5 min read

Kanskje DETTE gjør at folk skjønner virussvindelen?!!

Skrevet av Are. 31 juli 2020

are_thmb_fin
Are

Sjokkerende avsløringer: Kanskje DETTE gjør at folk skjønner virussvindelen?!!

Den internasjonale maktkabalen har over forbløffende lang tid greid å puste liv i dette årets virussvindel – den såkalte koronakrisen. Aldri før har denne banden tøyd strikken SÅ langt: ikke med Sars, ikke med zika, ikke med svineinfluensa, ikke med ebola eller noen av de andre bedragene de har spunnet over oss. De bakenforliggende målene med denne krisa er utvilsomt å forårsake massekonkurs og destabilisere nasjonale økonomier (gjort), innføre elektronisk ID / chipping (i prosess), innføre tvungen vaksinasjon og sosiale restriksjoner ala reiseforbud hvis ikke påkrevde vaksiner har blitt tatt (i prosess) og mer.

Men nå har svindelen kommet såpass langt fram i dagen, at det kjapt kan rakne for maktkabalen og dens stadige forsøk på biologisk krigføring. Hvis det ikke NÅ går opp et lys for folk flest, ja da mister jeg nesten trua på mennesket som et åndsvesen. DA er det pinadø meg ikke håp. Da får heller de som ikke skjønner tegninga ta vaksinen når den blir lansert og omkomme, så får resten av oss stå opp mot disse galningene.

Bankmafiaen avslører seg som viktig pådriver bak svindelen

Verdensbanken IMF har lovet koronabistand i form av formidable lån til rammede nasjoner. Dette er sikkert nyheter som gleder mange, men – pssst – disse lånene vil bli gitt med temmelig harske betingelser.

Hviterussland er ett av de europeiske landene som har nektet å iverksette de strenge smitteverntiltakene vi ellers har vært vitne til. Selv ikke-essensielle samfunnstjenester og fotball-ligaen har vært i uforstyrret drift i Hviterussland under hele koronakrisa. Det eneste landet har innført av «restriksjoner» er at skoleferien har blitt forlenget. Nå har det hviterussiske statsoverhodet, Aleksandr Lukasjenko, fått beskjed fra IMF om at Hviterussland må iverksette ekstrem lockdown-politikk etter Italia-modellen dersom landet skal få noe lån. IMF krever også endringer i landets økonomiske politikk, noe som med all sannsynlighet betyr at den nye politikken vil gavne IMF mens Hviterussland og dets borgere må unngjelde.

Lukasjenko sier:
«Som et tegn på støtte ovenfor vår effektive kamp mot dette viruset, er Verdensbanken klar til å finansiere oss med ti ganger mer enn det vi opprinnelig ble tilbudt. Verdensbanken har til og med bedt helsevesenet om å rapportere tilbake erfaringen. I mellomtiden fortsetter IMF å kreve oss for karantenetiltak, isolasjon og portforbud. Dette er tull. Vi vil ikke danse etter pipa til noen som helst».

Her er vi vitne til at Lukasjenko eksponerer bank-kartellet for å forsøke puste liv i koronakrisen. Han står fast ved at han ikke akter å la koronakrisen begrense befolkningens hverdag mer enn høyst nødvendig.

WHO står der med buksene dratt ned på knærne

Som jeg har skrevet om tidligere, har den tanzanianske presidenten John Magufuli avslørt at koronatesten er fullstendig udugelig. Dette framkom da testen konstaterte koronasmitte hos både papaya (frukt) og geit. Dette medførte at Tanzania sparket Verdens Helseorganisasjon (WHO) ut av landet. Bare dager senere fulgte også Burundi eksemplet til Tanzania, og ba WHO om å pakket seg ut av landet. Fra før vet vi at også Donald Trump og USA har besluttet å ta fullstendig avstand fra WHO, en prosess som visstnok skal være fullbyrdet innen ett år. Etter at USA inndro sin økonomiske støtte til WHO, ble Bill Gates stående igjen som den største sponsoren.

Men vent, det stopper ikke her når det kommer til det superkorrupte WHO. Presidenten i Madagaskar har også gått ut med den sensasjonelle nyheten om at WHO tilbød 20 millioner dollar i bestikkelse for at en urtebasert kur mot Covid-19 skulle bli forgiftet(!)

Har du fått nok nå? Vent litt, bare én ting til før jeg legger på røret her. Jeg vil nemlig også nevne verdens vaksine-tsar, Bill Gates. I Nigeria forsøkte nemlig Gates å bestikke Representantenes Hus med 10 millioner dollar, for at de skulle innføre tvunget vaksinasjon i landet. Tvangsvaksinering betyr nemlig store inntekter, og Gates har da også sagt at hans fortjeneste på vaksiner er eksepsjonelt høy:

Man kan sannelig lure på om Gates primært er ute etter å redde liv eller maksimere kontroll og sin egen inntekt med dette engasjementet for vaksiner og digital indentifisering av verdens befolkning («ID2020»). Jeg holder en definitiv knapp på sistnevnte. Det burde ikke være noen dristig gjetning.

Som en følge av disse avsløringene rundt Bill Gates, krevde en italiensk politiker at Gates skulle arresteres for forbrytelser mot menneskeheten.

Helt til slutt er det verdt å nevne at Robert F. Kennedy Jr. avslørte Bill Gates’ og følgene av hans vaksine-korstog i India. Gates’ orale poliovaksine forårsaket nemlig flere titusener, muligens hundretusener, av paralysetilfeller blant intetanende indere. Denne tilstanden skal ha medført døden for en betydelig andel av de rammede. Merkelig at ikke vestlig presse ville skrive mer om dette? Nei, vent, Bill Gates har jo investert tungt i vestlige mediehus, så denne stillheten er kanskje ikke så merkelig allikevel…

Oppsummering: Det har lenge foreligget plenty av evidens for å hevde at koronakrisen er svindel. Det er åpenbart at dette ikke er noen medisinsk krise, men derimot en forbrytelse begått mot menneskeheten. Jeg er bare forbløffet over hvor langt inne det sitter for folk å innse dette. Hva må egentlig til for at folk skal få opp gluggene i denne sammenheng? Må vi få en tvungen vaksine som dreper folk som fluer før det demrer?

underskrift_are_blaa

Illustrasjon: Forfatter: Cara Ellison, Flickr. Lisens: CC BY 2.0

————————————


WHO and WHAT is behind it all ? : >


VISIT THE HUMAN SYNTHESIS ACHIVE

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.

Commentary:

Administrator

HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.