6 min read

Kommentarer til Illuminati artikkel i Nyhetsspeilet av 2010

                                                         NyhetsSpeilet

markussosionom  10 jan 2010

Hei Hans, og takk for at eksponerer jävelskapen…..Du har arbeidet mye med den artikkelen, og jeg må bare si at du har fått med deg det meste….

For noen år siden bodde jeg i Norge og var fullstendig uvitende om disse hemmelige systemene som har influert og påvirket utviklingen i verden.
Jeg var en vanlig naiv nordmann, som f.eks CP som kommenterer over her og vil ha noen gode råd om hvordan man skiller klinten fra hveten blant all disinformasjonen på internet….

Det rådet jeg vil gi til CP er å lese, studere, og lese mer, og etterhvert finne noen kilder som ikke bare bygger på subjektive bevis, men lete og finne ut om det også kan bekreftes på andre måter gjennom objektive bevis….

Man kan vite og det holder ikke, hvis man ikke kan bygge opp det hele med kilder og referanser….

Tilbake til artikkelen :
Jeg har studert alle disse tingene Hans, og jeg har gjort det av nödvendighetshensyn, ikke fordi jeg hadde lyst, men fordi jeg forsökte å finne ut av hvem det var som «fucket med meg«…Og det har gitt resultater etter mange års research…

Rockefeller-biten i artikkelen kan gjerne utbygges til å komme inn på Rockefellers rolle som «eugenic`er«, eller sagt på norsk. en som arbeider for å «ta bort mennesker med dårlige gener, egenskaper, eller adferd«. I den forbindelse bygget Rockefeller opp et imperie på olje-penger, som ble investert i medisinsk `´forskning«. Han stöttet også Hitlers nazister ökonomisk, og var dypt inne i medisin/farmasöytia og universitets-forskning, allerede tidlig på 1900-tallet.. Rockefeller (og andre med ham) var dypt inne i militärforskning for tyskerne, og etter krigen ble deler av dette brukt til å bygge ut et hemmelig system for overvåkning, i samarbeid med bl.a CIA og NATO…. I dag kaller vi disse tingene implants, og for min egen del så har jeg fått implants i kroppen siden jeg var 9 år gammel….


Gladio-delen av din artikkel er helt grei den, men du har ikke fått fram at Gladio ble for förste gang avslört i Italia i 1990, og dette förte til granskning, mange rettsaker og til at Gladio-Italia ble lagt ned…Det samme skjedde etterpå i Belgia, Gladio-Belgia ble gransket av parlamentet, avslört, og förte til rettsaker, og Gladio-Belgia ble lagt ned….. Mens i Norge har det ALDRI värt en Gladio-granskning, selv om offiserere fra Gladio-Italia har vitnet i retten og sagt at det eksisterer et Gladio-apparat i Norge…Det samme sa de i retten i Belgia-granskningen, : det finnes et Gladio-apparat i Norge….


Norge hadde en annen lösning, nemlig Lund-kommisjonen for å granske de hemmelige tjenestene….Der kom det fram at Arbeiderpartiet og POT (nå PST) og det militäre etterretningsapparatet hadde «samröre« (ha ha ha—har du hört sånt ord..«samröre«….- det riktige ordet er vel heller samarbeid)
Gladio ble lite nevnt, og ingen avslöring kom…. Den eneste som ville Gladio til livs i Norge var Oddmund Hammarstad (Tidligere H), og han vitnet for Lundkommisjonen om det amerikanske-overvåkingssystemet på norsk jord, og også hvordan etterretningstjenesten har samarbeidet med motorsykkelklubber og miljöer til å drive «wet-operations (wet-operations betyr drap).

(kunne vel lagt inn linken til stortingets åpne höring av Oddmund Hammarstad i Lund-kommisjonen, men la inn min egen blogg der Oddmunds vitne-prov er publisert på 8 blogginnlegg, men linken til Stortingets dokumenter ligger også der, så fritt valg)

Fakta er at CIA og NATO har samarbeidet om å ha sitt eget overvåkingssystem i Norge, i form av implanterte mennesker…., og samarbeidspartnerene var bl.a etterretningstjenesten og det såkalte «ytre apparatet«….(som ikke er under nasjonal kontroll) Les mer om dette her:

At etterretningstjenestene samarbeider over landegrensene kommer også fram i Oddmund Hammarstads vitneprov….
Og det man kan trekke som konklusjoner ut fra vitneprovet, er at Gladio eksisterer i Norge (Gladio er trent av MI6 og CIA, men underlagt NATO. – kalles NATOs hemmelige här), og jeg har trukket linjene direkte til implants og til min sak, som forövrig er delvis lagt ut på bloggen….

Du nevner Dalai Lama, og jeg må bare si at jeg er overbevist om at Paven og Vatikan-systemet er hva som kalles Anti-krist i profetier og i Bibelen…, Dalai Lama er et statsoverhode, en åndelig konge og representerer den tibetanske buddhismen, og han blir trukket inn i den «ekumeniske«-bevegelsen, siden de vil ha alle lederene av alle religioner på jorden til å godkjenne Paven som den överste religiöse leder av alle religioner og «TILBE HAM«, noe som er er beskrevet i profetier… Dalai Lama forsöker vel bare å profilere Tibet og Tibets sak, også i denne forbindelse….(Puppet for the Puppetmaster), og kan vel sies å bli misbrukt….

