuelt svak at hun ikke ser at is/am og den opprinnelige europeiske kulturen er like uforenlige som olje og vann.

Frau Erna - etterkrigstidens nest verste statsminister - er moralistisk mot nordmenn, men ikke innvandrerne. I 2020 sa Erna :"Hvis vi tror på de vestlige ideene, bør man også tro at alle mennesker er like. Det betyr at man ikke har noen spesielle rettigheter fordi man har familierøtter på stedet, konkluderte Solberg. Norges statsminister mener altså med andre ord at nordmennene ikke har noen større rett til Norge enn hvem som helst andre. Dermed lyder hun som er ekko av Sverige tidligere statsminister Fredrik Reinfeldt, som for noen år siden uttalte at Sverige ikke tilhører svenskene, men alle mennesker som slår seg ned der." En mer ynkelig pudding av en statsminister må man til Sverige for å finne. Erna er faktisk mye verre enn jeg trodde det gikk an å bli. Og nå også med en selvfølgelighetens arroganse som preger henne mer og mer.

Minste motstands vei er alltid de kyniske og feiges vei. Men hva gjør vi med det? Hva stemmer vi på vi ved Stortingsvalget i 2021?Ernas globalistiske politikk er bra å ha for henne på CV'en til internasjonale stillinger, men tilliten til henne her hjemme faller nå i fritt fall. Har vi virkelig ikke et politisk system i Norge hvor vi kan velge en statsminister vi kan være bekjent av, som er kvalitet, som er hel ved, og som har det norske folks interesser og dets fremtidige generasjoner som sitt viktigste fokus. Hva med å sette Norge først? Vi må bare fortsette og fortsette å opplyse om is/am, og håpe at det har samme effekt som sollys på et troll – tilslutt sprekker trollet! Trollene mener imidlertid at all form for is/am-kritikk (som egentlig er objektiv is/am-informasjon) må stoppes med alle midler! Sånn tenker mus/imer - og slik tenker også åpenbart naive, norske "is/am-sympatisører" politikere og medienisser...Men det som ikke tåler lys, har heller ikke livets rett.

Uansett om det gjelder is/am eller andre troll. Og – vi må ha i bakhodet - ingen mus/imer kan gå imot sine egne. Da gjelder sharia. Det er ensbetydende med fatwa(dødsstraff). Og ingen nordmenn bør ta avstand fra SIAN. De står faktisk for ytringsfrihet og et demokrati. Tar du avstand fra dette, er du for et diktatur.Et sidesprang: En etnisk norsk kvinne som satt og ventet på sin datter i Sarpsborg, ble slaktet ned av en mus/im og "liggende" døende i en blodpøl da datteren kom. Erna har overhodet ikke åpnet kjeften.

I mine øyne er Erna delvis ansvarlig for de motsetninger som nå oppstår i samfunnet. Og dette er bare begynnelsen. Mus/imer er nå blitt en voksende befolkningsgruppe i Norge. Erna ser bare nye landsmenn som av oss blir provosert til “rettmessig” harme, og Erna gjør alt i hennes makt for å stille seg bak disse stakkars unge menn (mus/imene) som protesterer med “rettferdig” harme. Hvis vi bare lar disse unge menn ta seg til rette, vil vi alle kunne være venner, mener Erna.

Hun ignorerer at mus/imer fortsetter med aktivistene de startet i samarbeide med Hitlers Tyskland på trettitallet med å jakte på og forsøke på å utslette jødene. Erna er nødt til å projisere kritikken mot ideologien is/am (inkludert rettmessig og lovlig kritikk av meningene til de som eventuelt forsvarer og fremsnakker ideologien i det offentlige rom) som om det var kritikk av mennesker. Og helst med antydninger om at rase er en del av bildet. Ellers får hun ikke resonnementet sitt til å fremstå som noe som er riktig. Men det er jo ikke riktig, det forstår alle som har satt seg inn i hva som foregår. Erna leder en kamp for å få definert all motstand mot is/am som rasisme, for da blir mange vanskelige innvandrings-problemer som de selv er ansvarlige for, borte som dugg for solen.

Erna benytter nøyaktig de metodene som er årsaken til det vi nå opplever. Årsakene er

1 – Is/am – er en ideologi godkjent som religion (med tilhørende rettigheter)

2 – Rasisme- der man er helt avhengige av å skape ett nyord som å definere 'hatparagrafer' og ved å tillegge det nye passende betydninger.