Jesuittene har veldig stor makt og sammen med SMOM, er de Pavens fremste stöttespillere foruten CIA ….Etter at Frimurerne har slått seg sammen i 1983-84 på begge sider av kanalen og av Atlanteren, og jernteppet raste ned, ble P2 en maktfaktor….Mye kan skrives om P2… Men har du hört om «the Circle«? Se om du kan sjekke ut noe der??

Oppsummert vil jeg si at vi kan skrive til vi er grå og blå og det skjer lite og ingenting…Vi må vite hvordan vi kan beskytte oss mot jävelskapen, og det må väre en kampsak….Og jeg skulle önske at det blir en granskning av Gladio i Norge, med fölgende rettsaker og fengslinger,- slik at jeg kan komme tilbake til Norge og ihvertfall hilse på min gamle syke mor….

Det finnes tusenvis av böker om disse tingene du skriver om Hans, men det er bare spesielt interesserte som leser dem, dvs involverte eller ofre, eller et lite knippe av kritikere og nysgjerrige….Ungdommen leser nesten ikke böker lengre, og vil ha kjappe svar… Vi må beskytte oss for chemtrials, gen-modifisert mat og vaksine, og de har ennå fluor i drikkevannet…

Ta deg en öl Hans, eller en liten Cognac….Skål for deg…!  Bra artikkel!


Balle Clorin

Som Gaarder så smukt skriver er det mange biter i puslespillet. Jo flere biter man legger, jo lettere går det, selv om det kanskje blir flere biter.

For å finne bitene må du ha i mente at det er en agenda der ute, og den er konsolidering av makt – dvs sentralisering. Dette gjelder alt fra fusjoner/oppkjøp og kommunesammenslåing, til EU og finanskriser. Motivet for å delta i denne agendaen er nok ulike: makt eller status, trolig i kombinasjon. Og du må tenke at mange vil gjøre svært mye for dette. Dessuten er de ivrige på symbolbruk. Om du tror på symboler eller ikke, spiller ingen rolle – de gjør det.

Etter hvert vil du finne kilder du får tillitt til. Jo mer tyn et menneske eller organisasjon får fra det etablerte, signaliserer det at noe er galt. JFK sa vel noe som at «…black is white, and white is black». Frykt er et velkjent begrep fra disse elitiske kreftene. «EU frykter norsk flysikkerhet», «Frykter at ikke nok nordmenn tar vaksine…» osv. Du vil etter hvert finne bitene. Hvorfor det er så tåkete på midten er at de samme personene sitter i ulike grupper på kryss og tvers. De samme synspunktene blir repetert rundt bordene, og vips får man konsensus og ansvarsfraskrivelse: ingen vet hvem som kom med ideen og ingen vet hvem som tok beslutningen.

Det kan hende at det ikke sitter noen på toppen, at systemet drar seg selv. Når sant skal sies er vi indoktrinerte og automatisert vår hjerne og tankekraft. Systemet, Matrix, har slukt oss. Og hva er limet og kraften i hele systemet? Penger – et betalingsmiddel som blir mindre og mindre verdt for hver dag, først og fremst pga renter. De som ikke klarer å dekke verditapet blir fattigere. På den måten fungerer også vårt pengesystem som en pyramide, og på toppen er sentralbankene. De som er nederst er de med gjeld, som MÅ jobbe for ikke å gå konkurs. Dem er det mange av…

Noen kommentarer til Gaarders flotte artikkel. Man må ikke være jøde for å være zionist, og de aller fleste jøder er ikke zionister, men skikkelige folk som blir brukt/misbrukt i dette spillet.

Norges Bank solgte i 2003 33,5 tonn gull for $ 447,7 millioner. Det gir en pris på ca $ 380 per ounce. I dag er markedsprisen på gull $ 1322 per ounce. Der har vi ikke bare tapt ca 7,6 milliarder kroner, men også en back up, i tilfelle ting går galt. Good move. I forbindelse med Illuminati og Norges Bank burde pyramiden i den norske tusenlappen nevnes.

I FN-byggets sikkerhetssal finner vi Per Krohgs bilde ”Phoenix”, gave fra Norge.  Det er svært innholdsrikt. Og Phoenix kan vi kjenne igjen fra dollarseddelen.

I følge Brzezinski er vel målet med krigene i Afghanistan, Irak og Pakistan, og etter hvert Iran og få destabilisert området, for å få landene mindre og dermed lettere håndterbare? Men hvorfor ikke ta olje, heroin og litium mens man er der? Soldater hjelper opiumsbøndene:  Dessuten mener jeg at Brzezinskis PNAC er en tenkesmie med makt.

I forbindelse med CIA burde Al-Quida, deres frontgruppe, blitt nevnt. Koblingene mellom de to organisasjonene er kjente, men koblingen mellom det hvite hus og Al-Quida er mindre kjent.  Anwar Al-Awlaki er mao et navn vi bør huske. Her er dokumentaren om John Perkins:  (morsommere å se enn intervjuet).