Slik slipper politikerne dermed ny debatt, noe de ser at umiddelbart ville fremme påstander om at politikerne selv er årsak til en fremtidig religionskrig. Slike beskyldninger skyr de. Begge deler skjer på grunn av is/ams hellige bok –(ko/anen), iboende lover(sharia) og taqiyya, der mus/imer svarer med vold. Så det er en automatikk i dette; fordi det er politikerne selv som velger følelser fremfor fornuft, og dette er kun for å unngå ubehag selv. Total ansvarsløshet og prinsippløshet er hva dette er.Kan Erna forstå at det er is/am som totalitær, barbarisk religion eller politisk styreform som nettopp er det som SIAN tar klar avstand fra og ikke menneskene – mus/imene - som har blitt indoktrinert med denne barbariske religionen og levesettet fra fødselen?

SIAN prøver å formidle hva som står i Ko/anen. I følge Erdogan,  finnes det ikke moderat is/am. Is/am er is/am og følger du ikke Ko/anen til punkt og prikke, er du ikke en god mus/im og vil ble straffet av Al/ah! Vet Erna hva som står i Ko/anen?Når Erna nå offentlig tar avstand fra ALT SIAN står for, betyr dette at Frau Erna bl.a. er for steining av utro kvinner? kapping av hender av tyver ? kasting av homofile utfor høye klipper eller bygg og dreping av alle som ikke er mus/imer?  

Er det dette Erna mener Høyre skal stå for? Da bør Sharia-lovene inn i Høyre sitt partiprogram siden det må være samsvar mellom partiprogram og praktisk politikk! Da vet folket hva de stemmer på! Hvis Erna ikke vil ha slike barbariske lover inn i partiprogrammet, så får hun ta avstand fra is/am og Sharia! Men dette kommer ikke til å skje, siden hun for ikke for så mange år siden (i 2003) mente at Sharia kunne gjennomføres her i landet. Hun er akkurat som Støre. Hun er enig med alle på en gang, bortsett fra de som våger å ytre seg mot is/am – slik som SIAN gjør!

Innvandrerbefolkningen – det vil si innvandrere og deres barn – i Norge har mer enn fordoblet seg på ti år, og utgjør nå 16,8 prosent av den samlede befolkningen.  I Oslo har mer enn hver tredje innbygger innvandrerbakgrunn (33 prosent). Deretter følger Båtsfjord og Drammen, hvor innvandrere og etterkommere utgjør henholdsvis 29 og 28 prosent. Samtlige av Oslos 15 bydeler (unntatt Marka og Sentrum) ligger over landsgjennomsnittet. I noen bydeler, som Stovner, Søndre Nordstrand og Alna, utgjør nå innvandrere og etterkommere majoriteten.

ALLE må lese Global plattform for migrasjon. Det er skremmende lesing! Her står det at migranter skal behandles på en ikke-diskriminerende måte og at alle instanser som skole, arbeid, nav, sikkert også politi og rettsvesen skal ha opplæring i dette. F.eks kan media miste statsstøtte ved negativ omtale av is/am. Alt handler om å legge til rette for is/am og gi mus/imene spesielle rettigheter, også om de flytter tilbake til hjemlandet. Det vil etter hvert strammes inn på velferden for det norske folk, men leser man Global plattform for migrasjon, forstår man hva velferden skal brukes til. Erna Solberg undertegnet dette i desember 2018. Erna makter tydeligvis ikke å sette seg – kanskje grunnet sin dysleksi - inn i is/ams forferdelige historie, ko/anens innhold og sharialover. Erna bør la seg -undervise- korrekt i disse ting, eller bare gå av som statsminister.

Det norske folk bør ikke finne seg i å bli styrt av en statsminister, som nærmest må være helt blank, angående – korrekt kjennskap til verdens - mest krigerske, menneskehatende og voldelige “religiøse” ideologi. Det er ikke personangrep SIAN driver med, men sterk kritikk av en bok og en farlig ideologi. Erna er blitt en tragedie for landet og norgeshistoriens nest verste statsminister etter GHB. Jeg ønsker aldri mer Erna og høyre i posisjon, men AP er dessverre minst like  dårlig med Vingle-Jonas i førersetet.


N.B.  Solberg er under total kontroll av den globale eliten og arbeider KUN for deres dystopiske New World Order agenda. Hun er fast bevisst på dette senarioet.  ALL tilhørighet skal fjernes og vi skal fratas alle våre økonomiske verdier for tilpasning i the NWO.


COPYRIGHTS

WHO and WHAT is behind it all ? : >

VISIT THE PAPERTURN ARCHIVE

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.